Lääketieteellisten alojen valinnaiset opinnot

Alla on lueteltu valinnaiset opintokokonaisuudet, joita voivat opiskella muutkin kuin koulutusohjelman omat opiskelijat. Lisätietoa kokonaisuuksista löydät WebOodista.

Tietoa mahdollisista rajoituksista oman tutkintosi valinnaisiin opintoihin löydät WebOodista koulutusohjelmasi opinto-oppaasta tai ohjeesta Tutkintoni rakenne ja laajuus.

Huom! Ohjeiden ja WebOodin välistä yhteyttä rakennetaan. Jos päädyt valinnaisen opintokokonaisuuden linkistä WebOodiin sivulle, jonka alalaidassa lukee "ei opetusta WebOodissa" ja "ei tenttejä WebOodissa", etsi sama opintokokonaisuus WebOodin opinto-oppaasta nähdäksesi todellisen tilanteen.

Kandiohjelmien tarjoamat opinnot

Logopedian kandiohjelma

Opetussuunnitelmakausi 2020-2023 (1.8.2020 alkaen):
LOGK-015 Logopedia, valinnainen opintokokonaisuus (15 op)

 • LOGK-121 Kieliyhteisöön sosiaalistuminen 3 op
 • LOGK-131 Puheen ja kielen kehitys 7 op
 • LOGK-141 Logopedian perusteet 5 op

Opetussuunnitelmakausi 2017-2020
LOGK-100 Logopedia, perusopinnot (25 op)

 • 444746 LPT1.1 Kieliyhteisöön sosiaalistuminen 3 op
 • 444747 LPT 1.2 Puheen ja kielen kehitys 7 op
 • LOGK-112 Logopedian perusteet, ääni ja äänenlaatu 5 op
 • Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi 5 op (kielten kandiohjelma)
 • LOGK-113 Johdatus logopedian tutkimusmenetelmiin 5 op

Psykologian kandiohjelma

Psykologian koulutusohjelma ei toistaiseksi tarjoa psykologian opinto-oikeutta sivuaineopiskelijoille. Ne opiskelijat, jotka ovat aloittaneet psykologian sivuaineopintonsa ennen syyslukukautta 2017, saavat opiskella heille määrätyt psykologian opinnot vuoden 2020 syksyyn saakka. Psykologiassa ei myöskään tarjota erillisiä opinto-oikeuksia.

Edellä mainitut rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.

Aineenopettajaksi opiskelevat

Psykologian perus- ja aineopintojen (25 op ja 35 op, yht. 60 op) opinto-oikeutta saavat edelleen hakea ne Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat, joilla on opinto-oikeus aineenopettajan kelpoisuuden antaviin pedagogisiin opintoihin tai jotka ovat ne jo suorittaneet. Ehdollisena voidaan hyväksyä sellainen hakija, joka on hakenut opettajan pedagogisiin opintoihin kevään 2019 haussa, mutta jonka hakuprosessi on vielä kesken. Opinto-oikeus myönnetään enintään 15 opiskelijalle.

Kevään 2021 haku on alustavasti 5.-26.4.2021 (tieto vahvistetaan tammikuussa 2021). Valinnoista ilmoitetaan 10.5.2021 mennessä.

Valintakriteerit ovat alustavasti seuraavat:

 • Ensimmäisen opetettavan aineen 25 opintopisteen laajuisten perusopintojen keskiarvo opintopisteillä painotettuna.
 • Perusopintokokonaisuudesta tulee olla opintorekisterissä kokonaisuusmerkintä, kun opinto-oikeutta haetaan.
 • Mikäli kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen arvosanoja on korotettu kokonaisuusmerkinnän antamisen jälkeen, korotetut arvosanat otetaan huomioon hakijoiden arvioinnissa.
 • Mikäli perusopinnot ovat laajemmat kuin 25 op, hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 25 op. Opintopisteillä painotettu keskiarvo lasketaan tällöin kaikista perusopintoihin kuuluvista suoritetuista opintojaksoista.
 • Pisteiden mennessä tasan järjestyksen ratkaisee suoritettavaan tutkintoon kuuluvien suoritettujen opintojen kokonaisopintopistemäärä. Tilanne arvioidaan hakuajan päättymispäivän tilanteen mukaan.

Joo-opiskelu

Muiden kotimaisten yliopistojen opiskelijat voivat opiskella psykologian koulutusohjelmassa psykologian opintoja rajoitetusti. Lisätiedot ja tiedustelut opinto-oikeuksista: Liikkuvuuspalvelut sekä meilahti-student@helsinki.fi.

Psykologia avoimessa yliopistossa

Psykologian perus- ja aineopintoja voi suorittaa avoimessa yliopistossa lähi- ja verkko-opetuksena. Opiskelu on maksullista, Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille kesäisin maksutonta. Opintojen sisältö on pääosin sama kuin koulutusohjelmassa. Lisätietoja avoimen yliopiston tarjonnasta.

Avoimessa yliopistossa suoritetuista psykologian opinnoista voi Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelija halutessaan koostaa 15 opintopisteen kokonaisuuden osana muun koulutusohjelman tutkintoa. Kokonaisuuteen opiskelija valitsee kolme kurssia seuraavista viidestä:

Maisteriohjelmien tarjoamat opinnot

Lääketieteen koulutusohjelma

Opetussuunnitelmakausi 2020-2023 (1.8.2020 alkaen):

Helsingin yliopiston biotieteellisten alojen opiskelijat voivat opiskella sivuaineena Lääketieteellinen mikrobiologia ja mikrobilääkkeet (MED-828) -opintojakson.

Kansanterveystieteen opintokokonaisuuden opintojaksoja ei voi suorittaa lukuvuonna 2020 - 2023. Mikäli opetussuunnitelmakaudella 2017- 2020 opintokokonaisuuden suorittamisen aloittaneella opiskelijalla kokonaisuuden suorittaminen on kesken ja opintoajalle myönnetään pidennys, opiskelija voi siirtymäaikana lukuvuoden 2020 - 2021 loppuun mennessä suorittaa opintokokonaisuuden valmiiksi.

Translationaalisen lääketieteen maisteriohjelma

TMED-520 Mechanisms of Human Disease (Cross-disciplinary Translational Medicine) - A minimum of three of the following courses

 • TMED-103 Cancer from Biology to Research, 5 cr
 • TMED-105 Pathologic basis of Disease, 3 cr
 • TMED-202 Regenerative Medicine from Bench to Bedside, 5 cr
 • TMED-303 Metabolic Disorders from Aetiology to Therapy, 5 cr
 • TMED-402 Neuroscience and Psychobiology JC, 2 cr
 • TMED-406 Translational Psychiatry, 5 cr

The courses can also be taken individually. Check the TRANSMED study guide 20-21 in WebOodi to find more courses available for students in other degree programmes. The target group of students is always described in the course description.