Learning Agreement -ohjeet Freemover hakijalle

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Tämä ohje on Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille, jotka hakevat Free mover -apurahaa. 

Opintosuunnitelma

(Learning Agreement)

Jos et vielä ole perehtynyt vaihtokohteesi opetustarjontaan, tee se viimeistään nyt! Tämä on usein koko prosessin haastavin osuus, mutta älä lannistu.

Valitse sopiva määrä kursseja, jotka sopivat tutkintoosi Helsingin yliopistossa. Tämä tutkinto voi olla myös maisterin tutkinto, johon suunnittelet hakevasi kandidaatin tutkintosi jälkeen ja johon voit sisällyttää vaihdossa suorittamasi opinnot. Joissakin tapauksissa kannattaa tehdä kaksi vaihtoehtoista opintosuunnitelmaa, joista toisen voit tehdä vapaamuotoisesti erillisenä liitteenä. Lue enemmän opintojen sijoittelusta sivulta Haluatko vaihtoon? - Ohjeita suunnittelun tueksi.

Sinun on opiskeltava vaihtoyliopistossa vähintään 5 opintopistettä kuukaudessa. Opintosuunnitelmaan tulisi hakuvaiheessa kuitenkin kirjata opintoja 30 op/lukukausi (60 op/lukuvuosi) vaihtoyliopiston lukukauden kestosta riippumatta. Vaihdossa suoritettava opintojen minimimäärä on  20-30 opintopistettä lukukaudessa vaihdon kestosta riippuen. EU-/ETA-alueella käytetään yleensä ECTS-opintopisteitä eli vaihtoyliopiston opintopisteet ovat saman laajuisia kuin Helsingin yliopistossa. Poikkeuksen tekee Iso-Britannia, jossa käytettävät opintopisteet vastaavat yleensä puolikasta Helsingin yliopiston opintopistettä (1 Britannian credit = 1/2 ECTS). Jos haet vaihtoon EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jossa opintopistemitoitus on usein erilainen, katso vaadittava opintopiste-/kurssimäärä kohdealuettasi koskevasta ohjeesta.

Selvitä mitä kursseja saat opiskella kohdeyliopistossa tutustumalla yliopiston verkkosivuihin ja etsi vaihto-opiskelijoille suunnattu kurssitarjonta. Jos et löydä kurssitarjontaa, ota tarvittaessa yhteys kohdeyliopiston vaihtokoordinaattoriin.

Varaudu siihen, että suunnitelma on aina suunnitelma. Usein suunnitelma on pakko tehdä vaihtoa edeltävän lukuvuoden opetustarjonnan perusteella. Mitä enemmän aiot korvata vaihto-opinnoilla tutkintosi pakollisia kursseja, sitä tarkempi opintosuunnitelma kannattaa tehdä.

Teknisiä vinkkejä

 • Opintosuunnitelma tehdään Learning Agreement -lomakkeelle Mobility Onlinessa rekisteröitymisen jälkeen. Tallenna opintosuunnitelma järjestelmään yksi kurssi kerrallaan. 
 • Merkitse joka kurssin kohdalle:
  • kurssin nimi vaihtoyliopistossa
  • laajuus vaihtoyliopiston omina opintopisteinä (vaikka Mobility Onlinessa lukee ECTS)
  • kurssikoodi (jos löydät sellaisen, ei pakollinen)
  • Helsingin yliopiston tutkintosi (tai tulevan tutkintosi) kohta, jonka kurssi korvaisi - esim. kurssi/opintojakso, jonka vaihtoyliopiston kurssi korvaisi tutkinnossasi Helsingin yliopistossa ja sen laajuus tai merkintä "kandidaatin/maisterin tutkintoon kuuluva valinnainen kokonaisuus" tai merkintä "valinnaiset opinnot”.
 1. Esimerkki:
Vaihtoyliopistossa suoritettava opintojakso esim.
Ludwig-Maximilians-Universität München
Vastaava opintojakso Helsingin yliopistolla omassa koulutusohjelmassasi (korvaavuus)
Theoretical Condensed Matter Physics, 17139, 5 ECTS Solid state physics, MATR303, 5 ECTS
 1. Esimerkki:
Vaihtoyliopistossa suoritettava opintojakso esim. Chinese University of Hong Kong Hyväksilukuehdotus Helsingin yliopistolla (Sisällyttäminen)
Chinese Business and Economy, CHES5115, 3 Chinese University of Hong Kong credits Kandidaatin tutkintoon kuuluvat valinnaiset opinnot, 6 ECTS
 • Opintosuunnitelma koostetaan lataamalla ja tallentamalla lomaketiedosto ensin omalle tietokoneellesi Mobility Online -tililtäsi. Liitä dokumentti hakemukseesi lataamalla se Mobility Online-tilisi palautuskansioon.
 • Opintosuunnitelmaan ei Helsingin yliopiston vaihtohaussa tarvitse hakea Helsingin yliopiston edustajan allekirjoitusta vaikka lomakkeessa onkin sille varattu paikka.
 • Useissa koulutusohjelmissa opiskelijat voivat tietyin ehdoin suorittaa vaihdossa tutkintoon kuuluvan valinnaisen opintokokonaisuuden. Lisätietoa löydät AHOT-periaatteista 
 • Jos aiot korvata jonkin tietyn pakollisen kurssin tutkinnostasi ulkomailla, varmista kurssin korvaavuus jo suunnitteluvaiheessa tiedekuntasi hyväksilukuohjeiden mukaisesti. Ohjeet löydät Kotiinpaluu-ohjeen kohdasta "Hyväksiluku"
 • Tutkielman työstö merkitään Learning Agreement –lomakkeelle kurssinimellä ”Thesis Work”, minkä lisäksi kirjataan Helsingin yliopiston ohjaajan kanssa arvioitu opintopistemäärä, joka vastaa tutkielman etenemistä vaihdon aikana.