Erikoislääkäreiden lisäkoulutus

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.
Erikoislääkärikoulutus, 5-vuotinen
Erikoislääkärikoulutus, 6-vuotinen
Erikoishammaslääkärikoulutus
Yleislääketieteen erityiskoulutus

Lisäkoulutusjärjestelmän tavoitteena on turvata terveyspalvelujärjestelmän (työnantajan) tarpeista lähtevän erikoisalojen erityisosaaminen. Joillakin erikoisaloilla tarpeet kohdistuvat vain yliopistosairaaloihin ja joillakin erikoisaloilla on kyse laajemmasta kuin yliopistosairaalan tarvitsemasta erityisosaamisesta. Lisäkoulutuksen voi aloittaa erikoislääkärikoulutuksen suorittamisen jälkeen. Koulutukseen kuuluu alan käytännön koulutus, teoriakoulutus (väh. 60 tuntia) ja kuulustelu.

Lisäkoulutusohjelmien yleiset koulutusvaatimukset

Lisäkoulutusohjelmia koskevat yleiset koulutusvaatimukset ja lisäkoulutusohjelmakohtaiset opetussuunnitelmat ovat valtakunnallisesti yhtenevät ja koskevat kaikkia lisäkoulutusohjelmaa suorittavia.

Koulutusohjelmat

Huom. Alla olevat opinto-oppaat ovat vanhentuneet. Käytössä on uusi opinto-opas, joka koskee kaikkia lisäkoulutusohjelmaa suorittavia. 

Monelle erikoisalalle yhteinen:

Anestesiologia ja tehohoito

Kirurgian erikoisalat

Kliininen kemia

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

Lastentaudit

Naistentaudit ja synnytykset 

Ks. myös eriliset kuulusteluohjeet

Ortopedia ja traumatologia

Patologia

Psykiatria 

Ks. kuvauksesta muut soveltuvat erikoisalat

Radiologia 

Ks. myös erilliset ohjeet

Silmätaudit

Sisätautien erikoisalat

Työterveyshuolto

Lisäkoulutusohjelmien opinto-oppaita koskevat muutokset ja täsmennykset:

Seuraavat opinto-oppaissa mainitut tiedot ovat muuttuneet:

  • Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen vähimmäisvaatimus on 60 tuntia ja koskee kaikkia aktiivisia lisäkoulutusohjelmia (TDKN 17.3.2015)
  • 1.8.2019 alkaen lisäkoulutusohjelmien opinto-oikeus on voimassa kuusi (6) vuotta (TDKN 14.6.2019; E2§).

Vastuuhenkilöt

Lisäkoulutusohjelmien vastuuhenkilöt ja kuulustelijat löytyvät valtakunnallisilta verkkosivuilta.

Opinto-oikeuden hakeminen

Ohjeet lisäkoulutusohjelman opinto-oikeuden hakemiseen löytyvät valtakunnallisilta verkkosivuilta.

Lisätiedot: meilahti-specialist@helsinki.fi

Kuulustelu

Erikoislääkärien lisäkoulutukseen liittyy kuulustelu, jonka voi suorittaa milloin tahansa. Kuulustelu voidaan järjestää valtakunnallisen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelun yhteydessä, joka järjestetään kolme kertaa vuodessa. Kuulustelua ei kuitenkaan ole pakko suorittaa silloin. Lisätietoja löydät Turun yliopiston ylläpitämiltä valtakunnallisen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelun verkkosivuilta.

Kuulusteluvaatimukset

Kuulusteluvaatimukset löydät valtakunnallisen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelun verkkosivuilta 

Todistuksen hakeminen koulutuksesta

Ohjeet ja lomakkeen todistuksen hakemiseen löydät osiosta Erikoislääkärikoulutuksen ja erikoishammaslääkärikoulutuksen lomakkeet.

Opiskelijaneuvonnan yhteystiedot