Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan koulutukset

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Huom. Tämän sivun sisältö koskee vain ennen 31.7.2017 aloittaneissa koulutusohjelmissa opiskelevia. Sinun ei tarvitse valita yllä olevasta koulutusohjelmavalikosta mitään, se on tarkoitettu vain uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville.

Alta löydät maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ohjeet vanhan tutkintorakenteen opiskelijoille.

Kaikille opiskelijoille yhteiset ohjeet tutkinnon suorittamisesta loppuun tutkinnonuudistuksen siirtymäaikana löydät ohjeesta Tutkinnon suorittaminen vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti.

Opintoihin palaaminen tauon jälkeen

 • Mikäli tutkinnonsuoritusaikasi on loppunut, hae isäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi: Lisäaika
 • Mikäli olet laiminlyönyt lukuvuosi-ilmoittautumisen ja opinto-oikeutesi on peruutettu, mutta sinulla on vielä opintoaikaa jäljellä, hae tutkinnonsuoritusoikeuden palautusta: Opinto-oikeuden palauttaminen
 • Mikäli sinulla on voimassa oleva opinto-oikeus ja tutkinnonsuoritusaikaa jäljellä, seuraa alla olevien ohjeiden kohtia 1., 3. ja 4.

Ohje pähkinänkuoressa

1. Tee valmistumissuunnitelma
 • Tarkista pääaineesi tutkintorakenteesta, mitä opintoja sinulla on vielä suorittamatta. Voit käyttää mitä tahansa opintojesi aloitusvuoden jälkeistä opinto-opasta. Voit tarvittaessa tilata opintosuoritusotteen tämän ohjeen mukaan.
 • Listaa suunnitelmaan tutkinnostasi puuttuvat opinnot ja niiden arvioitu suoritusajankohta pääaineesi tutkintorakenteen ja korvaavuustaulukoiden avulla.
 • Opetus järjestetään 1.8.2017 alkaen uusien koulutusohjelmien mukaisesti. Katso korvaavuustaulukosta, mitkä uudet kurssit korvaavat vanhan tutkintorakenteen mukaiset kurssit. Opetusohjelma löytyy WebOodista.
 • Hae valmistumissuunnitelmaan pääaineesi ohjaavan opettajan hyväksyntä.
2. Täytä lisäaikahakemus (jos tutkinnonsuoritusaikasi on päättynyt) / opinto-oikeuden palautuslomake (jos olet laiminlyönyt lukuvuosi-ilmoittautumisen)
 • Liitä hyväksytty valmistumissuunnitelma hakemuksen liitteeksi.
 • Hakemusten käsittelyaika on noin 4 viikkoa. Saat sähköpostitse tiedon päätöksestä sekä lisäohjeet, kun hakemuksesi on käsitelty.
 • Mikäli olet sekä laiminlyönyt lukuvuosi-ilmoittautumisen että tutkinnonsuoritusaikasi on loppunut, lisäajan hakeminen riittää -sinun ei tarvitse erikseen hakea tutkinnonsuoritusoikeuden palautusta.
3. Palaa opintoihin

Kun valmistumissuunnitelmasi ja hakemuksesi ovat hyväksytty, tiedekunta palauttaa tutkinnonsuoritusoikeutesi. Jatkaaksesi opintojasi, sinun tulee ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi. Katso ilmoittautumisohjeet opiskelijan ohjeista lukuvuosi-ilmoittaumisen ohjeista.

4. Paljon opintoja suorittamatta?

Mikäli opintosi ovat siinä vaiheessa, ettei valmistuminen ole mahdollista 18.12.2020 mennessä, sinun kannattaa harkita siirtymistä uuteen koulutusohjelmaan jo ennen siirtymäajan päättymistä. Lisätietoa löydät sivulta Tutkinnon suorittaminen vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti sekä Siirtymäohjeet-otsikon alta tältä sivulta.

Pääaineiden ohjaavat opettajat

 Ohjaavat opettajat antavat neuvontaa opintojen sisältöihin liittyvissä kysymyksissä:

 • Opintojen suunnittelu (HOPS-neuvonta)
 • Muualla suoritettavien opintojen (esim. JOO- ja vaihto-opinnot) suunnittelu
 • Lisäaika-HOPSin hyväksyminen
 • opintokokonaisuuksien hyväksyminen (katso poikkeukset alla olevasta taulukosta=

Voit jättää yhteydenottopyynnön ohjaavalle opettajallesi e-lomakkeella: Ohjaavan opettajan vastaanotto

Yliopiston henkilökunnan yhteystiedot löydät yliopiston henkilöhakemistosta. Opettajien vastaanottoajat löydät Opettajien vastaanottoajat-sivulta.

Pääaine

Opintosuunta

Ohjaava opettaja

Opintokokonaisuuksien hyväksyminen (jos eri henkilö)

Agroteknologia Maatalousteknologia Hannu Mikkola Ria Kuokkanen
Agroteknologia +MENVI Maatalouden ympäristöteknologia Hannu Mikkola Ria Kuokkanen
Biotekniikka (BIOT, MBIOT) Kasvi-, metsä- ja kotieläinbiotekniikka Viola Niklander-Teeri  
Biotekniikka (BIOT, MBIOT) Elintarvike-, mikrobi- ja ympäristöbiotekniikka Kristiina Hilden (m.a. sij.) Kristiina Hilden (m.a. sij.)
Elintarvike-ekonomia   Toni Ruuska (maisteri)

Tuija Virtanen (kandi)

Simo Riikonen
Elintarvikekemia   Anna-Maija Lampi Vieno Piironen
Elintarviketeknologia Yleinen elintarviketeknologia Kirsi Jouppila, Laila Seppä  
Elintarviketeknologia Lihateknologia Per Ertbjerg  
Elintarviketeknologia Maitoteknologia Pekka Varmanen Tapani Alatossava
Elintarviketeknologia Viljateknologia Tuula Sontag-Strohm  
Elintarviketieteet   Anna-Maija Lampi  
Elintarviketieteiden maisteriohjelma MScFOOD Food Safety/chemical Marina Heinonen  
Elintarviketieteiden maisteriohjelma MScFOOD Food Safety/microbial Per Saris  
Elintarviketieteiden maisteriohjelma MScFOOD Food Bioprocessing Kati Katina  
Kasvintuotantotieteet +MScPPS Kasvinjalostustiede Teemu Teeri ja Helena Korpelainen Viola Niklander-Teeri
Kasvintuotantotieteet +MScPPS Kasvinviljelytiede Priit Tammeorg Viola Niklander-Teeri
Kasvintuotantotieteet +MScPPS Kasvipatologia Jari Valkonen ja Minna Pirhonen Viola Niklander-Teeri
Kasvintuotantotieteet +MScPPS Maatalouseläintiede Helena Korpelainen Viola Niklander-Teeri
Kasvintuotantotieteet +MScPPS Puutarhatiede Paula Elomaa ja Pauliina Palonen Viola Niklander-Teeri
Kasvintuotantotieteet +MScPPS +MENVI Agroekologia Iryna Herzon Viola Niklander-Teeri
Kotieläintiede Kotieläinten jalostustiede Jarmo Juga Ria Kuokkanen
Kotieläintiede Kotieläinten ravitsemustiede Tuomo Kokkonen Ria Kuokkanen
Kuluttajaekonomia   Eliisa Kylkilahti Simo Riikonen
Maaperä- ja ympäristötiede +MENVI   Asko Simojoki Asko Simojoki ja Mari Pihlatie
Maatalousekonomia Maatalouden liiketaloustiede Erika Uusivuori Simo Riikonen
  Maatalouspolitiikka Erika Uusivuori Simo Riikonen
Maataloustieteet Agroteknologia Hannu Mikkola Ria Kuokkanen
Maataloustieteet Kasvintuotantotieteet Pauliina Palonen Viola Niklander-Teeri
Maataloustieteet Kotieläintiede Tuomo Kokkonen ja Jarmo Juga Ria Kuokkanen
Maataloustieteet Maaperä- ja ympäristötiede Asko Simojoki Asko Simojoki ja Mari Pihlatie
Markkinointi   Jenniina Sihvonen Simo Riikonen
Metsäekonomia ja markkinointi + MScFB Metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen Petri Parvinen Ria Kuokkanen (oppaan mukaan tehdyt, poikkeavat opettajalta)
Metsäekonomia ja markkinointi + MScFB Metsien luonnonvara- ja ympäristötaloustiede Olli Tahvonen Ria Kuokkanen (oppaan mukaan tehdyt, poikkeavat opettajalta)
Metsäekonomia ja markkinointi+ MScFB Liiketaloudellinen metsäekonomia Lauri Valsta Ria Kuokkanen (oppaan mukaan tehdyt, poikkeavat opettajalta)
Metsien ekologia ja käyttö + MScFB Metsä- ja suoekosysteemien hoito ja ennallistaminen Harri Vasander ja Pasi Puttonen Ria Kuokkanen (oppaan mukaan tehdyt, poikkeavat opettajalta)
Metsien ekologia ja käyttö + MScFB Metsä- ja suoekosysteemien toiminta ja tuotos Annikki Mäkelä ja Jaana Bäck Ria Kuokkanen (oppaan mukaan tehdyt, poikkeavat opettajalta)
Metsien ekologia ja käyttö + MScFB Metsäeläintiede Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa Ria Kuokkanen (oppaan mukaan tehdyt, poikkeavat opettajalta)
Metsien ekologia ja käyttö + MScFB Riistaeläintiede Petri Nummi ja Veli-Matti Väänänen Ria Kuokkanen (oppaan mukaan tehdyt, poikkeavat opettajalta)
Metsien ekologia ja käyttö + MScFB Metsämaatiede Heljä-Sisko Helmisaari Ria Kuokkanen (oppaan mukaan tehdyt, poikkeavat opettajalta)
Metsien ekologia ja käyttö + MScFB Metsäpatologia ja mykologia Fred Asiegbu Ria Kuokkanen (oppaan mukaan tehdyt, poikkeavat opettajalta)
Metsien ekologia ja käyttö + MScFB Metsävarojen hallinta Markus Holopainen Ria Kuokkanen (oppaan mukaan tehdyt, poikkeavat opettajalta)
Metsien ekologia ja käyttö + MScFB Metsäteknologia ja logistiikka Veli-Pekka Kivinen ja Bo Dahlin Ria Kuokkanen (oppaan mukaan tehdyt, poikkeavat opettajalta)
Metsien ekologia ja käyttö + MScFB Puuteknologia Marketta Sipi Ria Kuokkanen (oppaan mukaan tehdyt, poikkeavat opettajalta)
Mikrobiologia   Taina Lundell  
Ravitsemustiede   Riitta Freese  
Ympäristö- ja luonnonvaraekonomia   Erika Uusivuori (kandit)

Erika Uusivuori (maisterit)

Simo Riikonen

 

Opinto-oppaat, tutkintojen rakenne ja korvaavuustaulukot

Opinto-oppaat

Opinto-oppaat löytyvät WebOodista, jota voi katsella myös kirjautumatta. Opinto-oppaasta löydät myös oman pääaineesi tutkintorakenteen.

WebOodin opinto-oppaan käyttöohje:

 • Paina Opintotarjonnan alasvetovalikosta Opinto-oppaat ja valitse tiedekunta (avaa tiedekunnan oppaat painamalla plus-merkkiä tiedekunnan nimen edessä).
 • 1.8.2017 alkaneiden koulutusohjelmien opinto-oppaat ovat listauksessa ensimmäisenä.
 • Ennen 1.8.2017 tutkintovaatimusten mukaiset opinto-oppaat löytyvät ao. laitosten alta: valitse pääaine, sitten hae alasvetovalikosta haluamasi vuoden opinto-opas.
 • Tutkintorakenteet -välilehdeltä näet tutkintovaatimukset.

Maatalous-metsätieteellisen opetustiedot löytyvät Opintoni -sivulta.

Kirjautumatta opetustietoja voi selata ja katsella kurssisivujen hakusivulta.

Opinto-oppaat pdf-muodossa

Tiedekunnassa suoritettavat tutkinnot

 • alempina korkeakoulututkintoina maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin (MMK) tutkinnon tai elintarviketieteiden kandidaatin (ETK) tutkinnon
 • ylempinä korkeakoulututkintoina maatalous- ja metsätieteiden maisterin (MMM) tutkinnon tai elintarviketieteiden maisterin (ETM) tutkinnon
 • tieteellisinä jatkotutkintoina maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatin (MML) tutkinnon, elintarviketieteiden lisensiaatin (ETL) tutkinnon, maatalous- ja metsätieteiden tohtorin (MMT) tutkinnon ja elintarviketieteiden tohtorin (ETT) tutkinnon. Lisäksi tiedekunnassa voi suorittaa filosofian tohtorin (FT) tutkinnon.

Kandidaatin tutkinnon rakenne (180 op)

Kandidaatintutkinnon laajuus on 180 op ja tutkinnon suorittamisen tavoiteaika 3 lukuvuotta täysipäiväsesti opiskellen.

pääaineopinnot

perusopinnot (25 op)

aineopinnot (min.35 op)

sivuaineopinnot
(min.25 op)
kieli- ja viestintäopinnot
(min.10 op)
yleisopinnot muut opinnot valinnaiset opinnot
Pääaineopinnot kandidaatin tutkinnossa koostuvat perusopinnoista ja aineopinnoista:

Perusopinnot ovat sisällöltään pääaineen substanssiopintoja, jotka käytyään opiskelija hallitsee oman tieteenalansa perusteet. Aineopinnoissa syvennetään tieteenalan perusteita. Pääaineesta riippuen aineopinnot sisältävät vaihtoehtoisia tai valinnaisia opintoja. Aineopinnot ovat yhteensä  vähintään 35  op. Sen lisäksi opiskelija laatii kandidaatintutkielman (6 op).

Sivuaineopinnot

Vähintään perusopinnot (25 op) yhdessä sivuaineessa.

Muut opinnot

Kieli- ja viestintäopinnot, yleisopinnot, valinnaiset opinnot ja muut opintojaksot, jotka eivät tule osaksi pääaine- tai sivuainekokonaisuuksia, sisällytetään kokonaisuuteen VIIKM-300 Muut opinnot kandidaatintutkinnossa:

Kieli- ja viestintäopinnot
 • Kieliopinnot (vähintään10 op)

Kieliopintoihin sisältyy äidinkielen suullinen ja kirjallinen viestintä (3op), toisen kotimaisen kielen (4 op) ja yhden vieraan kielen (eng, esp, ita, ra, sa, ve) opintoja (3 op). Joissakin pääaineissa on lisäksi myös toisen vieraan kielen taito. Äidinkielen opinnot voi olla integroituina esim. seminaarityöskentelyn yhteyteen. Tutkintovaatimuksiin kuuluvista kieliopinnoista ja kielten opiskelusta voit lukea tarkemmin kielikeskuksen sivuilta.

 • TVT-opinnot (vähintään 5 op)

Tieto- ja viestintätekniikan opintojen tarkoitus on antaa valmiudet tehokkaaseen opiskeluun yliopistossa.  Kandidaatin tutkinnossa suoritetaan TVT-ajokortti (3 op). TVT-opintoja on lisäksi integroituna muihin kandidaatti- tai maisteriopintoihin.

Kandidaatin tutkintoon voi kuulua lisäksi yleisopintoja, muita opintoja ja valinnaisia opintoja siten, että 180 op täyttyy.

Maisterin tutkinnon rakenne (120 op)

Maisterin tutkinnon laajuus on 120 op ja tutkinnon suorittamisen tavoiteaika 2 lukuvuotta täysipäiväisesti opiskellen.

syventävät opinnot (väh. 70 op)
sisältää maisterintutkielman (40 op)
yleisopinnot muut opinnot valinnaiset opinnot
Syventävät opinnot (vähintään 70 op)

Pääaineen hyvä tuntemus, valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen ja tieteelliseen jatkokoulutukseen. Sisältää maisterin tutkielman (40 op).

Maisterin tutkintoon voi kuulua lisäksi yleisopintoja, muita opintoja ja valinnaisia opintoja siten, että 120 op täyttyy:

Sivuaineopinnot

Ei pakollinen maisterintutkinnossa. Jos suoritat maisterintutkinnossa valinnaisen sivuaineen, sen on oltava vähintään perusopintojen laajuinen tutkintovaatimusten mukainen opintokokonaisuus (25 op).

Muut opinnot

Yleisopinnot, valinnaiset opinnot ja muut yksittäiset opintojaksot, jotka eivät tule osaksi pääaine- tai sivuainekokonaisuuksia, sisällytetään kokonaisuuteen VIIKM-301 Muut opinnot maisterintutkinnossa.

Korvaavuustaulukot

Opetus järjestetään 1.8.2017 alkaen uusien koulutusohjelmien mukaisesti, eikä vanhanmallisia kursseja voi enää suorittaa. WebOodista löydät myös kurssien korvaavuustaulukot, josta voit katsoa, mitkä uusien koulutusohjelmien kurssit ovat korvanneet vanhat kurssit. Mikäli et löydä tutkintorakenteessasi pakollista kurssia korvaavuustaulukosta, ole yhteydessä kyseisen oppiaineen ohjaavaan opettajaan (pääaineiden ohjaavat opettajat-otsikko alla).

Kaikkien MM-tdk:n kandiohjelmien korvaavuudet kootusti (pdf)

Kaikkien MM-tdk:n maisteriohjelmien korvaavuudet kootusti (pdf)

Opinto-oppaat ja korvaavuustaulukot pääaineittain

Tutkielmat

Kandidaatintutkielma

Kandidaatintutkielma laaditaan pääaineessa. Sen tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja kykyä tieteelliseen kielenkäyttöön. Ainelaitokset ja pääaineet vastaavat kandidaatintutkielman tarkemmasta sisällöstä ja arvostelusta. Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa kandidaatintutkielman yhteydessä suoritetaan kirjallinen kypsyysnäyte suomen tai ruotsin kielellä.

Kandidaatintutkielman tavoite

Kandidaatintutkielma on 6 opintopisteen laajuinen kirjallinen esitys, jonka tavoitteena on harjoittaa tieteellistä esitystapaa, omaksua ja ymmärtää tieteellisen kirjoittamisen prosessin periaatteet, innostaa kirjalliseen esittämiseen ja tieteellisen kielen käyttöön sekä kehittää omaa kirjoitustyyliä. Tutkielma yhdessä kypsyysnäytteen kanssa on osoitus niistä kielellisistä ja tiedollisista valmiuksista, jotka opiskelija on kandidaatintutkintoa suorittaessaan omaksunut.

Edeltävät opinnot

Kandidaatintutkielma kirjoitetaan kandidaatintutkinnon loppuvaiheessa (3. vuoden III tai IV periodilla), ja sitä edeltävät pääaineen perus- ja aineopinnot. Tutkintoon sisältyvät äidinkielen opinnot, tiedonhakua ja tieteellistä kirjoittamis- ja esitystaitoa edistävät opinnot tai opintojaksot sekä prosessikirjoitusharjoitukset tukevat kandidaatintutkielman kirjoittamista.

Suoritustapa

Kandidaatintutkielma on 15–35 sivun pituinen kirjallinen esitys, joka sisältää tiivistelmän, kirjallisuusosan ja lähdeviitteet. Tutkielma arvostellaan asteikolla 1–5. Arvosanamäärittely tehdään tiedekunnassa kandidaatintutkielman arviointia varten laadittua arviointimatriisia hyväksi käyttäen. Tutkielma voidaan kirjata suoritetuksi sen jälkeen, kun kandidaatintutkintoon sisältyvä kypsyysnäyte on hyväksytty.

Kandidaatintutkielman ohjaajana toimii laitoksella nimetty vastuuopettaja, joka opastaa tarkoituksenmukaiseen aiheenvalintaan ja koordinoi suorituksen aikataulutuksen sekä kokonaisuuteen liittyvät muut opetustapahtumat. Tutkielma suositellaan tehtäväksi tietyn aikataulun puitteissa ja ohjatusti siten, että ohjaaja asettaa tutkielman kirjoittamiselle määräajan ja seuraa kirjoitustyön edistymistä esimerkiksi yksilö-, vertais- tai ryhmäpalautetilaisuuksia järjestämällä. Ohjaaja voi tarvittaessa opastaa opiskelijan myös muun asiantuntijan luo hakemaan aiheeseen liittyvää lisäohjausta.

Opiskelija on vastuussa omasta itsenäisestä kirjoitustyöstään sekä ohjaajan kanssa sovitussa aikataulussa pysymisestä. Yhteiset toimintatavat voidaan kirjata opinnäytetyön suunnitelmasopimukseen

Kandidaatintutkielma kirjoitetaan oppiaineen määrittämää opinnäytetyön tai kandidaatintutkielman kirjoitusohjetta noudattaen. Ohjeet löytyvät laitosten verkko- tai Flamma-sivuilta ja niihin perehdytään kandidaatintutkielmaa edeltävissä seminaareissa sekä ohjaustyön aikana.

Arviointi ja sen aikataulu

Opiskelija palauttaa tutkielman luonnoksen ohjaajalle kommentoitavaksi sopimuksen mukaisessa määräajassa, ja tämä palauttaa tekstin opiskelijalle korjattavaksi ja palautettavaksi enintään yhden kuukauden kuluessa. Ohjaaja arvostelee lopullisen korjatun version tiedekunnan arviointimatriisin esittämien suuntaviivojen mukaisesti, tarvittaessa yhteistyössä vastuuprofessorin kanssa. Tutkielman ohjaaja vastaa myös kypsyysnäytteen järjestämisestä, joten opiskelijalle annettava palaute tutkielmasta ja siihen liittyvästä kypsyysnäytteestä voidaan toteuttaa samanaikaisesti.

Kypsyysnäyte

Kypsyysnäytteen tavoite

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa tutkielman yhteyteen sijoitetaan alempaa korkeakoulututkintoa varten kirjoitettavan kypsyysnäytteen suorittaminen. Kypsyysnäytteen tulee osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyyskokeen tarkastajana kielentarkastuksen osalta toimii äidinkielen asiantuntija. Silloin kun opiskelijalta ei vaadita tutkintoasetuksen mukaista kielitaitoa, opiskelija voi vastuuprofessorin suostumuksella antaa kypsyysnäytteen muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä.

Kypsyyskokeen ajankohta ja järjestäminen

Kypsyyskoe järjestetään oppiainekohtaisesti esimerkiksi yleisen tenttipäivän yhteydessä kandidaatintutkielman valmistuttua tai sen ollessa valmistumisvaiheessa. Kokeessa määritellään selkeästi kirjoituksen kohderyhmä ja kirjoituksen tyyli: oppiaineen vertaisille suunnattu yleistajuinen asiantuntijateksti. Kirjoituksessa käsiteltävä aihe liittyy omaan kandidaatintutkielmaan tai sen osa-alueeseen. Kypsyyskokeessa kirjoitettavan esseen pituudeksi suositellaan noin 6000 merkkiä.

Kypsyyskokeen arviointi ja palaute opiskelijalle

Kokeen päätyttyä ohjaaja lähettää kypsyyskokeen äidinkielen asiantuntijalle kielentarkastukseen. Tarkastettu kypsyyskoe palautetaan ohjaajalle, joka välittää kielipalautteen korjauksia varten opiskelijalle.

Ohjaaja hyväksyy / hylkää kypsyyskokeen mahdollisten korjausten jälkeen. Ohjaaja antaa lopuksi kypsyyskokeesta henkilökohtaisen palautteen opiskelijalle.

Säädökset

Kandidaatintutkielmaa ja kypsyysnäytettä koskevat määräykset

Maisterintutkielma

Ylempään korkeakoulututkintoon kuuluva maisterintutkielma laaditaan pääaineessa tai opintosuunnassa. Tutkielman tulee osoittaa valmiutta tieteelliseen ajatteluun ja viestintään omalla tieteen alalla, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa ja perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin. Maisterintutkielman laajuus on 40 opintopistettä. Tutkielman aihe ja ohjaaja sovitaan oman laitoksen käytäntöjen mukaisesti.

Vastuuprofessori ja ohjaaja

Maisterintutkielmien tarkastuksessa vastuuprofessori on nimitetty professori, jonka tutkimus- ja opetusalaan maisterintutkielma kuuluu. Vastuuprofessorin tehtävänä on huolehtia opiskelijan opinnoista kokonaisuutena. Päävastuu tutkielman ohjauksesta on oppiaineen vastuuprofessorilla. Ohjaustehtävää ja vastuuta voidaan myös jakaa niin, että maisterintutkielman ohjauksen vastuu siirretään tutkielman vastuuohjaajalle. Yhdessä sovitut ohjauksen toimintatavat suositellaan kirjattavan opinnäytetyön ohjauksen ohjaussopimukseen (word).

Maisterintutkielman tarkastajat

Maisterintutkielman tarkastaa kaksi tarkastajaa, jotka vastuuprofessori nimeää. Toinen tarkastaja tulee osastolta ja toinen pääsääntöisesti osaston ulkopuolelta. On suositeltavaa, että vastuuprofessori itse toimii toisena tarkastajana.

Maisterintutkielman jättäminen tarkastukseen

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa on siirrytty sähköiseen tutkielmien tarkastusprosessiin 1.8.2014 alkaen. Ohjeet maisterintutkielman jättämisestä (kts. alla).

Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi ennen tutkielman arvosteluun jättämistä. Tutkielman tarkastukseen jättämisestä on aina sovittava vastuuprofessorin kanssa. Tutkielman tarkastukseen on syytä varata aikaa noin neljä viikkoa. Tarkastusprosessin yhteydessä kaikki tutkielmat tarkastetaan Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmässä.

Tiedekuntaneuvoston kokousajat.

Maisterintutkielman arvostelu

Maisterintutkielman arviointi perustuu tiedekunnan yhteiseen maisterintutkielman arviointimatriisiin. Maisterintutkielma arvostellaan 7-portaisella latinankielisellä asteikolla. Tarkastajat laativat tutkielman arvioinnista kirjallisen lausunnon, johon sisältyy arvosanaehdotus. Lausunto kirjoitetaan arviointimatriisiin perustuen. Tiedekuntaneuvosto päättää maisterintutkielmien hyväksymisestä ja niistä annettavista arvosanoista. Noin viikkoa ennen tiedekuntaneuvostossa tapahtuvaa arvostelua opiskelija saa tietoonsa arviointiperusteet ja ehdotetun arvosana. Perustellusta syystä opiskelija voi vielä keskeyttää tutkielmansa arvostelun.

Kypsyysnäyte maisterintutkielmassa

Jos opiskelija on osoittanut äidinkielen kielitaitonsa kypsyysnäytteellä alemmassa korkeakoulututkinnossa, hänen ei tarvitse kirjoittaa erillistä kypsyysnäytettä. Tällöin maisterin tutkielman tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä, jolla opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä tutkielman alaan.

Jos alemmassa korkeakoulututkinnossa ei ole osoitettu äidinkielen kielitaitoa, opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäyte annetaan ennen tutkielman arvostelua kirjoittamalla tutkielmaan liittyvästä aiheesta ilman apulähteitä kypsyyskoe, joka lähetetään äidinkielentarkastukseen. Laitos huolehtii kypsyysnäytteen järjestämisestä.

Englanninkielisessä maisteriohjelmassa opiskelevat kirjoittavat englanniksi tutkielmaan liittyvästä aiheesta kypsyyskokeen, joka lähetetään kielentarkastukseen.

Säädökset

Maisterintutkielmaa ja kypsyysnäytettä koskevat määräykset

Maisterintutkielman jättäminen

Maisterintutkielma jätetään arvosteluun sähköiseen järjestelmään

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa on siirrytty sähköiseen tutkielmien tarkastusprosessiin (E-thesis). Opiskelija jättää tutkielmansa arvosteltavaksi sähköisenä pdf-muodossa e-thesis-järjestelmään, minkä jälkeen tutkielmaan ei voi enää tehdä muutoksia. Opiskelijan tulee sopia vastuuprofessorin kanssa työn jättämisestä tarkastukseen ennen E-thesikseen tallentamista .

Järjestelmässä tutkielma siirtyy tarkastettavaksi, arvioitavaksi sekä tekijän suostumuksella verkossa julkaistavaksi. Järjestelmä on osa yliopiston kirjaston opinnäytetöitä jo pidempään julkaissutta E-thesis-palvelua. Kaikki maisterintutkielmat tallentuvat automaattisesti kirjaston E-thesis tietokantaan. Tutkielman arvostelun jälkeen opiskelija päättää itse tuleeko se julkiseksi Heldassa, jolloin sitä pystyy lukemaan Internetin kautta. Muussa tapauksessa tutkielma on julkisesti luettavissa vain kirjastossa.

Tutkielma käy samalla Urkundissa

Syyslukukaudesta 2014 kaikki Helsingin yliopiston maisterintutkielmat tarkastetaan Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmässä. Tarkastukseen jätetty tutkielma ohjataan Urkundiin. Tekijänoikeuksien haltijana opiskelijalla on oikeus päättää dokumenttinsa käytöstä vertailulähteenä Urkundissa. Ohjeet dokumentin käytön sallimiseen tulevat sähköpostissa sen jälkeen, kun opiskelija on lähettänyt tiedoston järjestelmään.

Opiskelija tallentaa tutkielman E-thesikseen

Opiskelija koostaa tutkielmastaan pdf-version erillisen koostamisohjeen  mukaan. Tutustu ohjeeseen ennen kuin aloitat tutkielman koostamisen. Kun sinulla on käytössäsi ohjeen mukainen pdf-tiedosto, voit siirtyä tallentamaan tutkielman E-thesikseen .

Tiivistelmälomake löytyy täältä.

Huom. Jos haluat tallentaa jo hyväksytyn gradusi E-thesikseen, ole hyvä ja täytä E-thesiksen oma gradulomake ja toimita allekirjoitettu julkaisusopimus Helsingin yliopiston pääkirjastoon.

E-thesis
Urkund- älä kopsaa sivusto

 

Valmistuminen

Ohje pähkinänkuoressa

 1. Sinun tulee olla joko läsnä- tai poissaolevana sillä lukukaudella, jolloin sinulle myönnetään tutkintotodistus. Poissaolevana tutkintotodistus voidaan myöntää siinä tapauksessa, että olet suorittanut kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot edeltävän lukukauden aikana ja ne on kirjattu rekisteriin.
 2. Varmista, että kaikki opintosuorituksesi näkyvät opiskelijarekisterissä. Jos löydät puutteellisia tai virheellisiä tietoja, ole yhteydessä kyseisen opintojakson tai -kokonaisuuden vastuuopettajaan.
 3. Hae opintokokonaisuusmerkinnät suorittamistasi opintokokonaisuuksista. Katso ohjeet Opintokokonaisuuksien rekisteröinti-sivulta.
 4. Täytä ja lähetä tutkintotodistuspyyntölomake.

Valmistumisen aikataulu ja deadlinet, kevät 2020 ja syksy 2020

Poikkeustilanteen johdosta tutkinnonuudistuksen siirtymäaikaa pidennetään 18.12.2020 asti. Voit siis valmistua vanhan tutkintorakenteen mukaan 18.12.2020 asti.

Valmistumispäiväksi tulee tutkintotodistuspyynnön jättöpäivä tai sitä seuraava arkipäivä edellyttäen, että kaikki tutkintoon sisällytettävät suoritukset ovat hyväksytty.

 • Tiedekuntaneuvosto hyväksyy maisterintutkielmat. Tarkista tiedekuntaneuvoston kokousajat ja arvosanaehdotusten viimeiset jättöpäivät tiedekuntaneuvoston kokousajoista.
 • Kaikki suoritukset, mukaan lukien kandi- ja pro gradu -tutkielma, tulee olla hyväksytysti suoritettu valmistumispäivään mennessä.
 • Kevätlukukauden viimeinen tiedekuntaneuvoston kokous, jossa maisterintutkielmia hyväksytään, on tiistaina 16.6.2020.
 • Syyslukukauden 2020 viimeinen tiedekuntaneuvoston kokous on 8.12.2020.
 • Gradu tulee palauttaa tarkastukseen e-thesis -järjestelmään viimeistään 5.5.2020 kevätlukukaudella / 12.10.2020 syyslukukaudella, jotta se ehditään tarkastaa ja hyväksyä lukukauden loppuun mennessä.
 • Kandidaatintutkielma tulee palauttaa 12.6.2020 (kevätlukukausi) / 12.11.2020 (syyslukukausi) mennessä tutkielman ohjaajalle arvioitavaksi. Keväällä voit sopia ohjaajasi kanssa erikseen tätä myöhäisemmästä palautusaikataulusta, syyslukukaudella noudata aikarajaa.
 • Kevätlukukauden viimeinen mahdollinen valmistumispäivä on perjantai 31.7.2020. Jätä tutkintotodistuspyyntö viimeistään perjantaina 31.7.2020 klo 15:00.
 • Syyslukukauden viimeinen mahdollinen valmistumispäivä on perjantai 18.12.2020. Jätä tutkintotodistuspyyntö viimeistään perjantaina 18.12.2020 klo 15:00.
 • Suosittelemme jättämään tutkintotodistuspyynnön hyvissä ajoin ennen viimeistä mahdollista päivää, mikäli opinto-oikeutesi on päättymässä saman lukukauden aikana.

Kandiksi valmistuminen kevätlukukaudella 2020

 

Kandiksi valmistuminen kevätlukukaudella 2020

Kandiksi valmistuminen syyslukukaudella 2020

 1. Palauta kandidaatin tutkielmasi arvioitavaksi ohjaajallesi viimeistään torstaina 12.11.2020.
 2. Sovi kypsyysnäytteen tekemisestä ohjaajasi kanssa hyvissä ajoin ennen tutkielman palautusta.
 3. Toimita opintokokonaisuuslomakkeet hyväksyttäväksi vastuuhenkilöille viimeistään keskiviikkona 9.12.2020. Mikäli kokonaisuudesta puuttuu tällöin vielä yksittäisiä suorituksia, merkkaa ne lomakkeelle huomiovärillä ja laita suorituspäivä-kohtaan suunnittelemasi suorituspäivä. Kokonaisuus voidaan hyväksyä ehdollisena, mikäli siitä puuttuu enää yksittäisiä suorituksia ja olet ilmoittautunut niihin.
 4. Suorita kaikki tutkintoosi sisällytettävät opintojaksot viimeistään perjantaina 18.12.2020.
 5. Jätä tutkintotodistuspyyntö viimeistään perjantaina 18.12.2020 klo15:00.

Opintokokonaisuuksien koostaminen

Rekisteröi seuraavat opintokokonaisuudet kandin tutkintoa varten ennen tutkintotodistuspyynnön jättämistä:

 • perusopinnot
 • aineopinnot
 • vähintään yksi sivuaine
 • muita opintoja -opintokokonaisuus: tutkintovaatimusten mukaiset opinnot, jotka eivät sisälly kandidaatin tutkinnossa perus-, aine- ja sivuaineopintoihin. Kandidaatin tutkinnossa näitä opintoja ovat HOPS, TVT- ja kieliopinnot sekä yleisopinnot ja valinnaiset opinnot.

Kandidaatintutkinnon minimilaajuus on 180 opintopistettä. Tämän yli meneviä opintopisteitä on mahdollista sisällyttää tutkintoon, mutta tällöin kannattaa varmistaa, että myös mahdolliseen maisterintutkintoon riittää tarpeeksi vapaavalintaisia opintoja. Kandidaatintutkintoon sidotut ylimääräisetkään opinnot eivät ole käytettävissä maisterintutkinnossa.

Täytä jokaiselle kokonaisuudelle oma lomake. Toimita opintokokonaisuuden rekisteröintilomake hyväksyttäväksi kyseisen opintokokonaisuuden vastuuprofessorille tai hänen valtuuttamalleen henkilölle. Löydät oikean henkilön otsikon "Pääaineiden ohjaavat opettajat" alta. Vastuuhenkilö tarkistaa, että vaadittavat suoritukset on tehty ja toimittaa tiedot rekisteröitäviksi. Muita opintoja –opintokokonaisuus toimitetaan hyväksyttäväksi oman pääaineen ohjaavalle opettajalle tai kokonaisuuksien vastuuhenkilölle.

Opintokokonaisuuden rekisteröintilomake

Tutkintotodistuspyyntö

Tutkintotodistusta haetaan e-lomakkeella. Tarkistathan tietosi ennen lomakkeen lähettämistä!

Kandipalaute

Tulet saamaan sähköpostitse Kandipalautekyselyn. Vastaaminen on tärkeää, jotta yliopistossa voidaan kehittää esimerkiksi opetusta, opintojen ohjausta ja opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia opiskelijoiden tarpeiden mukaisiksi.

Maisteriksi valmistuminen kevätlukukaudella 2020

Maisteriksi valmistuminen kevätlukukaudella 2020

Maisteriksi valmistuminen syyslukukaudella 2020

 1. Jätä pro gradu -tutkielmasi tarkastettavaksi e-thesikseen viimeistään maanantaina 12.10.2020.
 2. Syyslukukauden viimeinen tiedekuntaneuvoston kokous, jossa pro gradu -tutkielmia hyväksytään, on 8.12.2020.
 3. Toimita opintokokonaisuuslomakkeet hyväksyttäväksi vastuuhenkilöille viimeistään keskiviikkona 9.12.2020. Mikäli kokonaisuudesta puuttuu tällöin vielä yksittäisiä suorituksia, merkkaa ne lomakkeelle huomiovärillä ja laita suorituspäivä-kohtaan suunnittelemasi suorituspäivä. Kokonaisuus voidaan hyväksyä ehdollisena, mikäli siitä puuttuu enää yksittäisiä suorituksia ja olet ilmoittautunut niihin.
 4. Suorita kaikki tutkintoosi sisällytettävät opintojaksot viimeistään perjantaina 18.12.2020.
 5. Jätä tutkintotodistuspyyntö viimeistään perjantaina 18.12.2020 klo 15:00.

Opintokokonaisuuksien koostaminen

Maisterintutkinnon vähimmäislaajuus on 120 op.

Rekisteröi seuraavat opintokokonaisuudet maisterin tutkintoa varten ennen tutkintotodistuspyynnön jättämistä:

 • syventävät opinnot
 • muita opintoja opintokokonaisuus: tutkintovaatimusten mukaiset opintoja, jotka eivät sisälly syventäviin opintoihin. Maisterin tutkinnossa näitä ovat mm. HOPS, yleisopinnot ja valinnaiset opinnot
 • lisäksi maisterivalinnan kautta hyväksyttyjen tulee hakea kokonaisuusmerkintä täydentävistä opinnoista

Täytä jokaiselle kokonaisuudelle oma lomake. Toimita opintokokonaisuuden rekisteröintilomake hyväksyttäväksi kyseisen opintokokonaisuuden vastuuprofessorille tai hänen valtuuttamalleen henkilölle. Löydät oikean henkilön otsikon "Pääaineiden ohjaavat opettajat" alta. Vastuuhenkilö tarkistaa, että vaadittavat suoritukset on tehty ja toimittaa tiedot rekisteröitäviksi. Muita opintoja –opintokokonaisuus toimitetaan hyväksyttäväksi oman pääaineen ohjaavalle opettajalle tai kokonaisuuksien vastuuhenkilölle.

Opintokokonaisuuden rekisteröintilomake

Tutkintotodistuspyyntö

Tutkintotodistusta haetaan e-lomakkeella. Tarkistathan tietosi ennen lomakkeen lähettämistä!

Tutkintotodistus

Todistuksen sisältö ja kieli

Tiedekunta antaa suoritetusta tutkinnosta tutkintotodistuksen liitteineen. Todistuksessa näkyy koulutusalasi ja tutkintoon sisältyvät opintokokonaisuudet (pääaine ja sivuaineet) laajuuksineen ja arvosanoineen. Muut opinnot- kokonaisuudesta ei anneta arvosanaa, vaan siitä ilmoitetaan ainoastaan opintopistelaajuus. Tutkintotodistuksen mukana saat suomenkielisen ja englanninkielisen virallisen opintosuoritusotteen sekä kansainväliseen käyttöön tarkoitetun Diploma Supplement -liitteen.

Tutkintotodistuksen kieli on joko suomi tai ruotsi. Jos opiskelet vieraskielisessä tutkinto-ohjelmassa tai sinut on hyväksytty kansainvälisen opiskelijavalinnan kautta, saat suomen- tai ruotsinkielisen tutkintotodistuksen lisäksi myös englanninkielisen tutkintotodistuksen.

Yliopisto ei anna muita käännöksiä tutkintotodistuksesta. Jos tarvitset käännöksen suomen- tai ruotsinkielisestä todistuksesta, sinun täytyy itse käännättää todistus. Katso lisätietoa tutkintotodistuksen jäljennökset ja käännökset-sivulta.

Yliopiston rehtori on päättänyt tutkintotodistusten sisällöstä ja ulkoasusta.

Todistuksen toimitus

Voit valita tutkintotodistuspyyntölomakkeella toimitettavaksi joko postitse, tai voit noutaa todistuksen Viikin opiskelijapalveluista. Jos noudat todistuksen, saat sähköpostitse noutoajat ja -paikan, kun todistus on valmis. Todistuksen toimitusaika on 2-3 viikkoa, joulukuussa ja kesä-elokuussa toimitusaika on pidempi.

Koronaviruksesta johtuvan poikkeustilanteen aikana todistuksia ei ole mahdollista noutaa. Voit pyytää todistuksen postitettavaksi, tai noutaa todistuksen poikkeustilan päätyttyä.

Väliaikainen tutkintotodistus

Kun olet saanut suorittamastasi tutkinnosta merkinnän WebOodiin, voit tilata WebOodista sähköisesti varmennetun opintosuoritusotteen (tilausohje). Sähköisesti varmennetun suoritusotteen tulisi olla hyväksytty niihin tarkoituksiin, joissa aiemmin toimittiin allekirjoitettujen ja leimattujen paperisten asiakirjojen varassa. Lisätietoja sähköisistä asiakirjoista.

Mikäli jostain syystä jokin taho ei vielä hyväksykään sähköisesti varmennettua asiakirjaa, voit pyytää perinteisemmän allekirjoitetun asiakirjan sähköpostitse Viikin opiskelijapalveluista (viikki-student@helsinki.fi) sen jälkeen, kun olet jättänyt tutkintotodistuspyynnön. Ilmoita viestissä opiskelijanumerosi, tiedekuntasi, tutkintonimike (ETK/MMK/ETM/MMM) sekä tutkintotodistuspyynnön jättöpäivä. Huomioithan, että poikkeustilan aikana paperisia väliaikaisia todistuksia ei voi noutaa opiskelijapalvelupisteestä, ja niiden toimittamisessa (postitse tai skannattuna) voi kestää useampi päivä.

   Todistusjäljennökset

   Ohjeet todistusjäljennöksen tilaamiseen löydät tutkintotodistuksen jaljennökset ja käännökset-sivulta.

   Maa­ta­lous-met­sä­tie­teel­li­sen tie­de­kun­nan tut­kin­not ja op­piar­vot

   • Elintarviketieteiden kandidaatti
   • Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti
   • Elintarviketieteiden maisteri
   • Filosofian maisteri
   • Maatalous- ja metsätieteiden maisteri
   • Elintarviketieteiden lisensiaatti
   • Maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti
   • Elintarviketieteiden tohtori
   • Filosofian tohtori
   • Maatalous- ja metsätieteiden tohtori

   Biotekniikan, markkinoinnin ja mikrobiologian pääaineissa elintarviketieteiden kandidaatin ja elintarviketieteiden maisterin tutkintonimikkeen edellytyksenä on, että opiskelija on hyväksytysti suorittanut joko elintarviketieteiden perusopinnot (25 opintopistettä) tai 25 opintopisteen sivuainekokonaisuuden jostakin seuraavista pääaineista: elintarvikekemia, elintarviketeknologia tai ravitsemustiede.

   Agro­no­min ja met­sän­hoi­ta­jan ar­vot

   Yliopistotasoisella agronomi- ja metsänhoitajakoulutuksella on satavuotiset perinteet. Ensimmäiset tiedekunnan tutkinnonsuorittajat valmistuivat vuonna 1910: ensimmäisenä agronomitutkinnon suoritti Tatu Nissinen ja metsänhoitajatutkinnon Henrik Wrede. Tuolloin Helsingin yliopistoa kutsuttiin Aleksanterin-Yliopistoksi ja alan opetusta järjestettiin maanviljelys-taloudellisessa tiedekuntaosastossa. Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta perustettiin myöhemmin vuonna 1924 maatalous- ja metsätieteiden opetuksen kehittymisen ja vakiintumisen myötä.

   Nykyisin agronomin ja metsänhoitajan arvo myönnetään anomuksesta opiskelijalle, joka on suorittanut maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinnon tai vastaavat tiedot sekä maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon määrätyissä pääaineissa. Myönnetystä arvosta tulee merkintä tutkintotodistukseen.

   Metsänhoitajan arvo voidaan myöntää metsätieteiden pääaineopiskelijoille.

   Agronomin arvo voidaan myöntää seuraavien pääaineiden opiskelijoille:

   • biotekniikka (kasvi- ja kotieläinbiotekniikan opintosuunnat)
   • kasvintuotannon biologia, kasvintuotantotieteet
   • kotieläintiede
   • maaperä- ja ympäristötiede
   • maatalousekonomia
   • maatalous- ja ympäristöteknologia (1.8.2010 alkaen agroteknologia)
   • markkinointi
   • ympäristöekonomia

   Val­mis­tu­mis­juh­la ja alum­ni­ver­kos­to

   Val­mis­tu­nut, juh­lis­ta saa­vu­tus­ta­si!

   Maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta valmistuneille järjestetään kerran vuodessa valmistumisjuhla, johon ovat tervetulleita kaikki edellisenä ja kuluvana lukukautena valmistuneet. Kutsu lähetetään valmistuneille tutkintotodistuksen yhteydessä tai sähköpostin välityksellä noin kuukautta ennen juhlaa. Muista päivittää sähköpostisoitteesi tutkintotodistuspyynnön yhteydessä niin, että kutsu tavoittaa sinut myös valmistumisesi jälkeen.

   Tilaisuuteen toivotetaan tervetulleeksi myös valmistuneen perheenjäsenet ja ystävät (kuitenkin enintään 3 juhlavierasta valmistuneen lisäksi). Opetuksesta vastanneet henkilöt pääainelaitokselta ovat myös tervetulleita juhlaan.

   Tilaisuuden ohjelmaan kuuluvat dekaanin tervehdys, kutsuvieraan ja vastavalmistuneen puhe, musiikkiesitykset sekä kuohuviinitarjoilu. Tilaisuudessa jaetaan valmistuneille myös henkilökohtaiset kukkatervehdykset.

   Ensi kesäkuulle suunnitellun valmistumisjuhlan ajankohta on siirretty ensi lukukaudelle ja se järjestetään 22.1.2021 klo 14-16. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

   Juhlaan ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella.

   Juh­lal­li­nen mais­te­ri- ja toh­to­ri­pro­moo­tio

   Promootio on akateemisten opintojen juhlallinen päätös, jossa promoottori vihkii maisterit painamalla heidän päähänsä laakerinlehtiseppeleen ja tohtorit ojentamalle heille tohtorinhatun ja miekan. He saavat myös todistuksen promootioon osallistumisesta. Promootiossa vihitään myös riemumaistereita ja riemutohtoreita, jotka ovat valmistuneet tiedekunnasta 50 vuotta aiemmin, sekä tiedekunnassa edustetuilla aloilla erityisen ansioituneita muita henkilöitä tiedekunnan kunniatohtoreiksi.

   Promootiojuhla kokoaa joka kuudes vuosi tiedekunnasta valmistuneet yhteen juhlimaan kolmen päivän ajaksi. Helsingin yliopiston promootio on poikkeuksellisen upea akateeminen juhla, mahdollisesti lajissaan ylittämätön maailmassa!

   Edellinen maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan promootio järjestettiin vuonna 2014.

   Alum­ni­ver­kos­to

   Toivomme sinun pitävän yhteyttä tiedekuntaamme ja laitokseesi myös valmistumisesi jälkeen.

   Rekisteröitymällä yliopiston alumniverkostoon saat sähköpostiisi neljä kertaa vuodessa ilmestyvän uutiskirjeen yliopiston ajankohtaisista tapahtumista ja tutkimuksesta. Verkostoon kuuluu jo monta sataa tiedekunnastamme valmistunutta.

   Työ­elä­mä ja ura­pal­ve­lut

   Yliopiston Työelämään -sivustolta löytyy mm. Urapalvelut, joka tarjoaa työnhaun tueksi koulutus- ja ohjauspalveluja myös vastavalmistuneille ja alumneille.

   Onnittelut valmistumisesi johdosta!

   Siirtymäohjeet

   Poikkeustilanteen johdosta tutkinnonuudistuksen siirtymäaikaa pidennetään 18.12.2020 asti.

   Siirtymislomakkeet

   Voit siirtyä suorittamaan tutkintoasi uusien, 2017 aloittaneiden koulutusohjelmien tutkintorakenteen mukaisesti alla olevalla lomakkeella.

   Huomaathan, että siirtyminen on sitova, etkä voi siirryttyäsi palata takaisin vanhaan tutkintorakenteeseen. Luethan siis alla olevat ohjeet huolella ennen lomakkeen täyttämistä.

   Kandit

   Siirtyminen nykyisestä kandidaatin koulutusohjelmasta/pääaineesta uuteen kandiohjelmaan

   Kun olet täyttänyt siirtymäilmoituksen, päivitä opintosuunnitelmasi uuteen kandiohjelmaan. Ohjeet opintojen suunnitteluun sekä HOPS-ohjaajat löydät Suunnittele opintosi -sivulta (valitse uusi kandiohjelmasi alasvetovalikosta).

   Katso ohjeet, miten jatkat uudesta kandiohjelmasta uuteen maisteriohjelmaan sivulta Maisterioptiot (valitse uusi kandiohjelmasi alasvetovalikosta).

   Maisterit

   Siirtyminen nykyisestä maisterin koulutusohjelmasta/pääaineesta uuteen maisteriohjelmaan

   Kun olet täyttänyt siirtymäilmoituksen, päivitä opintosuunnitelmasi uuteen maisteriohjelmaan. Ohjeet opintojen suunnitteluun sekä HOPS-ohjaajat löydät Suunnittele opintosi -sivulta (valitse maisteriohjelmasi alasvetovalikosta).

   Termit haltuun

   Siirtyminen = vanhan tutkintorakenteen mukaisesta koulutusohjelmasta siirtyminen uuteen koulutusohjelmaan. Siirtyminen tapahtuu vanhasta kandipääaineesta uuteen kandiohjelmaan tai vanhasta maisteripääaineesta uuteen maisteriohjelmaan.

   Ilmoittautuminen = uudesta kandiohjelmasta uuteen maisteriohjelmaan ilmoittautuminen erillisen ilmoittautumismenettelyn kautta. Ilmoittautumismenettely voi koskea myös joitakin vanhan tutkintorakenteen mukaisia pääaineopiskelijoita, jotka haluavat siirtyä ECGS-maisteriohjelmaan tai Neurotieteen maisteriohjelmaan. Katso tarkemmat ohjeet "Erillinen ilmoittautumismenettely"-otsikon alta. Ilmoittautumisaika on kahdesti vuodessa, huhti- ja lokakuussa.

   Jatkaminen = uuden tutkintorakenteen mukaisesta kandiohjelmasta jatkaminen uuden tutkintorakenteen mukaiseen maisteriohjelmaan.

   Vanha koulutusohjelma/pääaine = ennen 1.8.2017 aloittaneet koulutusohjelmat tai pääaineet

   Uusi koulutusohjelma = 1.8.2017 aloittaneet kandi- ja maisteriohjelmat.

   Siirtymäkausi

   Jos olet aloittanut opintosi ennen 1.8.2017, voit halutessasi siirtyä uuteen kandi- tai maisteriohjelmaan tiedekuntaneuvoston päättämien siirtymäpolkujen mukaisesti. Voit jatkaa vanhan tutkintorakenteen mukaisia opintojasi ja valmistua vanhasta pääaineestasi siirtymäkauden loppuun 31.7.2020 asti. Siirtymäkauden päätyttyä 1.8.2020 kaikki opiskelijat siirretään automaattisesti uusin koulutusohjelmiin.

   Siirtymispäätöstä tehdessä kannattaa huomioida ainakin

   • Omien opintojen vaihe
   • Mahdolliset eri siirtymäpolut
   • Uuden koulutusohjelman tutkintorakenne
   • Nykyisen ja uuden tutkinnon korvaavuudet/vastaavuudet
   • Lisäksi kandivaiheen opiskelijan kannattaa huomioida myös jatkopolut maisteriohjelmiin

   Lue myös kaikille yliopistolaisille suunnattu ohjeistus siirtymisestä.

   Siirtymistä uuteen koulutusohjelmaan kannattaakin miettiä huolellisesti, sillä siirtymisen jälkeen ei voi enää palata entiseen koulutusohjelmaan. Voit kysyä tarvittaessa apua Viikin opiskelijapalveluista tai pääaineesi ohjaavalta opettajalta.

   Siirtymäpolut kandivaiheen opiskelijoille

   Siirtymäpolut maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kandiohjelmiin vanhoista pääaineista

   Taulukosta voit katsoa, mihin uuteen kandiohjelmaan voit siirtyä nykyisestä vanhan tutkintorakenteen mukaisesta pääaineestasi. Kuvassa näkyy myös, mistä muiden tiedekuntien pääaineista voi siirtyä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan uusiin kandiohjelmiin.

   Siirtymäpolut maisterivaiheen opiskelijoille

   Siirtyminen Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelmaan

   ECGS-ohjelmaan voi siirtyä osasta maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan vanhan tutkintorakenteen mukaisia pääaineita ja koulutusohjelmia.

   Siirtymisestä voi ilmoittaa opintojen loppuvaiheessa ennen alemman korkeakoulututkinnon valmistumista, jolloin ilmoittautuminen käsitellään ehdollisena, kunnes alempi korkeakoulututkinto on valmis.

   Siirtyminen ympäristömuutoksen opintosuuntaan ilmoittautumismenettelyn kautta

   Agroteknologian, kasvintuotantotieteiden, kotieläintieteen, maataloustieteiden, maaperä- ja ympäristötieteen, mikrobiologian, metsien ekologian ja käytön sekä metsäekonomian ja markkinoinnin opiskelijat voivat siirtyä ympäristömuutoksen opintosuuntaan ilmoittautumismenettelyn kautta.

   Ilmoittautuessaan opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään 30 op soveltuvia luonnontieteellisiä opintoja. Opinnot pyydetään erittelemään ilmoittautumislomakkeella.

   Ilmoittautumisaika on vuosittain huhtikuussa ja lokakuussa.

   Ilmoittautumislomake (auki huhtikuussa ja lokakuussa)

   Siirtyminen globaalin kestävyyden opintosuuntaan ilmoittautumismenettelyn kautta

   Agroteknologian, kasvintuotantotieteiden, kotieläintieteen, maataloustieteiden, maaperä- ja ympäristötieteen, mikrobiologian, metsien ekologian ja käytön, metsäekonomian ja markkinoinnin, elintarvike-ekonomian, kuluttajaekonomian, maatalousekonomian sekä ympäristöekonomian opiskelijat voivat siirtyä globaalin kestävyyden opintosuuntaan ilmoittautumismenettelyn kautta.

   Ilmoittautuessaan opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään 30 op soveltuvia yhteiskuntatieteellisiä, taloustieteellisiä tai humanistisia opintoja. Opinnot pyydetään erittelemään ilmoittautumislomakkeella.

   Ilmoittautumisaika on vuosittain huhtikuussa ja lokakuussa.

   Ilmoittautumislomake (auki huhtikuussa ja lokakuussa)

   Lisätietoa ECGS-ohjelmasta

   Siirtymäajan tiedotteet

   Alta löydät kootusti maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan siirtymäaikaa koskevat tiedotteet.

   Poikkeustilanteen johdosta tutkinnonuudistuksen siirtymäaikaa pidennetään 18.12.2020 asti. Ajantasaiset tiedot poikkeustilan vaikutuksista opiskeluun löydät yliopiston verkkosivuilta.

   2.5.2019: Valmistuminen ennen uusiin koulutusohjelmiin siirtämistä 31.7.2020 (pdf)

   Opintojen hyväksilukeminen

   Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa suoritettavaan tutkintoon voidaan hyväksilukea Helsingin yliopistossa tai muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja opintoja. Kandidaatintutkintoon voidaan hyväksilukea myös ammattikorkeakoulussa suoritettuja opintoja.

   Kandidaatintutkintoon opintoja voidaan hyväksilukea yhteensä enintään 90 opintopistettä ja maisterintutkintoon enintään 60 opintopistettä. Lisäksi tutkintoon voidaan hyväksilukea tutkintovaatimusten mukaiset toisen kotimaisen kielen (3 op) ja vieraan kielen opinnot (4 op).

   Mitä hyväksiluetaan

   Hyväksiluettavien opintojen tulee mahtua kandidaatin tutkinnossa 180 op:een ja maisterin tutkinnossa 120 op, ylimeneviä opintoja ei hyväksilueta.

   Hyväksilukemisen muodot

   Korvaaminen tarkoittaa sitä, että voit korvata koulutusohjelmasi opintoja aiemmin hankitulla osaamisella. Kun haluat korvata opintoja, on aiemmin hankkimasi osaamisen vastattava sisällöltään korvattavan opintojakson tai -kokonaisuuden osaamistavoitteita. Tutkintoon on mahdollista korvaamalla hyväksilukea sellaisia opintoja, joita olet suorittanut muissa korkeakouluissa tai oppilaitoksissa joko kotimaassa tai ulkomailla.

   Sisällyttäminen tarkoittaa sitä, että aiemmin hankittu osaamisesi liitetään osaksi tutkintoasi. Tällöin ei edellytetä sisällöllistä vastaavuutta opintojaksoihin ja -kokonaisuuksiin. Osaamisen tulee kuitenkin vastata koulutusohjelmasi opintojen tasoa ja osaamistavoitteita. Tutkintoosi voit sisällyttää ainoastaan sellaisia opintoja, jotka olet suorittanut yliopistossa joko kotimaassa (yliopistot, Maanpuolustuskorkeakoulu) tai ulkomailla. Alempaan korkeakoulututkintoon sisällytettyjä opintoja ei kuitenkaan voida hyväksilukea ylempään korkeakoulututkintoon.

   Aiemmin hankittu osaaminen tulee rehtorin tekemän päätöksen mukaan hyväksilukea mahdollisimman täysimääräisenä edellyttäen, että tutkinnolle asetetut tavoitteet saavutetaan. Tiedekunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta hyväksilukea osaamista sellaisia määriä, että ne yhdessä suoritettavien opintojen kanssa olennaisesti ylittävät tutkintoasetuksen edellyttämät opintojen kokonaislaajuudet.

   Mitä voidaan hyväksilukea?

   Näitä ei hyväksilueta:

   • Opintoja, jotka ovat tutkintotodistuksen pyytämispäivänä yli 10 vuotta vanhoja (poikkeuksena tutkintoon kuuluvat pakolliset kieliopinnot)
   • Aiempien opintosuoritusten tai osaamisen perusteella ei voi korvata kandidaatintutkielmaa, pro gradu -tutkielmaa eikä kypsyysnäytettä.
   • Tutkintoihin ei myöskään hyväksilueta  Orientoivat opinnot -, HOPS- ja TVT-ajokortti -opintojaksoja.
   • Ylempään korkeakoulututkintoon ei voida sisällyttää alempaan korkeakoulututkintoon jo sisällytettyjä opintoja tai AMK-opintoja.
   • Opiskelijalle ei voida hyväksilukea opintoja, jotka ovat tutkintotodistusta pyydettäessä 10 vuotta vanhoja, lukuun ottamatta tutkintoon kuuluvia kieliopintoja.

   Näitä hyväksiluetaan:

   • Helsingin yliopiston toisessa tiedekunnassa tai muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa tutkintoon suoritetuilla kieliopinnoilla voidaan korvata tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin vaadittavat vastaavat kieliopinnot, vaikka niiden laajuus poikkeaisi tiedekunnan mitoituksesta.
   • Helsingin yliopistossa tai sen Avoimessa yliopistossa 1.8.2005 jälkeen suoritettu 3 opintopisteen laajuinen tieto- ja viestintätekniikan ajokortti korvaa sellaisenaan vastaavan suorituksen eikä korvaavuutta tarvitse erikseen hakea.
   • Muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa (yliopistot, korkeakoulut) hankitun osaamisen tulee rehtorin tekemän päätöksen mukaan vastata hyväksiluettavan opintokokonaisuuden, -jakson tai tutkinnon osaamistavoitteita. Jotta osaamista voidaan arvioida, on opiskelijan todennettava osaamisensa. Osaamisen arvioinnissa voidaan käyttää tenttejä, portfolioita, esseitä, haastatteluja tai muita soveltuvia menettelyjä. Osaamista voidaan täydentää oppimistehtävillä tai muilla vastaavilla tehtävillä.
   • Myös muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankittua kieliopintojen osaamista voidaan hyväksilukea tietyin edellytyksin.

   Vapaavalintaiset opinnot ja sivuainekokonaisuudet

   Pakollisten opintojen korvaamisen lisäksi tutkintoon voidaan sisällyttää sivuaineena yliopistojen tutkintovaatimusten mukaisia opintokokonaisuuksia. Ulkomaisissa tiede- ja taidekorkeakouluissa suoritetuista opinnoista on mahdollista muodostaa vähintään 25 opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Vapaasti valittavina opintoina tutkintoon voidaan sisällyttää yksittäisiä kotimaisissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa suoritettuja opintojaksoja. Ammattikorkeakouluissa suoritettuja yksittäisiä opintojaksoja tai vähintään 25 opintopisteen kokonaisuuksia voi sisällyttää ainoastaan kandidaatin tutkintoon.

   Varusmiespalveluksen aikana suoritettu johtamiskoulutus voidaan hyväksilukea tiedekunnassa suoritettavaan alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon. Opinnot sijoitetaan osaksi vapaavalintaisia opintoja eikä niillä voi korvata tiedekunnassa annettavaa opetusta. Hyväksiluku on enintään 5 op. Aliupseerikoulussa suoritetun johtamis- ja kouluttajakoulutuksen perusteella hyväksiluetaan 3 opintopistettä. Reserviupseerikoulussa suoritetun johtamis- ja kouluttajakoulutuksen perusteella hyväksiluetaan 5 opintopistettä. Hyväksiluettavaan koulutukseen on sisällyttävä varusmiesten johtaja- ja kouluttajakoulutuksen opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Hyväksilukuhakemukseen on liitettävä kopio johtajan palvelustodistuksesta.

   Alempaan korkeakoulututkintoon sisältyviä opintoja ei voi käyttää ylempään korkeakoulututkintoon, lukuunottamatta kieliopintoja.

   Hyväksiluvun hakeminen

   Hyväksilukua haetaan kirjallisesti lomakkeella opintojen hyväksiluku.

   Opintojaksojen korvaamista haetaan kirjallisesti ko. opintojakson opettajalta. Opintokokonaisuuden korvaamista haetaan kokonaisuudesta vastuussa olevalta opettajalta ja opintojen sisällyttämistä Viikin opiskelijapalveluista. Varusmiespalveluksen aikana suoritetun johtamiskoulutuksen hyväksilukuhakemus liitteineen (kopio johtajan palvelustodistuksesta) toimitetaan Viikin opiskelijapalveluihin. Hakijan on liitettävä hakemukseen oppilaitoksen leimalla varustettu opintosuoritusote. Hakemukseen pitää liittää myös englannin- ja ruotsinkieliset käännökset korvaavan kurssin nimestä, jotta suoritustiedot saadaan näkyviin tutkintotodistuksen liitteeksi tuleviin englannin- ja ruotsinkielisiin opintosuoritusotteisiin. Euroopan ulkopuolella suoritettujen vaihto-opintojen opintopisteet ja niiden muuntaminen ECTS-opintopisteiksi

   Kieliopinnot

   Kieliopintojen korvaamista haetaan Kielikeskukselta.

   Säädökset

   Opintojen hyväksilukemisessa noudatetaan rehtorin päätöstä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) ja tiedekuntaneuvoston hyväksymiä  hyväksiluvun periaatteita.

   Hakemuksen käsittely ja päätöksestä tiedottaminen

   Kun olet jättänyt hyväksilukemista koskevan hakemuksen ja lisännyt siihen tarvittavat liitteet, saat päätöksen kuukauden kuluessa. Tämä aikataulu koskee muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen perusteella tehtävää hyväksilukemista. Mikäli jätät hakemuksesi kesäaikana 1.6.–31.8., päätöksen saaminen voi kestää yli kuukauden.

   Jos päätös on kielteinen, saat sen kirjallisesti. Päätös sisältää perustelut. Mikäli olet tyytymätön päätökseen, joka koskee aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukemista, voit tehdä siitä kirjallisen tai suullisen oikaisuvaatimuksen päätöksen tekijälle. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää siitä, kun olet saanut tiedon päätöksestä. Mikäli et ole tyytyväinen oikaisuvaatimuksesta tehtyyn päätökseen, voit vaatia siihen oikaisua yliopiston oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksestä tiedon.

    

   Valmistun kandiksi 18.12.2020 mennessä (kandidaatintutkielma valmis)

   Poikkeustilanteen johdosta tutkinnonuudistuksen siirtymäaikaa pidennetään 18.12.2020 asti.

   Jos kandidaatintutkielmasi on valmis ja sinulta puuttuu puolen vuoden opinnot (korkeintaan 30 op):

   Ole yhteydessä oman pääaineesi HOPS-ohjaajaan ja päivitä valmistumissuunnitelmasi, mikäli et ole varma mitä opintoja sinulta puuttuu. Suorita puuttuvat opinnot syyslukukauden 2020 aikana.

   Tutkintoon sisällytettävät opinnot ja opintokokonaisuudet tulee olla hyväksytysti suoritettu 18.12.2020 mennessä. Jätä tutkintotodistuspyyntö viimeistään 18.12.2020 klo 15:00.

   Ohjaavat opettajat sekä tarkat ohjeet vanhoilla tutkintovaatimuksilla valmistumiseen löydät tämän saman sivun luvuista.

   Valmistun kandiksi 18.12.2020 mennessä (kandidaatintutkielma kesken tai suunnitteilla)

   Poikkeustilanteen johdosta tutkinnonuudistuksen siirtymäaikaa pidennetään 18.12.2020 asti.

   Jos sinulla on kandidaatintutkielma kesken tai suunnitteilla ja jos opintoja puuttuu puolen vuoden verran (korkeintaan 30 op tutkielma mukaan luettuna):

   Ole yhteydessä oman pääaineesi HOPS-ohjaajaan ja päivitä valmistumissuunnitelmasi, mikäli et ole varma mitä opintoja sinulta puuttuu. Suorita puuttuvat opinnot syyslukukauden 2020 aikana. Ilmoittaudu kandiseminaariin, mikäli et ole vielä käynyt sitä. Jos olet aloittanut tutkielman ja se on jäänyt kesken, ole yhteydessä myös tutkielmasi ohjaajaan.

   Tutkintoon sisällytettävät opinnot ja opintokokonaisuudet tulee olla hyväksytysti suoritettu 18.12.2020 mennessä. Jätä tutkintotodistuspyyntö viimeistään 18.12.2020 klo 15:00.

   Ohjaavat opettajat sekä tarkat ohjeet vanhoilla tutkintovaatimuksilla valmistumiseen löydät tämän saman sivun luvuista.

   Valmistun maisteriksi 18.12.2020 mennessä (maisterintutkielma valmis)

   Poikkeustilanteen johdosta tutkinnonuudistuksen siirtymäaikaa pidennetään 18.12.2020 asti.

   Jos olet suorittanut kandidaatin tutkinnon ja maisterintutkielmasi on tehty, mutta opintoja puuttuu vielä puolen vuoden verran (korkeintaan 30 op):

   Ole yhteydessä oman pääaineesi HOPS-ohjaajaan ja päivitä valmistumissuunnitelmasi, mikäli et ole varma mitä opintoja sinulta puuttuu. Suorita puuttuvat opinnot syyslukukauden 2020 aikana.

   Ohjaavat opettajat sekä tarkat ohjeet vanhoilla tutkintovaatimuksilla valmistumiseen löydät tämän saman sivun luvuista.

   Valmistun maisteriksi 18.12.2020 mennessä (maisterintutkielma kesken tai suunnitteilla)

   Poikkeustilanteen johdosta tutkinnonuudistuksen siirtymäaikaa pidennetään 18.12.2020 asti.

   Jos olet suorittanut kandidaatin tutkinnon, sinulla on maisterintutkielma kesken ja jos opintoja puuttuu puolen vuoden verran (korkeintaan 50 op tutkielma mukaan luettuna):

   Ole yhteydessä oman pääaineesi HOPS-ohjaajaan ja päivitä valmistumissuunnitelmasi, mikäli et ole varma mitä opintoja sinulta puuttuu. Suorita puuttuvat opinnot syyslukukauden 2020 aikana. Ilmoittaudu graduseminaariin, mikäli et ole vielä käynyt sitä. Jos olet aloittanut tutkielman ja se on jäänyt kesken, ole yhteydessä myös tutkielmasi ohjaajaan.

   Ohjaavat opettajat sekä tarkat ohjeet vanhoilla tutkintovaatimuksilla valmistumiseen löydät tämän saman sivun luvuista.

   Maisterintutkielma tulee jättää tarkastukseen e-thesis- järjestelmään viimeistään 12.10.2020. Tutkintoon sisällytettävät opinnot ja opintokokonaisuudet tulee olla hyväksytysti suoritettu 18.12.2020 mennessä. Jätä tutkintotodistuspyyntö viimeistään 18.12.2020 klo 15:00.

   Varmista lukuvuoden kevään valmistumisaikataulu sekä pro gradu -tutkielman viimeiset palautuspäivät Valmistuminen -otsikon alta.

   Opiskelua koskevat tiedekunnan ohjeet ja säännöt

   Tiedekunnan pysyväismääräykset

   Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan pysyväismääräykset tarkentavat mm. yliopistolakia sekä tutkinto-ja oikeusturvajohtosääntöä. Pysyväismääräyksissä määrätään tutkintojen ja opintojen järjestämisestä ja suorittamisesta tiedekunnassa. Tiedekunnan pysyväismääräykset koskevat maatalous- ja metsätieteellisen vanhojen tutkintorakenteiden opiskelijoita siirtymäkauden loppuun 18.12.2020 asti.

    Opintojen vanheneminen

    Koronaviruksesta johtuvan poikkeustilan vuoksi yliopisto on päättänyt pidentää sellaisten vanhamuotoisten opintojen voimassaoloaikaa syyslukukauden 2020 loppuun asti, jotka muutoin vanhenisivat tiedekunnan määräysten perusteella kevät- tai syyslukukauden 2020 aikana. Pidennys otetaan huomioon koostettaessa opiskelijan opintokokonaisuuksia ja tutkintoa.

    Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tutkintoihin ei voi sellaisenaan sisällyttää yli 10 vuotta vanhoja opintosuorituksia. Yli 10 vuotta vanhojen opintosuoritusten osaaminen tulee osoittaa pääaineen vaatimalla tavalla.

    Opintokokonaisuuden suoritusajankohdaksi katsotaan päivämäärä, jolloin kokonaisuuteen kuuluva viimeisin opintojakso on suoritettu. Kieliopinnot eivät vanhene. 

    Hae vanhentuneen opintojakson päivittämistä opintojakson vastuuopettajalta. Jos vastuuopettaja ei ole enää yliopiston palveluksessa, ole yhteydessä kyseisen oppiaineen ohjaavaan opettajaan.

    Tutkinnonsuoritusoikeudesta luopuminen

    Mikäli et aio suorittaa tutkintoasi loppuun, voit luopua tutkinnonsuoritusoikeudestasi luopumislomakkeella.