Maatalous-metsätieteellisten koulutusohjelmien valinnaiset opinnot

Alla on lueteltu valinnaiset opintokokonaisuudet, joita voivat opiskella muutkin kuin koulutusohjelman omat opiskelijat. Lisätietoa kokonaisuuksista löydät WebOodista.

Tietoa mahdollisista rajoituksista oman tutkintosi valinnaisiin opintoihin löydät WebOodista koulutusohjelmasi opinto-oppaasta tai ohjeesta Tutkintoni rakenne ja laajuus.

Huom! Ohjeiden ja WebOodin välistä yhteyttä rakennetaan. Jos päädyt valinnaisen opintokokonaisuuden linkistä WebOodiin sivulle, jonka alalaidassa lukee "ei opetusta WebOodissa" ja "ei tenttejä WebOodissa", etsi sama opintokokonaisuus WebOodin opinto-oppaasta nähdäksesi todellisen tilanteen.

Kandiohjelmien tarjoamat opinnot

Elintarviketieteiden kandiohjelma

 • ETK-004 Elintarviketieteiden opintokokonaisuus muiden koulutusohjelmien opiskelijoille (15/25 op)

Maataloustieteiden kandiohjelma

 • MAAT-610 Luonnonmukainen maa- ja elintarviketalous (15 op)
 • MAAT-620 Maataloustieteiden perusteet (15 op)
 • MAAT-630 Kotieläingenetiikka ja -biotekniikka (15/25 op)
 • MAAT-640 Maaperä- ja ympäristötiede (15 op)
 • MAAT-650 Maaperä- ja ympäristötiede (25 op)
 • MAAT-660 Maatalouden ympäristöteknologia (15 op)
 • MAAT-670 Agroekologia (15 op)

Metsätieteiden kandiohjelma

 • ME-300 Metsätieteiden perusopinnot (30 op)
 • ME-304 Metsien ekologia ja hoito (30op)
 • ME-305 Metsävarojen hallinta ja käyttö (30op)
 • ME-306 Metsäekonomian ja markkinoinnin opintokokonaisuus muiden koulutusohjelmien opiskelijoille (15-35 op)
 • ME-307 Metsien ekologian ja käytön opintokokonaisuus muiden koulutusohjelmien opiskelijoille (25 op)

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma

 • YET-340 Elintarviketalouden opintokokonaisuus (15 op)
 • YET-350 Maatalousekonomian sivuainekokonaisuus (25 op)
 • YET-360 Ympäristö- ja luonnonvaraekonomian suppea opintokokonaisuus (15 op)
 • YET-361 Ympäristö- ja luonnonvaraekonomian laaja opintokokonaisuus (15–30 op)
 • YET-370 Yrittäjyyden sivuainekokonaisuus (15 op)

Maisteriohjelmien tarjoamat opinnot

Elintarviketieteiden maisteriohjelma

 • FOOD-300 Food Chemistry study module (25 op)
 • FOOD-600 Food Technology study module (25 op)

Opintokokonaisuudet ovat tarjolla opiskelijoille, joilla on kanditasoiset tiedot elintarviketieteistä.

 • FOOD-800 Meat science and technology (25 op)

Opintokokonaisuus on tarjolla opiskelijoille, joilla on perustiedot elintarviketieteistä.

 • FOOD-200 Dairy Science and Technology (25 op)

Opintokokonaisuus on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille, jos on vapaita paikkoja ja opiskelijan kanditason opinnot tukevat valintaa.

 • FOOD-700 Grain Science and Technology (25 op)

Opintokokonaisuus on tarjolla opiskelijoille, joilla on kanditasoiset tiedot elintarviketieteistä.

 • FOOD-400 Food Safety study module (25 op)

Opintokokonaisuus on tarjolla muiden maisteriohjelmien opiskelijoille, joilla on kanditasoiset tiedot elintarviketieteistä.

 • FOOD-900 Product Development in the Food Sector (25 op)

Opintokokonaisuus on tarjolla Ympäristö- ja elintarviketalouden kandidaattiohjelman opiskelijoille, sekä muiden koulutusohjelmien opiskelijoille, joilla on kanditasoiset tai vastaavat tiedot elintarviketieteistä.

 • FOOD-500 Elintarviketieteiden perusteet (25 op)

Opintokokonaisuus on pakollinen niille Elintarviketieteiden maisteriohjelman opiskelijoille, joilla ei ole kanditasoisia tietoja elintarviketieteistä. Opintokokonaisuus on tarjolla myös muiden maisteriohjelmien opiskelijoille.

Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma

 • HNFB-1000 Ravitsemustieteen perusteet 15-25 op

Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma

 • AGERE-311 AGE I Agricultural Markets and Policy (15op)
 • AGERE-312 AGE II Production Economics and Farm Management (15op)
 • AGERE-313 AGE III Entrepreneurship (15op)
 • AGERE-321 ERE I Environmental Economics (15op)
 • AGERE-322 ERE II Natural Resource Economics (15op)
 • AGERE-323 ERE III Climate (15op)
 • AGERE-324 ERE IV Baltic Sea (15op)
 • AGERE-325 ERE V Forest (15op)

Ennen kokonaisuuteen kuuluville opintojaksoille osallistumista kannattaa varmistaa vastuuopettajalta opintojaksoille tarvittavat valmiudet ja edeltävät opinnot, jotta opintojaksoista voi suoriutua menestyksellisesti (maisterivaiheen opintoja).

Maataloustieteiden maisteriohjelma

 • AGRI-610 Maatalous ja ympäristö (15–25 op)
 • AGRI-620 Globaali etelä (25 op)
 • ECGS-700 Food and Sustainability (15–25 op)

Metsätieteiden maisteriohjelma

 • FOR-301 Geoinformatiikan opintokokonaisuus (25 op)
 • FOR-302 Trooppisen metsänhoidon opintokokonaisuus (25 op)
 • FOR-303 Soiden ekologian ja käytön opintokokonaisuus (25 op)
 • FOR-304 Metsämaatieteeen opintokokonaisuus (25 op)
 • FOR-305 Metsien ja ilmastonmuutoksen opintokokonaisuus (25 op)
 • FOR-306 Metsäbioteknologian opintokokonaisuus (30 op)
 • FOR-307 Metsien tuotosekologian opintokokonaisuus (25 op)
 • FOR-308 Metsä- ja suoekosysteemien hoidon ja ennallistamisen opintokokonaisuus (25 op)

Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma

 • MMB-200 Ympäristömikrobiologia (15–45 op)
 • MMB-300 Elintarvikemikrobiologia ja -biotekniikka (15–45 op)
 • MMB-400 Lääketieteellinen mikrobiologia (15–45 op)
 • MMB-500 Mikrobibiotekniikka (15–45 op)
 • MMB-600 Mikrobiologia (15–25 op)
 • MMB-700 Sienitiede (15–45 op)
 • MMB-800 Virologia (15–45 op)

Opintokokonaisuus on tarjolla opiskelijoille, joilla on perustiedot molekyyli- ja solubiologiasta, perustiedot mikrobiologiasta ja molekulaarisen biologian tekniikoista, laboratorion perustaidot, kandidaatintutkinto molekyylibiotieteistä, biologiasta, ympäristötieteistä tai muusta lähitieteestä.