Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: esitarkastuksen käynnistäminen

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Tältä sivulta löydät matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille suunnatut tarkentavat ohjeet väitöskirjan jättämisestä esitarkastukseen. Muista tutustua ensin yleisiin, kaikille yliopiston tohtorikoulutettaville suunnattuihin aikataulun suunnittelua ja esitarkastusta koskeviin ohjeisiin.

Jos sinulla on kysyttävää esitarkastuksen käynnistämisestä, voit aina olla yhteydessä kotitiedekuntasi jatko-opintopalveluihin.

Näin jätät väitöskirjan esitarkastukseen

Huomioi nämä

 • Väittelijä vastaa esitarkastukseen annettavan työn sisällöstä. Ohjaaja(t) vastaavat siitä, että työ on tasoltaan sellainen, että sen voi jättää esitarkastukseen. Pääohjaaja päättää, tuleeko väitöskirjan käsikirjoitukselle tehdä kielentarkastus.
 • Tiedekuntaneuvosto käsittelee esitarkastajien määräämistä väittelijän vastuuprofessorilta tulevan aloitteen perusteella. Valituille esitarkastajille ilmoitetaan tiedekuntaneuvoston päätöksestä kirjallisesti.
 • Ennen esitarkastukseen lähettämistä väitöskirjalle käsikirjoitukselle tehdään plagiaatintunnistus Urkund-järjestelmän kautta. Lisätietoa Urkundista löydät plagioinnin tunnistamista koskevasta artikkelista.
 • Väitöskirjan tarkastuksen aikataulua suunnitellessa on hyvä katsoa milloin on tiedekuntaneuvoston kokouspäivät.
 • Muista, että sinun tulee olla ilmoittautunut läsnäolevaksi koko tarkastusprosessin ajaksi, aina valmistumiseen asti.

Näin tarkastuksen käynnistäminen etenee

 1. Kun väitöskirjan käsikirjoitus on valmis ja jatko-opinnot suoritettu, vastuuprofessori ja ohjaaja(t) hakevat esitarkastajia.
 2. Kuultuaan väittelijää ja ohjaajia vastuuprofessori esittää esitarkastajia tiedekunnalle oheisella e-lomakkeella. Väittelijällä on oikeus esittää huomautus esitarkastajien valinnasta.
 3. Ennen esitarkastukseen lähettämistä väitöskirjan käsikirjoitukselle tehdään plagiaatintunnistus.
 4. Tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjalle vähintään kaksi esitarkastajaa.
 5. Väittelijä toimittaa tiedekunnalle käsikirjoituksen yhtenä pdf-tiedostona sisältäen myös julkaistut ja julkaisemattomat artikkelit osoitteeseen sci-phd-thesis@helsinki.fi viikon kuluessa siitä, kun tiedekuntaneuvosto on määrännyt esitarkastajat. Samassa yhteydessä tulee toimittaa vapaamuotoinen selvitys omasta osuudesta kussakin yhteisjulkaisussa, mikäli se ei sisälly väitöskirjan käsikirjoitukseen.
 6. Tiedekunnan kanslia ohjeistaa esitarkastajat ja toimittaa heille väitöskirjan käsikirjoituksen.

Mitä sitten tapahtuu?

Esitarkastajien tulee kahden kuukauden kuluessa tehtävän saamisesta yhdessä tai erikseen antaa perusteltu kirjallinen lausunto. Tiedekunnan jatko-opintopalvelut lähettää saadut lausunnot eteenpäin väittelijälle ja muille tarvittaville tahoille.

Esitarkastajien tulee lausunnoissaan kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin:

 • Tutkimuksen merkitys ja asema oman alan tutkimuskentässä
 • Työn laajuus ja aineiston riittävyys, mahdollisten julkaistavaksi lähetettyjen käsikirjoitusten merkitys sisällössä ja puutteet
 • Tutkimusmenetelmien soveltaminen ja kehittäminen
 • Tulosten johtaminen käsitellystä aineistosta
 • Tutkimuksen rakenteen johdonmukaisuus
 • Kirjallisuuden tuntemus ja hyväksikäyttö
 • Väitöskirjan kokoonpano (esitystapa, tyyli ja kieliasu)
 • Väittelijän oman tutkimuspanoksen riittävyys (milloin väitöskirjaan sisältyy yhteisjulkaisuja): onko tekijällä riittävä itsenäinen osuus väitöskirjakokonaisuudessa

Väittelijällä on halutessaan oikeus antaa esitarkastuslausunnoista vastine ennen tiedekuntaneuvoston käsittelyä.