Ohjeita hätätilanteisiin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Hätätilanteessa älä jää odottamaan henkilökunnan ohjeita, vaan poistu oma-aloitteisesti ja huolehdi muista tilanteessa olevista.

Kiinteistön poistumistiet on merkitty vihreillä varatie -kylteillä ja vihreillä merkkivaloilla, jotka palavat myös sähkökatkoksen aikana. Poistumisteitä ei saa tukkia. Hätätilanteessa kiinteistöstä poistutaan poistumisteitä pitkin. Tulipalossa valitse sellainen poistumistie, jossa ei ole savua.

Yleinen hätänumero 112

Soita hätänumeroon 112 aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa.

 1. Soita 112
 2. Kerro, mitä ja missä on tapahtunut.
 3. Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.
 4. Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan.
 5. Soita uudelleen hätänumeroon, mikäli tilanne muuttuu oleellisesti.

Sairaskohtaukset ja tapaturmat

Ensiaputarvikkeita löydät kiinteistöjen vahtimestareilta.

Aikuisen hätäensiapu lyhyesti

Arvioi tilanne
 • Jos henkilö menettää tajuntansa eikä herää ravisteluun, huuda apua.
Tee ilmoitus hätänumeroon 112
 • Ilmoita mistä soitat (osoite), loukkaantuneiden lukumäärä ja vamman laatu. Järjestä opastus onnettomuuspaikalle. Toimi hätäkeskuspäivystäjän ohjeiden mukaisesti.
Hengittääkö potilas?
 • Avaa hengitystie.
 • Aseta potilas selälleen. Taivuta päätä taaksepäin. Katso, kuuntele ja tunnustele hengitystä. Arvioi hengitystä.
 • Huolehdi siitä, että hengitystiet pysyvät auki. Käännä tajuton hengittävä potilas kylkiasentoon.
Jos hengitys ei ole normaalia tai hengitys puuttuu
 • Aloita paineluelvytys
 • Aseta kämmenen tyvi keskelle rintalastaa ja toinen käsi sen päälle. Painele 30 kertaa käsivarret suorina rintalastaa mäntämäisellä liikkeellä 100 kertaa minuutissa rytmillä. Anna rintakehän painua noin 5-6 cm. Keskimääräinen painelutiheys on 100 kertaa minuutissa, eikä ylitä 120 kertaa minuutissa. Laske painelut ääneen.
 • Jatka puhalluselvytyksellä: Avaa hengitystiet uudestaan. Sulje sieraimet peukalolla ja etusormella. Paina huulesi tiiviisti henkilön suulle ja puhalla kaksi kertaa ilmaa keuhkoihin. Seuraa samalla rintakehän liikkumista.
 • Jatka elvytystä rytmillä 30 painelua ja kaksi puhallusta kunnes sairaankuljetus saapuu paikalle tai voimasi ehtyvät.

Verenvuoto

 • Tyrehdytä verenvuoto asettamalla raaja kohoasentoon ja painamalla vuotokohtaa sormin tai kämmenellä.
 • Aseta runsaasti vuotava henkilö heti makuuasentoon.
 • Sido hieman vuotokohdan yläpuolelle paineside, jos sidetarvikkeita on käytettävissä.
 • Soita hätänumeroon 112, jos arvioit tilanteen sitä vaativan.

Sokki

Sokki on verenkierron häiriötila, joka voi olla seurausta mm. runsaasta verenvuodosta, nestehukasta, voimakkaasta allergisesta reaktiosta tai järkytyksestä. Sokin oireita ovat mm. kalpea ja kylmänhikinen iho, heikko pulssi ja sekava käytös.

 • Aseta potilas pitkälleen.
 • Tyrehdytä verenvuodot.
 • Soita hätänumeroon 112.
 • Nosta potilaan raajat koholle.
 • Suojaa potilas kylmältä peittelemällä.
 • Rauhoita potilasta.
 • Älä anna potilaalle juotavaa.

Sähkötapaturma

 • Varmista, että uhri ja laitteisto ovat jännitteettömiä.
 • Irrota pistotulppa tai katkaise jännite pääkytkimestä.
 • Jos jännitettä ei voida katkaista, irrota uhri eristävällä esineellä, esim. kuivalla laudanpätkällä.
 • Jos uhri hengittää, aseta hänet kylkiasentoon ja soita hätänumeroon 112. Tarkkaile uhrin hengitystä.
 • Jos loukkaantunut EI hengitä, soita ensin hätänumeroon 112 ja aloita elvytys (ohjeistettu ylempänä kohdassa "jos hengitys ei ole normaalia tai hengitys puuttuu"). Elvytystä jatketaan ensihoidon saapumiseen asti tai kunnes elvyttäjän voimat ehtyvät.

Tulipalo

Havaittuasi tulipalon toimi seuraavasti:

 • PELASTA vaarassa olevat henkilöt, muista oma turvallisuus.
 • SAMMUTA lähimmällä alkusammuttimella, muista oma turvallisuus.
 • RAJOITA palon leviämistä sulkemalla ovet ja ikkunat.
 • HÄLYTÄ pelastuslaitos painamalla paloilmoituspainiketta ja soittamalla hätänumeroon 112.
 • OPASTA pelastuslaitos paikalle lyhyintä reittiä.
 • MENE kokoontumispaikalle. Tarkasta ovatko kaikki ulkona. Älä lähde kokoontumispaikalta ennen kuin olet saanut luvan.

Tulipalotilanteessa hissien käyttö on ehdottomasti kielletty!

Automaattinen paloilmoitin

Suurimmassa osassa yliopiston kiinteistöjä on automaattinen paloilmoitin, joka hälyttää suoraan hätäkeskukseen. Lisäksi kiinteistöissä on paloilmoituspainikkeita, joilla voi myös tehdä paloilmoituksen. Varmista paloilmoituksen perillemeno aina soittamalla yleiseen hätänumeroon 112.

Palohälytyksen sattuessa

Palokellojen soidessa toimi seuraavasti:

 • POISTU kokoontumispaikalle rauhallisesti, mutta ripeästi. Älä jää keräilemään tavaroitasi. Kehota myös muita poistumaan. Älä käytä hissiä.
 • SOITA 112 mikäli tiedät varmasti hälytyksen syyn.
 • ILMOITA savuhavainnoista ja rakennukseen jääneistä ihmisistä pelastuslaitoksen työntekijöille.
 • PALAA takaisin vasta sitten kun olet saanut siihen luvan pelastuslaitokselta.

Sähkökatkot

Yliopisto on varautunut mahdollisiin sähkökatkoihin ja laatinut niiden varalle toimintaohjeet (Flamma). Sähkökatkon sattuessa opettajat ja muu henkilökunta ohjaavat sinut tarvittaessa ulos yliopiston rakennuksista.

Varaudu sähkökatkoihin myös itse:

 • Katkoista ilmoitetaan etukäteen, jos mahdollista. Seuraa tiedotusta.
 • Pidä puhelimesi ja kannettava tietokoneesi ladattuina
 • Selvitä useimmin käyttämiesi rakennusten poistumistiet.
 • Opettele käyttämään matkapuhelimesi taskulampputoimintoa. 
 • Huomioi, että sähkökatkon aikana kiinteistön tietoliikenneyhteydet eivät toimi ja puhelinten mobiilidataverkko saattaa ruuhkautua.

Sähkökatkon sattuessa:

 • Pysy rauhallisena ja hakeudu valoisampaan tilaan, jos se on mahdollista.
 • Jos olet jäänyt hissiin sähkökatkon aikana, paina hälytyspainiketta ja odota apua. Hälytysjärjestelmä toimii myös sähkökatkon aikana. Apua saattaa joutua odottamaan, koska sähkökatkon alueella useat hissit ovat pysähtyneet.
 • Jos lähiopetus tai -tentti keskeytyy sähkökatkon takia, odota rauhallisesti paikallasi opettajan ohjeita.

Katkojen vaikutukset lähiopetukseen ja salitentteihin:

 • Jos lähiopetus keskeytyy sähkökatkoon, joka kestää yli viisi minuuttia, opettaja kertoo miten kurssia jatketaan ja millä tavoin menetetty opetustilanne tullaan korvaamaan tai tarvittaessa järjestämään uudelleen. Opettaja ohjaa opiskelijat ulos salista.
 • Jos salitentti keskeytyy sähkökatkoon, joka kestää yli viisi minuuttia, tentti keskeytetään ja valvojat tai valvonnasta vastaava opettaja ohjaavat opiskelijat ulos tenttisalista. Tentin uudesta ajankohdasta ja keskeytyneen tentin mahdollisesta arvioinnista päättää tentaattori. Uusi tenttitilaisuus pyritään järjestämään mahdollisimman pian.
 • Ohjeet sähkökatkojen varalle Examinarium-tenttitiloissa ovat näkyvillä kunkin tilan yhteydessä. Tutustu ohjeisiin ennen tentin alkamista. Halutessasi voit tutustua ohjeisiin jo etukäteen Examinarium-blogissa.

Katkojen vaikutukset etäopetukseen ja -tentteihin:

 • Jos sähkökatko kestää enintään 5 minuuttia ja etäopetukseen käytettävät työkalut ovat sen jälkeen normaalisti käytössä, etäopetusta tai -tenttiä voidaan jatkaa katkon päätyttyä siitä mihin jäätiin.
 • Jos sähkökatko tai sen aiheuttama häiriötilanne jatkuu vielä viiden minuutin jälkeen, opetus tai tentti keskeytetään.
 • Opettaja tiedottaa opiskelijoita siitä, miten kurssia jatketaan ja millä tavoin menetetty opetustilanne tullaan korvaamaan tai tarvittaessa järjestämään uudelleen.
 • Uusi tenttitilaisuus pyritään järjestämään mahdollisimman pian. Uudesta ajankohdasta ja keskeytyneen tentin mahdollisesta arvioinnista päättää tentaattori.

Väkivaltatilanteet

Jokaiseen tilanteeseen sopivia valmiita ohjeita ei voi antaa, vaan ratkaisut tehdään aina tapahtumapaikkaan ja uhan luonteeseen liittyen. Punnittaessa evakuoitumis- ja suojautumisvaihtoehtoja ratkaisuun vaikuttavat väkivaltatilanteissa mm. seuraavat asiat: tilan rakenne, seinien laatu, lasin määrä ja oven lukitsemismahdollisuus. Myös tilan sijainnilla ja poistumismahdollisuuksilla on tärkeä merkitys päätöstä tehtäessä.

Alla olevien ohjeiden tarkka noudattaminen yliopiston tiloissa voi olla vaikeaa.

Pommiuhka

Pommiuhkatilanteesta ilmoitetaan aina ensin hätänumeroon 112. Pysy rauhallisena ja toimi viranomaisten antamien ohjeiden mukaan.

Aseella uhkaaminen tai ampuminen

Mikäli saat tietää ampumisuhasta tai muusta vastaavasta uhasta, niin ilmoita siitä heti poliisille hätänumeroon 112. Noudata hätäkeskuksesta saamiasi ohjeita.

Uhkatilanteessa yliopiston sisätiloissa tai lähialueella toimi tilanteen ja mahdollisuuksien mukaan seuraavasti:

 • VARMISTA että tilan ovet ovat lukittuina.
 • SAMMUTA valot tilasta ja sulje verhot.
 • HUOLEHDI että tilassa olevat henkilöt sammuttavat matkapuhelimensa. Opettajan tai muun tilanteen johtajan on syytä pitää matkapuhelin kuitenkin päällä.
 • HUOLEHDI mahdollisten esteiden kasaamisesta opetustilan oven eteen.
 • VARMISTA että tilassa olevat pysyvät matalina lattialla.

(Lähde: Korkeakoulun turvallisuuskäsikirja, Vakavien henkilöriskien hallinta, s.68, Laurea C14 2010)

Uhkaavasti käyttäytyvä henkilö

Kohdatessasi uhkaavasti käyttäytyvän henkilön toimi seuraavasti:

 • KUUNTELE uhkaajaa rauhallisesti. Älä keskeytä, moralisoi tai provosoi häntä.
 • ÄLÄ HUUDA vaan pidä äänesi rauhallisena ja pyri laukaisemaan uhkaava tilanne keskustelemalla.
 • PIDÄ kätesi näkyvillä sekä pidä riittävä fyysinen etäisyys uhkaajaan. Vältä tuijottamista ja äkkinäisiä liikkeitä.
 • PYYDÄ uhkaajaa istumaan jolloin suora hyökkäys on vaikeampi toteuttaa.
 • ÄLÄ KÄÄNNÄ selkääsi uhkaajalle missään vaiheessa.
 • PAKENE lähimpään turvalliseen tilaan jotain tekosyytä käyttäen jos uhkaaja ei rauhoitu.
 • SOITA 112 kun se on turvallista. Ilmoita myös vahtimestarille tapahtuneesta.

Pahoinpitely

Pahoinpitelyn tapahduttua toimi seuraavasti:

 • HAKEUDU hoitoon.
 • TEE ilmoitus pahoinpitelystä poliisille 112.
 • TURVAA todisteiden säilyminen.
 • KIRJAA tekijän tuntomerkit muistiin.
 • PYYDÄ lääkäriltä todistus vammojesi laadusta.
 • KIRJAA todistajien henkilötiedot.

Varkaus, ryöstö tai murto

Varkaus

Varkauden tapahduttua toimi seuraavasti:

 • ILMOITA varkaudesta vahtimestarille ja tee tarvittaessa ilmoitus poliisille
 • KIRJAA muistiin tekijän tuntomerkit, pakenemissuunta ja kulkuväline
 • ÄLÄ turmele rikospaikan rikosjälkiä.

Ryöstötilanne

Ryöstötilanteessa toimi seuraavasti:

 • PYSY rauhallisena.
 • TOTTELE ryöstäjää ja odota häneltä käskyjä, älä ole oma-aloitteinen.
 • TARKKAILE ryöstäjää huomiota herättämättä.
 • ÄLÄ yritä estää ryöstäjää tai ottaa häntä kiinni.
 • SOITA 112 heti kun se on turvallista ja ilmoita tapahtuneesta vahtimestarille.

Murto

Havaittuasi murron toimi seuraavasti:

 • ILMOITA murrosta vahtimestarille, turvallisuusvalvomoon tai vartiointiliikkeeseen
 • KUTSU paikalle poliisi tai varmista, että vahtimestari tai vartiointiliike ottaa asian hoitaakseen
 • KIRJAA muistiin tekijän tuntomerkit, pakenemissuunta ja kulkuväline
 • ERISTÄ alue ja estä rikospaikan rikosjälkien tuhoutuminen

Myrkytys

Ensiapu myrkytyksissä

Vaarallista kemikaalia voi joutua elimistöön suun, ihon tai hengitysteiden kautta. Äkillisen myrkytyksen oireita ovat mm. hengitysvaikeudet, kouristelu ja tajuttomuus. Toimita potilas välittömästi sairaalahoitoon.

Ensiapuohjeita saat Myrkytystietokeskuksesta puh. 09 471 977.

Jos on hengitetty myrkyllistä kemikaalia

Kuljeta uhri nopeasti raittiiseen ilmaan ja avaa kiristävät vaatekappaleet. Aseta tajuissaan oleva uhri puoli-istuvaan asentoon ja tajuton kylkiasentoon. Ryhdy tarvittaessa elvytystoimiin. Toimita uhri välittömästi sairaalahoitoon.

Jos on nielty syövyttävää kemikaalia

Poista kemikaali suusta ja huuhtele suu. Älä okseta. Kysy tarvittaessa lisätietoa Myrkytystietokeskuksesta ja toimita potilas sairaalahoitoon.

Jos silmään tai iholle on joutunut kemikaalia

Huuhtele välittömästi runsaalla vesimäärällä 15–30 minuuttia. Pese iho saippualla ja runsaalla vedellä. Poista heti saastuneet vaatteet. Käytä hätäsuihkua, jos ainetta on runsaasti tai se on väkevää happoa. Toimita potilas välittömästi sairaalahoitoon.

Hätäsuihkuja on laboratorioiden käytävillä. Ne on merkitty vihreillä hätäsuihku-kilvillä. Hätäsuihkujen yhteydessä on usein myös silmäsuihkut.

Kemikaalionnettomuus

Kemikaalionnettomuuksiin on syytä varautua. Onnettomuuden sattuessa kemikaalit voivat aiheuttaa vaarallisia tilanteita työpaikalla ja lähiympäristössä. Esimerkkejä kemikaalien aiheuttamista vaaratilanteista ovat

 • kaasuvaara (mm. kloori-, ammoniakki-, rikkidioksidikaasut ja nestetyppi)
 • räjähdysvaara (palavat nesteet mm. eetteri, bensiini, asetoni, etanoli)
 • tulipalo (vety-, asetyleeni- ja nestekaasu)
 • säteilyvaara (radioaktiiviset aineet)

Kemikaalionnettomuus

Kemikaalionnettomuuden sattuessa sisätiloissa toimi seuraavasti:

 • ARVIOI tilanne. Jos tilanne on vakava, pelasta itsesi ja muut ihmiset turvallista reittiä ulos.
 • SOITA 112 ja ilmoita, mistä aineesta on kysymys sekä missä rakennuksessa ja kerroksessa onnettomuus on sattunut. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.
 • ILMOITA tapahtuneesta kiinteistön vahtimestarille.
 • OHJAA pelastuslaitos paikalle. 

Palavan nesteen tai kaasun vuoto

Vuodon uhatessa ulkona toimi seuraavasti:

 • MENE välittömästi sisälle. Jos et pääse sisälle, poistu sivutuuleen ja pyri korkealle paikalle.
 • PAINA märkä vaate, turve- tai sammaltuppo suun eteen ja hengitä sen läpi.
 • PYSY sisällä ja kutsu ulkona olevat sisälle.
 • ILMOITA vuodosta hätänumeroon 112 ja vahtimestarille.
 • SULJE ikkunat, ovet ja ilmanvaihto.

Vuodon uhatessa sisätiloissa toimi seuraavasti:

 • VAROITA muita ja käynnistä tarvittaessa rakennuksen evakuointi.
 • ÄLÄ käynnistä tai sammuta sähkölaitteita vuotoalueella.
 • ILMOITA vuodosta hätänumeroon 112 ja vahtimestarille.
 • KOSTUTA kangas ja hengitä sen läpi.
 • SULJE kaasun pääsulkuventtiilit mikäli mahdollista.
 • POISTU ulos ja estä ihmisten pääsy vuotoalueelle. Jos et pääse ulos, poistu toiseen osastoituun palo-osastoon.
 • KIELLÄ tupakointi ym. tulen käsittely lähialueella.
 • OPASTA pelastuslaitos kohteeseen.

Vesivahinko tai muu kiinteistövika

Ilmoita vesivahingoista tai muista huomaamistasi kiinteistövioista kiinteistön vahtimestarille. Jos et tavoita vahtimestaria, soita yliopiston päivystysnumeroon 02941 44500, joka vastaa ympäri vuorokauden.