Oikeustieteellinen tiedekunta: esitarkastuksen käynnistäminen

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Tältä sivulta löydät oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoille suunnatut tarkentavat ohjeet väitöskirjan jättämisestä esitarkastukseen. Muista tutustua ensin yleisiin, kaikille yliopiston tohtorikoulutettaville suunnattuihin aikataulun suunnittelua ja esitarkastusta koskeviin ohjeisiin.

Jos sinulla on kysyttävää esitarkastuksen käynnistämisestä, voit aina olla yhteydessä kotitiedekuntasi jatko-opintopalveluihin.

Ennen esitarkastuksen käynnistämistä

 • Ole yhteydessä ohjaajaasi hyvissä ajoin ennen työn jättämisestä esitarkastukseen – näin esitarkastajien löytäminen ja heiltä suostumuksen saaminen helpottuvat. Ohjaaja ja vastuuhenkilö ehdottavat esitarkastajiksi nimettäviä henkilöitä tiedekunnalle ja esittelijä vie ehdotukset tiedekuntaneuvostoon, joka nimeää suostumuksensa antaneet ehdokkaat esitarkastajiksi mikäli nämä täyttävät asetetut kriteerit.
 • Tarkista ajoissa tiedekuntaneuvoston kokouspäivät (jättöpäivä on vähintään 8 päivää ennen kokousta, arkipyhät voivat muuttaa aikataulua), jotta osaat toimia ajoissa ja jotta oppiaineellesi jää riittävästi aikaa etsiä esitarkastajat. Tiedekuntaneuvoston kokousaikataulut löydät tiedekunnan Flamma-sivuilta.
 • Jatkotutkintoon vaadittavien opintojen tulee olla suoritettuina ja rekisteröityinä ennen kuin väitöskirjalle haetaan esitarkastajia. Tästä voidaan poiketa vain erityisen painavista syistä.
 • Jatko-opiskelijan on oltava ilmoittautuneena läsnäolevaksi yliopistoon koko tarkastusprosessin ajan.
 • Koko väitösprosessin kuvaus ja siihen liittyvät määräykset löytyvät tiedekunnan verkkosivuilta.

Näin jätät väitöskirjan esitarkastukseen

Huomioi nämä

 • Esitarkastukseen jätettävän väitöskirjakäsikirjoituksen tulee olla samankielinen kuin lopullinen väitöskirja.
 • Käsikirjoitus tulee tarkistuttaa Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmässä ennen esitarkastuksen käynnistämistä.
 • Esitarkastukseen jätettävään väitöskirjakäsikirjoitukseen liitetään englanninkielinen (noin yhden sivun pituinen) tiivistelmä väitöskirjasta. Tiivistelmään sisällytetään tiedot aiheesta, käytetyistä menetelmistä ja tärkeimmistä tuloksista. Tiedot esitetään sanallisesti (ei kaavoja, erikoissymboleja eikä kuvioita). Väitöskirjan esitarkastajat tarkastavat esitarkastuksen aikana myös tiivistelmän asiasisällön.

Toimi näin

 • Toimita käsikirjoitus ohjaajasi Urkund-sähköpostiosoitteeseen (muotoa etunimi.sukunimi.hy@analyysi.urkund.fi). Liitä tarkistettava pdf-tiedosto viestiin ja lähetä viesti. Viestiin ei tarvitse laittaa otsikkoa tai muuta sisältöä. Kun olet lähettänyt käsikirjoituksen ohjaajan Urkund-osoitteeseen, Urkund toimittaa muutamassa päivässä ohjaajallesi tarkistettavaksi raportin. Ohjaaja käy raportin läpi ja liittää esitarkastajaehdotukseen todistuksen tehdystä alkuperäisyystarkastuksesta. Lisää tietoa Urkundista saat halutessasi plagioinnin tunnistamista koskevasta artikkelista.
 • Lähetä omat tietosi ja väitöskäsikirjoituksen tiedot tiedekunnan jatko-opintopalveluihin oheisella sähköisellä lomakkeella.
 • Lähetä väitöskäsikirjoitus tiedekunnan jatko-opintopalveluihin (oik-jatkokoulutus@helsinki.fi) sähköisenä versiona ehdottomasti viimeistään kahdeksan päivää ennen sitä tiedekuntaneuvoston kokousta, jossa esitarkastajat on tarkoitus nimetä. Tiedekuntaneuvoston kokousaikataulut löydät tiedekunnan Flamma-sivuilta. Sähköisen version on suositeltavaa olla pdf-muodossa. Tiedosto kannattaa lähettää Funet FileSender-palvelun kautta. Palveluun kirjaudutaan yliopiston tunnuksilla.

Mitä sitten tapahtuu?

Väitöskirjakäsikirjoitus toimitetaan esitarkastajille sähköisenä versiona esittelijän toimesta tiedekuntaneuvoston määrättyä esitarkastajat. Esitarkastajat saavat lausunnon antamiseen aikaa kaksi kuukautta siitä päivästä, jona väitöskäsikirjoitus on toimitettu heille.

Väittelijällä on mahdollisuus esittää huomautuksensa esitarkastuslausunnoista ennen sitä tiedekuntaneuvoston kokousta, jossa lausuntojen perusteella myönnetään väitöslupa. Esittelijä toimittaa lausunnot väittelijälle sitten kun molemmat lausunnot ovat saapuneet.