Oikeustieteellinen tiedekunta - ohjeita ennen 1.8.2017 aloittaneille

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Huom. Tämän sivun sisältö koskee vain ennen 1.8.2017 aloittaneissa koulutusohjelmissa opiskelevia. Sinun ei tarvitse valita yllä olevasta koulutusohjelmavalikosta mitään, se on tarkoitettu vain uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville.

Alta löydät tiedekuntasi ohjeet opinto-oikeuden palautukseen, opintojen vastaavuuteen vanhojen ja uusien tutkintovaatimusten välillä, opintojen vanhenemiseen sekä esimerkiksi mahdollisten infotilaisuuksien/hops-klinikoiden aikataulut. Luethan ensin kaikille opiskelijoille yhteiset ohjeet!

Tutkintoon johtavat koulutukset:

Oikeusnotaarin koulutusohjelma
Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma
Master's Programme in International Business Law

Muut opinnot:

Kaikille opiskelijoille yhteiset ohjeet tutkinnon suorittamisesta loppuun tutkinnonuudistuksen siirtymäaikana löydät  sivulta Ohjeita ennen vuotta 2017 aloittaneille.

Opinto-oikeuden palautus ja lisäajan hakeminen

Jos haet opinto-oikeuden palautusta tai lisäaikaa tiedekunnalta, tarvitset hakemuksen liitteeksi opintosuunnitelman. Pystyt laatimaan sen kirjeitse saamasi opintosuoritusotteen, tutkintorakenteen ja WebOodi-portaalin tietojen avulla. Alta löydät pohjan henkilökohtaiselle opintosuunnitelmalle.

Henkilökohtaisten opintosuunnitelmien pohjat

Jos pysyt vanhassa koulutusohjelmassa, opintosi eivät vanhene. Jos siirryt uuteen koulutusohjelmaan, yliopiston 10 vuoden vanhenemissääntö pätee opintoihisi.

Jos päätät siirtyä uuteen koulutusohjelmaan, lue ohjeet ja täytä siirtymislomake. Lomakkeelle kirjaudutaan yliopiston tunnuksilla. Lomakkeella on linkki siirtymäohjeisiin.

Vastaavuustaulukot ja opintojen suorittaminen

Vastaavuustaulukot:

Kaikki opetus järjestetään uusien tutkintovaatimusten mukaan. Vanhojen vaatimusten mukaisesti tutkintoaan suorittaville opiskelijoille on laadittu vastaavuustaulukot, joista näet, mikä uusi kurssi korvaa minkäkin opintojakson.

Käytä tätä taulukko, jos suoritat opintoja 2020-23 tutkintorakenteen mukaisesti ja sinulla on aikaisempia opintoja. Huomioithan että uuteen koulutusohjelmaan eivät käy yli 10 vuotta vanhat opinnot.
Oikeusnotaarin koulutusohjelman vastaavuustaulukko 2020-23 (pdf)

Käytä tätä taulukkoa, jos suoritat oikeusnotaarin tutkintosi loppuun vanhojen tutkintovaatimusten (2016-2017) mukaisesti:
Oikeusnotaarin tutkinnon vastaavuustaulukko vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opiskeleville (pdf)

Käytä tätä taulukkoa, jos siirryt uuteen oikeusnotaarin koulutusohjelmaan (2017-2020). Huomioithan että uuteen koulutusohjelmaan eivät käy yli 10 vuotta vanhat opinnot.
Oikeusnotaarin tutkinnon vastaavuustaulukko uuteen koulutusohjelmaan siirtyville (pdf)

Oikeustieteen maisterin tutkinnon vastaavuustaulukko (pdf)

International Business Law equivalence table (pdf)

Opintojen suorittaminen

Voit suorittaa opintojasi:

  • osallistumalla uusien tutkintovaatimusten mukaiseen opetukseen. Vastaavuustaulukoista näet, mitkä uuden opetuksen opintojaksot vastaavat vanhojen tutkintovaatimusten opintojaksoja.
  • tekemällä vanhojen tutkintovaatimusten mukaisia kirjatenttejä. Kirjatenttien ajankohdat näet kuulusteluaikataulusta. Vanhojen tutkintovaatimusten mukaiset kirjatentit löydät lukuvuoden 2016-2017 opinto-oppaasta WebOodista.
  • kaikille kursseille ja tentteihin tulee ilmoittautua WebOodissa.

Tutkielmien E-thesis-palautuksen ja tiedekuntaneuvoston kokousten aikataulu. Valitse koulutusohjelma Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma.

WebOodi ja opinto-oppaat

Jos haluat jatkaa opintojasi vanhojen tutkintovaatimusten (2016-2017) mukaisesti, löydät opinto-oppaan WebOodista seuraavasti: WebOodin etusivulta --> Opintotarjonta --> Opinto-oppaat --> Oikeustieteellinen tiedekunta --> Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2016-17...2019-20. Vanhasta opinto-oppaasta löydät vanhojen tutkintovaatimusten mukaiset aineopintojen kirjatentit (tunnisteet, jotka alkavat 20...). Ensi lukuvuoden tenttiaikataulu päivitetään kesän aikana WebOodiin.

Oikeusnotaarin uuden koulutusohjelman mukaisen opetuksen löydät seuraavasti: WebOodin etusivulta --> Opintotarjonta --> Opinto-oppaat --> Oikeustieteellinen tiedekunta --> Oikeusnotaarin koulutusohjelma, Helsinki, 2019-20.

Oikeustieteen maisterin kaikki opinnot sekä kaikki valinnaiset kurssit löydät seuraavasti: WebOodin etusivulta --> Opintotarjonta --> Opinto-oppaat --> Oikeustieteellinen tiedekunta --> Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma, Helsinki, 2019-20.

Vanhoja opiskelijoita koskevat määräykset

Tästä osiosta löydät vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opiskelevia koskevat tiedekuntakohtaiset määräykset.

  • Oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin siirtymäsäännökset (pdf)
  • Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset (pdf) 1.8.2016 alkaen
  • Oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin koulutusohjelman osalta 1.8.2017 alkaen sovellettavat yleiset opetussuunnitelmaa koskevat määräykset, sisältää mm. syventävien opintojen uudet valintakriteerit, jotka koskevat myös vanhojen vaatimusten mukaan suorittavia Yleiset määräykset (pdf)

Tukea opintoihin palaaville

Siirtymäinfot

22.8. siirtymäinfon diat (pdf)

Ajanvaraus

Voit varata ajan opintoneuvontaan. Ennen kuin varaat ajan opintoneuvontaan, tee henkilökohtainen opintosuunnitelmasi ja merkitse siihen suorittamasi opinnot. Tutustu myös vastaavuustaulukoihin huolellisesti. Ota täytetty opintosuunnitelma mukaan ajanvaraukseen.

Ajanvaraus tapahtuu Vihta-ajanvarausjärjestelmän kautta.