Oikeustieteellisen tiedekunnan tarjoamat valinnaiset opinnot

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Alla on kerrottu tiedekunnan valinnaisista opinnoista, joita voivat opiskella muutkin kuin koulutusohjelman ja tiedekunnan omat opiskelijat.

Tietoa mahdollisista rajoituksista oman tutkintosi valinnaisiin opintoihin löydät Sisusta tai ohjeesta Tutkintorakenne ja tutkinnon laajuus.

Tiedekunnan tarjoamat opinnot

Sivuainekokonaisuus 1.8.2020 alkaen

Oikeustieteen sivuainekokonaisuutta suorittamaan valitaan vuosittain enintään 10 opiskelijaa. Haku sivuainekokonaisuuteen järjestetään kerran vuodessa ja seuraava haku järjestetään keväällä 2023. Haku tapahtuu e-lomakkeella, joka avataan hakuajan alkaessa.

Kokonaisuuteen valittavien opiskelijoiden on ennen sivuainekokonaisuutta koskevan hakuajan päättymistä suoritettava hyväksytysti avoimen yliopiston ”Johdatus oikeustieteeseen ja oikeudelliseen ajatteluun 1” -opintojakso (2 op) tai aiempi suoritus "Johdatus oikeustieteeseen" (5 op). Lisäksi sivuainekokonaisuuteen valittavan opiskelijan oman koulutusohjelman perusopintojen keskiarvon tulee olla vähintään 4/5. Jos hakijoita on enemmän kuin sivuainekokonaisuuteen otettavien opiskelijoiden enimmäismäärä, hakijat valitaan oman koulutusohjelmansa perusopintojen keskiarvon perusteella. Suoritusoikeuden myöntää dekaani. Suoritusoikeuden saaneen on ilmoittauduttava opintojaksolle Sisun kautta. Opintojaksolle, jolle on rajattu osallistumismäärä, opintojakson vastuuopettaja voi karsintatilanteessa antaa etusijan tiedekunnan omille opiskelijoille.

Sivuainekokonaisuuden opinnot (25 op) muodostuvat pakollisista ja valinnaisista opinnoista seuraavasti:

OIK-500, Oikeustiede, sivuainekokonaisuus (25 op)

Pakolliset opinnot (10 op)

 • Johdatus oikeustieteeseen ja oikeudelliseen ajatteluun 1 SON-100 (2 op)
 • Valtiosääntöoikeus ON-J220K (4 op; välikuulustelu + vapaaehtoiset luennot, lisäksi läsnäolo-oikeus pienryhmissä)
 • Sopimusoikeus ON-Y220K (5 op; välikuulustelu + vapaaehtoiset luennot, lisäksi läsnäolo-oikeus pienryhmissä)

Valinnaiset opinnot (suoritettava kolme alla mainituista eli 15 op)

 • Public European Law ON-J222 (5 op) 
 • Principles of International Law ON-J226 (5 op)
 • Työoikeus ON-P224 (5 op)
 • Rikosoikeus ON-R220E,ON-R220M (5 op) (verkko-opetus: MOOC, essee)
 • Perhe- ja jäämistöoikeus ON-Y226K (5 op; välikuulustelu + vapaaehtoiset luennot, lisäksi läsnäolo-oikeus pienryhmissä)
 • Oikeushistoria ON-O220 (5 op)
 • Oikeusteoria ON-O222 (5 op)

Kansainvälisen oikeuden sivuainekokonaisuus (15 op)

Kansainvälisen oikeuden oppiaineessa voidaan myöntää opinto-oikeuksia niin, että niistä muodostuu 15 op laajuinen opintokokonaisuus, joka koostetaan koodille OIK-IL515. Opintokokonaisuuteen kuuluu pakollisena opintojaksona Principles of International Law (5 op), joka rekisteröidään sivuaineopiskelijoille koodilla OIK-IL500. Kokonaisuuteen tulee sisältyä lisäksi kaksi vapaavalintaista 5 op:n laajuista kansainvälisen oikeuden opintojaksoa, jotka suoritetaan pakollisen opintojakson jälkeen. Hakuaika kansainvälisen oikeuden sivuainekokonaisuuteen on keväällä 2023, haku tapahtuu e-lomakkeella.

OIK-IL515 Kansainvälisen oikeuden sivuaine (15 op)

Pakolliset opinnot (5 op)

 • OIK-IL500 Principles of International Law (5 op)

Valinnaiset opinnot (10 op; 5 op + 5 op) Esimerkiksi näitä opintojaksoja voit sisällyttää kansainvälisen sivuaineen opintoihin:

International Environmental Law, International Criminal Law, International Human Rights Law, Law of the Sea, Law of Treaties, International Economic Law

Kun opintokokonaisuus on suoritettu, pyydä suoritusten koostamista kokonaisuudeksi opintosuoritusrekisteriin laittamalla asiasta pyyntö palveluosoitteeseen porthania-student@helsinki.fi (liitä viestiin tieto saadusta suoritusoikeudesta kansainvälisen oikeuden opintokokonaisuuteen sekä ilmoita suorittamasi kv. oikeuden kurssit).

Hakeminen sivuaineopintoihin

Haku oikeustieteellisen tiedekunnan sivuainekokonaisuuksiin järjestetään kerran vuodessa. Seuraava haku on keväällä 2023. Haku tapahtuu e-lomakkeella.

Huom. Uuden sivuainekokonaisuuden myötä sivuaineoikeuksia ei enää myönnetä yksittäisille opintojaksoille, vaan muiden tiedekuntien opiskelijoiden on haettava suoritusoikeutta yllä esiteltyihin kokonaisuuksiin.

Sivuaineopintohakemusten käsittelyä koskevista asioista saat tarvittaessa lisätietoa lähettämällä viestin palveluosoitteeseen porthania-student@helsinki.fi.