Opetustarjonta

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Voit hakea opetusta ja opintoja Helsingin yliopiston tarjonnasta Opintotarjonnan tai WebOodin kautta.

Löydät tältä sivulta koulutusohjelmasi alustavan opetusohjelman valitsemalla koulutusohjelmasi valikosta. Kielikeskuksen alustava opetusohjelma julkaistaan sivulla Kielikeskuksen kieli- ja opetustarjonta.

Kurssisivut

Kurssisivuilta näet näppärästi yksittäisen kurssin tiedot, kuten kuvauksen sen sisällöstä, kurssin tason, tavoitteet ja laajuuden, suoritustavat, vastuuhenkilön ja mahdollisesti vaaditut edeltävät opinnot sekä muut tärkeät tiedot. Kurssisivulla et kuitenkaan voi ilmoittautua opintoihin. Voit hakea kurssisivuja Opintotarjonnan kautta. Omat kurssisi löydät myös Opintoni-sivulta.

WebOodi

WebOodista löydät koulutusohjelmien opinto-oppaat ja yksittäisten opintojaksojen tiedot. WebOodissa näet kurssisivujen sisältämän tiedon lisäksi esimerkiksi opintokokonaisuuksien tiedot ja koulutusohjelmien tutkintorakenteet. WebOodin hakutoiminto ei kuitenkaan ole yhtä ketterä kuin Opintotarjonnan haku.

Opintoihin voit ilmoittautua ainoastaan WebOodin kautta.

Vaihto-opiskelijoille

Tietoa vaihto-opiskelijoille löytyy englanniksi täältä.

Alustava opetusohjelma lukuvuodelle 2020-2021

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma

Alta näet koulutusohjelmasi alustavan opetusohjelman tulevalle lukuvuodelle. Huomioi, että ohjelmaan saattaa tulla muutoksia. Lopullinen opetusohjelma julkaistaan WebOodissa.

För dig som studerar nordiska språk eller nordisk litteratur: växla över sidans språk till svenska så ser du det preliminära undervisningsprogrammet för nästa läsår!

Kandiohjelman yhteiset opinnot

Opintojakso / Avsnittet Tunniste / Identifierare Kurssin nimi / Kursens namn Laajuus (op) / Omfattning (sp) Kurssin vastuuopettaja / Ansvarig lärare Opetuskielet / Undervisnings-språk Periodit /  Vastaavuudet / Motsvarigheter Kurssin avoimuus / Kursens öppenhet
Johdatusta kirjallisuudentutkimukseen KOK-401S Johdatusta kirjallisuudentutkimukseen 5 op Jyrki Nummi suomi I - II   KOK-ohjelman opiskelijoille
Introduktion till litteraturvetenskap KOK-401N  Introduktion till litteraturvetenskap grupp 1 5 sp Kristina Malmio (ansvarslärare), Maïmouna Jagne-Soireau undervisande lärare svenska I-II   Endast för utbildningsprogrammets egna studerande
Introduktion till litteraturvetenskap KOK-401N Introduktion till litteraturvetenskap grupp 2 5 sp Kristina Malmio svenska I-II   Endast för utbildningsprogrammets egna studerande
Johdatusta kielentutkimukseen KOK-402S  Johdatusta kielentutkimukseen 5 op Yrjö Lauranto suomi I-II   KOK-ohjelman opiskelijoille
Introduktion till språkvetenskap KOK-402N Introduktion till språkvetenskap 5 sp Ansvarslärare: Therese Lindström Tiedemann svenska I-II   KOK alla studieinriktningar, samt KIK
Akateemiset tekstitaidot KOK-403S Akateemiset tekstitaidot: kielitieto (syksy)  3 op Hanna Lappalainen suomi I-II    
(Kielten kandiohjelman opiskelijoille)
Akateemiset tekstitaidot: kielitieto (kevät) KOK-403S Terhi Ainiala 3 op Terhi Ainiala suomi III-IV   KIK-ohjelman opiskelijoille (kielten kandiohjelma)
Akademisk textkompetens KOK-403N Akademisk textkompetens 3 sp Jannika Lassus svenska III   svenskspråkiga studerande i KOK och KIK
Kandiohjelman tvt-opinnot KOK-404S Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman tieto- ja viestintätekniikan opinnot 2 op Mari Siiroinen suomi  verkkokurssi, suoritettavissa koko lukuvuoden   KOK-ohjelman omille opiskelijoille ja vaihto-opiskleijoille
Kandidatprogrammets IKT-studier  KOK-404N Kandidatprogrammets IKT-studier  2 sp Jannika Lassus svenska nätkurs i period III-IV   svenskspråkiga studerande i KOK
Studier i det andra främmande språket KOK-405N Norge och norska (Dessa ordnas av Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer) 5 sp   Norge och norska   NOR-S351  
Studier i det andra främmande språket KOK-405N Danmark och danska 5 sp   Danmark och danska   NOR-S361  
Studier i det andra främmande språket KOK-405N Island och isländska 5 sp   Island och isländska   NOR-S371  
Toisen vieraan kielen opinnot KOK-405S Viron, unkarin ja muiden suomen sukukielten kurssit: ks. suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien opetus  5 op          
Kieli ja kirjallisuus  yhteiskunnassa KOK-406S Kieli ja kirjallisuus  yhteiskunnassa  5 op Anna Hollsten ja Hanna Lappalainen suomi III-IV    
Språk och litteratur i samhället KOK-406N Språk och litteratur i samhället 5 sp Johan Franzon, Kristina Malmio svenska I-II   Studenter på KOK-N och KOK-P (nordiska språk, nordisk litteratur) i första hand, öppen för utbildningsprogrammets egna studerande.
Työelämään orientoivat opinnot KOK-407S Kustannustoimittaminen 5 op Päivi Koivisto suomi III - IV KIR-326 kaikille
Arbetslivsorientering KOK-407N Arbetslivsorientering 5 sp Maria Green-Vänttinen svenska III-IV   studerande i nordiska språk och nordisk litteratur
Puheviestintä I KOK-451 Puheviestintä I, ryhmä 1 5 op Suvi-Tuuli Murumäki suomi Elokuun intensiivijakso   Vain äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi opiskeleville
Puheviestintä I KOK-451 Puheviestintä I, ryhmä 2 5 op Suvi-Tuuli Murumäki suomi I-II   Vain äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi opiskeleville
Puheviestintä I KOK-451 Puheviestintä I, ryhmä 3 5 op Suvi-Tuuli Murumäki suomi II-III   Vain äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi opiskeleville
Puheviestintä I KOK-451 Puheviestintä I, ryhmä 4 5 op Suvi-Tuuli Murumäki suomi tammikuun intensiivijakso   Vain äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi opiskeleville
Puheviestintä I KOK-451 Puheviestintä I, ryhmä 5 5 op Suvi-Tuuli Murumäki suomi III-IV   Vain äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi opiskeleville

Kotimainen kirjallisuus

Opintojakso / Avsnittet Tunniste / Identifierare Kurssin nimi / Kursens namn Laajuus (op) / Omfattning (sp) Opetuskielet / Undervisnings-språk Periodit /  Vastaavuudet / Motsvarigheter Kurssin avoimuus / Kursens öppenhet
Peruskurssi KOK-K101 Peruskurssi 5 op suomi   KOK-F210  
    Ryhmä 1     1-2    
    Ryhmä 2     1-2    
    Ryhmä 3     1-2    
    Ryhmä 4     3-4    
1800-luvun kirjallisuus KOK-K102   1800-luvun kirjallisuus 5 op suomi 1    
1900-luvun alun kirjallisuus KOK-K103 1900-luvun alun kirjallisuus 5 op suomi  2    
1900-luvun lopun kirjallisuus KOK-K104 1900-luvun lopun kirjallisuus 5 op suomi 3    
Nykykirjallisuus KOK-K105 Nykykirjallisuus 5 op suomi 3    
Teoriapraktikum
 
KOK-K210 Teoriapraktikum 5 op suomi 1-2    
Proseminaari KOK-K240 Proseminaari 4 op suomi 1-4   KOK-ohjelman opiskelijoille
    Ryhmä 1          
    Ryhmä 2          
Raamattu ja kirjallisuus KOK-K212 Raamattu ja kirjallisuus 5 op suomi 1-2    
Realismi ja naturalismi KOK-K214 Työväenkirjallisuus 5 op suomi 3-4 KOK-K230, KIR-K333  
Modernismista postmodernismiin KOK-K218 Sota jatkuu kirjallisuudessa 5 op suomi 3-4 KIR-K333  
Lasten- ja nuortenkirjallisuus KOK-K220 Lasten- ja nuortenkirjallisuus 5 op suomi 1-2    
Kertomuksen teoria ja tutkimus KOK-K227 Kertomuksen teoria ja tutkimus 5 op suomi 3-4    
Kirjallisuudentutkimuksen nykysuuntauksia KOK-K230 Ekokritiikki 5 op suomi 1-2 KIR-319  
Kirjallisuudentutkimuksen nykysuuntauksia KOK-K230 Digitaalisuus ja kirjallisuudentutkimus 5 op suomi 3-4 KIR-319  

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

Opintojakso / Avsnittet Tunniste / Identifierare Kurssin nimi / Kursens namn Laajuus (op) / Omfattning (sp) Opetuskielet / Undervisnings-språk Periodit /  Vastaavuudet / Motsvarigheter Kurssin avoimuus / Kursens öppenhet
Perusopinnot              
Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin KOK-G106 Johdatus suomalais-ugrilaisten kielten tutkimukseen 5 op suomi 1-2    
Unkarin kieli ja kulttuurin perusopinnot              
Unkari I KOK-G101 Unkari I 5 op suomi, unkari 1 KOK-405S  
Unkari II KOK-G102 Unkari II 5 op suomi, unkari 2    
Unkari III KOK-G103 Unkari III 5 op suomi, unkari 3    
Unkari IV KOK-G104 Unkari IV 5 op suomi, unkari 4    
Unkarin kielioppi KOK-G107 Unkarin fonologia ja morfologia 5 op suomi 2-3    
Unkarin maan- ja kulttuurintuntemus KOK-G108 Unkarin maan- ja kulttuurintuntemus 5 op suomi 1    
Viron kielen ja kulttuurin perusopinnot              
Viro I   Viro I 5 op suomi, viro 1-2 KOK-S405S, ZVI111  
Viro II   Viro II 5 op suomi, viro 3-4 ZVI112  
Viro III   Viro III 5 op viro 1-2 ZVI232, ZVI233  
Viron äänne- ja muoto-oppi   Viron äänne- ja muoto-oppi 5 op viro 1-4 ZVI131  
Viron kulttuuri ja yhteiskunta   Viron kulttuuri ja yhteiskunta 5 op suomi 1-2    
Saamentutkimuksen perusopinnot              
Saame I KOK-G121 Saame I 5 op saame, suomi 1 KOK-S405S  
Saame II KOK-G122 Saame II 5 op saame, suomi 2    
Saame III KOK-G123 Saame III 5 op saame, suomi 3    
Saame IV KOK-G124 Saame IV 5 op saame, suomi 4    
Saamenmaa ja saamelaiset KOK-G128 Saamenmaa ja saamelaiset 5 op suomi 1-2    
Muut saamen kielet I KOK-G221 Koltansaamen jatkokurssi 5 op saame ilm. myöh. SUKU-G303/SUKU-G304  
Saamen kielihistoria KOK-G224 Saamen kielihistoria 5 op saame ilm. myöh.    
Aineopinnot              
Tutkimustaidot KOK-S210 Tutkimustaidot 5 op suomi    
Proseminaari KOK-G240 Proseminaari (suomalais-ugrilainen kielentutkimus, saamentutkimus, Unkarin kieli ja kulttuuri) 4 op suomi    
Proseminaari KOK-G240 Proseminaari (Viron kieli ja kulttuuri) 4 op suomi, viro 1-4  
Unkarin kielen ja kulttuurin aineopinnot            
Unkarin syntaksi KOK-G202 Unkarin syntaksi 5 op unkari, suomi 2-3  
Unkari V KOK-G205 Unkari V 5 op unkari, suomi 1  
Unkari VI KOK-G206 Unkari VI 5 op unkari, suomi 2  
Unkarin kulttuuria ja kieltä tekstien kautta KOK-G207 Unkarin kulttuuria ja kieltä tekstien kautta 5 op unkari, suomi 3-4  
Unkarin kirjallisuus KOK-G208 Unkarin kirjallisuus 5 op suomi 2  
Viron kielen ja kulttuurin aineopinnot            
Viron kirjakielen rekisterit KOK-G211 Viron kirjakielen rekisterit 5 op viro, suomi 3-4  
Viron lauseoppi KOK-G212 Viron lauseoppi 5 op viro, suomi 1-2  
Käännösharjoituksia virosta suomeen KOK-G215 Käännösharjoituksia virosta suomeen 5 op viro, suomi 3-4  
Käännösharjoituksia suomesta viroon KOK-G216 Käännösharjoituksia suomesta viroon 5 op viro, suomi 1-2  
Viron kirjallisuus KOK-G218 Viron kirjallisuus 5 op suomi 3-4  

Suomen kieli

Opintojakso / Avsnittet Tunniste / Identifierare Kurssin nimi / Kursens namn Laajuus (op) / Omfattning (sp) Opetuskielet / Undervisnings-språk Periodit /  Vastaavuudet / Motsvarigheter Kurssin avoimuus / Kursens öppenhet
Perusopinnot              
Fonologia ja morfologia KOK-S101 Fonologia ja morfologia 5 op suomi      
    Ryhmä 1 5 op suomi 1-2    
    Ryhmä 2 5 op suomi 1-2    
    Ryhmä 3 5 op suomi 1-2    
Syntaksi KOK-S102 Syntaksi 5 op suomi      
    Ryhmä 1 5 op suomi 1-2    
    Ryhmä 2 5 op suomi 1-2    
    Ryhmä 3 5 op suomi 1-2    
Semantiikka KOK-S103 Semantiikka 5 op suomi      
    Ryhmä 1 5 op suomi 3-4    
    Ryhmä 2 5 op suomi 3-4    
Suomi kieliyhteisönä KOK-S104 Suomi kieliyhteisönä (luennot + 3 pienryhmää) 5 op suomi 3 (luennot)    
    Ryhmä 1 5 op suomi 4    
    Ryhmä 2 5 op suomi 4    
    Ryhmä 3 5 op suomi 4    
Diskurssi KOK-S106 Diskurssi 5 op suomi      
    Ryhmä 1 5 op suomi 1-2    
    Ryhmä 2 5 op suomi 1-2    
    Ryhmä 3 5 op suomi 3-4    
    Ryhmä 4 5 op suomi 3-4    
Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin KOK-G106 Suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien opetusta  5 op suomi 1-2    
Aineopinnot              
Kielenhuolto KOK-S206 Kielenhuolto 5 op suomi 1-2 KOK-S105  
Kirjasuomen kehitys KOK-S202 Kirjasuomen kehitys 5 op suomi      
    Ryhmä 1 5 op suomi 1-2    
    Ryhmä 2 5 oo suomi 1-2    
Tekstityö KOK-S203 Tekstityö 5 op suomi      
    Ryhmä 1 5 op suomi 3-4    
    Ryhmä 2 5 op suomi 3-4    
Suomi toisena kielenä KOK-S204 Suomi toisena kielenä 5 op suomi 1-2    
Tutkimustaidot KOK-S210 Tutkimustaidot 5 op suomi      
    Ryhmä 1 5 op suomi 1-2    
    Ryhmä 2 5 op suomi 1-2    
    Ryhmä 3 5 op suomi 1-2    
    Ryhmä 4 5 op suomi 1-2    
    Ryhmä 5 5 op suomi 1-2    
Proseminaari KOK-S240 Proseminaari 5 op suomi      
    Ryhmä 1 5 op suomi 3-4    
    Ryhmä 2 5 op suomi 3-4    
    Ryhmä 3 5 op suomi 3-4    
    Ryhmä 4 5 op suomi 3-4    
    Ryhmä 5 5 op suomi 3-4    
Sosiolingvistiikka KOK-S211 Kenttätyökurssi 5 op suomi 1-2    
Merkitys ja rakenne KOK-S212 Johdatusta kognitiiviseen kielentutkimukseen 5 op suomi 3-4    
Toisen kielen oppiminen ja käyttö KOK-S215 Toisen kielen oppiminen ja käyttö (monimuotosuoritus) 5 op suomi 1-4 + kesä 2021    
Vuorovaikutus KOK-S216 Keskustelunanalyyttinen litterointi 5 op suomi 1-2 VUO-504  
Puheviestintä II KOK-452 Puheviestintä II 5 op suomi      
    Ryhmä 1 5 op suomi 1-2    
    Ryhmä 2 5 op suomi 1-2    
    Ryhmä 3 5 op suomi 3-4    
    Ryhmä 4 5 op suomi 3-4    
    Ryhmä 5 5 op suomi 4 + toukokuun intensiiviperiodi    

Suomen kieli ja kulttuuri

Opintojakso / Avsnittet Tunniste / Identifierare Kurssin nimi / Kursens namn Laajuus (op) / Omfattning (sp) Opetuskielet / Undervisnings-språk Periodit /  Vastaavuudet / Motsvarigheter Kurssin avoimuus / Kursens öppenhet
Perusopinnot              
Kielitaito I KOK-F101 Kielitaito I 5 op suomi 1-2   Avoin (todistus kielitaidosta vaaditaan)
Kielitaito II KOK-F102 Kielitaito II 5 op suomi 3-4   Avoin (edeltävät opinnot: Kielitaito I)
Suomalaisuuden juuret (Kirjallisuus, kulttuuri ja historia I) KOK-F103 Suomalaisuuden juuret (Kirjallisuus, kulttuuri ja historia I) 5 op suomi 1-2   Avoin opintosuunnan vaihto-opiskelijoille
Kirjallisuus, kulttuuri ja historia II: Esihistoriasta itsenäisyyden aikaan KOK-F104 Kirjallisuus, kulttuuri ja historia II: Esihistoriasta itsenäisyyden aikaan 5 op suomi 1-2   Avoin opintosuunnan vaihto-opiskelijoille
Kirjallisuus, kulttuuri ja historia III: Itsenäisen Suomen tarina KOK-F105 Kirjallisuus, kulttuuri ja historia III: Itsenäisen Suomen tarina 5 op suomi 3-4   Avoin opintosuunnan vaihto-opiskelijoille
Aineopinnot              
Akateeminen vuorovaikutus KOK-F201 Akateeminen vuorovaikutus 5 op suomi 1-2   Avoin opintosuunnan vaihto-opiskelijoille
Oman koulutusohjelman valinnainen opintojakso KOK-F206 Johto-oppi 5 op suomi 1-2 SUKU-F311-SUKU-F314, SKK310, SKK330 Avoin opintosuunnan vaihto-opiskelijoille
Syntaksi KOK-S102

(ks. suomen kieli)

Syntaksi 5 op suomi 1-2   Avoin opintosuunnan vaihto-opiskelijoille
Tutkimustaidot KOK-S210 Tutkimustaidot 5 op suomi 1-2   Ei
Proseminaari KOK-F240 Proseminaari 5 op suomi 3-4   Ei
Diskurssi ja kielioppi KOK-S201 Diskurssi ja kielioppi 5 op suomi 1-2    
Suomi kieliyhteisönä KOK-S104 Suomi kieliyhteisönä 5 op suomi 3-4    
Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin KOK-G106

(ks. suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit)

Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin 5 op suomi 1-2    

                           

Opetusohjelma lukuvuodelle 2019-2020

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma

Koulutusohjelmasi opetusohjelmasta näet muun muassa mitä opintojaksoja koulutuksessasi kuluvana lukuvuonna järjestetään, mihin periodiin opinnot ajoittuvat sekä pääset siirtymään opintojaksojen kurssisivuille opintojaksojen tarkempaan kuvaukseen.