Opintoaika ja -oikeudet erikoiseläinlääkärikoulutuksessa

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Opinto-oikeudesta luopuminen

Voit halutessasi luopua tutkinnon suoritusoikeudesta toimittamalla luopumislomakkeen postitse tai sähköpostitse Viikin kampuksen opiskelijapalveluihin. Tällöin tutkinnon suoritusoikeus merkitään päättyneeksi ilmoituspäivästä lukien.

Luopumisilmoitus on sitova ja lopullinen. Et voi enää jatkaa koulutuksen suorittamista etkä hakea opiskelijaoikeuden palauttamista. Huomaa, että et voi jatkaa koulutuksen suorittamista etkä saada opinto-oikeuttasi enää myöhemmin takaisin hakemalla opinto-oikeuden palauttamista. Jos haluat myöhemmin palata opintojen pariin, on sinun haettava opiskelupaikkaa koulutustasi koskevan normaalin opiskelijavalintamenettelyn kautta.

Erikoiseläinlääkärikoulutuksessa opinto-oikeudesta on luovuttava silloin, jos saat valintamenettelyn kautta uuden erikoislääkärikoulutuksen opinto-oikeuden toisessa koulutusohjelmassa edellisen opinto-oikeuden ollessa vielä voimassa.

Rekisteriseuranta

Yliopisto on keväällä 2021 luopunut aiemmin käytössä olleesta jatko-opintojen rekisteriseurannasta. Rekisteriseurantaan ei enää poimita uusia opiskelijoita eikä uusia rekisteriseurantaan liittyviä selvityksiä ja lisäaikahakemuksia enää tarvitse toimittaa. Aiempina vuosina rekisteriseurantaan poimituilta erikoistujilta on poistettu läsnäoloilmoittautumisen estot eikä uusia ilmoittautumisestoja aseteta.