Opintojen seuranta

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Oodikone

Lukuvuona 2018-2019 koulutusohjelmat saivat käyttöön Oodikoneen, joka on opintojen etenemisen seurantajärjestelmä. Oodikone sisältää opiskelijakohtaista tietoa opinto-oikeuksista ja -suorituksista ja sen data perustuu opintorekisterijärjestelmä Oodin tietoihin.

Oodikoneen käyttöliittymä tarjoaa selkeän visuaalisen kuvan koulutusohjelman opiskelijavuosikurssin etenemisestä niin ryhmä- kuin yksilötasolla. Oodikoneen ydintietoa on opiskelijoiden eteneminen tavoiteajassa, suoritustiedot arvosanoineen sekä kurssien suoritusmäärät arvosanoineen.

Oodikoneen käyttöoikeudet on myönnetty koulutusohjelmien johtajille ja opetusvaradekaaneille. Opintohallinnossa opintoasiainpäälliköt määrittelevät kenelle koulutusohjelmakohtaisia oikeuksia myönnetään (esim. koulutussuunnittelijat). Oikeudet voidaan myöntää henkilölle, jolla on asemansa tai työtehtäviensä perusteella oikeus käsitellä opiskelijakohtaisia suoritustietoja.

Lisätietoa Oodikoneesta.

Etappi

Etappi-seurantaa ei toteuteta vuonna 2019.

Etapin avulla seurataan perustutkinto-opiskelijoiden opintojen etenemistä opintopistekertymän perusteella. Jos opiskelijan opinnot eivät ole edenneet ennalta määrätyn tavoitteen mukaan, häneen ollaan yhteydessä ja tarjotaan tukea opintoihin. Etappi-seuranta on sidottu lukuvuosi-ilmoittautumiseen. Jos opiskelija poimitaan Etappi-seurantaan, hän ei voi ilmoittautua läsnäolevaksi seuraavalle lukuvuodelle ennen opintosuunnitelman päivittämistä.

Etappi-seuranta ei koske ennen 1.8.2005 aloittaneita opiskelijoita.