Opintojen vanhentuminen

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Ohje on tarkoitettu vain uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville. Mikäli opiskelet vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti, katso oman tiedekuntasi ohjeet teemasta Vanhoissa koulutuksissa opiskelevat.

Tieteenalat kehittyvät, ja opetussuunnitelmia kehitetään vastaamaan tuoreinta, tutkimukseen perustuvaa tietoa. Yliopistolla on määritelty aikarajat, joiden sisällä voit käyttää suorittamiasi opintoja tutkintoihin tai opintokokonaisuuksiin.

Kuinka vanhoja opintoja voin käyttää tutkintooni?

Voit käyttää tutkintoosi opintoja, joiden suorituspäivästä on kulunut lukukauden tarkkuudella korkeintaan kymmenen vuotta. Esimerkiksi tammikuussa 2018 suoritettu kurssi on käytettävissä tutkintoon kevätlukukauden 2028 loppuun asti.

Sama koskee sekä opintokokonaisuuksia että yksittäisiä opintojaksoja. Opintokokonaisuuden suorituspäivä on sama kuin siihen kuuluvan viimeiseksi suoritetun opintojakson suorituspäivä.

Kuinka vanhoja opintoja voin käyttää opintokokonaisuuksiin?

Lähtökohtaisesti voit käyttää opintokokonaisuuksiin opintoja, joiden suorituspäivästä on kulunut korkeintaan kymmenen vuotta. Koulutusohjelmat voivat kuitenkin päättää lyhyemmistä vanhentumisajoista. Mahdollisista lyhyemmistä vanhentumisajoista löydät tietoa opintojakson kuvauksesta WebOodista.

Mitä tapahtuu, jos opintoni vanhentuvat?

Et voi käyttää vanhentunutta opintojaksoa tutkintoon tai opintokokonaisuuteen. Opintojen vanhentuminen ei kuitenkaan vaikuta opinto-oikeuksiisi yliopistolla, eikä vanhentuneita opintoja poisteta opintosuorituksistasi.

Mitä voin tehdä, jos opintoni vanhentuvat?

Vanhentuneet opinnot on suoritettava uudestaan, jotta niitä voi taas käyttää opintokokonaisuuksiin tai tutkintoon.

Lääketieteiden aloilla (lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmat) kandidaatin arvon myöntäminen katkaisee sitä ennen opetussuunnitelman mukaisesti suoritettujen opintokokonaisuuksien ja muiden opintojen vanhentumisen.

Vanhentuuko keskeneräinen suoritus?

Kun olet aloittanut opintojakson suorittamisen, sinun on suoritettava opintojakso loppuun vuoden kuluessa sen aloittamisesta.

Jos opintojakso koostuu esimerkiksi pienryhmätapaamisista ja itsenäisesti tehtävistä kirjallisista töistä, sinun on suoritettava opintojakson kaikki osat vuoden kuluessa siitä, kun olet tehnyt ensimmäisen kirjallisen työn tai käynyt pienryhmätapaamiset loppuun.

Jos et suorita opintojakson kaikkia osia vuoden kuluessa, sinun täytyy aloittaa opintojakson suorittaminen alusta.

Jos opintojakso kestää pidempään kuin vuoden (osasuoritukset on esimerkiksi ajoitettu vuotta pidemmälle ajalle), sinun on suoritettava kyseinen opintojakso sen ohjeiden mukaan. Löydät opintojakson tiedot WebOodista.