Opintojen vanhentuminen

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Kuinka vanhoja opintoja voin käyttää tutkintooni?

Voit käyttää tutkintoosi opintokokonaisuuksia ja yksittäisiä opintojaksoja, joiden suorituspäivästä on kulunut lukukauden tarkkuudella korkeintaan kymmenen vuotta. Esimerkiksi tammikuussa 2018 suoritettu opintokokonaisuus on käytettävissä tutkintoon kevätlukukauden 2028 loppuun asti.

Opintokokonaisuuden suorituspäivä on sama kuin siihen kuuluvan viimeiseksi suoritetun opintojakson suorituspäivä. Opintokokonaisuuksia ovat mm. perus-, aine- ja syventävät opinnot.

Tutkintoa varten vaadittavat opintokokonaisuudet käyvät ilmi koulutusohjelmasi opetussuunnitelmasta. Huomaa kuitenkin, että tutkintoa varten vaadittavat muut opinnot, jotka sisältävät esimerkiksi toisen kotimaisen ja vieraan kielen opinnot, eivät muodosta opintokokonaisuutta. Tämän vuoksi näiden opintojaksojen suorittamisesta saa olla kulunut korkeintaan kymmenen vuotta, jotta voit käyttää niitä tutkintoosi.

Jos suoritat aineopintoja, jotka ovat edellyttäneet tiettyjen perusopintojen suorittamista, perusopintojen opintokokonaisuus ei välttämättä vanhene kymmenessä vuodessa. Kun olet suorittanut aineopinnot, perusopintojen opintokokonaisuus vanhentuu samaan aikaan kuin aineopinnot. Jos suoritat erityisopettajan opintoja (60 op), erityispedagogiikan perusopinnot vanhentuvat samaan aikaan kuin erityisopettajan opintojen opintokokonaisuus.

Kuinka vanhoja opintoja voin käyttää opintokokonaisuuksiin?

Voit käyttää opintokokonaisuuteen vain opintojaksoja, joiden suorituspäivästä on kulunut lukukauden tarkkuudella korkeintaan kymmenen vuotta. Esimerkiksi tammikuussa 2018 suoritettu opintojakso on käytettävissä opintokokonaisuuteen kevätlukukauden 2028 loppuun asti.

Joissakin koulutusohjelmissa opinnot saattavat vanhentua myös lyhyemmässä ajassa kuin kymmenessä vuodessa. Löydät tiedon tästä koulutusohjelman opetussuunnitelmasta.

Jos suoritat yliopistossa erillisen opintokokonaisuuden, myös siihen voit käyttää vain opintojaksoja, joiden suorituspäivästä on kulunut korkeintaan kymmenen vuotta.

Mitä tapahtuu, jos opintoni vanhentuvat?

Et voi käyttää vanhentunutta opintojaksoa tutkintoon tai opintokokonaisuuteen. Opintojen vanhentuminen ei kuitenkaan vaikuta opiskeluoikeuksiisi yliopistolla, eikä vanhentuneita opintoja poisteta opintosuorituksistasi.

Mitä voin tehdä, jos opintoni vanhentuvat?

Vanhentuneet opinnot on suoritettava uudestaan, jotta niitä voi käyttää opintokokonaisuuksiin tai tutkintoon. Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa on tieto siitä, voitko osoittaa vanhentuneen opintojakson tai opintokokonaisuuden osaamisen jollain muulla tavalla kuin uudelleen suorittamalla.

Lääketieteiden aloilla (lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmat) kandidaatin arvon myöntäminen katkaisee sitä ennen opetussuunnitelman mukaisesti suoritettujen opintokokonaisuuksien ja muiden opintojen vanhentumisen. Vanhentumisen katkeaminen koskee myös pakollisia kieliopintoja, jos niiden suorittamisesta on kulunut enintään kymmenen vuotta kandidaatin arvon myöntämispäivään mennessä.

Vanhentuuko keskeneräinen opintosuoritus?

Kun olet aloittanut opintojakson suorittamisen, sinun on suoritettava opintojakso loppuun vuoden kuluessa sen aloittamisesta. Koulutusohjelmasi opetussuunnitelmassa on kuitenkin tieto siitä, voitko suorittaa puuttuvan suorituksen tätä pidemmässä ajassa. Näissä tapauksissa seuraavaa suoritusmahdollisuutta ei yleensä ole aikaisemmin.

Jos opintojakso koostuu esimerkiksi pienryhmätapaamisista ja itsenäisesti tehtävistä kirjallisista töistä, sinun on suoritettava opintojakson kaikki osat vuoden kuluessa siitä, kun olet tehnyt ensimmäisen kirjallisen työn tai käynyt pienryhmätapaamisessa.

Jos et suorita opintojakson kaikkia osia vuoden kuluessa, sinun täytyy aloittaa opintojakson suorittaminen alusta.

Jos opintojakso kestää pidempään kuin vuoden (osasuoritukset on esimerkiksi ajoitettu vuotta pidemmälle ajalle), sinun on suoritettava kyseinen opintojakso sen ohjeiden mukaan. Löydät opintojakson tiedot Sisusta.