Opintosuunnan vaihtaminen tutkinnon suorittamisen aikana

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Osassa koulutusohjelmista on mahdollista vaihtaa opintosuuntaa kandi- tai maisteriohjelman sisällä koulutusohjelman ohjeiden mukaisesti. Opintosuunnan vaihtamisessa voi olla koulutusohjelmakohtaisia rajoituksia. Opiskelijan ei kuitenkaan ole mahdollista vaihtaa opintosuuntaa sen jälkeen, kun hänen tutkintoonsa kuuluva tutkielma on hyväksytty ja arvioitu.

Pääsääntöisesti voit hakeutua ja päästä toiseen samantasoiseen koulutusohjelmaan tai sen opintosuuntaan ainoastaan opiskelijavalinnan kautta. Tarkista mahdolliset poikkeukset koulutusohjelmakohtaisista ohjeista.

Opiskelijavalinnoista (esimerkiksi päähaku ja siirtohaku) löydät Opintopolku.fi -palvelusta. Rajoituksista samanaikaisiin tutkinnonsuoritusoikeuksiin löydät tietoa ohjeesta Opinto-oikeudet.

Lisätietoa koulutusohjelmasi rakenteesta ja mahdollisista opintosuunnista löydät Tutkintoni rakenne ja laajuus -sivulta.