Opintosuunnan vaihtaminen tutkinnon suorittamisen aikana

Ohje on tarkoitettu vain uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville. Mikäli opiskelet vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti, katso ohjeet teemasta Vanhoissa koulutuksissa opiskelevat.

Osassa koulutusohjelmista on mahdollista vaihtaa opintosuuntaa kandi- tai maisteriohjelman sisällä koulutusohjelman ohjeiden mukaisesti. Opintosuunnan vaihtamisessa voi olla koulutusohjelmakohtaisia rajoituksia.

Pääsääntöisesti voit hakeutua ja päästä toiseen samantasoiseen koulutusohjelmaan tai sen opintosuuntaan ainoastaan opiskelijavalinnan kautta. Tarkista mahdolliset poikkeukset koulutusohjelmakohtaisista ohjeista.

Opiskelijavalinnoista (esimerkiksi päähaku ja siirtohaku) löydät Opintopolku.fi -palvelusta. Rajoituksista samanaikaisiin tutkinnonsuoritusoikeuksiin löydät tietoa ohjeesta Opinto-oikeudet.

Lisätietoa koulutusohjelmasi rakenteesta ja mahdollisista opintosuunnista löydät Tutkintoni rakenne ja laajuusi -sivulta.