Opiskelijan tapaturmavakuutus

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Yliopisto-opiskelija, lukiolainen ja peruskoulun 7–9 luokalla oleva oppilas kuuluu yliopiston LähiTapiolasta ottaman lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Vakuutusnumero on 351-0928825-J. Opiskelijan vakuutusturva perustuu opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta annettuun lakiin (460/2015).

Kansainväliset opiskelijat, jotka eivät suorita Helsingin yliopistossa tutkintoaan, eivät kuulu yliopiston ottaman vakuutuksen piiriin. Näin ollen heidän on itse huolehdittava vakuuttamisestaan. 

Mikä on opiskelijan ja oppilaan tapaturma?

Tapaturmaksi katsotaan vahinkotapahtuma, joka on sattunut opiskelulle ominaisissa olosuhteissa opiskelijan osallistuessa opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteiden mukaiseen työhön rinnastettavaan käytännön opetukseen tai työharjoitteluun. Tapaturmaksi katsotaan myös työssä oppimisjaksoon ja näyttötutkintoon osallistuminen tai perusopetuksessa työelämään tutustuttaminen oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen tai opetuksen järjestäjän tai oppilaitoksen ylläpitäjän osoittamassa paikassa.

Lisäksi korvausta maksetaan vahinkotapahtumasta, joka on sattunut siirryttäessä välittömästi oppilaitoksesta tai asunnosta edellä mainittuun koulutuksen tai opetuksen järjestäjän tai oppilaitoksen ylläpitäjän osoittamaan työharjoittelupaikkaan, työssä oppimispaikkaan, työelämään tutustuttamispaikkaan tai näyttötutkinnon suorittamispaikkaan oppilaitoksen ulkopuolelle tai päinvastoin.

Miten toimin, kun tapaturma sattuu

  1. Ota välittömästi yhteys lähipalvelusi henkilöstökoordinaattoriin, kun sinulle on sattunut tapaturma. Henkilöstökoordinaattori toimii tapaturmayhdyshenkilönä ja täyttää sähköisen vakuutustodistuksen LähiTapiolan verkkopalvelussa.
  2. Henkilöstökoordinaattori lähettää sinulle vakuutustodistuksen matkapuhelimeesi tai antaa sen kirjallisena, kun olet menossa hoitoon. Kiireellisissä tapauksissa vakuutustodistus voidaan lähettää myöhemmin lääkärikeskukseen.
  3. Voit hakeutua hoitoon mihin tahansa lääkärikeskukseen. Vakuutusyhtiön nykyisenä pääyhteistyökumppanina toimii lääkärikeskus Mehiläinen ja mahdollista jatkohoitoa saavat ohjataan Mehiläiseen edellyttäen, että paikkakunnalla sijaitsee tämä lääkärikeskus. LähiTapiola jatkaa yhteistyötä edelleen myös Dextran kanssa.
  4. Vakuutusyhtiö pyytää tapaturmaan liittyvät lisäselvitykset suoraan sinulta.
  5. Lähetä lääkärintodistus Lähitapiolaan https://secure.lahitapiola.fi
  6. Sen jälkeen, kun korvausasiasi on käsitelty, saat vakuutusyhtiöltä päätöksen.
  7. Hoitolaitos ja lääkäri laskuttavat suoraan vakuutusyhtiötä, mutta apteekkikulut joudut maksamaan itse. Hae korvaus maksamistasi kuluista lähettämällä skannatut kuitit ja tositteet joko osoitteeseen lttkorvaus@lahitapiola.fi (suojaamaton yhteys) tai suojattuun osoitteeseen https://secure.lahitapiola.fi. Lisää tilinumerosi ja päätöksessä oleva vahinkonumero. Katso lisätietoa korvattavista kuluista.

Lisätietoja antaa työsuhdepalveluiden palvelupäällikkö Anne Mäkinen.