Opiskelijan tapaturmavakuutus

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Yliopiston tutkinto-opiskelijat (vakuutustunnus 78-20000-06870-8) sekä lukiolainen ja peruskoulun 7–9 luokalla oleva oppilas (vakuutustunnus 78-20000-06919-6) kuuluvat yliopiston Pohjola Vakuutuksesta ottaman lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Opiskelijan vakuutusturva perustuu opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta annettuun lakiin (460/2015).

Kansainväliset opiskelijat, jotka eivät suorita Helsingin yliopistossa tutkintoaan, eivät kuulu yliopiston ottaman vakuutuksen piiriin. Näin ollen heidän on itse huolehdittava vakuuttamisestaan. 

Mikä on opiskelijan ja oppilaan tapaturma?

Tapaturmaksi katsotaan vahinkotapahtuma, joka on sattunut opiskelulle ominaisissa olosuhteissa opiskelijan osallistuessa opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteiden mukaiseen työhön rinnastettavaan käytännön opetukseen tai työharjoitteluun. Tapaturmaksi katsotaan myös työssä oppimisjaksoon ja näyttötutkintoon osallistuminen tai perusopetuksessa työelämään tutustuttaminen oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen tai opetuksen järjestäjän tai oppilaitoksen ylläpitäjän osoittamassa paikassa.

Lisäksi korvausta maksetaan vahinkotapahtumasta, joka on sattunut siirryttäessä välittömästi oppilaitoksesta tai asunnosta edellä mainittuun koulutuksen tai opetuksen järjestäjän tai oppilaitoksen ylläpitäjän osoittamaan työharjoittelupaikkaan, työssä oppimispaikkaan, työelämään tutustuttamispaikkaan tai näyttötutkinnon suorittamispaikkaan oppilaitoksen ulkopuolelle tai päinvastoin.

Tapaturmavakuutus on voimassa samoin ehdoin myös ulkomaille suuntautuvan opiskelijavaihdon tai harjoittelun aikana. Yliopisto suosittelee ottamaan lisäksi henkilökohtaisen matkavakuutuksen, jotta vakuutusturvasi on vaihdon tai harjoittelun aikana kunnossa myös vapaa-ajalla.

Mikäli tarvitset vakuutustodistuksen, voit tallentaa tai tulostaa sen itsellesi alta:

Miten toimin, kun tapaturma sattuu

  1. Ota välittömästi yhteys lähipalvelusi henkilöstökoordinaattoriin (Flammassa, vaatii kirjautumisen), kun sinulle on sattunut työtapaturma. Henkilöstökoordinaattori toimii tapaturmayhdyshenkilönä ja täyttää vahinkoilmoituksen Pohjola Vakuutukseen. Saat Pohjola Vakuutukselta tämän jälkeen vahingosta vireilletuloilmoituksen tekstiviestinä, jossa on vahinkotunnus.
  2. Voit hakeutua hoitoon akuuteissa kiiretapauksissa mihin tahansa lääkäriin tai sairaalaan saadaksesi ensiapua. Ota lääkärikäynnille mukaan Kela-kortti. Tarvittaessa hoitolaitoksesta pyydetään Pohjola Vakuutukselta maksusitoumusta
  3. Vakuutusyhtiö pyytää tapaturmaan liittyvät lisäselvitykset suoraan sinulta.
  4. Sen jälkeen, kun korvausasiasi on käsitelty, saat vakuutusyhtiöltä päätöksen.
  5. Hoitolaitos ja lääkäri laskuttavat suoraan vakuutusyhtiötä, mutta apteekkikulut joudut maksamaan itse. Hae korvaus maksamistasi kuluista vahinkopalvelussa osoitteessa hae-korvausta.op.fi. Katso lisätietoa korvattavista kuluista (Flammassa, vaatii kirjautumisen).