Opiskelijan vanhemmille

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Vaikka yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen monipuolista opintoneuvontaa ja sekä henkilökunta että opiskelijatuutorit ovat uuden opiskelijan apuna, on teillä, opiskelijan vanhemmat, myös tärkeä rooli yliopisto-opintonsa aloittavan opiskelijan tukijoina.

Kuinka voin tukea lastani yliopisto-opinnoissa?

1. Tue opiskelijan itsenäisyyttä

Anna opiskelijan tehdä omat päätöksensä. Tieteenalan ja opintokokonaisuuksien valintojen ei tulisi perustua pelkästään käsitykseen siitä, mikä on turvallisin tai käytännöllisin ratkaisu. Anna myös tilaa tieteelliseen kiinnostukseen perustuville päätöksille. Helsingin yliopistolla kaikkia opiskelijoita kohdellaan tasa-arvoisina ja kypsinä aikuisina, jotka suunnittelevat itse opintonsa ja valitsevat kurssinsa itsenäisesti.

2. Kuuntele ja rauhoittele, kannusta kysymään neuvoa

Lähes jokainen opiskelija kokee opiskelun raskaaksi ja saattaa epäillä valintojaan jossain vaiheessa ensimmäistä vuotta. Kenties yleisintä tämä on opiskelijoille, joille yliopistomaailma on aivan uusi, sillä uuteen opiskelutapaan ja -kulttuuriin tottuminen voi joskus tuntua vaikealta. Opintoneuvojien kanssa keskustelu auttaa useimmiten, ja tarpeen tullen voi ottaa yhteyttä myös opintopsykologiin.

3. Kannusta opiskelijaa tutustumaan henkilökuntaan ja ottamaan osaa koulutusohjelman ja ylioppilaskunnan tapahtumiin

Yliopistossa opiskelu on hyvin itsenäistä ja voi tuntua aluksi yksinäiseltä. Siksi rohkaisemme opiskelijoitamme tutustumaan muihin opiskelijoihin, koulutusohjelman ja tiedekunnan henkilökuntaan ja tapaamaan opettajia ja professoreita heidän vastaanottoaikoinaan.

Ylioppilaskunta tarjoaa valtavan määrän vapaa-ajan harrastuksia ja järjestötoimintaa, mikä voi tasapainottaa opiskeluja. Tutkimukset ovat osoittaneet, että opiskelijat, joilla on läheiset suhteet tiedekunnan henkilöstöön ja muihin opiskelijoihin, saavat myös eniten irti opiskelusta.

4. Kannusta opiskeluun oppimisen vuoksi

Yliopistossa opiskellaan, jotta kasvettaisiin akateemisiksi asiantuntijoiksi, mutta yliopistovuodet sisältävät myös älyllistä etsintää ja henkilökohtaista kasvua. Moni opiskelija on tottunut suorittamaan opintopisteitä ja keskittymään arvosanoihin. Me Helsingin yliopistossa kuitenkin kannustamme heitä myös opiskelemaan oppimisen vuoksi – opiskelemaan ymmärtääkseen. Helsingin yliopisto on tutkimuksen kärjessä opetuksen ja oppimisen tutkimustyössä ja on tärkeää, että jokainen opiskelija tunnistaa myös itsellensä parhaat oppimistavat.