Opiskelijan velvollisuudet opinnoissa

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Osallistu opetukseen

Opiskelijana sinun tulee osallistua aktiivisesti opetukseen ja tehdä vaadittavat opintosuoritukset. Opintojakson tiedoista (esimerkiksi Kurssisivuilta) käy ilmi, jos opetukseen osallistuminen on pakollista ja kuinka suureen osaan opetuksesta sinun tulee osallistua. Pakollisuus voi koskea koko opintojaksoa tai sen osaa.

Mikäli et pysty osallistumaan kaikille vaadituille opetuskerroille, opettaja voi harkintansa mukaan antaa sinulle erikseen sovittavia korvaavia tehtäviä.

Palauta opintoihin liittyvät tehtävät ajoissa

Opettajan on ilmoitettava, missä muodossa ja mihin mennessä opintoihin liittyvät tehtävät pitää palauttaa. Mikäli et palauta työtäsi annetussa määräajassa, opettajalla ei ole velvollisuutta ottaa sitä vastaan myöhästyneenä. Opettaja voi tällöin hylätä suorituksesi ja edellyttää, että osallistut opetukseen uudelleen.

Suorita opintojakso loppuun määräajassa

Tietoa opintojakson suorittamisen määräajoista löydät ohjeesta Opintojen vanhentuminen.

Toimi rehellisesti

Kaikenlainen vilppi ja plagiointi opiskelussa on kiellettyä, ja kaikkiin vilppi- ja plagiointiepäilyihin puututaan. Helsingin yliopistossa on myös käytössä plagiaatintunnistusjärjestelmä. Lisätietoa voit lukea ohjeesta Mitä ovat vilppi ja plagiointi?