Plagioinnin tunnistaminen ja Ouriginalin käyttö

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Helsingin yliopistossa on käytössä plagiaatintunnistusjärjestelmä Ouriginal. Ouriginalia käytetään opintojen ja opinnäytetöiden tarkastamisen yhteydessä tukemaan opiskelijan tieteellistä kirjoittamista, joko suoraan sähköpostitse tai Moodlen ja E-thesiksen kautta. Opiskelija ei voi käyttää Ouriginalia itsenäisesti, vaan aina opettajan/ohjaajan ohjeistuksen mukaisesti.

Opettaja päättää, käytetäänkö kurssilla/oppimisen tukena Ouriginalia. Myös jatko-opinnoissa toimitaan opettajan/koulutusohjelman ohjeistuksen mukaan.

HUOM. Urkundin nimi on vaihtunut kevään 2021 aikana Ouriginaliksi. Opiskelijoilta ja opettajilta tämä ei vaadi mitään toimenpiteitä. Mutta käyttöliittymissä ja viesteissä voi näkyä molempia nimiä.

Ouriginalin käyttö sähköpostilla

 1. Opettaja ilmoittaa sinulle, että Ouriginalia käytetään kurssilla tai seminaarityöskentelyssä. Hän ilmoittaa sähköpostiosoitteen (yleensä muotoa opettajan etunimi.sukunimi.hy@analyysi.urkund.fi), johon lähetät työsi.
 2. Kirjoita työsi tekstinkäsittelyohjelmalla. Ouriginaliin voi lähettää tiedostoja mm. seuraavissa tiedostomuodoissa: .doc, .docx, .sxw, .ppt, .pptx, .pdf (ilman suojausta), .txt, .rtf, .html, .htm, .wps ja .odt. Pdf-muoto on näistä suositeltavin. Huomioi myös että tiedostonimi ei sisällä erikoismerkkejä.
 3. Palauta työsi lähettämällä se helsinki.fi-sähköpostiosoitteestasi liitetiedostona opettajasi antamaan sähköpostiosoitteeseen. Jos opettajasi käyttää kurssikoodia, se kirjoitetaan hakasulkeissa ensimmäiseksi sähköpostiviestisi otsikkokenttään. Jos työsi sisältää paljon isoja kuvia, lähetä Ouriginaliin vain tekstiversio.
 4. Saat hetken päästä vahvistusviestin helsinki.fi-sähköpostiosoitteeseesi dokumentin vastaanotosta sekä linkin, josta voit halutessasi antaa luvan dokumenttisi tallentamisen Urkundin tietokantaan.
 5. Tiedostosi tallennetaan vertailun ajaksi tietokantaan, ja sitä verrataan tietokannan muihin dokumentteihin, tietosanakirjoihin, sanomalehti- ja tieteellisiin artikkeleihin sekä kirjoihin, jotka ovat käytettävissä vertailua varten. Lisäksi dokumenttiasi verrataan Internetistä löytyvään materiaaliin.
 6. Kun analyysi on valmis, siitä lähtee automaattisesti sähköpostiviesti opettajallesi. Viestistä selviää, löytyikö dokumenttia analysoidessa yhtäläisyyksiä muiden lähteiden kanssa. Lisäksi viesti sisältää linkin analyysiraporttiin, jota opettaja voi käyttää tutkiessaan mahdollisia yhtäläisyyksiä tarkemmin.
 7. Kun työsi vertailu on valmis, se merkitään poistettavaksi. Sitä ei siis enää käytetä toisten lähettämien tekstien alkuperäisyyden tarkistamiseen.
 8. Jos lähetät Ouriginaliin useita versioita omasta työstäsi, tallenna vasta viimeisin versio. Muuten analyysi löytää aikaisemman työsi ja vastaavuus voi lähennellä sataa prosenttia.

Ouriginalin käyttö Moodlessa

Moodle-kurssialueella Ouriginalia (Urkundia) voidaan käyttää tehtävän palautuksen yhteydessä.

 1. Palauta dokumentti valitsemalla Moodle-alueen Tehtävä-aktiviteetissa ”Lisää palautus” ja lataamalla dokumentti omista tiedostoista.
 2. Tieto Ouriginal-tarkistuksesta näkyy tehtävän palautuksen yhteydessä. Samasta kohdasta löydät ohjeet dokumentin tallentamisesta Ouriginaliin.
 3. Kun olet ladannut dokumenttisi Moodleen, saat siitä vahvistusviestin Ouriginalilta. Oletusarvoisesti dokumenttia ei pitkäaikaistallenneta Ouriginaliin eikä sitä käytetä lähteenä vertailussa muiden opiskelijoiden töihin. 
 4. Halutessasi voit kuitenkin tallentaa myös oman dokumenttisi Urkund-vertailutietokantaan. Tällöin myös oma tekijänoikeussuojasi paranee: muiden opiskelijoiden on vaikeampi kopioida vertailulähteenä käytettävää työtäsi tai sen osia omissa nimissään.
 5. Tallennuksen voi tehdä sähköpostitse saamasi linkin kautta tai Moodlessa seuraavasti: Klikkaa kohdassa ”Tiedostojen palautus”: "Tallenna dokumentti Ouriginaliin”. Linkki on palauttamasi tiedoston perässä. Linkin takaa löytyy painike "Do not delete my document", jonka valitsemalla vastauksesi tallentuu Ouriginaliin.

Jos opettajasi on sallinut opiskelijoiden nähdä oman tarkistusraporttinsa, näet sen Palautuksen tila -näkymässä raportin valmistuttua tai viimeistään tehtävän palautusajan päättymisen jälkeen. Lisätietoa Moodlesta: Moodlen opiskelijan opas.

Ouriginal ja E-thesis

Ouriginal on käytössä myös Helsingin yliopiston E-thesis-järjestelmässä. Kaikki maisteritutkielmat sekä eläin- ja lääketieteellisen syventävien opintojen tutkielmat, jotka palautetaan ja arvioidaan E-thesiksessä, lähetetään automaattisesti Ouriginaliin. Tutkielmaasi verrataan Ouriginalin kautta muihin dokumentteihin (Ouriginalin vertailutietokanta, julkinen internet, ja tietyt muut tietokannat). Huom. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden opinnäytteitä ei arvioida E-thesiksessä, joten Ouriginal tarkistus tehdään ohjaajan ilmoittamalla tavalla.

Tekijänoikeuksien haltijana sinulla on oikeus päättää tutkielmasi käytöstä vertailulähteenä Ouriginalissa.  Sallimalla tutkielmasi käytön myös oma tekijänoikeussuojasi paranee, sillä toisen henkilön on vaikeampi käyttää työtäsi tai sen osia omissa nimissään. Antamalla luvan tallentaa työsi Ouriginalin vertailukantaan suojaat omaa työtäsi plagioinnilta. Lupa annetaan Ouriginalin lähettämän vahvistusviestin linkin kautta, saat vahvistusviestin kun olet palauttanut tutkielmasi E-thesikseen.

Ongelmia Ouriginalin käytössä?

Mikäli kohtaat ongelmia Ouriginalin käytössä, ota yhteyttä opetusteknologia@helsinki.fi.

Opettajan ohjeet löytyvät opetustyön ohjeista.

Ouriginalin käyttö väitöskirjan tarkastuksessa

Väitöskirjan tarkastuksen osalta käytännöt vaihtelevat tiedekunnittain. Jos Ouriginalia käytetään, saat analyysiosoitteen ohjaajaltasi tai tiedekunnaltasi. Tarkemmat ohjeet löydät oman tiedekuntasi ohjeista esitarkastuksen käynnistämiseen. Työ palautetaan sähköpostilla ohjaajalta/tiedekunnalta saamaasi analyysiosoitteeseen.