Plagioinnin tunnistaminen ja Urkundin käyttö

Helsingin yliopistossa on käytössä plagiaatintunnistusjärjestelmä Urkund by Ouriginal. Urkundia käytetään opintojen ja opinnäytetöiden tarkastamisen yhteydessä tukemaan opiskelijan tieteellistä kirjoittamista, joko suoraan sähköpostitse tai Moodlen ja E-thesiksen kautta. Opiskelija ei voi käyttää Urkundia itsenäisesti, vaan aina opettajan/ohjaajan ohjeistuksen mukaisesti.

Opettaja päättää, käytetäänkö kurssilla/oppimisen tukena Urkundia. Myös jatko-opinnoista toimitaan opettajan ohjeistuksen mukaan.

HUOM. Urkundin nimi vaihtuu kevään 2021 aikana Ouriginaliksi. Opiskelijoilta ja opettajilta tämä ei vaadi mitään toimenpiteitä. Mutta käyttäliittymissä ja viesteissä voi näkyä molempia nimiä.

Urkundin käyttö sähköpostilla

 1. Opettaja ilmoittaa sinulle, että Urkundia käytetään kurssilla tai seminaarityöskentelyssä. Hän ilmoittaa sähköpostiosoitteen (yleensä muotoa opettajan etunimi.sukunimi.hy@analyysi.urkund.fi), johon lähetät työsi.
 2. Kirjoita työsi tekstinkäsittelyohjelmalla. Urkundiin voi lähettää tiedostoja seuraavissa tiedostomuodoissa: .doc, .docx, .sxw, .ppt, .pptx, .pdf (ilman suojausta), .txt, .rtf, .html, .htm, .wps ja .odt. Pdf-muoto on näistä suositeltavin. Huomioi myös että tiedostonimi ei sisällä erikoismerkkejä.
 3. Palauta työsi lähettämällä se helsinki.fi-sähköpostiosoitteestasi liitetiedostona opettajasi antamaan sähköpostiosoitteeseen. Jos opettajasi käyttää kurssikoodia, se kirjoitetaan hakasulkeissa ensimmäiseksi sähköpostiviestisi otsikkokenttään. Jos työsi sisältää paljon isoja kuvia, lähetä Urkundiin vain tekstiversio.
 4. Saat hetken päästä Urkundilta vahvistusviestin helsinki.fi-sähköpostiosoitteeseesi dokumentin vastaanotosta sekä linkin, josta voit halutessasi kieltää dokumenttisi tallentamisen Urkundin tietokantaan.
 5. Tiedostosi tallennetaan vertailun ajaksi tietokantaan, ja sitä verrataan tietokannan muihin dokumentteihin, tietosanakirjoihin, sanomalehti- ja tieteellisiin artikkeleihin sekä kirjoihin, jotka ovat käytettävissä vertailua varten. Lisäksi dokumenttiasi verrataan Internetistä löytyvään materiaaliin.
 6. Kun analyysi on valmis, siitä lähtee automaattisesti sähköpostiviesti opettajallesi. Viestistä selviää, löytyikö dokumenttia analysoidessa yhtäläisyyksiä muiden lähteiden kanssa. Lisäksi viesti sisältää linkin analyysiraporttiin, jota opettaja voi käyttää tutkiessaan mahdollisia yhtäläisyyksiä tarkemmin.
 7. Kun työsi vertailu on valmis, se merkitään poistettavaksi. Sitä ei siis enää käytetä toisten lähettämien tekstien alkuperäisyyden tarkistamiseen.
 8. Jos lähetät Urkundiin useita versioita omasta työstäsi, tallenna vasta viimeisin versio. Muuten analyysi löytää aikaisemman työsi ja vastaavuus voi lähennellä sataa prosenttia.

Urkundin käyttö Moodlessa

Moodle-kurssialueella Ouriginalia (Urkundia) voidaan käyttää tehtävän palautuksen yhteydessä.

 1. Palauta dokumentti valitsemalla Moodle-alueen Tehtävä-aktiviteetissa ”Lisää palautus” ja lataamalla dokumentti omista tiedostoista.
 2. Tieto Urkund-tarkistuksesta näkyy tehtävän palautuksen yhteydessä. Samasta kohdasta löydät ohjeet dokumentin tallentamisesta Urkundiin.
 3. Kun olet ladannut dokumenttisi Moodleen, saat siitä vahvistusviestin Urkundista/ Ouriginalilta. Oletusarvoisesti dokumenttia ei pitkäaikaistallenneta Urkundiin eikä sitä käytetä lähteenä vertailussa muiden opiskelijoiden töihin. 
 4. Halutessasi voit kuitenkin tallentaa myös oman dokumenttisi Urkund-vertailutietokantaan. Tällöin myös oma tekijänoikeussuojasi paranee: muiden opiskelijoiden on vaikeampi kopioida vertailulähteenä käytettävää työtäsi tai sen osia omissa nimissään.
 5. Tallennuksen voi tehdä sähköpostitse saamasi linkin kautta tai Moodlessa seuraavasti: Klikkaa kohdassa ”Tiedostojen palautus”: "Tallenna dokumentti Urkundiin”. Linkki on palauttamasi tiedoston perässä. Linkin takaa löytyy painike "Do not delete my document", jonka valitsemalla vastauksesi tallentuu Urkundiin.

Jos opettajasi on sallinut opiskelijoiden nähdä itse oman Urkund-tarkistusraporttinsa, näet sen Palautuksen tila -näkymässä raportin valmistuttua tai viimeistään tehtävän palautusajan päättymisen jälkeen. Lisätietoa Moodlesta: Moodlen opiskelijan opas.

Urkund ja E-thesis

Urkund on käytössä myös Helsingin yliopiston E-thesis-järjestelmässä. Kaikki syventävien opintojen tutkielmat, jotka palautetaan ja arvioidaan E-thesiksessä, lähetetään automaattisesti Urkundiin. Tutkielmasi tallennetaan Urkundin tietokantaan analysoinnin ajaksi ja sitä verrataan tietokannan muihin dokumentteihin. Kun vertailu on valmis, tutkielmasi poistetaan automaattisesti Urkundin vertailutietokannasta.  Huom. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden opinnäytteitä ei arvioida E-thesiksessä, joten Urkund tarkistus tehdään ohjaajan ilmoittamalla tavalla.

Tekijänoikeuksien haltijana sinulla on kuitenkin oikeus päättää tutkielmasi käytöstä vertailulähteenä Urkundissa.  Sallimalla tutkielmasi käytön myös oma tekijänoikeussuojasi paranee, sillä toisen henkilön on vaikeampi käyttää työtäsi tai sen osia omissa nimissään. Antamalla luvan suojaat omaa työtäsi plagioinnilta. Miten lupa sitten annetaan?

Tutkielman tallentamisen jälkeen saat viestin Urkund-järjestelmästä. Viestissä on linkki, joka johtaa sinut sivulle, jossa voit kieltää tutkielmasi poistamisen Urkundin vertailutietokannasta. 

 

Ongelmia Urkundin käytössä?

Mikäli kohtaat ongelmia Urkundin käytössä, ota yhteyttä opetusteknologia@helsinki.fi.

Opettajan ohjeet löytyvät opetustyön ohjeista.