Plagiointi ja tenttivilppi | Avoin yliopisto

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Plagiointi ja tenttivilppi ovat kiellettyjä opintojen kaikissa vaiheissa ja kaikilla kursseilla. Teot ovat rangaistavia ja niihin puututaan lievimmissäkin tapauksissa. 

Plagiointi

Plagiointi tarkoittaa toisen henkilön ajatusten, tekstin, tutkimustulosten tai kuvallisen aineiston esittämistä omana ilman asianmukaisia viitteitä.  

Yliopisto-opiskelun perustaitoihin kuuluu se, että osaa tehdä eron oman ja lainatun tiedon välillä. Toisten henkilöiden teksteihin ja töihin on viitattava tieteellisen viittaustavan mukaisesti. Oikeasta viittaustavasta saa tietoa mm. kurssin opettajalta. 

Helsingin yliopistossa on käytössä plagiaatintunnistusjärjestelmä Urkund by Ouriginal. Lue lisää: Plagioinnin tunnistaminen ja Ouriginalin käyttö  

Tenttivilppi

Tenttivilppiä on älylaitteen, muistiinpanojen tai lähteiden käyttäminen silloin, kun siitä ei ole sovittu. Tenttivilppiä on myös muunlainen lunttaaminen tentissä. Myös älylaitteen esillä pitäminen tenttitilanteessa on kiellettyä. 

Verkkotentissä muistiinpanojen, lähteiden ja älylaitteiden käyttämistä ei rajoiteta. 

Plagioinnin ja tenttivilpin seuraamukset 

Jos olet syyllistynyt plagiointiin tai tenttivilppiin, opintosuorituksesi hylätään. Lisäksi menetät suoritusoikeutesi sille kurssille, jolle olet ilmoittautunut ja jolla plagiointi tai tenttivilppi on todettu. 

Asian hallinnollinen käsittely tapahtuu Avoimen yliopiston johtokunnan hyväksymän ohjeen mukaisesti: Vilpillisten opintosuoritusten arvostelua koskeva menettely Avoimessa yliopistossa (pdf) (2018) Tämän ohjeen mukaisesti käsitellään myös Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden toimintaa koskevat vilppiepäilyt, jos ne ovat heränneet Avoimen yliopiston opintojen yhteydessä.  
 
Avoimen yliopiston tenttivilppiä ja plagiointia koskeva ohjeistus on laadittu yliopistolaki, rehtorin päätös nro 172/2011 sekä Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö  huomioon ottaen. (Nähdäksesi tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön, kirjaudu ensin Helsingin yliopiston intranet Flammaan. Jos sinulla ei ole voimassa olevaa Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta, voit ottaa yhteyttä avoin-student@helsinki.fi)

Lue myös: Tutkimuseettinen neuvottelukunta: Hyvä tieteellinen käytäntö ja sn loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (pdf)