Rokotussuoja HUS:n harjoitteluissa

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.
Lääketieteen koulutusohjelma
Hammaslääketieteen koulutusohjelma
Psykologian kandiohjelma
Psykologian maisteriohjelma
Logopedian kandiohjelma
Logopedian maisteriohjelma
Translationaalisen lääketieteen koulutusohjelma

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa käytännön harjoitteluihin osallistuvalla opiskelijalla on oltava tartuntatautilain 48 § mukaisesti joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja. Tähän HUS:n ohjeeseen (pdf) on kirjattu yksityiskohtaisesti ohjeet niistä sairauksista, joiden osalta vaaditaan tartuntatautilain edellyttämät rokotukset tai taudin antama suoja. Kyseisiä sairauksia ovat seuraavat:

  • Tuhkarokko
  • Vesirokko
  • Kausi-influenssa
  • Hinkuyskä
  • covid19 (toistaiseksi 31.12.22 saakka)

Rokottamaton opiskelija voi vain erityisestä syystä toimia asiakas- ja potilastiloissa, joissa hoidetaan tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita potilaita tai asiakkaita. HUS:ssa tällaisia tiloja ovat kaikki asiakas- ja potilastilat sekä sairaan- ja potilaskuljetus. Vaatimus koskee ko. tiloissa pääsääntöisesti tai toistuvasti työskenteleviä. Rokotukset ovat vapaaehtoisia.

Lisäksi vaaditaan tartuntatautilain 55 ja 56 § mukainen terveydentilan selvitys keuhkotuberkuloosista ja salmonellasta. Tuberkuloosiselvitys koskee terveydenhuollon toimintayksiköissä harjoittelevia opiskelijoita. HUS:ssa terveydenhuollon toimintayksiköitä ovat sairaalat ja avohoitoyksiköt.

Huomaathan myös, että käsien ihon on oltava kunnossa harjoittelujaksolle tultaessa. Opiskelijalla ei saa olla geeli- tai rakennekynsiä. Ennen harjoittelujaksoa opiskelijan on tiedettävä tavanomaiset varotoimet ja harjoittelujakson aikana toteutettava niitä jokaisen potilaan hoidossa. Tavanomaiset varotoimet sisältävät mm. oikean käsihygienian, verivarotoimet, suojainten käytön ja eritetahradesinfektion.

YTHS huolehtii yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa siitä, että kaikilla opiskelijoilla on tartuntatautilain mukaiset edellytykset toimia työharjoittelussa. YTHS:n sivuilla on lisätietoa rokotussuojan tarkistamisesta. Täytä itsenäsesti HUS:n rokotussuojan itsearviointilomake sekä tuberkuloosin seulontalomake.

Kaikkien lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden on täytettävä rokotussuojan itsearviointilomake. Mikäli sinulla on lomakkeen perusteella mahdollisesti tai varmasti puutteita rokotussuojassa, ota yhteyttä YTHS:ään.

Tämä ohje koskee vain HUS:ia, ei muissa terveydenhuollon yksiköissä toteutettavia harjoitteluja tai vierailuja.