Saavutettavuusseloste: Opiskelijan digitaidot kurssimateriaalin saavutettavuus

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten Helsingin yliopiston Opiskelija digitaidot kurssimateriaalin toteutus vastaa digitaalisten palvelujen tarjoamisen lain vaatimuksia, mitä puutteita palvelun saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Tästä palvelusta vastaa Helsingin yliopisto. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujemme kehityksessä.

Miten saavutettava sovellus on?

Tämä palvelu täyttää osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Kurssimateriaalissa on havaittu joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan palvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme 14 päivän kuluessa.

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella: digitaidot@helsinki.fi

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi  
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisessä saavutettavuudesta (oppimateriaali)

Opiskelijan digitaidot oppimateriaali ei ole vielä kaikilta osin saavutettava.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

Oppimateriaali:

 • Oppimateriaalissa on epäkuvaavia linkkejä, joiden tarkoitus ei aina selviä yksistään linkin nimestä, eikä niistä aina selviä, jos ne vievät ulkoiseen palveluun, tai niistä avautuu tiedosto. (WCAG 2.4.4)
 • Oppimateriaalissa on oleellisia kuvia, joilla ei ole tekstivastinetta lainkaan, tai vastine ei ole riittävän kuvaava, vaikka niiden viestittämä tieto olisi tärkeää tehtävän suorittamisen kannalta. (WCAG 1.1.1)
 • Oppimateriaalissa on videoita, joilla on sellaista tekstuaalista sisältöä, joka ei tule videoiden ääniraidoista esiin. Näille sisällöille tulisi olla kuvailutulkkaukset. (WCAG 1.2.3 ja 1.2.5)
 • Oppimateriaalissa on joitain ohjeita, jotka perustuvat vain aistinvaraisiin ohjeisiin. (WCAG 1.3.3)
 • Oppimateriaalin tekstin seassa on linkkejä, jotka erottuvat muusta tekstistä vain sinisellä värillä. Näille tulisi saada lisäksi muu kuin väriin perustuva korostus. (WCAG 1.4.1)
 • Oppimateriaalissa on jonkin verran puutteita linkkitekstien ja niiden taustan välisissä kontrastisuhteissa. (WCAG 1.4.3)
 • Näppäimistökohdistin ei näy kaikissa tilanteissa. Esimerkiksi joidenkin videoiden painikkeissa kohdistus ai aina näy. (WCAG 2.4.7)
 • Ruudunlukijan ja näppäimistökäyttäjän fokus ei aina liiku täysin loogisesti, sillä joidenkin simulaatioharjoitusvideoiden painikkeet siirtävät fokuksen sivun alkuun. (WCAG 2.4.3)
 • Oppimateriaalissa sivuotsikot ovat yleensä kuvaavia, mutta jotkut kuvat aukeavat suurempana uudella sivulla. Tällöin sivuotsikkona on epäkuvaava tiedostonimi. (WCAG 2.4.2)
 • Oppimateriaalin pääkieli on merkitty virheellisesti englanniksi suomen- ja ruotsinkielisillä sivuilla. (WCAG 3.1.1)
 • Oppimateriaalissa on erikielisiä osioita, joiden kieltä ei ole merkitty oikein. (WCAG 3.1.2)
 • Oppimateriaalissa on käytetty usein taulukkomuotoisia rakenteita, mutta niitä ei ole toteutettu semantiikan mukaisesti oikein, jolloin ne eivät välity oikeassa muodossaan ruudunlukijakäyttäjille. Joissain tilanteissa taulukkoa on käytetty myös visuaaliseen asetteluun, vaikka tieto ei ole taulukkomuotoista. Palvelussa on joitain otsikon näköisiä tekstejä, joita ei ole merkitty otsikoiksi ja otsikkotasojen hierarkia on paikoin epäloogista. Oppimateriaalissa on käytetty usein listarakenteita, mutta niitä ei ole aina merkitty ohjelmallisesti listaksi (WCAG 1.3.1)
 • Oppimateriaalissa ylävalikossa on sisältöjä, jotka tulevat esiin hiirellä osoittamalla, tai kohdistamalla, mutta niitä ei voi sulkea liikuttamatta kohdistinta. (WCAG 1.4.13)

Tässä listatut puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Tarkemmat tiedot teknisessä saavutettavuudesta (tenttimateriaali)

Opiskelijan digitaidot tenttimateriaali ei ole vielä kaikilta osin saavutettava.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

Tenttimateriaali:

 • Tenttimateriaalissa on joitain epäkuvaavia linkkejä, joiden tarkoitus ei aina selviä yksistään linkin nimestä. (WCAG 2.4.4)
 • Tenttimateriaalissa on oleellisia kuvia, joilla ei ole tekstivastinetta lainkaan, tai vastine ei ole riittävän kuvaava, vaikka niiden viestittämä tieto olisi tärkeää tehtävän suorittamisen kannalta. Lisäksi Tentin suorituksen eteneminen viestitään vain ei-tekstuaalisesti, eikä tälle tiedolle ole vastinetta. (WCAG 1.1.1)
 • Tenttimateriaalissa on yksittäinen ohjeistus, joka perustuu vain aistinvaraisiin ohjeisiin. (WCAG 1.3.3)
 • Tenttimateriaalissa on joitain erikielisiä osioita, joiden kieltä ei ole merkitty oikein. (WCAG 3.1.2)
 • Tenttimateriaalissa on yhdistelmäruutuja ja tekstikenttiä, joiden nimilappuja ei ole yhdistetty ohjelmallisesti kenttiin. Tenttimateriaalissa on radioryhmiä ja valintapainikeryhmiä, joiden kysymystä ei ole liitetty ryhmiin. Tenttien otsikkotasojen hierarkia on paikoin epäloogista. (WCAG 1.3.1)
 • Tenttisisällön skaalautuvuus pienille näytöille tapahtuu pääasiassa hyvin. Yksittäisessä kysymyksessä tekstit vaativat kuitenkin sivusuuntaista vierittämistä, jotta tekstit voi saavuttaa kokonaan. (WCAG 1.4.10)
 • Merkintäkielen jäsentämisessä on pientä ongelmaa, lähinnä kuvien merkitsemisen kanssa. (WCAG 4.1.1)

Tässä listatut puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä

Oppimateriaalissa olevat YouTube-videoupotukset eivät ole kaikilta osin teknisesti saavutettavia, mikä johtuu YouTube-videosoittimen omista saavutettavuuspuutteista. Ruudunlukijan käyttäjien voi olla vaikea hallita videosoitinta. Tämänhetkinen lainsäädäntö ei kuitenkaan vaadi tekemään YouTube-videosoittimesta saavutettavaa, koska se on kolmannen osapuolen palvelu, jota palveluntarjoaja ei tuota, rahoita tai valvo.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö palvelu laissa määritellyt vaatimukset.

 • Tämä seloste on laadittu 24.11.2022.
 • Selostetta on päivitetty viimeksi 24.11.2022.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)

Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto