Sisu-ohje: Mahdolliset ongelmat Oodista siirretyissä tiedoissa

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Löydät WebOodista Sisuun siirretyt suorituksesi Omat tiedot -sivulta, Sisun päävalikosta. Siirretyt tiedot saattavat näyttää Sisussa poikkeavilta. Kaikki suoritukset ovat kuitenkin tallessa, ja saat ne näkymään Sisussa oikein näiden ohjeiden avulla.

Jos et saa opintosuorituksiasi kohdilleen näillä ohjeilla, voit kysyä apua opiskelijaneuvonnasta.

Huom! Oikeustieteellisellä tiedekunnalla on lisäksi oma ohjeistus, katso ohjeet oikeustieteellisen opiskelijoille tästä.

Suoritus ei näy opintosuunnitelmassani

Jotkin WebOodista siirretyt suoritukset näkyvät Sisussa poikkeavasti henkilökohtaisella koodilla, esimerkiksi opintojakso HY101 onkin Sisussa HY101-123456789. Tämä johtuu järjestelmien erilaisista tietomalleista. Jos Oodista siirretyn suorituksen koodi ei vastaa opintosuunnitelmassa näkyvää koodia, suoritukset eivät näy suunnitelmassa heti oikein tai oikeissa kohdissa. Saat ne suunnitelmaasi näiden ohjeiden avulla.

Tarkista ensin Sisun Omat tiedot -sivulta suoritustiedoistasi, näkyykö Oodista siirretty suoritus opintokokonaisuuksien vai opintojaksojen alla. Toimi sitten alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Suoritus näkyy opintojaksona

Jos haluat sijoittaa Oodista siirretyn opintojakson suunnitelmaasi yksittäisenä valinnaisena opintona:

 1. Siirry Opintojen rakenne -sivulle ja avaa vasemmasta reunasta Sijoita suunnitelmaan -palkki.
 2. Klikkaa nuolta siinä opintojaksossa, jonka haluat lisätä palkista suunnitelmaasi.
 3. Valitse rakenteesta sopiva kohta (esim. Muut opinnot) ja vahvista valinta.

Jos haluat sijoittaa Oodista siirretyn opintojakson jonkin opintokokonaisuuden sisään:

 1. Siirry Opintojen rakenne -sivulla ja klikkaa sen kokonaisuuden otsikkoa, johon haluat opintojakson lisätä.
 2. Siirry vapaan muokkauksen tilaan. Kuvalliset ohjeet vapaan muokkauksen tilan käyttöön löydät täältä.
 3. Klikkaa "Lisää jo suoritettu opintojakso" ja valitse Oodista siirretty opintojakso, esim. HY101-123456789
 4. Poista seuraavaksi sitä vastaava Sisun opintojakso, joka näkyi kokonaisuudessa valmiiksi. esim. HY101.
 5. Hae lopuksi poikkeukselle hyväksyntää ohjeiden mukaisesti.

Suoritus näkyy opintokokonaisuutena

Jos haluat korvata Sisussa valmiiksi näkyvän opintokokonaisuuden Oodista siirretyllä kokonaisuudella, katso ohjeet vapaan muokkauksen tilan käyttöohjeista.

Joissain poikkeustapauksissa suoritus joka on ollut Oodissa yksittäinen opintojakso, näkyykin Sisussa teknisesti opintokokonaisuutena. Saat tällaisen Oodista siirretyn suorituksen opintosuunnitelmaasi näin:

 1. Siirry Opintojen rakenne -sivulla ja klikkaa sen osan otsikkoa, johon haluat suorituksen lisätä (esim. Muut opinnot, Perusopinnot).
 2. Siirry vapaan muokkauksen tilaan. Kuvalliset ohjeet vapaan muokkauksen tilan käyttöön löydät täältä.
 3. Klikkaa "Lisää jo suoritettu opintokokonaisuus" ja valitse Oodista siirretty suoritus.
 4. Hae lopuksi poikkeukselle hyväksyntää ohjeiden mukaisesti.

Opintojakso näkyy suoritettuna, mutta sen alta puuttuu osia

Jotkin opintojaksot koostuvat useammasta osasta, esimerkiksi opiskelijan digitaitoihin (2 op) voi kuulua osat A (1 op) ja B (1 op).

Tiedot näistä opintojaksoon kuuluvista osasuorituksista eivät ole siirtyneet Oodista Sisuun. Näet kuitenkin varsinaisen opintojakson suoritettuna ja saat siitä kaikki opintopisteet. Tällöin osasuoritusten puuttuminen ei estä valmistumista, eikä sinun tarvitse pyytää tietojen korjaamista.

Suoritusten kohdalle on tulossa kesällä 2021 opintosuoritusotteeseen lisätietokenttä, josta näkee, mistä osista opintojakso koostuu.

Opintopisteiden kokonaismäärä ei täsmää Sisussa ja WebOodissa

Huom! Sisu näyttää etusivulla opintopisteet ainoastaan niistä suorituksista, jotka ovat opintosuunnitelmassasi. Todellisen pistemäärän kaikista suorittamistasi opinnoista näet Omat tiedot -sivulta, välilehdeltä Suoritukset.

Oodissa ja Sisun Omat tiedot -sivulla näkyvät kokonaispistemäärät eivät välttämättä aina täsmää, vaikka järjestelmissä näkyisi täsmälleen samat opintosuoritukset. Tämä johtuu siitä, että kokonaispistemäärä lasketaan niissä hieman eri logiikalla. Kaikki on kunnossa, jos näet Sisussa samat opintosuoritukset kuin WebOodissa.

Esimerkiksi, jos yksi 5 op opintojakso on kiinnitetty Oodissa kahteen kokonaisuuteen, se on siirretty Sisuun kahtena erillisenä 5 op suorituksena ja pisteet lasketaan Sisussa siksi kahdesti.

Joissain tapauksissa opintokokonaisuus on myös saatettu koostaa Oodissa vajaana, esimerkiksi 25 op kokonaisuudessa on ollut 23 op edestä suorituksia. Oodissa kokonaispistemäärä lasketaan kuitenkin suoritetuista opintokokonaisuuksista (25 op), jolloin kokonaispistemäärä näyttää suuremmalta. Sisussa taas pisteet lasketaan yksittäisistä opintojaksoista ja kokonaispistemäärä on sen vuoksi pienempi. Oodin ja Sisun erot opintopisteissä kuitenkin häviävät viimeistään valmistumisvaiheessa: tutkintotodistukselle kirjataan kokonaisuuksien opintopisteet Oodin laskutavan mukaan.

Opiskeluoikeuteni päättymispäivämäärä poikkeaa Oodin tiedoista

Oodin ja Sisun toimintaperiaatteet poikkeavat toisistaan opiskeluoikeuksien osalta. Tietoja yhdenmukaistetaan vielä käyttöönoton jälkeen. Jos opiskeluoikeutesi voimassaoloaika näyttää mielestäsi poikkeavalta Sisun Omat tiedot -sivulla, ota matalalla kynnyksellä yhteyttä osoitteeseen opiskelijarekisteri@helsinki.fi.

Linkit muihin Sisu-ohjeisiin

Löydät kaikki Sisun käyttöohjeet kootusti sivulta Sisun käyttöohjeet.

Löydät vastauksia yleisimpiin ongelmiin ja kysymyksiin sivulta Usein kysytyt kysymykset Sisusta.