Sisun saavutettavuusseloste

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Korkeakoulu pyrkii takaamaan Sisu-opinto­hallinta­järjestelmän saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti. Tämä saavutettavuus­seloste koskee Sisu-opinto­hallinta­järjestelmää.

Saavutettavuuden tila

Tämä järjestelmä ei täytä Verkkosisällön saavutettavuus­ohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimuksia. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Palvelu ei ole vielä kaikilta osin lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimusten mukainen.

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

Kontrasti (WCAG 1.4.3, WCAG 1.4.11)

Ongelmia aiheuttaa Sisun vaalea värimaailma, eikä käytettyjen päävärien kontrasti riitä suhteessa taustaan. Sisun värimaailma aiheuttaa myös grafiikan kontrasteissa ongelmia.

Arvioitu valmistumisen aikataulu 12/2021. Korjauksia julkaistaan jatkuvasti kehityksen edetessä.

Näppäimistökäyttö (WCAG 2.1.2)

Ruudunluku­ohjelmien luettavissa oleviin linkkien/­painikkeiden nimilappuihin on yritetty avata enemmän toiminnon kontekstia, mutta tämä vaikeuttaa niiden käyttämistä esim. puhe­komentojen avulla.

Arvioitu valmistumisen aikataulu 12/2023. Korjauksia julkaistaan jatkuvasti kehityksen edetessä.

Sisällön rakenne ja suhteet (WCAG 2.1.1)

Vakavia saavutettavuus­ongelmia: kaikkiin toimintoihin ei ole pääsyä näppäimistö­komennoin

Arvioitu valmistumisen aikataulu 12/2023. Korjauksia julkaistaan jatkuvasti kehityksen edetessä.

Ruudunluku­ohjelmien nimilappujen erottaminen sisällöstä (WCAG 2.5.3)

Jotkin visuaaliset elementit eivät ole ohjelmalliselta esitys­tavaltaan oikeita. Myös visuaalisen elementin sisällön järjestys voi hämätä ruudunluku­ohjelmaa käyttävää. Osa sisällöstä on havaittavissa vain visuaalisesti. Sisussa on myös raskaita koko­naisuuksia ruudunluku­ohjelmalle.

Arvioitu valmistumisen aikataulu 12/2022. Korjauksia julkaistaan jatkuvasti kehityksen edetessä.

Painikkeet (WCAG 4.1.2)

Painikkeita ja linkkejä käytetty sekaisin, vaikka toiminto olisi sama. Painikkeen rooli tai tila ei selviä ohjelmallisesti.

Arvioitu valmistumisen aikataulu 12/2021. Korjauksia julkaistaan jatkuvasti kehityksen edetessä.

Näkyvä kohdistus (WCAG 2.4.7)

Näkyvää kohdistusta ei ole tai se ei täytä kontrasti­vaatimuksia.

Arvioitu valmistumisen aikataulu 9/2021. Korjauksia julkaistaan jatkuvasti kehityksen edetessä.

Skaalautuvuus (WCAG 1.4.10)

Visuaalisten elementtien skaalautu­vuudessa ongelmia. Joidenkin näkymien (esim. ajoitus ja opinto­kalenteri) käyttö mobiili­laitteella hankalaa.

Direktiivin vaatimustasoon ei päästä Sisun tietosisällön laajuudesta johtuen, mutta skaalautu­vuutta ja mobiili­laitteilla käytettä­vyyttä parannetaan jatkuvasti.

Kohdistus­järjestys (WCAG 2.4.3)

Sivun vaihtumisesta ei saa tietoa ruudunluku­ohjelmalla. Kohdistus­järjestys on paikoin epä­looginen ja kohdistus karkailee välillä odottamat­tomiin paikkoihin.

Arvioitu valmistumisen aikataulu 12/2023. Korjauksia julkaistaan jatkuvasti kehityksen edetessä.

Virhe­ilmoitukset ruudunluku­ohjelmille (WCAG 3.3.1, 4.1.3)

Lomakkeiden virhe­ilmoituksista ei saa automaat­tisesti tietoa ruudun­lukijalle.

Arvioitu valmistumisen aikataulu 12/2022. Korjauksia julkaistaan jatkuvasti kehityksen edetessä.

Ikonien teksti­vastineet (WCAG 3.3.2)

Ikoneille ei ole teksti­vastinetta, joten ne luetaan väärin ruudunluku­ohjelmilla.

Arvioitu valmistumisen aikataulu 12/2021. Korjauksia julkaistaan jatkuvasti kehityksen edetessä.

Yllättävät sisältö­muutokset (WCAG 3.2.2)

Uuteen välilehteen­/­ikkunaan avautuvista linkeistä ei ilmoiteta ohjelmallisesti.

Arvioitu valmistumisen aikataulu 9/2022. Korjauksia julkaistaan jatkuvasti kehityksen edetessä.

Ohjeistus ilman visuaalisia elementtejä (WCAG 3.3.2)

Ohjeistus osittain epäselvää ja vaatii usein visuaalisien elementtien havainnointia.

Arvioitu valmistumisen aikataulu 12/2023. Korjauksia julkaistaan jatkuvasti kehityksen edetessä.

Sivujen otsikot (WCAG 2.4.2)

Kaikilla sivuilla sama otsikko.

Arvioitu valmistumisen aikataulu 4/2022. Korjauksia julkaistaan jatkuvasti kehityksen edetessä.

Kieli­määritykset (WCAG 3.1.2)

Sisällön kieltä voi vaihtaa, mutta pääkielestä poikkeavaa sisältöä ei ole merkitty kieli­tunnistein.

Arvioitu valmistumisen aikataulu 4/2022. Korjauksia julkaistaan jatkuvasti kehityksen edetessä.

Automaat­tinen aika­katkaisu (WCAG 2.2.1)

Automaat­tisen aika­katkaisun aikarajaa tulisi voida jatkaa sen umpeutuessa tai säätää pidemmäksi etukäteen.

Arvioitu valmistumisen aikataulu 9/2022. Korjauksia julkaistaan jatkuvasti kehityksen edetessä.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 7.8.2020

Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Eficode Oy.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 11.5.2021

Saavutettavuuspalaute ja yhteystiedot

Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia, huomioita, kysymyksiä ja parannusehdotuksia tähän palveluun ja sen saavutettavuuteen liittyen sähköpostitse osoitteeseen studentinfo@helsinki.fi.

Jos et pysty käyttämään Sisua saavutettavuuteen liittyvien puutteiden vuoksi, ole yhteydessä yliopiston esteettömyysyhdyshenkilöihin. Lisätietoa erityisjärjestelyiden ohjesivulla.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuus­ongelmia, anna ensin saavutettavuus­palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä saavutettavuus­selvityspyynnön valvonta­viranomaiselle.

Valvonta­viranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallinto­virasto Saavutettavuuden valvonnan yksikkö saavutettavuus­vaatimukset.fi saavutettavuus@­avi.fi verkkolomake vaihde 0295 016 000