Svenska social- och kommunalhögskolan - ohjeita ennen 1.8.2017 aloittaneille

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Obs! Den här sidans innehåll gäller endast studenter som påbörjat sina studier innan 1.8.2017. Du behöver inte välja något utbildningsprogram i menyn, den är avsedd för studenter i de nya utbildningsprogrammen.

Nedan hittar du information om studierna vid Svenska social- och kommunalhögskolan. Instruktioner riktade åt alla studenter för att slutföra en examen hittar du här. Vänligen bekanta dig noga med instruktionerna.

Studierna vid Svenska social- och kommunalhögskolan

Helsingfors universitet övergick till nya utbildningsprogram 1.8.2017. Det är möjligt att studera enligt de gamla examensfordringarna under en övergångsperiod fram till 31.7.2020. Under övergångsperioden är det också möjligt att övergå till ett av de nya utbildningsprogrammen.

Vetenskapsområdena, som tidigare undervisades som huvud- och biämnen, återfinns nu i utbildningsprogrammens innehåll.

Vid Svenska social- och kommunalhögskolan erbjuds Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (KSV) som omfattar studieinriktningarna: journalistik och kommunikation, rättsvetenskap, socialt arbete, socialpsykologi, sociologi och statskunskap med förvaltning. Soc&kom erbjuder dessutom mindre studiehelheter á 15-35 studiepoäng (tidigare biämnen) inom vetenskapsområdena samt inom sju temaområden.

Magisterstudierna sker inom Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (MSV) som är ett samarbetsprogram mellan Soc&kom och Statsvetenskapliga fakulteten. Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper omfattar studieinriktningarna: journalistik och kommunikation, socialt arbete, socialpsykologi, sociologi och statskunskap med förvaltning.

Mera information om övergångsperiodens slut som sker under läsåret 2019-2020 hittas i denna presentation.

Examensstrukturer

Undervisningen ordnas fr.o.m. läsåret 2017-2018 enbart enligt examensstrukturen i kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (KSV).

Äldre examensstrukturer med motsvarigheter från Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (KSV)

För att veta vilka kurser du ska avlägga i det nya programmet (KSV) måste du bekanta dig med övergångs- och motsvarighetstabellerna. Du som utexamineras enligt de gamla examensfordringarna kan kontrollera att du uppfyller examensstrukturen utgående från ditt huvudämne nedan. I ditt huvudämnes dokument finns motsvarande kurser ur KSV angivna för att du lätt ska kunna jämföra vilka kurser du behöver:

Här kan du även bekanta dig med Övergångs- och motsvarighetstabeller för alla vetenskapsområden

Studieplanering

För att kunna slutföra studierna ska du ha en giltig studieplan. Gör som följande:

  1. Bekanta dig med examensstrukturen för ditt huvudämne.
  2. Gå igenom ditt studieutdrag och gör en bedömning över gjorda och ogjorda studier utifrån examensstrukturen.
  3. Bekanta dig med övergångs- och motsvarighetstabellerna för att hitta motsvarande kurser för de ogjorda kurserna i det nya programmet.
  4. Bekanta dig med nästa års undervisningsutbud i studiehandboken i Weboodi
  5. Gör upp en realistisk tidsplan för när du tänker avlägga studierna.

Registrering av studiehelhet

För att kunna ansöka om kandidatexamen behöver du först binda ihop dina enskilda studieprestationer till studiehelheter. Du som följer gamla examensstrukturen behöver ansöka skilt om att binda ihop helheter för grundstudier och ämnesstudier i ditt eget huvudämne, allmänna studier och grundstudier i respektive biämne. Övriga studier binds ej (kurser utöver helheterna som tas med i examen anges senare i ansökan om kandidatbetyget).

Ansök om att binda en helhet genast när samtliga kurser helheten ska innehålla är avlagda. Ifall du binder dina studiehelheter vartefter de är avklarade påskyndar detta processen att ansöka om examen, eftersom du då inte behöver vänta på att få dina helheter godkända före din ansökan om kandidatbetyg börjar behandlas. Det löns alltså inte att vänta med att skicka in ansökningar om samtliga helheter på en gång precis innan examen. Läs vid behov ytterligare instruktioner om registrerande av helheter.

Blankett för godkännande av studiehelhet (gamla examensfodringarna).

Ansökan om examen

Du kan fylla i en ansökan om kandidatbetyg efter att alla studieprestationer är avlagda och ihopbundna till helheter.

Om du har avlagt alla studieprestationer under föregående termin, och det enda som saknas är ditt examensbetyg, räcker det med att du frånvaroanmäler dig under den termin du tar ut betyget. Ifall att också andra studieprestationer saknas i Oodi under den termin då du skall ta ut ditt examensbetyg, måste du anmäla dig närvarande för ifrågavarande termin.

Blankett för ansökan om kandidatbetyg (gamla examensfodringarna).

Kontrollista för ansökan om betyg:

  1. Är blanketten för ansökan om kandidatbetyg noggrant ifylld? Kom ihåg att markera tydligt i din ansökan om kandidatbetyg vilka kurser som skall inkluderas in din kandidatexamen som övriga studier (dessa behövs inte om du annars får ihop 180 sp).
  2. Har du avlagt alla studieprestationer som hör till allmänna studier? Listan finns i weboodi.
  3. Har du tillräckligt med studiepoäng? OBS! Ta inte i onödan med studieprestationer som inte behövs utöver de obligatoriska 180 studiepoängen.
  4. Är biämnen som du eventuellt har avlagt vid en annan fakultet vid HU eller vid ett annat universitet sammanbundna till helheter? Det här görs alltid vid respektive fakultet eller universitet
  5. När du lämnat in ansökan kommer du att få en inbjudan till att delta i kandidatrespons per e-post. Det är viktigt för universitetets finansiering att du ger respons. Mera om enkäten hittar du här.

Ytterligare information om utexaminering

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper

Att byta till det nya programmet Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (KSV) innebär att du i fortsättningen ska följa examensstrukturen och examensbestämmelserna för det nya programmet. 

En central skillnad mellan det gamla och nya programmet är att alla i det nya programmet omfattas av nya reglerna som gäller föråldrande av studieprestationer. Det innebär att studieprestationer som är äldre än 10 år inte kan ingå i examen.

En avsevärd skillnad mellan det nya utbildningsprogrammet och de gamla examensstrukturerna är de valfria studierna. I de gamla strukturerna krävs det antingen ett stort biämne á 60sp eller två små biämnen á 25sp + 10sp valfria studier. I de nya examensstrukturerna inom kandidatprogrammet för samhällsvetenskaper finns inga biämnen, utan det krävs att studenten avlägger 45sp valfria studier. De valfria studierna kan bestå av helheter eller flera olika kurser som sammanlagt bildar 45sp.

Metodstudierna är omstrukturerade så att det finns fyra kurser som är obligatoriska för alla. Därtill finns ett utbud metodkurser bland vilka man enligt sitt vetenskapsområdes instruktioner väljer ytterligare två kurser.

I det nya programmet innefattar studieavsnittet Arbetslivsorientering och förberedelse för sakkunniguppdrag praktik med förberedelser samt portfolio.

Anhållan om övergång

Före anhållan om övergång till det nya kandidatprogrammet ska du ha en aktuell studieplan. Bytet till kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper sker genom en webbaserad blankett som studentservice behandlar. Du har 72 timmar på dig att ändra dig efter att du skickat in blanketten, varefter din anmälan är bindande. Soc&koms blankett hittar du här.

Svenska social- och kommunalhögskolans riktlinjer för studier och examina

Bekanta dig med högskolans riktlinjer för studier och examina samt rättssäkerhetsinstruktionerna.

Gäller studenter som antagits efter 1.8.2017

Gäller studenter som har antagits före 31.7.2017

Magisterstudier

Ifall du inlett dina studier innan 31.7.2017 och fortsätter i det gamla systemet har du fram till år 2020 rätt att avlägga magisterstudier enligt de gamla examensstrukturerna vid Statsvetenskapliga fakultetens magisterprogram. Undervisningen ordnas dock enligt de nya programmens struktur. Ifall du inte blir klar med magisterstudierna under övergångsperioden 2017-2020, bör du senast efter övergångsperioden välja att fortsätta antingen i motsvarande nya finska magisterprogram, eller i Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper.

Ifall du inlett dina studier innan hösten 2017, och utexamineras enligt det gamla systemet, har du också rätt att inleda dina magisterstudier i de nya magisterprogrammen vid Statsvetenskapliga fakulteten enligt ditt eget huvudämne. Hit hör också Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper.

Fyll i följande blankett för att skriva in dig till magisterstudier, på blanketten ser du även dina alternativ. Blanketten skickas till Studentservicen i Kronohagen.

Ifall du bytt till Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper och avlägger examen enligt den strukturen, har du rätt att påbörja magisterstudier endast i Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper.

Handledning

Studentservicen i Kronohagen kan hjälpa dig med planeringen av studierna.