Teologinen tiedekunta - ohjeita ennen 1.8.2017 aloittaneille

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Huom. Tämän sivun sisältö koskee vain ennen 1.8.2017 aloittaneita, joilla on opintoja suoritettuna vanhan tutkintorakenteen mukaisesti

Alta löydät teologisen tiedekunnan ohjeet mm. vanhat tutkintorakenteet, opintojen vastaavuuteen vanhojen ja uusien tutkintovaatimusten välillä sekä opintojen vanhenemiseen. Ohjeet mm. opintojen vanhenemisesta uusissa koulutusohjelmissa löydät sivulta Ohjeita uusiin koulutusohjelmiin siirtyneille.

Vanhojen tutkintorakenteitten mukaisesti ei voi enää valmistua.

Siirtymäaika 1.8.2017-18.12.2020

Vanhojen tutkintovaatimusten mukaan oli mahdollista valmistua siirtymäkauden loppuun 18.12.2020 saakka. Jos et jättänyt valmistumispyyntöä määräaikaan mennessä etkä siirtynyt lomakkeella uuteen koulutusohjelmaan, sinut on siirretty automaattisesti suorittamaan tutkintoa uuteen koulutusohjelmaan.

Vanhat tutkintorakenteet: teologian kandidaatin tutkinto

Teologian kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä. Vanhassa tutkintorakenteessa kokonaisuudet vaihtelivat linjoittain. 

Pääaineet:

Eksegetiikka
Kirkkohistoria
Systemaattinen teologia
Käytännöllinen teologia
Uskontotiede 

A1-linja: Evankelis-luterilaisen kirkon papin/ lehtorin virkaan edellyttämät opinnot sisältävä linja 
Tarkempi A1-linjan tutkintorakenne (pdf)

Yleis- ja kieliopinnot 25 op
Perusopinnot ja klassiset kielet 90 op
Aineopinnot 50 op
Soveltavat opinnot 5 op
Valinnaiset opinnot 10 op

A2-linja: Uskonnon ja maailmankatsomuksen asiantuntijuuteen valmentava linja 
Tarkempi A2-linjan tutkintorakenne (pdf)

Yleis- ja kieliopinnot 25 op
Perusopinnot ja klassiset kielet 70 op
Aineopinnot 30 op
Soveltavat opinnot 5 op
Valinnaiset opinnot 50 op

B1-linja: Yhden aineen opettajan linja (uskonnonopettaja)
Tarkempi B1-linjan tutkintorakenne (pdf)

Yleis- ja kieliopinnot 25 op
Perusopinnot ja klassiset kielet 70 op
Aineopinnot 35 op
Opettajan pedagogiset opinnot, perusopinnot 25 op
Valinnaiset opinnot 25 op

B2-linja: Kahden aineen opettajan linja
Tarkempi B2-linjan tutkintorakenne (pdf)

Yleis- ja kieliopinnot 25 op
Perusopinnot ja klassiset kielet 70 op
Aineopinnot 15 op
Opettajan pedagogiset opinnot, perusopinnot 25 op
Toisen opetettavan aineen opinnot 45 op

Vanhat tutkintorakenteet: teologian maisterin tutkinto

Teologian maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Vanhan tutkintorakenteen kokonaisuudet vaihtelivat linjoittain.

Pääaineet:

Vanhan testamentin eksegetiikka
Uuden testamentin eksegetiikka

Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria
Yleinen kirkkohistoria

Dogmatiikka
Ekumeniikka
Teologinen etiikka ja sosiaalietiikka
Uskonnonfilosofia

Kirkkososiologia
Uskonnonpedagogiikka
Yleinen käytännöllinen teologia

Uskontotiede 

 

A1-linja: Evankelis-luterilaisen kirkon papin/ lehtorin virkaan edellyttämät opinnot sisältävä linja
Tarkempi A1-linjan tutkintorakenne (pdf)

Syventävät opinnot 40 op
Pro gradu -tutkielma 40 op
Soveltavat opinnot 15 op
Valinnaiset opinnot 25 op

A2-linja: Uskonnon ja maailmankatsomuksen asiantuntijuuteen valmentava linja 
Tarkempi A2-linjan tutkintorakenne (pdf)

Syventävät opinnot 30 op
Pro gradu -tutkielma 40 op
Soveltavat opinnot 15 op
Valinnaiset opinnot 35 op

B1-linja: Yhden aineen opettajan linja (uskonnonopettaja)
Tarkempi B1-linjan tutkintorakenne (pdf)

Syventävät opinnot 40 op
Pro gradu -tutkielma 40 op
Valinnaiset opinnot 5 op
Opettajan pedagogiset opinnot, aineopinnot 35 op

B2-linja: Kahden aineen opettajan linja
Tarkempi B2-linjan tutkintorakenne (pdf)

Syventävät opinnot 30 op
Pro gradu -tutkielma 40 op
Toisen opetettavan aineen opinnot 15 op
Opettajan pedagogiset opinnot, aineopinnot 35 op

Siirtymätaulukot ja -ohjeet uuteen rakenteeseen siirtyneille

Jos et siirtynyt määräaikaan mennessä, sinut on siirretty automaattisesti uuteen koulutusohjelmaan aiemman opinto-oikeutesi (pääaineesi/linja) perusteella. Automaattisiirrossa opintosuuntasi on määräytynyt ohjeesta Automaattisiirto teologisessa tiedekunnassa löytyvien taulukoiden perusteella.

Siirtymätaulukot ja -ohjeet uuteen rakenteeseen siirtyneille

Suurimmalle osalle vanhoja opintojaksoja ei ole ilmoitettu vastaavaa suoritusta uudesta tutkintorakenteesta. Sen sijaan teologien siirtymäperiaate perus-, aine- ja syventävien opintojen kohdalla on, että kyseisen tasoisista tai ylemmistä suorituksista täytyy vain koota riittävä opintopistemäärä. Vaikka uusien ja vanhojen kokonaisuuksien opintopistemäärät eivät olisi samat, opiskelija saa suoritetut opintopisteet tutkintoonsa täysimääräisenä. Tutkinnon koko tasataan niin, että ylimääräiset perus-, aine- ja syventävät opinnot pienentävät vaadittua valinnaisten opintojen määrää.

Sisu

Vanhan tutkintorakenteen mukaisille suorituksille ei ole merkitty korvaavuutta opintojaksoesitteelle. Voit sijoittaa suorittamasi opinnot siirtymätaulukon mukaisesti paikalleen vapaan muokkauksen tilassa ja hakea hyväksyntää. Vapaan muokkauksen tila tulee käyttöön 31.5.2021 ja siihen tulee myöhemmin erillinen ohje tälle sivulle.

Mikäli sinulla on suoritettuna Perusopinnot ja klassiset kielet -kokonaisuus (70-90), korvaat vapaan muokkauksen tilassa Teologia ja uskonnontutkimus, perusopinnot -kokonaisuuden 30 op suorittamallasi kokonaisuudella sekä poistat

  • Teologia ja uskonnontutkimus, aineopinnot -kokonaisuudesta oppialan opinnot sekä temaattiset opinnot yhteensä 30 op TAI suoritat valinnaisia opintoja 30 op vähemmän
     
  • Muut opinnot  -kokonaisuudesta klassisen kielen 10 op TAI kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunnassa TUK-480 -kokonaisuuden 30 op

Mikäli sinulla on suoritettuna Teologian aineopinnot -kokonaisuus (15-50 op), lisäät kokonaisuuden vapaan muokkauksen tilassa Teologia ja uskonnontutkimus, aineopinnot -kokonaisuuteen ja poistat vastaavat opintojaksot siirtymätaulukon mukaisesti.

Mikäli sinulla on suoritettuna teologian kandidaatin tutkinnon yleis- ja kieliopinnot 25 op, lisäät kokonaisuuden vapaan muokkauksen tilassa Muut opinnot -kokonaisuuteen ja poistat Muut opinnot -kokonaisuudesta kohdat  Viestintä- ja kieliosaaminen (10 op), digitaidot (3 op), TUK-409 Uskonto ja viestintä. Lisäksi poistat Teologia ja uskonnontutkimus, aineopinnot -kokonaisuudesta opintojaksot TUK-201 ja TUK-202. 

Mikäli sinulla on suoritettuna teologian maisterin tutkinnon syventävät opinnot 30 op, lisäät kokonaisuuden vapaan muokkauksen tilassa Teologia -ja uskonnontutkimus, syventävät opinnot  -kokonaisuuteen ja poistat kokonaisuudesta seminaari- ja menetelmäopinnot 10 op, tutkielman oppialan oppialan opinnot 15 op sekä temaattisista opinnoista 5 op. 

Mikäli sinulla on suoritettuna teologian maisterin tutkinnon syventävät opinnot 40 op, lisäät kokonaisuuden vapaan muokkauksen tilassa Teologia -ja uskonnontutkimus, syventävät opinnot  -kokonaisuuteen ja poistat kokonaisuudesta seminaari- ja menetelmäopinnot 10 op, tutkielman oppialan oppialan opinnot 15 op sekä temaattiset opinnot 15 op. 

Mikäli sinulla on suoritettuna soveltavien opintojen SOV460 -kokonaisuus 15 op korvaat kokonaisuudella vapaan muokkauksen tilassa kokonaisuuden TUM-400 Työelämä ja asiantuntijuus (15 op).

Mikäli sinulla on suoritettuna soveltavien opintojen kokonaisuus SOV410 15 op, korvaat kokonaisuudella vapaan muokkauksen tilassa kokonaisuuden TUM-410 Työelämä ja asiantuntijuus, kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunta (15 op).

Teologian kandidaatin tutkinto:

Yleis- ja kieliopintojen suoritukset korvaavat:

YK10 Filosofia ja etiikka 7 op TUK-201 Filosofia, tiede ja uskonto (aineopintojakso) 5 op
YK20 Tieto- ja viestintätekniikka 3 op DIGI-000 Opiskelijan digitaidot 3 op
YK30 Viestintä- ja vuorovaikutustaidot  3 op TUK-407 /KK-PUVU1OP Puheviestintä ja
TUK-409 Uskonto ja viestintä yht. 3 op
YK40 Toisen kotimaisen kielen opinnot 4 op KK-RUTEOL  2op ja KK-RUKIRJ 1 op
YK50 Vieraan kielen opinnot 3 op KK-ENTEOL tai vastaavantasoinen jonkun muun
vieraan kielen suoritus 4 op
YK60 HOPS 1 op uusien koulutusohjelmien hops- suoritukset
YK70 Kirjoitusviestintä 2 op TUK-408 / KK-AKTE2OP Kirjoitusviestintä 2 op (jos suoritus osittain valmis,
katso ohjeet weboodista koodilla YK70)
YK80 Psykiatria 2 op TUK-202 Ihminen, yhteisö ja uskonto (aineopintojakso) 5 op

Yhteensä 25 op

Mikäli opiskelija on suorittanut vanhamuotoiset yleisopinnot 25 op kokonaisuudessaan, opinnot korvaavat sellaisenaan kaikki muut opinnot Koulutusohjelman yhteiset opinnot -kokonaisuudesta paitsi työelämäopinnot (10 op).

Perusopintojen suoritukset korvaavat :

Jotta siirtyvä opiskelija saa suoritusmerkinnän TUK-100 perusopintokokonaisuudesta, hänellä on oltava suoritettuna taulukossa luetellut kurssit sekä yhteensä perusopintoja vähintään 25 op.

- Eksegetiikan perusteet (5 op) tai EK101 tai EK102 tai YT101 ja
- Kristinuskon historian perusteet (5 op) tai KH101 tai KH102 tai YT102 ja
- Käytännöllisen teologian perusteet (5 op) tai tai KT111 tai KT112 tai KT113 tai YT103 ja
- Systemaattisen teologian perusteet (5 op) tai SY101 tai SY102 tai SY103 tai SY104 tai YT104 ja
- Uskontotieteen perusteet (5 op) tai tai UST111 tai UST112 tai YT105 (4-6 op)

Mikäli siirtyvällä opiskelijalla on perusopintoja suoritettuna vähemmän kuin 25 op, mutta niin, että edellä kuvatussa taulukossa olevat eri oppiaineiden opintojen vaatimukset täyttyvät, hän voi kasvattaa perusopintojensa kokonaisuutta suorittamalla uusia perusopintokursseja TAI uusia oppiaineosaamista laajentavia aineopintoja. 

Mikäli siirtyvällä opiskelijalla on perusopintoja suoritettuna enemmän kuin 25 op, hän korvaa niillä uuden tutkintorakenteen aineopintoja. Aineopintojen proseminaaria tai kanditutkielmaa ei kuitenkaan voi korvata.

HUOM! Vanhamuotoiset perusopintojaksot, jotka eivät mahdu uuteen perusopintojen kokonaisuuteen, eivät vastaa suoraan uusia aineopintojaksoja. Opiskelija saa itse vapaasti valita uusista aineopintojaksoista ne, jotka hän korvaa vanhoilla opintopisteillään, ja sen jälkeen valita mitkä uuden tutkintorakenteen mukaiset kurssit suorittaa. Opiskelija ei voi kuitenkaan valita uusia opintojaksoa niin paljoa, että jonkin aineopintokategorian enimmäismäärä ylittyy eikä korvata proseminaaria tai kanditutkielmaa.

Aineopintojen suoritukset korvaavat:

Kaikki vanhamuotoiset aineopintojaksot korvaavat uudessa rakenteessa mitä tahansa aineopintotasoista opetusta, poislukien proseminaari ja kandidaatin tutkielma, jotka voi korvata vain vastaavilla suorituksilla.

Opiskelija saa vapaasti päättää, mitkä uudessa rakenteessa vaadituista aineopintojaksoista hän korvaa vanhoilla suorituksillaan. Kivijalkakurssit korvaavat ensisijaisesti kandiohjelman oppialaosaamista laajentavat opinnot (10 op), mutta niillä voi korvata opintoja myös temaattisista opinnoista.

HUOM! Myöskään vanhamuotoiset aineopintojaksot eivät vastaa suoraan uusia aineopintojaksoja. Ne sisällytetään aineopintojen kokonaisuuteen, mutta opiskelija voi vapaasti valita uusista aineopintojaksoista loput tarvittavat aineopintojaksot, jotta 60 op:n aineopintokokonaisuus täyttyy. Opiskelija ei voi kuitenkaan valita uusia opintojaksoa niin paljoa, että jonkin aineopintokategorian enimmäismäärä (esim. 30 temaattisia aineopintojaksoja) ylittyy. Kaikkia aineopintoja saa toki tehdä enemmänkin osaksi valinnaisia opintoja.

Klassisten kielten opinnot korvaavat:

KL10 Heprea 10 op TUK-481 Heprea I ja TUK-482 Heprea II
KL20 Kreikka 10 op TUK-483 Kreikka I ja TUK-484 Kreikka I
KL30 Latina 10 op TUK-485 Latina I ja TUK-486 Latina II

Soveltavien opintojen suoritukset korvaavat:

Mikäli opiskelija on suorittanut aiemman tutkintorakenteen mukaisen soveltavien opintojen valmentavan jakson 5 op (SOV401 tai SOV450), työelämäopinnot ovat valmiit ja opiskelijan tarvitsee vain huolehtia, että tutkinnon kokonaislaajuus täyttyy.

Mikäli opiskelija on suorittanut osan vanhamuotoista soveltavien opintojen kokonaisuutta, hän täydentää suorituksen seuraavasti:

TUK450 (SOV450 täydentäminen)

1. Opiskelija on aiemmin suorittanut SOV450 yhteisen osan tai Urapalveluiden opinnot ja ura kurssin (2op). Tällöin opiskelija täydentää opintojaan suorittamalla jonkin urasuunnitelmia tukevan luentokurssin ja suorittaa työhöntutustumisjakson. Mikäli opiskelija on lisäksi suorittanut työhöntutustumisen, hän täydentää suoritustaan suorittamalla jonkin urasuunnitelmia tukevan luentokurssin.

2. Opiskelija on suorittanut SOV450 valinnaisen kurssin. Tällöin opiskelija täydentää opintojaan lukemalla kirjallisuutta ja laatimalla kirjallisen tehtävän sovitusti vastuuopettajan kanssa.

Valinnaiset opinnot ja toinen opetettava aine

Opintokokonaisuudet, jos niistä on kokonaismerkintä ja kokonaisuus ei ole vanhentunut, käyvät sellaisenaan tutkintoon valinnaisiksi opinnoiksi. Valinnaisen aineen keskeneräiset opinnot suoritetaan loppuun siten kuin niistä vastaavat koulutusohjelmat määrittelevät.

Toisen opetettavan aineen opinnot, jos niistä on kokonaismerkintä ja kokonaisuudet eivät ole vanhentuneet, käyvät sellaisenaan tutkintoon toisen opetettavan aineen opinnoiksi. Keskeneräiset opinnot suoritetaan loppuun siten kuin niistä vastaavat koulutusohjelmat määrittelevät.

Teologian maisterin tutkinto

Syventävien opintojen ja pro gradu-tutkielman suoritukset korvaavat:

1. Seminaari ja menetelmäopinnot korvaavat maisteriohjelman seminaari- ja menetelmäopintoja.
Mikäli opiskelijalla on seminaari- tai menetelmäopintoja enemmän kuin 5 op, opiskelija voi käyttää ne osana tutkielman oppialan opinnot -kokonaisuutta.

2. Opiskelijan suorittamat pääaineen syventävät opinnot korvaavat suorituksia tieteenalan syventävien opintojen kokonaisuudessa tässä järjestyksessä:

1. tutkielman oppialan opintoja (15 op)

2. temaattisia opintoja (5-15 op opintosuunnasta riippuen)

3. valinnaisia opintoja

3. Pro gradu -tutkielma 40 op korvaa sellaisenaan uuden opetussuunnitelman mukaisen tutkielman 30 op. Ylimenevät pisteet korvaavat valinnaisia opintoja.

 

Soveltavien opintojen suoritukset korvaavat:

SOV400 -kokonaisuus 15 op korvaa kokonaisuuden TUM-410 Työelämä ja asiantuntijuus, kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunta (15 op)

- TUM-411 Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatiedot ja –taidot työelämässä (3 op)
- TUM-412 Työelämäjakso (harjoittelu) (7 op)
- TUM-413 Työelämän syventävät opinnot (5 op)

Mikäli opiskelija on suorittanut osan vanhamuotoista soveltavien opintojen kokonaisuutta, hän täydentää suorituksen erillisten ohjeiden mukaan.

 

SOV460 -kokonaisuus 15 op korvaa kokonaisuuden TUM-400 Työelämä ja asiantuntijuus (15 op)

- TUM-401 Osaamisen tunnistaminen ja työelämä (2 op)
- TUM-402 Työelämäjakso (harjoittelu tai työelämäprojekti) (10 op)
- TUM-403 Työelämän asiantuntijuus (3 op)

Mikäli opiskelija on suorittanut osan vanhamuotoista soveltavien opintojen kokonaisuutta, hän täydentää suorituksen seuraavien ohjeiden mukaan:

- Opiskelija on tehnyt harjoittelun, muttei ole palauttanut raporttia. Tällöin opiskelija laatii harjoittelustaan laajennetun raportin ja liittää siihen portfolion ja osallistuu TUM-403 opintojaksolle.

 

Siirtyminen uuteen maisteriohjelmaan - aineenopettajankoulutus

Aineenopettajankoulutuksessa B2-linjalla olevat opiskelijat, jotka ovat tehneet opettajan pedagogisten opintojen perusopinnot ja sitoneet nämä opinnot kandidaatintutkintoonsa, suorittavat perusopintojen sijaan toisen opetettavan aineen puuttuvat opinnot 15 op ja lisäksi 10 op opintoja valintansa mukaan. Sijoita suorittamasi opinnot suunnitelmassa Muut opinnot- kokonaisuuden valinnaisten opintojaksojen kohtaan.

Valinnaiset opinnot

Opintokokonaisuudet, jos niistä on kokonaismerkintä, käyvät sellaisenaan tutkintoon valinnaisiksi opinnoiksi. Sivuaineen keskeneräiset opinnot suoritetaan loppuun siten kuin niistä vastaavat koulutusohjelmat määrittelevät.

Flamman (vaatii kirjautumisen) sivulta Siirtymätaulukot ja -ohjeet löydät paljon tärkeää tietoa siirtymisestä uusiin koulutusohjelmiin. 

Katso vastaavuustaulukot (pdf) teologian ja uskonnontutkimuksen kandi- tai maisteriohjelmaan siirtyvälle. 

Opintojen vanhentuminen

Siirtymäaika on päättynyt 18.12.2020 ja ohjeistus opintosuoritusten vanhenemiseen liittyen on muuttunut. Katso ohjeet sivulta Ohjeita uusiin koulutusohjelmiin siirtyneille.