Teologisen tiedekunnan koulutukset

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Huom. Tämän sivun sisältö koskee vain ennen 31.7.2017 aloittaneissa koulutusohjelmissa opiskelevia. Sinun ei tarvitse valita yllä olevasta koulutusohjelmavalikosta mitään, se on tarkoitettu vain uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville.

Tältä sivulta löydät teologisen tiedekunnan ohjeita opiskelusta siirtymäaikana, opintojen aloittamisesta uudelleen tauon jälkeen, sekä siirtymisestä uusiin koulutusohjelmiin.
 

Tutustuthan myös kaikkia yliopiston opiskelijoita koskevaan ohjeeseen Tutkinnon suorittaminen vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti.

Tämän sivun lisäksi ohjeita vanhan tutkintorakenteen mukaan opiskeleville löydät teologisen tiedekunnan Flammasta, Opiskelijalle-osiosta (vaatii kirjautumisen).

Alla olevat ohjeet koskevat teologisessa tiedekunnassa siirtymäaikana lukuvuoden 2016-2017 tutkintovaatimusten mukaan suoritettavia opintoja.

Siirtymäaika 1.8.2017-18.12.2020

Helsingin yliopistossa on siirrytty uusiin koulutusohjelmiin 1.8.2017. Vanhojen tutkintovaatimusten mukaan on kuitenkin mahdollista valmistua siirtymäkauden loppuun 18.12.2020 saakka.

Lähes valmiita vanhoissa pääaineissa opiskelevia kandeja ja maistereita kannustetaan valmistumaan ennen siirtymäajan päättymistä. Koulutusohjelmat ja Metsätalon opiskelijapalvelut järjestävät opiskelijoille työpajoja ja muuta tukea valmistumisen tueksi.

Siirtymäinfotilaisuus opiskelijoille

  • 28.10. klo 12-14, Metsätalon sali 1

Siirtymäinfon PowerPoint-esityksen voit ladata tästä.

Siirtymäaika kuvana
Klikkaa kuvaa nähdäksesi se suurempana.

 

Siirtyminen uusiin koulutusohjelmiin

Mikäli opintosi ovat siinä vaiheessa, että tutkinnon suorittaminen loppuun on mahdollista 18.12.2020 mennessä, sinun kannattaa suorittaa tutkintosi vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti. Mikäli opintosi ovat siinä vaiheessa, ettei valmistuminen ole mahdollista 18.12.2020 mennessä, sinun kannattaa harkita siirtymistä uuteen koulutusohjelmaan jo ennen siirtymäajan päättymistä.

Flamman (vaatii kirjautumisen) sivulta Siirtymätaulukot ja -ohjeet löydät paljon tärkeää tietoa siirtymisestä uusiin koulutusohjelmiin. Teologisen tiedekunnan siirtymäaikaa koskevan ohjeistuksen löydät tiedekunnan Flamma-sivulta (vaatii kirjautumisen) Siirtymistä ja siirtyäaikaa koskevat säännöt. Lue ohjeet tarkasti ennen siirtymistä, koska kun olet kerran siirtynyt uuteen koulutusohjelmaan, et voi enää palata opiskelemaan vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti.

Vastaavuustaulukot teologian ja uskonnontutkimuksen kandi- tai maisteriohjelmaan siirtyvälle löydät täältä.

Lomakkeen siirtymistä varten (e-lomake) löydät täältä.

 

Tutkintorakenteet: teologian kandidaatin tutkinto

Teologian kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä. Tutkinnon kokonaisuudet vaihtelevat linjoittain.

Pääaineet kandidaatin tutkinnossa ovat:

Eksegetiikka
Kirkkohistoria
Systemaattinen teologia
Käytännöllinen teologia
Uskontotiede 

A1-linja: Evankelis-luterilaisen kirkon papin/ lehtorin virkaan edellyttämät opinnot sisältävä linja 
Tarkempi A1-linjan tutkintorakenne (pdf)

Yleis- ja kieliopinnot 25 op
Perusopinnot ja klassiset kielet 90 op
Aineopinnot 50 op
Soveltavat opinnot 5 op
Valinnaiset opinnot 10 op

A2-linja: Uskonnon ja maailmankatsomuksen asiantuntijuuteen valmentava linja 
Tarkempi A2-linjan tutkintorakenne (pdf)

Yleis- ja kieliopinnot 25 op
Perusopinnot ja klassiset kielet 70 op
Aineopinnot 30 op
Soveltavat opinnot 5 op
Valinnaiset opinnot 50 op

B1-linja: Yhden aineen opettajan linja (uskonnonopettaja)
Tarkempi B1-linjan tutkintorakenne (pdf)

Yleis- ja kieliopinnot 25 op
Perusopinnot ja klassiset kielet 70 op
Aineopinnot 35 op
Opettajan pedagogiset opinnot, perusopinnot 25 op
Valinnaiset opinnot 25 op

B2-linja: Kahden aineen opettajan linja
Tarkempi B2-linjan tutkintorakenne (pdf)

Yleis- ja kieliopinnot 25 op
Perusopinnot ja klassiset kielet 70 op
Aineopinnot 15 op
Opettajan pedagogiset opinnot, perusopinnot 25 op
Toisen opetettavan aineen opinnot 45 op

Tutkintorakenteet: teologian maisterin tutkinto

Teologian maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Tutkinnon kokonaisuudet vaihtelevat linjoittain.

Pääaineet maisterin tutkinnossa ovat:

Vanhan testamentin eksegetiikka
Uuden testamentin eksegetiikka

Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria
Yleinen kirkkohistoria

Dogmatiikka
Ekumeniikka
Teologinen etiikka ja sosiaalietiikka
Uskonnonfilosofia

Kirkkososiologia
Uskonnonpedagogiikka
Yleinen käytännöllinen teologia

Uskontotiede 

 

A1-linja: Evankelis-luterilaisen kirkon papin/ lehtorin virkaan edellyttämät opinnot sisältävä linja
Tarkempi A1-linjan tutkintorakenne (pdf)

Syventävät opinnot 40 op
Pro gradu -tutkielma 40 op
Soveltavat opinnot 15 op
Valinnaiset opinnot 25 op

A2-linja: Uskonnon ja maailmankatsomuksen asiantuntijuuteen valmentava linja 
Tarkempi A2-linjan tutkintorakenne (pdf)

Syventävät opinnot 30 op
Pro gradu -tutkielma 40 op
Soveltavat opinnot 15 op
Valinnaiset opinnot 35 op

B1-linja: Yhden aineen opettajan linja (uskonnonopettaja)
Tarkempi B1-linjan tutkintorakenne (pdf)

Syventävät opinnot 40 op
Pro gradu -tutkielma 40 op
Valinnaiset opinnot 5 op
Opettajan pedagogiset opinnot, aineopinnot 35 op

B2-linja: Kahden aineen opettajan linja
Tarkempi B2-linjan tutkintorakenne (pdf)

Syventävät opinnot 30 op
Pro gradu -tutkielma 40 op
Toisen opetettavan aineen opinnot 15 op
Opettajan pedagogiset opinnot, aineopinnot 35 op

Gradu- ja kypsyysnäyteohjeet

Graduaikataulut 2019-2020 ja 2020-2021

Aikataulut gradujen jättämiselle lukuvuosille 2019–2020 ja 2020-2021 löytyvät Opiskelijan ohjeiden sivulta Tutkielma ja kypsyysnäyte maisteri- ja lisensiaattiohjelmissa. Valitse sivun ylälaidan alasvetovalikosta mikä tahansa teologisen tiedekunnan maisteriohjelma nähdäksesi oikeat tiedot. Muut graduohjeet vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opiskeleville löydät teologisen tiedekunnan Flamma-sivulta Pro gradu -tutkielman palautus (vaatii kirjautumisen).

Huomaa, että 15.12.2020 on viimeinen tiedekuntaneuvosto, jossa vanhojen vaatimusten mukaisia pro gradu -tutkielmia (40 op) voidaan hyväksyä.

Kypsyysnäyte eli tiivistelmä

Ohjeet kypsyynäytteen, eli tiivistelmän, laatimista varten löydät teologisen tiedekunnan Flamma-sivulta Kypsyysnäyte (vaatii kirjautumisen). Tiivistelmälomakkeen löydät Flamma-sivulta Pro gradu -tutkielman palautus.

Huom! 1.8.2017 alkaen maisterintutkinnon kypsyysnäytteen kieltä koskevat ohjeet ovat samat sekä vanhan että uuden tutkintorakeenteen mukaan opintojaan suorittaville. Kypsyynäytteen kieltä koskevat ohjeet löydät ohjeen Tutkielma ja kypsyysnäyte maisteri- ja lisensiaattiohjelmissa kohdasta Millä kielellä kirjoitan kypsyysnäytteeni? Valitse sivun ylälaidan alasvetovalikosta mikä tahansa teologisen tiedekunnan maisteriohjelma nähdäksesi oikeat tiedot.

Valmistuminen

Tietoa valmistumisesta löydät tiedekunnan Flamman sivulta (vaatii kirjautumisen) Opintojen rekisteröinti ja valmistuminen. Todistuspyyntölomakkeet löydät alta. PDF-muotoiset todistuspyyntölomakkeet RRE-, RCD- ja KV-A2 -opiskelijoille löytyvät teologisen tiedekunnan Flamma-sivulta Lomakkeet opintoihin (ks. Tutkintotodistuspyynnöt) tai vaihtamalla tämän sivun kieleksi englanti.

Todistuspyyntölomakkeet

Etkö ehdi valmistua? Ei hätää!

Jatka lukemista kohtaan Siirtyminen uusiin koulutusohjelmiin.

Ohjeita opiskeluun siirtymäaikana

Vastaavuustaulukot

Kaikki opetus järjestetään uusien tutkintovaatimusten mukaan. Teologisessa tiedekunnassa on laadittu vanhojen vaatimusten mukaisesti tutkintoaan suorittaville opiskelijoille ohjeet, joista näet, mikä opintojakso korvaa minkäkin tutkintovaatimuksen ja miten pystyt suorittamaan vanhan tutkintorakenteen mukaisia opintokokonaisuuksia siirtymäaikana. Ohjeet löydät WebOodista teologisen tiedekunnan opinto-oppaista Vanha tutkintorakenne: Teologian kandidaatin tutkinto ja Vanha tutkintorakenne: Teologian maisterin tutkinto. Kursseille ilmoittaudutaan WebOodissa, löydät opetuksen uusien koulutusohjelmien opinto-oppaista tai kurssin tunnisteella.

Tiedekuntatentit

Vanhojen tutkintovaatimusten mukaisia opintojaksoja voi suorittaa siirtymäaikana tiedekuntatenteissä. Voit etsiä tenttejä WebOodissa kurssitunnisteilla, jotka löytyvät WebOodin opinto-oppaasta tutkintorakenteestasi. Muusta opetuksesta poiketen, tiedekuntattejä järjestetään vielä vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti. Tarkemmat tiedot tenteistä löytyvät vanhojen tutkintorakenteiden WebOodi-oppaista (Opintotarjonta → Opinto-oppaat → Teologinen tiedekunta → Vanha tutkintorakenne: teologian kandidaatin tutkinto / maisterin tutkinto). Tentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa.

Kielikeskuksen opinnot

Kieliopinnoista ja kielikursseille ilmoittautumisesta löydät tietoa ohjeesta Kielikeskuksen kieli- ja opetustarjonta. Kielikeskuksen kursseille ilmoittaudutaan WebOodissa.

Opintokokonaisuuksien rekisteröinti

Kun olet suorittanut kaikki tiettyyn opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot, sinun kannattaa heti hakea kokonaisuusmerkintää. Tätä varten sinun tulee täyttää kokonaisuumerkintälomake. Oppiaineiden kokonaisuusmerkintälomakkeet löytyvät tiedekunnan Flamma-sivuilta (vaatii kirjautumisen)

Opintojen vanhentuminen

Jos suoritat teologisessa tiedekunnassa tutkintoa siirtymäaikana lukuvuoden 2016—2017 tutkintovaatimusten mukaan, opintojaksoja ja -kokonaisuuksia koskevat seuraavat vanhenemissäännöt:

Opintojaksot

* Tutkintoon ei voi käyttää yli 10 vuotta vanhoja opintoja, riippumatta siitä missä ne on suoritettu. Päivämäärä katsotaan lukukausittain, eli tammikuussa 2010 suoritettu opintojakso on käytettävissä tutkintoon koko kevätlukukauden 2020.

* Tiedekunnan yleisopintoihin kuuluvat vieraan kielen ja toisen kotimaisen kielen opinnot sekä klassisten kielten opinnot eivät kuitenkaan vanhene. Myöskään kandidaatintutkielma ja pro gradu-tutkielma ja niitten kypsyysnäytteet eivät vanhene.

* Lähtökohtaisesti opiskelija ei voi päivittää vanhentuneita opintojaksoja, vaan hänen tulee suorittaa ne uudestaan voimassaolevien tutkintovaatimusten mukaisesti. Seuraavat opintojaksot voi kuitenkin päivittää: YK30 Viestintä- ja vuorovaikutustaidot, YK60 HOPS, EK103 Eksegeettinen työskentely ja KH102 Kirkkohistorian perusopinnot II.

* Helsingin yliopiston muitten tiedekuntien oppiaineissa suoritetut opintojaksot, jotka ovat keskeneräisen kokonaisuuden osasuorituksia, voidaan edellyttää päivitettäväksi oppiaineen harkinnan mukaan. Siinä tapauksessa, että opintojaksoa ei hyväksytä osaksi kokonaisuutta, sen voi kuitenkin sisällyttää tiedekunnassa suoritettavaan tutkintoon muina opintoina opiskelijarekisteriin merkityn laajuisena, mikäli se ei ole yli 10 vuotta vanha.

Opintokokonaisuudet

* Teologisen tiedekunnan oppiaineissa suoritetut opintokokonaisuudet eivät vanhene. Opinnot eivät vanhene myöskään siinä tapauksessa, että opiskelija on suorittanut kaikki kokonaisuuteen kuuluvat opinnot, mutta opintoja ei ole rekisteröity kokonaisuudeksi (kokonaismerkintä tehdään takautuvasti). Opintojen vanhenemisessa kokonaisuuksilla tarkoitetaan opintojaksoista muodostuvia  rekisteröitäviä kokonaisuuksia, poikkeuksena perusopinnot, jotka tulkitaan omaksi kokonaisuudekseen 60 op, vaikka tutkintoon kootaankin perusopintojen ja klassisten kielten kokonaisuus 70-90 op linjasta riippuen.

* Opiskelija voi käyttää tutkintoon Helsingin yliopiston muissa tiedekunnissa suoritetut kokonaisuudet, vaikka ne olisi suoritettu yli 10 vuotta aiemmin. Jos opiskelija jatkaa saman aineen opintoja, häneltä voidaan vaatia oppiaineen määräämä täydentävä kuulustelu tai hänen tulee muulla tavoin osoittaa tietojensa ajantasaisuus.

* Hyväksiluetut opintokokonaisuudet vanhenevat 10 vuodessa, mikäli ne on hyväksiluettu tutkintoon 1.8.2012 jälkeen. Hyväksiluetut opintokokonaisuudet eivät vanhene, mikäli ne on hyväksiluettu ennen 1.8.2012.

* Opiskelijan aineopintokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot eivät vanhene, mikäli opiskelijalta puuttuu aineopintojen kokonaisuudesta vain kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte.

Lisäajan hakeminen ja tutkinnonsuoritusoikeuden palautus

Jos haet opinto-oikeuden palautusta tai lisäaikaa tiedekunnalta, tarvitset hakemuksen liitteeksi opintosuunnitelman. Pystyt laatimaan sen kirjeitse saamasi opintosuoritusotteen, tutkintorakenteen ja WebOodi-portaalin tietojen avulla.

1. Vertaa tältä sivulta löytyvää tutkintorakennetta (klikkaa otsikosta linjakohtainen tutkintorakenne) opintosuoritusotteeseesi ja tutki, mitä olet jo suorittanut.

a. Kurssien nimien perässä on usein kolmen kirjaimen ja kolmen numeron muodostama koodi. Koodin ensimmäinen numero (esim. XYZ123) kertoo opintojakson tason: 1 tarkoitta perusopintoa, 2 aineopintoa ja 3 syventävää opintoa. YK-alkuiset opinnot sisältyvät yleis- ja kieliopintojen kokonaisuuteen.Teologisen tiedekunnan perus- ja aineopinnot kuuluvat kandidaatintutkintoon, syventävät opinnot maisterintutkintoon.

b. Huom! Jos sinulla on tallessa jokin keskeneräistä tutkintoasi koskeva vanha opintosuunnitelma (esim. Etappi), joka on opintoneuvojan kanssa läpikäyty, voit periaatteessa käyttää sitä opintosuunnitelmaliitteenä hakemuksessa sellaisenaan, mutta huomaa, että tutkintovaatimukset ovat saattaneet muuttua sen jälkeen.

2. Mene osoitteeseen www.helsinki.fi/weboodi (ei vaadi kirjautumista) ja seuraa seuraavaa polkua: Opintotarjonta -> Opinto-oppaat -> Teologinen tiedekunta (klikkaa pluspainiketta).

3. Etsi sinua koskeva opinto-opas.

a. Etsi aukeavasta listasta vanhan tutkintorakenteen mukainen opinto-opas (Vanha tutkintorakenne: Teologian kandidaatin tutkinto  tai Vanha tutkintorakenne: Teologian maisterin tutkinto ) ja klikkaa pluspainiketta nimen vieressä.

b. Olet nyt sinua koskevassa opinto-oppaassa. Välilehdeltä Opintojaksot löydät kaikki opintojaksot kokonaisuuksien mukaan jaoteltuna. Jos sinulta puuttuu jostakin kokonaisuudesta opintoja, etsi sopiva(t) opintojakso(t).

c. Täytä tiedot hakemuksen liitteenä olevan opintosuunnitelmalomakkeeseen (lisäaikahakemus) tai tee vapaamuotoinen selvitys (opinto-oikeuden palautus).