Teologisen tiedekunnan tarjoamat valinnaiset opinnot

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Alla on lueteltu valinnaiset opintokokonaisuudet, joita voivat opiskella muutkin kuin koulutusohjelman omat opiskelijat.

Tietoa mahdollisista rajoituksista oman tutkintosi valinnaisiin opintoihin löydät Sisusta tai ohjeesta Tutkintoni rakenne ja laajuus.

Löydät opintokokonaisuuksiin kuuluvat opintojakson joko sivulta Tutkinnon rakenne ja laajuus tai Sisusta, kun lisäät kokonaisuuden opintosuunnitelmaasi.

Kandiohjelmien tarjoamat opinnot

Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma

 • TUK-1000 Teologia ja uskonnontutkimus, perusopinnot (30 op)
 • TUK-510 Uskonto, historia ja yhteiskunta (15 op)
 • TUK-520 Arvot ja globaalin maailman haasteet (15 op)
 • TUK-5010 Teologia ja uskonnontutkimus, valinnaiset aineopinnot (30 op)
 • TUK-480 Klassiset kielet (30 op)
 • TUK-500 Ev.lut. uskonto toisena opetettavana aineena (60 op)
  • TUK-5010 Teologian ja uskonnontutkimus, valinnaiset aineopinnot (30 op)
 • TUK-550 Katolinen uskonto toisena opetettavana aineena (60 op)
  • TUK-551 Katolinen uskonto, perusopinnot (25 op)
  • TUK-552 Katolinen uskonto, valinnaiset aineopinnot (35 op) 
 • TUK-IST500 Islamilainen teologia, opintokokonaisuus (25 op)
 • TUK-IST560 Islamilainen teologia, temaattinen opintokokonaisuus (15 op)
 • TUK-IST550 Islamilainen teologia, islam toisena opetettavana aineena (60 op)
  • TUK-IST551 Islam toisena opetettavana aineena, perusopinnot (30 op)
  • TUK-IST552 Islam toisena opetettavana aineena, aineopinnot (30 op)

Lisätietoa löydät opintokokonaisuuksien kuvauksista koulutusohjelman opetussuunnitelmasta (wikialue).

Maisteriohjelmien tarjoamat opinnot

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma

 • TUM-U3200 Uuden testamentin eksegetiikka (15 op)
 • TUM-V3200 Vanhan testamentin eksegetiikka (15 op)
 • TUM-S3210 Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria (15 op)
 • TUM-Y3210 Yleinen kirkkohistoria (15 op)
 • TUM-KT3220 Käytännöllinen teologia (15 op)
 • TUM-KS3220 Kirkkososiologia (15 op)
 • TUM-U3220 Uskonnonpedagogiikka (15 op)
 • TUM-D3230 Dogmatiikka (15 op)
 • TUM-E3230 Ekumeniikka (15 op)
 • TUM-T3230 Teologinen etiikka ja sosiaalietiikka (15 op)
 • TUM-U3230 Uskonnonfilosofia (15 op)
 • TUM-3240 Uskontotiede (15 op)
 • TUM-IST3200 Islamilainen teologia (15 op)
 • TUM-3300 Temaattiset opinnot (15 op)

Opiskelijan on suositeltavaa suorittaa teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnot (TUK-100) tai vastaavat opinnot edeltävinä opintoina. Mikäli opintoihin joudutaan karsimaan opiskelijoita, teologian ja uskonnontutkimuksen kandi- ja maisteriohjelmien opiskelijat ovat etusijalla.

Lisätietoa löydät opintokokonaisuuksien kuvauksista koulutusohjelman opetussuunnitelmasta (wikialue).