Teologisten koulutusohjelmien valinnaiset opinnot

Alla on lueteltu valinnaiset opintokokonaisuudet, joita voivat opiskella muutkin kuin koulutusohjelman omat opiskelijat. Lisätietoa kokonaisuuksista löydät WebOodista.

Tietoa mahdollisista rajoituksista oman tutkintosi valinnaisiin opintoihin löydät WebOodista koulutusohjelmasi opinto-oppaasta tai ohjeesta Tutkintoni rakenne ja laajuus.

Huom! Ohjeiden ja WebOodin välistä yhteyttä rakennetaan. Jos päädyt valinnaisen opintokokonaisuuden linkistä WebOodiin sivulle, jonka alalaidassa lukee "ei opetusta WebOodissa" ja "ei tenttejä WebOodissa", etsi sama opintokokonaisuus WebOodin opinto-oppaasta nähdäksesi todellisen tilanteen.

Kandiohjelmien tarjoamat opinnot

Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma

Maisteriohjelmien tarjoamat opinnot

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma

Opiskelijan on suositeltavaa suorittaa teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnot (TUK-100) tai vastaavat opinnot edeltävinä opintoina. Mikäli opintoihin joudutaan karsimaan opiskelijoita, teologian ja uskonnontutkimuksen kandi- ja maisteriohjelmien opiskelijat ovat etusijalla.