Terveyskeskusjakso erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.
Erikoislääkärikoulutus, 5-vuotinen
Erikoishammaslääkärikoulutus
Erikoislääkärikoulutus, 6-vuotinen
Yleislääketieteen erityiskoulutus

Erikoislääkärikoulutuksiin sisältyvä terveyskeskusjakso

Erikoislääkärikoulutuksiin sisältyy yhdeksän kuukautta terveyskeskuksessa suoritettua koulutusta. Terveyskeskusjakson aikana erikoistuva lääkäri tutustuu monipuolisesti terveyskeskuksen toiminta-alueisiin, jotta hän tulevaisuudessa oman alansa potilaita hoitaessaan tietäisi, mitä perusterveydenhuollossa tehdään ja miten perusterveydenhuolto toimii.

Terveyskeskusjakso suoritetaan lääketieteellisten tiedekuntien tai yleislääketieteen oppialojen hyväksymissä terveyskeskuksissa, jotka täyttävät koulutussopimuksissa määritellyt laatukriteerit. Kunkin tiedekunnan yleislääketieteen oppiala solmii kou­lutussopimukset omalla vastuualueellaan. Helsingin yliopiston hyväksymät koulutusterveyskeskukset löytyvät HUS:in perusterveydenhuollon yksikön sivuilta ja koko maan vastaavat terveyskeskukset Tampereen yliopiston sivuilta.

Ohjeet terveyskeskusjakson suorittamiseen löytyvät myös opinto-oppaasta.

31.7.2011 jälkeen opinto-oikeuden saaneet ja terveyskeskusjaksonsa kokonaisuudessaan 31.7.2011 jälkeen suorittaneet

Tarkemmat kriteerit, ohjeet ja lomakkeet terveyskeskusjakson suorittamiseen ja hyväksymiseen liittyen löytyvät yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osaston sivuilta.

HUOM! Jos olet saanut opinto-oikeuden erikoislääkärikoulutukseen 31.7.2011 jälkeen ja suorittanut koko terveyskeskusjaksosi (9kk) 31.7.2011 jälkeen, sinun tulee hakea terveyskeskusjakson hyväksymistä osaksi erikoislääkärikoulutusta heti palvelun suorittamisen jälkeen. Tämä päätös tarvitaan, kun haet todistusta erikoislääkärikoulutuksen suorittamisesta. Hyväksymishakemus liitteineen toimitetaan postitse Meilahden opiskelijapalveluihin (PL 63, 00014 Helsingin yliopisto).

31.7.2011 mennessä opinto-oikeuden saaneet ja/tai terveyskeskusjaksonsa 31.7.2011 mennessä aloittaneet

Jos opinto-oikeutesi on myönnetty ennen 1.8.2011 tai edes osa terveyskeskusjaksostasi on tehty ennen sitä, terveyskeskusjakson hyväksyy oman erikoisalan vastuuhenkilö varsinaisen todistushakemuksen yhteydessä. Tällöin terveyskeskuskoulutusta ei koske vaatimus monipuolisesta jaksosta.

Terveyskeskusjakson ohjeet ja lomakkeet (31.7.2011 jälkeen suoritettu koulutus)

Helsingin yliopiston hyväksymät koulutusterveyskeskukset

Valtakunnallinen luettelo koulutusterveyskeskuksista (Tampereen yliopisto)

Erikoishammaslääkärikoulutusten terveyskeskusjakso

Katso erikoishammaslääkärikoulutuksiin sisältyvän terveyskeskuspalvelun ohjeet opinto-oppaasta. Terveyskeskuspalvelun hyväksyy oman erikoisalan vastuuhenkilö varsinaisen todistushakemuksen yhteydessä.

Yleislääketieteen erityiskoulutukseen sisältyvä terveyskeskusjakso

YEK:iin sisältyvän terveyskeskusjakson ohjeet ja lokikirja löytyvät yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osaston verkkosivuilta.