Terveyskeskusjakso erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.
Erikoislääkärikoulutus, 5-vuotinen
Erikoishammaslääkärikoulutus
Erikoislääkärikoulutus, 6-vuotinen
Yleislääketieteen erityiskoulutus

Erikoislääkärikoulutuksiin sisältyvä terveyskeskusjakso

Erikoishammaslääkärikoulutusten terveyskeskusjakso

Katso erikoishammaslääkärikoulutuksiin sisältyvän terveyskeskuspalvelun ohjeet
Opinto-oppaat - laaketieteelliset.fi | Lääketieteelliset.fi

Terveyskeskuspalvelun hyväksyy oman erikoisalan vastuuhenkilö varsinaisen todistushakemuksen yhteydessä.

Yleislääketieteen erityiskoulutukseen sisältyvä terveyskeskusjakso

YEK:iin sisältyvän terveyskeskusjakson ohjeet ja lokikirja sekä lomakkeet löytyvät täältä

Yleislääketieteen erityiskoulutus | Lääketieteelliset.fi (laaketieteelliset.fi)