Tiedekuntien vanhat jatkotutkintovaatimukset

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Tälle sivulle on koottu tiedekunnittain vanhat jatkotutkintovaatimukset. Näitä tutkintovaatimuksia noudattavat opiskelijat, jotka ovat aloittaneet tohtoriopintonsa ennen 1.8.2017 eivätkä ole vielä siirtyneet uusiin, tohtoriohjelmakohtaisiin tutkintorakenteisiin.

Tohtoriohjelmien uudet tutkintorakenteet löydät WebOodista kunkin tohtoriohjelman opinto-oppaasta (Opintotarjonta > Opinto-oppaat > Tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat).

Tohtorikoulutuksen koulutusuudistuksen siirtymäaika on käynnissä ja päättyy 18.12.2020. Siirtymäajan päättyessä kaikki tohtoriopiskelijat, joiden opinnot ovat vielä kesken ja/tai väitöstilaisuus vielä pitämättä, siirretään automaattisesti uusiin, tohtoriohjelmakohtaisiin tutkintorakenteisiin. Mikäli suoritat tutkintoa vielä vanhojen, pääainekohtaisten tutkintovaatimusten mukaan, tutustuthan mahdollisimman pian koulutusuudistusta ja siirtymäaikaa koskeviin ohjeisiin.

Tiedekuntien vanhat tutkintovaatimukset

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Farmasian tiedekunta

Humanistinen tiedekunta

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Lääketieteellinen tiedekunta

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Oikeustieteellinen tiedekunta

Teologinen tiedekunta

Valtiotieteellinen tiedekunta