Tohtorikoulutettavat opiskelijaedustajina

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Helsingin yliopistossa toimii neljä tutkijakoulua, joissa on yhteensä 32 tohtoriohjelmaa. Jokaisella tohtoriohjelmalla on johtoryhmä, johon kuuluu johtajan lisäksi enintään 8 jäsentä, joista 2 on ohjelman omia tohtorikoulutettavia ja enintään 6 opetus- ja tutkimushenkilöstöä. Lisäksi kunkin tutkijakoulun johtoryhmässä tutkijakoulun tohtorikoulutettavia edustaa yksi jatko-opiskelijajäsen. 

Johtoryhmän toimikausi on neljä vuotta, tohtorikoulutettavien edustajien kaksi vuotta. Helsingin Yliopiston Väitöskirjatutkijoiden yhdistys (HYVÄT) järjestää joka toinen vuosi edustajavaalit, joiden perusteella yhdistys esittää johtoryhmiin nimettäviä tohtorikoulutettavien edustajia. Lopullisen päätöksen tohtoriohjelmien johtoryhmien opiskelijaedustajien nimeämisestä tekee tohtoriohjelman vastuutiedekunnan dekaani.

Tohtorikoulutettavien opiskelijaedustajana toimiminen on mainio mahdollisuus päästä vaikuttamaan tohtorikoulutusta koskevaan päätöksentekoon ja kehitystyöhön omassa tohtoriohjelmassasi ja yliopistolla laajemmin.

Tiedon siitä, ketkä tällä hetkellä toimivat oman tohtoriohjelmasi opiskelijaedustajina löydät oman tohtoriohjelmasi verkkosivuilta.