Tohtorikoulutuksen toimijat

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Tohtorikoulutuksen piirissä on paljon erilaisia toimijoita, ja kokonaisrakenteen hahmottaminen voi olla uudelle tohtorikoulutettavalle aluksi hieman vaikeaa. Tähän artikkeliin on koottu lyhyesti tietoa siitä, mitä eri tahoja tohtorikoulutuksen piirissä toimii ja mitkä asiat kuuluvat minkäkin tahon vastuulle.

Tieteenala

Tieteenalat eivät ole virallisia yksikköjä, mutta tieteenalasta muodostuu usein tohtorikoulutettavan tärkein koti. Väitöskirjaohjaajat ja vastuuhenkilöt toimivat tieteenaloilla, ja tieteenalat järjestävät myös monien tohtoriohjelmien opetussuunnitelmiin pakollisena kuuluvat tieteenalojen tutkijaseminaarit sekä muuta tieteenalakohtaista opetusta.

Tohtoriohjelma

Tohtoriohjelmat ovat monitieteisiä tutkinto-ohjelmia, joihin jokainen Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava kuuluu. Tohtoriohjelma koordinoi ja järjestää tieteenalaopintoihin kuuluvaa opetusta sekä järjestää muuta tohtoriohjelman väitöskirjatutkijoille yhteistä toimintaa. Kaikki tohtoriohjelman tohtorikoulutettavat suorittavat tutkintoaan tohtoriohjelman yhteisen opetussuunnitelman mukaan.

Tohtoriohjelmat vastaavat vuosittain haussa olevien palkallisten tohtorikoulutettavan tehtävien täytöstä.

Jokaisella tohtoriohjelmalla on johtoryhmä, johon kuuluu myös opiskelijaedustajia. Tohtoriohjelman toimintaa koordinoi tohtoriohjelman suunnittelija.

Tiedekunta

Tiedekunta myöntää tutkinnonsuoritusoikeuden ja opintojen lopussa tutkinnon. Vaikka tutkintoa muuten suoritetaan oman tohtoriohjelman opetussuunnitelman mukaan, väitöskirjan tarkastuksessa noudatetaan oman kotitiedekunnan kriteerejä ja käytäntöjä. Väitöskirjan hyväksyy ja arvostelee oman kotitiedekunnan tiedekuntaneuvosto.

Samaan tohtoriohjelmaan voi kuulua usean eri tiedekunnan tohtorikoulutettavia. Erityisesti opintojen alku- ja loppuvaiheessa ja silloin, kun sinulla on opinto-oikeuteesi liittyvää kysyttävää, on tärkeää muistaa mikä Helsingin yliopiston 11 tiedekunnasta on kotitiedekuntasi.

Tiedekunnissa tohtorikoulutettavien asioita hoitavat tiedekuntien jatko-opintopalvelut.

Tutkijakoulu

Tutkijakoulut ovat tohtoriohjelmien ”katto-organisaatioita”. Helsingin yliopistossa on neljä tutkijakoulua, joista johonkin jokainen yliopiston 32 tohtoriohjelmasta kuuluu.

Tutkijakoulut järjestävät yleisten valmiustaitojen ja tutkimusetiikan opetusta kaikkien kuhunkin tutkijakouluun kuuluvien tohtoriohjelmien tohtorikoulutettaville. Tutkijakoulut koordinoivat tohtoriohjelmien toimintaa ja vastaavat myös esimerkiksi matkatukien ja väitöskirjan loppuunsaattamisapurahojen myönnöistä.

Tutkijakoulujen toiminnasta vastaavat tutkijakoulujen asiantuntijat ja koordinaattorit.

Muita toimijoita

Tiedekuntien alla toimivat yksiköt (osastot, laitokset jne.) ovat sinulle merkityksellisiä, jos olet työsuhteessa yliopistoon tai sinulla on apurahatutkijan sopimus. Tohtorikoulutettavien työsopimukset kirjoitetaan ja henkilöstöasiat hoidetaan henkilöstöpalveluissa sen yksikön lähipalvelupisteessä, jossa tohtorikoulutettava työskentelee. Myös apurahatutkijan sopimukset tehdään yksikön lähipalvelupisteessä.

Yliopiston liikkuvuuspalvelut vastaa tohtorikoulutettavien opiskelijavaihtoon liittyvistä asioista sekä kotimaisissa yliopistoissa tehtäviä joustavia JOO-opintoja koskevista kysymyksistä.

Yliopiston urapalvelut tarjoavat urasuunnitteluun liittyviä neuvontapalveluja myös tohtorikoulutettaville.

Etkö tiedä keneltä kysyä?

Jos olet epävarma siitä, keneen sinun pitäisi missäkin asiassa olla yhteydessä, voit aina olla yhteydessä tohtoriohjelmasi suunnittelijaan, tutkijakoulun henkilökuntaan tai kotitiedekuntasi jatko-opintopalveluihin. Me olemme täällä sinua varten ja autamme sinut aina tarvittaessa oikean tiedon äärelle.