Tohtorikoulutuksen uudistus: usein kysytyt kysymykset

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Koulutusuudistuksen kolmivuotinen siirtymäaika on päättynyt 18.12.2020. Tämän sivun sisällöt ovat arkistosisältöä, joka on säilytetty toistaiseksi helpottamaan siirtymävaiheen päättymisen jälkeen annettavaa neuvontaa.

Etkö löytänyt tohtorikoulutuksen koulutusuudistusta ja siirtymäaikaa koskevista ohjeista vastausta sinua askarruttavaan kysymykseen? Tähän osioon on koottu vastauksia yleisimpiin koulutusuudistusta koskeviin tohtoriopiskelijoiden kysymyksiin. Osiota täydennetään siirtymäajan edetessä tarpeen mukaan.

Tohtorikoulutuksen koulutusuudistusta ja siirtymäaikaa koskevat yleiset ohjeet löydät Opiskelijan ohjeista. Ohjeet siihen, kuinka toimia, jos haluat varmasti valmistua tohtoriksi ennen siirtymäajan päättymistä, löydät myös Opiskelijan ohjeista.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta täältäkään, voit aina ottaa yhteyttä oman kotitiedekuntasi jatko-opintopalveluihin.

Tällä sivulla

Usein kysytyt kysymykset

Vaikuttaako koronavirustilanne siirtymäaikaan?

Vastaus: Kyllä vaikuttaa. Koulutusuudistuksen siirtymäaikaa on koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen seurauksena jatkettu heinäkuun lopulta 18.12.2020 asti. Opiskelijoiden, jotka ovat suorittaneet tohtorintutkintoon vaadittavat opinnot ja joiden väitöstilaisuus on pidetty siirtymäajan päättymiseen mennessä, ei tarvitse siirtyä uusiin tutkintorakenteisiin. Aiemmin annettua siirtymäilmoitusta ei kuitenkaan enää voi perua.

Mikä ihmeen koulutusuudistus ja siirtymäaika?

Vastaus: Iso Pyörä -koulutusuudistus muutti 1.8.2017 kaikki yliopiston tohtoriohjelmat tutkinto-ohjelmiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella tohtoriohjelmalla on omat, yhteiset tutkintovaatimukset, joiden mukaan kaikki tohtoriohjelman opiskelijat suorittavat tutkintoaan kotitiedekunnasta ja tavoitetutkinnosta riippumatta. Tutkintouudistuksen siirtymäaika alkoi 1.8.2017 ja päättyy 18.12.2020. Siirtymäkauden aikana ennen 1.8.2017 tohtoriopintonsa aloittaneet voivat joko suorittaa tutkintonsa loppuun vanhojen, pääainekohtaisten tutkintovaatimusten mukaan tai siirtyä uusiin, tohtoriohjelmakohtaisiin tutkintorakenteisiin. Siirtymäajan päätyttyä 19.12.2020 kaikki tohtorikoulutettavat, joilla on opinnot vielä kesken ja/tai väitöstilaisuus pitämättä, siirretään niihin automaattisesti.

Annoin siirtymäilmoituksen, voinko vielä perua sen?

Vastaus: Et. Siirtymisilmoitus on sitova, eikä kerran uusiin tutkintorakenteisiin siirtynyt opiskelija voi enää muuttaa mieltään ja palata vanhoihin tutkintorakenteisiin. Tutustu siis huolella siirtymistä koskeviin ohjeisiin ja erityisesti opintojen vanhenemista koskeviin sääntöihin ennen siirtymisilmoituksen antamista ja pyydä tarvittaessa neuvontaa.

Annoin siirtymäilmoituksen jo aikaa sitten, mutta tiedoissani WebOodissa näkyy edelleen pääaine. Mistä se johtuu?

Vastaus: Älä hätäile. Tietosi eivät siirry automaattisesti siirtymisilmoitukseen käytettävältä e-lomakkeelta WebOodiin, vaan jokainen siirtymisilmoitus tarkastetaan yliopiston opiskelijapalveluissa ennen tiedon kirjaamista opiskelijarekisteriin. Ilmoitusten käsittelyaika on noin kuukausi.

Olen suorittanut osan opinnoista vanhassa tutkintorakenteessa ja olen nyt siirtymässä uuteen. Pitääkö vanhat opinnot jotenkin rekisteröidä uudelleen uuden tutkintorakenteen mukaisilla tunnisteilla?

Vastaus: Ei tarvitse. Vanhat suoritukset säilyvät opintorekisterissä vanhoilla tunnisteilla ja koostetaan mukaan uuden tutkintorakenteiden mukaisiin opintokokonaisuuksiin siinä vaiheessa, kun kokonaisuuksien kokoaminen on ajankohtaista. Olennaista on, että olet tutustunut tohtoriohjelmasi siirtymäohjeisiin ja selvittänyt, mitä uuden rakenteen mukaisia suorituksia vanhat suoritukset korvaavat ja mitä on vielä tekemättä.

Väitöskirjani esitarkastus käynnistettiin helmikuussa 2020 tai sen jälkeen. Voinko vielä valmistua vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti vai onko minun pakko siirtyä uusiin rakenteisiin?

Vastaus: Jos kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu ja rekisteröity 18.12.2020 mennessä ja myös väitöstilaisuus on tuohon päivämäärään mennessä pidetty, sinun ei tarvitse siirtyä uusiin tutkintorakenteisiin. Jos opinnot ovat 18.12. kesken tai väitöstilaisuus pitämättä, sinut siirretään uusiin rakenteisiin. Jos sinulla on tekemättä joitakin uusissa rakenteissa vaadittavia suorituksia (esim. tutkimusetiikka), joudut tällöin myös suorittamaan puuttuvat opinnot ennen valmistumista.

Olen suorittanut lähes kaikki vanhojen tutkintovaatimusten mukaiset opinnot, mutta en ehdi valmistua ennen siirtymäajan päättymistä. Kannattaako opinnot koota vanhojen vaatimusten mukaisiksi kokonaisuuksiksi ennen siirtymistä?

Vastaus: Kannattaa, jos sinulla on riittävästi opintoja johonkin vanhojen vaatimusten mukaiseen kokonaisuuteen. Erityisen kannattavaa opintojen sitominen kokonaisuudeksi ennen siirtymistä on, jos osa opinnoista on kovin vanhoja. Uusissa tutkintorakenteissa opinnot vanhenevat 10 vuodessa. Yksittäisten opintosuoritusten vanhenemista lasketaan opinnon suorituspäivästä, mutta kokonaisuuksien sisällä olevat opinnot vanhenevat kokonaisuuden sisältämän tuoreimman suorituksen suorituspäivän mukaan. Jos opinnot on sidottu kokonaisuudeksi, ei siis haittaa, vaikka kokonaisuuden sisällä olisi joitakin yli 10 vuotta vanhoja suorituksia, kunhan kokonaisuuden suorituspäivä on valmistumisen hetkellä riittävän tuore.

En ehdi valmistua tohtoriksi ennen siirtymäajan päättymistä. Minulla on kuitenkin kasassa kaikki vanhojen tutkintovaatimusten mukaiset opinnot. Riittääkö, että sidon ne kokonaisuudeksi vai pitääkö minun suorittaa niiden lisäksi uusien tutkintovaatimusten mukaiset pakolliset opinnot (esim. tutkimusetiikka)?

Vastaus: Jos olet jo suorittanut kaikki vanhojen tutkintovaatimusten mukaiset opinnot, ne kannattaa lähtökohtaisesti sitoa kokonaisuuksiksi ennen siirtymistä uusiin tutkintorakenteisiin (ks. tarkemmin edellinen kysymys). Siirtymisen jälkeen sinun tulee kuitenkin vanhojen opintojen lisäksi suorittaa myös tohtoriohjelmasi uusissa tutkintovaatimuksissa pakollisiksi määritellyt opintojaksot (esim. tutkimusetiikka), jos vanhoihin opintoihin ei sisälly sellaisia opintoja joilla nämä voisi korvata. Jos esimerkiksi vanhat kokonaisuudet sisältävät pelkkiä tieteenalaopintoja, voi olla, että sinun tulee lisäksi suorittaa uusien rakenteiden mukaiset yleisten valmiustaitojen opinnot. 

Apua! Luulin ehtiväni valmistua siirtymäajan puitteissa, mutta en ehdikään. Mitä teen?

Vastaus: Älä hätäänny. Mikäli opintosi eivät ole kovin vanhoja, siirtymisestä ei välttämättä aiheudu sinulle kummempia ongelmia. Tutustu tohtoriohjelmasi vastaavuussääntöihin ja selvitä miten jo suorittamasi opinnot sopivat uuteen tutkintorakenteeseen. Pyydä tarvittaessa neuvontaa tohtoriohjelmasi suunnittelijalta tai kotitiedekuntasi jatko-opintopalveluista. 

Voiko uusien tutkintovaatimusten opintoja suorittaa pelkästään osallistumalla kursseille?

Vastaus: Tohtorin tutkintoon kuuluvia opintoja voi suorittaa monin eri tavoin ja usein vain pieni osa opinnoista koostuu perinteisestä kurssimuotoisesta opetuksesta. Myös tohtoriopiskelijoille on kuitenkin tarjolla kursseja ja tohtoriopiskelijat voivat usein osallistua myös maisteriohjelmien järjestämille kursseille, mikäli ne ovat tasoltaan ja sisällöltään tohtorintutkintoon sopivia. Tarkista oman tohtoriohjelmasi tutkintovaatimukset Weboodista tohtoriohjelman opinto-oppaasta. 

Minulla on vanhojen tutkintovaatimusten mukaisissa opintokokonaisuuksissa kurssi tutkimusetiikkaa yleisten valmiustaitojen kokonaisuuden alla. Koska uusissa tutkintovaatimuksissa tieteen etiikka kuuluu tieteenalaopintoihin, tuleeko minun pyytää kokonaisuuksien purkamista ja koostaa niistä uusien vaatimusten mukaiset?

Vastaus: Ei tarvitse. Jo tehtyjä kokonaisuuksia ei pureta. Tärkeintä on, että olet tehnyt kaikki tarvittavat opinnot. 

Minulla on suoritettuna kursseja, mutta ne ovat vanhentuneet. Tuleeko minun käydä kyseiset kurssituudestaan?

Vastaus: Jos tekemäsi opinnot ovat vanhentuneet, et voi käyttää niitä tutkintoosi. Sen paremmin Helsingin yliopistossa kuin muuallakaan suoritettuja vanhentuneita opintoja ei voi myöskään hyväksilukea osaamisen perusteella osaksi tutkintoa. Suoritetut opinnot eivät kuitenkaan vanhennuttuaan katoa opintorekisteristä mihinkään. 

Olen työskennellyt pitkään tohtoriopintojani vastaavissa töissä. Onko työkokemuksen avulla mahdollista saada opintoja suoritettua?

Vastaus: Kyllä on. Työtehtävissä ja muuten muodollisen koulutuksen ulkopuolella hankittua, tohtorintutkinnon kannalta relevanttia osaamista on mahdollista hyväksilukea osaksi tohtorintutkintoon kuuluvia opintokokonaisuuksia. Tutustu hyväksilukua koskeviin ohjeisiin