Tohtoriohjelman vaihtaminen

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Tohtorintutkinto on pitkä projekti ja matkan varrella väitöstyön aihe ja tavoitteet usein hioutuvat ja muuttuvat. Tohtoriopiskelija voi opintojen aikana hakea perustellusta syystä tohtoriohjelman vaihtoa. Vaihto voi tulla kysymykseen esimerkiksi väitöskirjan aiheen tai ohjausjärjestelyjen muuttuessa. Tavoitetutkintoa ja tiedekuntaa ei kuitenkaan ole mahdollista vaihtaa kesken opintojen. Näissä tapauksissa on aina haettava kokonaan uutta opinto-oikeutta.

Miten toimin?

Mikäli suunnittelet tohtoriohjelman vaihtoa, ota aina ensimmäisenä yhteyttä ohjaajiisi ja sinulle nimettyyn vastuuhenkilöön. Ohjelman vaihtaminen edellyttää aina väitöskirjan ohjaajien ja vastuuhenkilön puoltoa. Mikäli samassa yhteydessä on tarkoituksena muuttaa myös ohjausjärjestelyjä, sovi asiasta etukäteen uusien ohjaajien ja mahdollisen uuden vastuuhenkilön kanssa.

Ohjelman vaihtamista haetaan oheisella lomakkeella. Lomakkeen liitteenä tulee toimittaa päivitetty tutkimussuunnitelma ja opintosuunnitelma, jossa on huomioitu uuden tohtoriohjelman tutkintovaatimukset ja niiden aiheuttamat muutokset opintojen sisältöön. Lomakkeella tulee perustella ohjelman vaihtamisen sekä väitöstyön aiheen mahdollisen muuttumisen syyt. Lomakkeelle tarvitaan sekä sinun että ohjaajiesi ja vastuuhenkilösi allekirjoitukset. Toimita täytetty lomake liitteineen kotitiedekuntasi jatko-opintopalveluihin.

Vaikka tohtoriohjelman vaihtaminen on mahdollista myöhemminkin, helpointa se on opintojen alkuvaiheessa, kun väitöskirjan aihe vielä hakee lopullista muotoaan. Väitöskirjan esitarkastuksen käynnistämisen jälkeen tohtoriohjelmaa ei enää voi vaihtaa.

Kuinka hakemus käsitellään?

Uuden tohtoriohjelman johtoryhmä käsittelee hakemuksesi seuraavassa sopivassa kokouksessaan. Johtoryhmä arvioi tutkimussuunnitelman ja opintosuunnitelman, ohjausjärjestelyt, vaihdon tarpeellisuuden sekä väitöstyösi soveltuvuuden uuden tohtoriohjelman tutkimusprofiiliin. Mikäli väitöstyön aiheeseen ja alaan on tulossa suuria muutoksia, vaihtohakemuksia käsitellään samoin kriteerein kuin kokonaan uusia opinto-oikeushakemuksia. Tohtoriohjelmien opinto-oikeushaun valintakriteerit löydät tohtoriohjelmien verkkosivuilta.

Kun tohtoriohjelman johtoryhmä on käsitellyt hakemuksen, kotitiedekuntasi jatko-opintopalvelujen koulutussuunnittelija esittelee asian kotitiedekuntasi dekaanille. Koulutussuunnittelija lähettää sinulle tiedon päätöksestä sähköpostitse. Jos päätös on myönteinen, tieto tohtoriohjelman vaihtumisesta ja mahdollisista uusista ohjausjärjestelyistä kirjataan opiskelijarekisteriin. Jos päätös on kielteinen, saat kirjalliset perustelut sille, miksi vaihtohakemustasi ei ole hyväksytty.