Tohtoriopinnot apurahalla

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Apurahalla väitöskirjaa tekevien asema vaihtelee tieteenalasta riippuen. Esimerkiksi luonnontieteissä työtä tehdään useammin tutkimusryhmissä, joissa työtilat, -välineet ja muut resurssit ovat koko tutkimusryhmän käytettävissä. Jos et kuulu mihinkään tutkimusryhmään, apuraha ei useimmiten automaattisesti oikeuta esimerkiksi työtilaan.

Apurahatutkijoiden mahdollisista oikeuksista ja velvollisuuksista yliopistolla sovitaan aina erikseen. Sopimus yksittäisen apurahatutkijan ja yliopiston yksikön välillä määrittelee esimerkiksi työ- ja laboratoriotiloihin ja tilojen avaimiin liittyvät oikeudet ja vastuut. Apuraha ei koskaan muodosta työsuhdetta yliopistoon, eikä apurahaa voida tulkita palkaksi tai sen osaksi.

Onko sinulla jo apuraha?

Onneksi olkoon! Apurahatutkijoiden asioita hoidetaan yliopiston henkilöstöpalveluissa. Lisää tietoa apurahalla työskentelystä Helsingin yliopistossa löydät Flammasta.

Oletko hakemassa apurahaa?

Apurahahakemus kannattaa aina valmistella huolella juuri kyseistä hakua varten. Kun haet apurahaa, huomioi aina ainakin seuraavat asiat:

  • Lue hakuilmoitus ja ohjeet huolella – ja noudata annettuja ohjeita ja määräaikoja.
  • Varmista hyvissä ajoin, että sinulla on koossa kaikki hakemukseen tarvittavat liitteet.
  • Jos hakemukseen voi liittää suosituskirjeen, pyydä suositusta esimerkiksi ohjaajaltasi hyvissä ajoin, mieluiten useita viikkoja ennen annettua määräpäivää.
  • Laatiessasi tutkimus- ja rahoitussuunnitelmaa ole täsmällinen, ytimekäs ja ymmärrettävä  ̶  muista, että arvioitsijat eivät usein edusta juuri sinun tutkimusalaasi.
  • Pidä portfoliosi aina päivitettynä.
  • Lopuksi: ole rehellinen, realistinen ja optimistinen. Älä vähättele itseäsi, mutta älä myöskään lupaa liikoja.

Rahoitusta myöntäviä tahoja

Muun muassa seuraavat tahot myöntävät rahoitusta tohtoriopintoihin (henkilökohtaiset työskentelyapurahat, liikkuvuustuet jne.):

Turun yliopiston ylläpitämä Aurora-tietokanta listaa laajasti ajankohtaisia kotimaisia rahoitushakuja eri tieteenaloilla.