Tohtoriopinnot ja kansainvälisyys - aloita tästä!

Haluaisitko tehdä osan väitöskirjatyöstäsi ulkomailla? Helsingin yliopisto kannustaa tohtoriopiskelijoita kansainväliseen toimintaan ja vaihtojakso tai tutkijavierailu ulkomaille on yksi hyvä tapa saada kansainvälistä kokemusta. Ulkomaanvierailun suunnittelu on tärkeää aloittaa hyvissä ajoin ennen lähtöä. Tältä sivulta löydät tietoa siitä, millaisia asioita tohtoriopiskelijan tulee huomioida ulkomaille lähtöä suunnitellessaan.

Vaihto-opiskelulla tarkoitetaan pääsääntöisesti kolmesta kahteentoista kuukauteen kestävää vaihtojaksoa, joka tehdään jonkin yliopistojen välisen vaihtosopimuksen puitteissa tai free mover -opiskelijana. Jos useamman kuukauden vaihto on sinulle liian pitkä aika, mutta haluaisit kuitenkin kansainvälistyä, lyhyempiin vierailuihin on mahdollisuus esimerkiksi konferenssien, kesäkoulujen ja tutkijavierailujen kautta.

Työsuhteessa yliopistoon?

Mikäli teet väitöskirjaa työsuhteessa Helsingin yliopistoon, tältä sivustolta löytyvät opiskelijavaihdon ohjeet ja sopimukset eivät ensisijaisesti koske sinua. Työsuhteisena tohtorikoulutettavana voit sen sijaan lähteä henkilökuntavaihtoon. Tutkija- ja opettajavaihtoon lähtevien on myös mahdollista saada yliopistolta tähän liittyvää matkatukea. Lisää tietoa ja ohjeita kansainväliseen opettaja- ja tutkijavaihtoon liittyen löydät Flammasta.

Jos olet työsuhteessa yliopistoon, mutta haluaisit kuitenkin lähteä vaihtoon opiskelijasopimuksella, myös se on mahdollista. Työsuhteisena tohtorikoulutettavana et kuitenkaan ole oikeutettu vaihto-opiskelijoille tarkoitettuihin liikkuvuusapurahoihin ellet hae työstävapautusta vaihtojakson ajalle.  Lisätietoa työstävapautuksen hakemisesta löydät vaihto-opiskelun rahoitusta koskevan artikkelin osiosta Liikkuvuusapurahan ehdot.

Apurahalla tai ilman rahoitusta?

Mikäli teet väitöskirjaa apurahalla tai ilman rahoitusta, sinua koskevat pääsääntöisesti samat ohjeet ja säännöt kuin vaihtoon lähteviä perustutkinto-opiskelijoita. Iso osa Helsingin yliopiston vaihtosopimuksista on kuitenkin suunnattu vain kandi- ja maisteritason opiskelijoille, joten jos löydät sinulle sopivan vaihtokohteen, tutustu ohjeisiin huolella ja varmista, että olet hakukelpoinen kyseiseen kohteeseen. Huomioi myös ilmoitetut hakuajat ja noudata niitä – hakemus tulee usein jättää jopa puoli vuotta ennen suunnitellun vaihtojakson alkamista.

Mikäli haluaisit vaihtoon yliopistoon, jonka kanssa Helsingin yliopistolla ei ole vaihtosopimusta tai sopimus ei koske jatko-opiskelijoita, sinun on mahdollista hakea niin sanottua free mover tai visiting student -statusta sinua kiinnostavasta yliopistosta. Lisää tietoa itsenäisestä opiskelijavaihdosta löydät täältä.

Oma ohjaajasi voi auttaa sinua löytämään sopivan vaihtokohteen ja mahdollisen ohjaajan / mentorin kohdeyliopistosta. Keskustele siis suunnitelmistasi hyvissä ajoin ohjaajasi kanssa.

Vaihto-opiskelun tueksi on mahdollista saada liikkuvuusapurahaa. Lisätietoa liikkuvuusapurahoista löydät täältä. Erityisesti konferensseihin ja muihin lyhyempiin vierailuihin tukea on mahdollista saada myös tutkijakoulujen matkarahahakujen kautta. Lisätietoa matkatuista löydät täältä.

Aloita lukemalla tältä sivulta löytyvät, nimenomaan tohtoriopiskelijoille suunnatut ohjeet. Siirry sen jälkeen tutustumaan muihin Kansainväliset opinnot ja tutkijavierailut -teeman alta löytyviin ohjeisiin. Huomaa kuitenkin, että tätä ohjetta ja tutkijavierailuja koskevia ohjeita lukuun ottamatta kaikki tämän teeman alta löytyvät ohjeet on suunnattu sekä kandi-, maisteri- että tohtorivaiheen opiskelijoille. Lue siis ohjeita huolella ja kiinnitä huomiota siihen, jos ohjeessa on kerrottu jonkin asian koskevan ainoastaan kandi- tai maisteritason opiskelijoita. Jos olet epävarma, kysy apua – yliopiston liikkuvuuspalvelut ja oman tiedekuntasi jatko-opintopalvelut auttavat sinut tarvittaessa oikean tiedon äärelle.

Kansainvälinen harjoittelu

Tohtoriopiskelijana voit hakea Erasmus-työharjoitteluun. Harjoittelijat saavat Erasmus-apurahan, joka kattaa osan harjoittelun kustannuksista. Lisätietoa Erasmus-työharjoittelusta löydät perustutkinto-opiskelijoiden harjoitteluohjeista. Huomaathan kuitenkin, että ohjeissa esitellyistä harjoittelumahdollisuuksista ainoastaan Erasmus-työharjoittelu koskee myös jatko-opiskelijoita.

Mikäli olet tohtorikoulutettavan työsuhteessa Helsingin yliopistoon, sinun tulee harjoitteluapurahan saamiseksi hakea työstävapautusta harjoittelun ajaksi. Työstävapautusta haetaan SAP HR:n työntekijäportaalin kautta.

Tutkijavierailut

Tohtoriopiskelijoiden kohdalla voivat vaihto-opiskelun sijaan toisinaan tulla kyseeseen myös lyhyemmät, tutkijan statuksella tehtävät tutkimusvierailut. Tutkimusvierailusta on kyse esimerkiksi silloin, kun lähdet muutamaksi viikoksi työskentelemään ulkomaisen yliopiston laboratoriossa tai perehtymään ulkomaisessa yliopistossa sijaitsevaan väitöskirja-aineistoon. Lue lisää tutkijavierailuista Tutkimusvierailut-artikkelista.

Cotutelle-yhteistutkinto

Mikäli sinulla on voimassaoleva tohtorintutkinnon suoritusoikeus Helsingin yliopiston lisäksi jossain ulkomaisessa yliopistossa, sinun on mahdollista tehdä kahden yliopiston yhteisohjauksessa niin sanottu cotutelle-tutkinto. Cotutelle-opiskelija saa tohtorintutkinnon molemmista cotutelleen osallistuvista yliopistoista. Cotutelle-opiskelijana vietät tietyn osan tutkinnonsuoritusajasta kummassakin yliopistossa ja suoritat molempien yliopistojen tutkintovaatimusten mukaiset tohtoriopinnot. Väitöskirjatyö suunnitellaan molempien yliopistojen yhteisohjauksessa niin, että lopullinen väitöskirja täyttää kummankin yliopiston väitöskirjoille asettamat vaatimukset.

Mikäli olet kiinnostunut cotutelle-tutkinnon suorittamisesta, ota yhteyttä kotitiedekuntasi jatko-opintopalveluihin. Jatko-opintopalvelut selvittävät täyttyvätkö cotutellen ehdot kohdallasi ja neuvottelevat yhteistutkinnosta tehtävästä sopimuksesta ohjaajiesi ja partneriyliopiston kanssa.