Tohtoriopinnot muissa kotimaisissa yliopistoissa (JOO)

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Joskus väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen aihe vaatii tuekseen opintoja muista yliopistoista.

Suomalaiset yliopistot ovat sopineet opiskelijaliikkuvuudesta sopimuksessaan joustavasta opinto-oikeudesta (JOO). Valtakunnallisen sopimuksen perusteella suomalaisten yliopistojen perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat voivat hakea määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoonsa sisällytettäviä opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa.

JOO-opinto-oikeutta haetaan kohdeyliopistosta (tutustu hyvissä ajoin sekä kotiyliopiston että kohdeyliopiston hakuaikoihin). Hakemukseen vaaditaan kotiyliopiston puolto, jolla kotiyliopisto sitoutuu korvaamaan opinto-oikeuden myöntämisestä ja suoritetuista opintopisteistä aiheutuneet kustannukset kohdeyliopistolle.

JOO-opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijan tulee olla läsnä olevana kotiyliopistossaan, jotta hän voi hakea joustavaa opinto-oikeutta ja suorittaa opintoja toisessa yliopistossa. JOO-puolto myönnetään vain opintoihin, jotka mahtuvat opiskelijan tutkintoon ja joita ei ole mahdollista suorittaa Helsingin yliopistossa.

Hakemuslomake ja hakuohjeet löytyvät valtakunnallisilta JOOPAS-sivuilta.

JOO-opintoja koskeviin kysymyksiin vastaavat yliopiston liikkuvuuspalvelut.