Tohtoriopinnot muissa kotimaisissa yliopistoissa (JOO)

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Joskus väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen aihe vaatii tuekseen opintoja muista yliopistoista.

Suomalaiset yliopistot ovat sopineet opiskelijaliikkuvuudesta sopimuksessaan joustavasta opinto-oikeudesta (JOO). Valtakunnallisen sopimuksen perusteella suomalaisten yliopistojen perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat voivat hakea määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoonsa sisällytettäviä opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa.

JOO-opinto-oikeutta haetaan kohdeyliopistosta (tutustu hyvissä ajoin sekä kotiyliopiston että kohdeyliopiston hakuaikoihin). Hakemukseen vaaditaan kotiyliopiston puolto, jolla kotiyliopisto sitoutuu korvaamaan opinto-oikeuden myöntämisestä ja suoritetuista opintopisteistä aiheutuneet kustannukset kohdeyliopistolle.

JOO-opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijan tulee olla läsnä olevana kotiyliopistossaan, jotta hän voi hakea joustavaa opinto-oikeutta ja suorittaa opintoja toisessa yliopistossa. JOO-puolto myönnetään vain opintoihin, jotka mahtuvat opiskelijan tutkintoon ja joita ei ole mahdollista suorittaa Helsingin yliopistossa.

Hakemuslomake ja hakuohjeet löytyvät valtakunnallisilta JOOPAS-sivuilta.

JOO-opintoja koskeviin kysymyksiin vastaavat yliopiston liikkuvuuspalvelut.