Tutkimusvierailut

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat kannustavat vierailuihin sopivaksi katsotuissa ulkomaisissa yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa tai muissa vastaavissa yksiköissä. Lisätietoa mahdollisuudesta hakea taloudellista tukea tutkimusvierailuun löydät tohtorikoulutettavien matkatukia koskevista ohjeista.

Tutkimusvierailun aikana pääset vierailemaan toisessa tutkimusryhmässä, yliopistossa, tutkimuslaitoksessa tai muussa vastaavassa yksikössä, jossa voit perehtyä väitöstyön kannalta tärkeään tutkimusmenetelmään tai aineistoon. Tutkimusvierailun aikana tutustut toisen tutkimusyksikön käytäntöihin sekä verkostoidut alan tutkijoiden kanssa.

Tutkimusvierailun tarpeesta, mahdollisesta kohteesta ja ajankohdasta tulee sopia väitöskirjatyön ohjaajan kanssa. Ohjaajasi voi myös auttaa sinua sopivien kontaktien löytämisessä ulkomaisissa yliopistoissa tai muissa tutkimusyksiköissä. Tutkimusvierailun tutkimuksellisten tavoitteiden tulee olla selkeät ja niiden tulee tukea väitöskirjatyön edistymistä. Yhteistyöperiaatteista ja yhteistyön muodosta on hyvä sopia jo ennen tutkimusryhmävierailua. Jos tutkimusvierailusi tavoitteena on löytää post doc -paikka, asiasta on hyvä keskustella myös mahdollisen seurantaryhmäsi jäsenten kanssa.

Tutkimusvierailulla tarkoitetaan lyhyitä, muutamien viikkojen tai alle kolmen kuukauden kestoisia matkoja. Mikäli suunnittelet yli kolmen kuukauden mittaista oleskelua ulkomaisessa yliopistossa, tutustu tohtorikoulutettavien vaihto-opiskelua koskeviin ohjeisiin ja rahoitusvaihtoehtoihin.