Tutkimusvierailut ja yhteistyöverkostot

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Tutkijakoulu ja tohtoriohjelmat kannustavat vierailuihin sopivaksi katsotuissa ulkomaisissa yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa tai muissa vastaavissa yksiköissä. Osa tohtoriohjelmista kuuluu myös erilaisiin kansainvälisiin tohtorikoulutus- ja tutkimusverkostoihin. Verkostojen kautta voidaan toteuttaa esimerkiksi yhteisiä kursseja tai muuta tohtorikoulutusyhteistyötä.

Tutkimusvierailun suunnittelu

Tutkimusvierailun aikana pääset vierailemaan toisessa tutkimusryhmässä, yliopistossa, tutkimuslaitoksessa tai muussa vastaavassa yksikössä, jossa voit perehtyä väitöstyön kannalta tärkeään tutkimusmenetelmään tai aineistoon. Tutkimusvierailun aikana tutustut toisen tutkimusyksikön käytäntöihin sekä verkostoidut alan tutkijoiden kanssa.

Lisätietoa mahdollisuudesta hakea taloudellista tukea tutkimusvierailuun löydät väitöskirjatutkijoiden matkatukia koskevista ohjeista.

Tutkimusvierailun tarpeesta, mahdollisesta kohteesta ja ajankohdasta tulee sopia väitöskirjatyön ohjaajan kanssa. Ohjaajasi voi myös auttaa sinua sopivien kontaktien löytämisessä ulkomaisissa yliopistoissa tai muissa tutkimusyksiköissä. Tutkimusvierailun tutkimuksellisten tavoitteiden tulee olla selkeät ja niiden tulee tukea väitöskirjatyön edistymistä. Yhteistyöperiaatteista ja yhteistyön muodosta on hyvä sopia jo ennen tutkimusryhmävierailua. Jos tutkimusvierailusi tavoitteena on löytää post doc -paikka, asiasta on hyvä keskustella myös mahdollisen seurantaryhmäsi jäsenten kanssa.

Tutkimusvierailulla tarkoitetaan lyhyitä, korkeintaan kuukauden mittaisia matkoja. Mikäli olet työsuhteessa Helsingin yliopistoon ja matkasi kestää yli kuukauden, kyseessä on ulkomaantyöskentely, jota koskevat erilaiset säännöt. Otathan tällaisessa tilanteessa yhteyttä yksikkösi henkilöstöpalveluihin ja tutustuthan Flamman ohjeisiin ulkomaantyöstä.