Tutkimusvierailut ja yhteistyöverkostot

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat kannustavat vierailuihin sopivaksi katsotuissa ulkomaisissa yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa tai muissa vastaavissa yksiköissä. Osa tohtoriohjelmista kuuluu myös erilaisiin kansainvälisiin tohtorikoulutus- ja tutkimusverkostoihin. Verkostojen kautta voidaan toteuttaa esimerkiksi yhteisiä kursseja tai muuta tohtorikoulutusyhteistyötä.

Tutkimusvierailun suunnittelu

Tutkimusvierailun aikana pääset vierailemaan toisessa tutkimusryhmässä, yliopistossa, tutkimuslaitoksessa tai muussa vastaavassa yksikössä, jossa voit perehtyä väitöstyön kannalta tärkeään tutkimusmenetelmään tai aineistoon. Tutkimusvierailun aikana tutustut toisen tutkimusyksikön käytäntöihin sekä verkostoidut alan tutkijoiden kanssa.

Lisätietoa mahdollisuudesta hakea taloudellista tukea tutkimusvierailuun löydät tohtorikoulutettavien matkatukia koskevista ohjeista.

Tutkimusvierailun tarpeesta, mahdollisesta kohteesta ja ajankohdasta tulee sopia väitöskirjatyön ohjaajan kanssa. Ohjaajasi voi myös auttaa sinua sopivien kontaktien löytämisessä ulkomaisissa yliopistoissa tai muissa tutkimusyksiköissä. Tutkimusvierailun tutkimuksellisten tavoitteiden tulee olla selkeät ja niiden tulee tukea väitöskirjatyön edistymistä. Yhteistyöperiaatteista ja yhteistyön muodosta on hyvä sopia jo ennen tutkimusryhmävierailua. Jos tutkimusvierailusi tavoitteena on löytää post doc -paikka, asiasta on hyvä keskustella myös mahdollisen seurantaryhmäsi jäsenten kanssa.

Tutkimusvierailulla tarkoitetaan lyhyitä, muutamien viikkojen tai alle kolmen kuukauden kestoisia matkoja. Mikäli suunnittelet yli kolmen kuukauden mittaista oleskelua ulkomaisessa yliopistossa, tutustu tohtorikoulutettavien vaihto-opiskelua koskeviin ohjeisiin ja rahoitusvaihtoehtoihin.