Tutkinnonsuoritusoikeudesta luopuminen

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Jos luovut tutkinnonsuoritusoikeudestasi, päättyvät sekä nykyinen tutkinnonsuoritusoikeutesi että mahdolliset ylemmän tutkinnon optio-oikeutesi ilmoituspäivästä lähtien. Luopuminen päättää myös kaikki opinto-oikeuteen suoraan liittyvät erikseen saadut opinto-oikeudet (esimerkiksi opettajan pedagogisten opintojen oikeuden).

Sen jälkeen et voi enää jatkaa tutkinnon suorittamista etkä hakea suorittamiseen lisäaikaa.

Luopumisilmoitus on sitova ja lopullinen. Huomaa, että et voi saada tutkinnonsuoritusoikeuttasi enää myöhemmin takaisin hakemalla opinto-oikeuden palauttamista. Jos haluat myöhemmin palata opintojen pariin, on sinun haettava opiskelupaikkaa normaalin opiskelijavalinnan kautta.

Missä tilanteessa voin joutua luopumaan tutkinnonsuoritusoikeudestani?

Tutkinnonsuoritusoikeudesta luopumista edellytetään nykyisin enää hyvin harvoissa tilanteissa. Esimerkiksi työttömyysetuuksien saamiseksi tutkinnonsuoritusoikeudesta ei tarvitse luopua vaan riittää, että voit osoittaa opintojesi keskeytyneen eli sinulla ei ole opintosuorituksia viimeisimmän vuoden ajalta. Myöskään lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyönti, opiskeluajan loppuminen tai pääsy Etappi-seurantaan eivät edellytä tutkinnonsuoritusoikeudesta luopumista.

Tarve tutkinnonsuoritusoikeudesta luopumiseen saattaa käytännössä tulla eteen vain, jos et työttömyysetuusasiassa pysty osoittamaan opintojen keskeytymistä etkä voi jäädä odottamaan ehtojen täyttymistä, tai jos haet uutta opiskelupaikkaa, ja paikan vastaanottaaksesi koulutuksen järjestäjä edellyttää sinua luopumaan nykyisestä tutkinnonsuoritusoikeudestasi. Jos esimerkiksi haet uudelleen opiskelijavalinnan kautta tutkinnonsuoritusoikeutta, joka sinulla jo on, sinun on ensin luovuttava vanhasta oikeudesta. Tämä pätee, vaikka olisit kirjoiltapoistettu tai aiemman tutkinnon suoritusaika olisi päättynyt. 

Jos et ole varma edellyttääkö tilanteesi tutkinnonsuoritusoikeudesta luopumista, ota ennen luopumisilmoituksen jättämistä yhteyttä tiedekuntasi opiskelijapalvelupisteeseen.

Miten luovun tutkinnonsuoritusoikeudestani?

Voit luopua tutkinnonsuoritusoikeudestasi ilmoittamalla asiasta kirjallisesti alla olevalla lomakkeella. Palauta lomake joko sähköpostitse käsin allekirjoitettuna ja skannattuna osoitteeseen studentinfo@helsinki.fi tai henkilökohtaisesti Kaisa-talon opiskelijaneuvontaan. Kun luopumisilmoituksesi on käsitelty, tutkinnon suoritusoikeus merkitään päättyneeksi ilmoituspäivästä lukien.