Työsuhteessa yliopistoon

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Väitöskirjatutkijana sinulla on erilaisia mahdollisuuksia työllistyä yliopistolle ja rahoittaa sitä kautta tohtoriopintosi: 

  • Tohtoriohjelmat palkkaavat vuosittain väitöskirjatutkijoita Helsingin yliopiston rahoittamiin 1-4 vuoden mittaisiin määräaikaisiin palkallisiin väitöskirjatutkijan tehtäviin.
  • Yliopiston tutkimushenkilökunnan tutkimusprojektit työllistävät väitöskirjatutkijoita tutkimustehtäviin.
  • Tuntiopettajan tehtävät.
  • Moni väitöskirjatutkija työskentelee jatko-opintojensa ohella yliopistohallinnon tehtävissä.

Kuinka haen töitä yliopistolta?

Jos tavoitteenasi on työllistyä yliopistolle, seuraa aktiivisesti uusia työpaikkailmoituksia ja hae sinulle sopivia tehtäviä hakuaikoja ja -ohjeita noudattaen. Huomaathan kuitenkin, että vain pieni osa yliopiston väitöskirjatutkijoista työllistyy yliopistolle opintojensa aikana, joten on aina tärkeää miettiä myös muita vaihtoehtoja tohtoriopintojen rahoittamiseen.

Uusien avoimien työpaikkojen hakuilmoitukset löydät Helsingin yliopiston Avoimet työpaikat -verkkosivulta.

Väitöskirjatutkijan työsuhde

Yliopisto myöntää tutkijakoululle ja tohtoriohjelmille rahoitusta väitöskirjatutkijoiden rekrytointiin. Lisäksi esimerkiksi tutkimusprojektit voivat palkata väitöskirjatutkijoita omalla rahoituksellaan.

Helsingin yliopiston rahoittamat väitöskirjatutkijat ovat työsuhteessa Helsingin yliopistoon ja työskentelevät jossakin yliopiston yksikössä. Jos sinut on rekrytoitu väitöskirjatutkijan tehtävään, sinua koskevat samat oikeudet, velvollisuudet ja periaatteet kuin muitakin yliopiston työntekijöitä ja esimerkiksi matkoista ja pidemmistä tutkimusvierailuista on aina sovittava esihenkilön kanssa yliopiston matkustuskäytäntöjä noudattaen.

Pääasiallinen työtehtäväsi on väitöskirjatutkimus, mutta tehtävään sisältyy aina myös pieni opetusvelvollisuus. Palkan ja sosiaaliturvan lisäksi työntekijänä sinulle kuuluvat aina esimerkiksi työterveyshuollon palvelut, työtilat ja -välineet sekä muut työntekijän palvelut.

Työsuhde syntyy, kun sinut on valittu tehtävään ja olet solminut yliopiston kanssa työsopimuksen. Sopimus tehdään aina kirjallisena. Sopimuksen allekirjoittavat työntekijä, rekrytoinnista vastaava henkilö yliopiston edustajana sekä henkilöstöasioista vastaava henkilö siinä yksikössä, johon työsuhde solmitaan.Väitöskirjatutkijoiden työsopimukset kirjoitetaan ja henkilöstöasiat hoidetaan yliopistopalveluissa sen yksikön lähipalvelupisteessä, jossa väitöskirjatutkija työskentelee. Lähipalveluiden henkilökunnan yhteystiedot löydät Flamman etusivun Yksikköni-valikon alta.

Huomaathan, että mikäli sinut on rekrytoitu tohtorikoulutettavan tehtävään, mutta sinulla ei vielä ole tohtorintutkinnon suoritusoikeutta, sinun tulee saada opinto-oikeus työsuhteen koeajan aikana. Tutustu opinto-oikeuden hakemista koskeviin ohjeisiin hyvissä ajoin ennen seuraavaa hakukierrosta ja varmista, että olet hakukelpoinen.

Helsingin yliopiston rahoittamat väitöskirjatutkijan tehtävät

Helsingin yliopisto osoittaa vuosittain tohtoriohjelmille rahoitusta palkallisia väitöskirjatutkijan työsuhteita (palkkapaikkoja) varten. Tohtorikoulutettavan tehtävät ovat kokopäiväiseen työskentelyyn tarkoitettuja työsuhteita. Tavoitteena on, että työsuhteessa oleva väitöskirjatutkija saa tutkinnon valmiiksi neljässä vuodessa.

Tehtävät julistetaan joka vuosi alkusyksystä haettaviksi Helsingin yliopiston Avoimet työpaikat -sivulla. Tehtäviä voivat hakea sekä Helsingin yliopiston nykyiset väitöskirjatutkijat että tohtoriopintoja suunnittelevat uudet hakijat. Lisää tietoa hakuprosessista ja hakemusten arvioinnista löydät hakijan ohjeista yliopiston ulkoisilta verkkosivuilta.

Väitöskirjatutkijan tehtäviin valitaan parhaat hakijat. Kunkin tohtoriohjelman johtoryhmä arvioi tehtäviin jätetyt hakemukset käyttäen tarvittaessa apunaan erillistä asiantuntijaelintä tai yliopiston ulkopuolisia asiantuntijoita. Hakuasiakirjojen arvioinnin lisäksi useissa tohtoriohjelmissa on tapana haastatella kärkihakijat.

Väitöskirjatutkijan tehtävät on tarkoitettu ensisijaisesti väitöskirjatyönsä alkuvaiheessa oleville tutkijoille täysipäiväiseen väitöskirjatutkimuksen tekemiseen ja jatko-opintojen suorittamiseen.  Väitöskirjatutkijan työsuhteen täsmällinen kesto riippuu väitösprojektin  vaiheesta. Tehtävät täytetään pääsääntöisesti kunkin vuoden tammikuun ensimmäisestä päivästä alkaen. Työsuhteen alkamis- ja päättymispäivät määritellään työsopimuksessa.

Uuden työntekijän perehdytys

Kun aloitat työsuhteesi yliopistoon, kannattaa tutustua yliopiston ohjeisiin koskien työtehtävissä aloittamista ja perehdytystä (linkki aukeaa Flammaan). Ohjeissa on neuvoja moniin käytännön asioihin, jotka liittyvät työsuhteeseesi sekä tietoa yliopiston järjestämistä perehdytystilaisuuksista.

Jos saavut Suomeen ulkomailta, kannattaa tutustua näihin ohjeisiin (linkki aukeaa Flammaan).

Muut työsuhteet yliopistolla

Jos työllistyt yliopistolle muuhun kuin tutkimushenkilökuntaan kuuluvaan työtehtävään, huomaathan, että sinulla ei tällöin ole oikeutta tehdä väitöskirjatutkimusta työajalla. Sovi esihenkilösi kanssa tohtoriopintojen ja töissä käynnin yhteen sovittamisesta ja esimerkiksi mahdollisista opintovapaista.