UniHow saavutettavuusseloste

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin yliopiston UniHow -palvelua.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio kesäkuussa 2020, jonka arvion perusteella saavutettavuusseloste on laadittu. Selostetta päivitetään sitä mukaa, kun havaittuja virheitä on korjattu.

Seloste on laadittu 22.9.2020.

Onko palvelu saavutettava?

Palvelu täyttää lain vaatimat A ja AA-tason saavutettavuusvaatimukset (WCAG-2.1) suurimmalta osin opiskelijalle tarkoitettujen toiminnallisuuksien osalta. Kyselyiden hallinnointiin liittyvissä toiminnallisuuksissa on enemmän puutteita. Havaitut saavutettavuuspuutteet kuvataan tarkemmin alempana.

 

Puutteista raportoiminen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, voit antaa palautetta seuraavilla tavoilla:

Sähköpostilla: learn-support@helsinki.fi

Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Palvelussa oleva ei-saavutettava sisältö

Havaittavuuteen liittyviä puutteita:

 • Jotkin ruudunlukijalle tarjottavat tekstivastineet ovat liian pitkiä tai eivät ole tarpeeksi kuvaavia. (WCAG 1.1.1)
 • Kyselyiden hallinnointiin tarkoitettuja toiminnallisuuksia on esitetty pelkästään ikoneilla. Ikonien kanssa tulisi käyttää lisäksi tekstiä. (WCAG 1.1.1)
 • Palvelun pääsivulta seuraaville sivuille siirryttäessä otsikkotasoja on käytetty epäjohdonmukaisesti. (WCAG 1.3.1)
 • Palvelun rekisteriselosteessa (erillinen pdf) taulukoilta puuttuu otsikot eikä dokumenttia ole koodimerkitty. Lisäksi taulukossa on yhdistetty soluja, joten kaikissa sarakkeissa ei ole sama määrä rivejä. (WCAG 1.3.1, 1.3.2)
 • Osa virheilmoituksista on hankalasti havaittavissa harmaasävytilassa. (WCAG 1.4.1)
 • Joidenkin käytettyjen värien kontrasti taustan suhteen ei ole vaaditulla tasolla. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Paikoitellen osa tiedosta jää saamatta tai ole kokonaan näkyvissä, kun sivua zoomataan. (WCAG 1.4.10)

Hallittavuuteen liittyviä puutteita:

 • Jotkin kyselyn hallinnointiin liittyvät toiminnallisuudet eivät ole käytettävissä näppäimistöllä (WCAG 2.1.1)
 • Useilta sivuilta puuttuu mahdollisuus ohittaa sivun alussa toistuva sisältö (WCAG 2.4.1)
 • Usealla sivuilla on käytetty samaa sivuotsikkoa (WCAG 2.4.2)
 • Opiskelijan palautteessa sekä jossain kyselyn hallinnointiin liittyvissä toiminnallisuuksissa osaa tiedosta ei tarjota ruudunlukijalle loogisessa järjestyksessä (WCAG 2.4.3)
 • Alasivuille ja alasivuilta pois on mahdollista päästä vain yhtä kautta navigoimalla. (WCAG 2.4.5)
 • Näppäimistökohdistus ei ole näkyvissä kaikkien käyttöliittymäelementtien kohdalla tai jokin toinen käyttöliittymäelementti voi estää näppäimistökohdistuksen näkymisen ( WCAG 2.4.7)

Ymmärrettävyyteen liittyviä puutteita:

 • Sivun sisällöstä voi löytyä osia, joiden kielimääritys poikkeaa niiden luonnollisesta kielestä.(WCAG 3.1.1, 3.1.2)
 • Kyselyn hallinnointiin liittyvissä tekstien muokkaustoiminnoissa tekstikentän kohdistus tuo sivulle uutta sisältöä, joka ei ole heti ruudunlukijalla löydettävissä (WCAG 3.2.1)
 • Opiskelijan tai kyselyn hallinnoijan tekemään syöttövirheeseen ei tarjota tekstimuotoista kuvausta eikä syöttövirhettä osoiteta riittävästi. (WCAG 3.3.1, 3.3.3)
 • Kyselyn ajastuksesta puuttuu nimilappuja, joten ruudunlukija nämä kentät näyttäytyvät tyhjinä. (WCAG 3.3.2)

Toimintavarmuuteen liittyviä puutteita:

 • Painikkeiden ja joidenkin tekstikenttien kuvauksissa on puutteita, jolloin ruudunlukijalla ei voi selvittää, mitä painikkeesta tapahtuu, mikä painike on aktiivinen tai mitä kenttään tulisi syöttää. (WCAG 4.1.2)
 • Hakutulosten päivittämisestä ei kerrota ruudunlukijan käyttäjälle. (WCAG 4.1.3)