Uraseuranta: tietoa sijoittumisesta työelämään

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Helsingin yliopisto seuraa tutkinnon suorittaneiden sijoittumista työmarkkinoille uraseurannoilla.

 

Uusimmat uraseurantaraportit

Maisterit: Uraseuranta 2019

Helsingin yliopiston maisteriuraseurantaraportti. Vuonna 2014 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2012 ja 2013 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
Helsingin yliopiston maisteriuraseurantaraportti. Vuosina 2003–2014 valmistuneet (pdf)

Tiedekuntakohtaiset raportit löydät alta kunkin tiedekunnan kohdalta.

Tohtorit: Uraseuranta 2019

Helsingin yliopiston maisteri tohtoriuraseurantaraportti, Vuonna 2016 Helsingin yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneet kolme vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (vuosina 2004-2015 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.

Helsingin yliopiston tohtoriuraseurantaraportti. Vuosina 2004–2016 valmistuneet. (pdf)

Tohtoreiden perustelut tutkintotyytyväisyydelleen työuran näkökulmasta

Teemaraportissa on analysoitu Helsingin yliopistosta vuosina  2014-16 tohtorin tutkinnon suorittaneiden avovastauksia tohtoriuraseurantakyselyihin vuosina 2017-19. 

Tohtoreiden perustelut tutkintotyytyväisyydelleen työuran näkökulmasta (pdf)

Uraseuranta: koko yliopisto ja valtakunnalliset raportit

Uraseurannoilla selvitetään vastaajien työllisyyttä, työuran kuvaa, työn ja koulutuksen vastaavuutta ja tyytyväisyyttä tutkintoon valmistumisen jälkeen. Uraseurannoilla pureudutaan myös työllistymiseen vaikuttaviin tekijöihin, työelämän osaamistarpeisiin ja siihen, miten yliopiston tutkinnot näihin vastaavat.

Ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraa seurataan viisi vuotta ja tohtoreiden uraa kolme vuotta valmistumisen jälkeen

Uraseurantoja on tehty systemaattisesti vuodesta 2005 alkaen, ja vuodesta 2017 lähtien kysely tehdään vuosittain.

Kyselyt toteutetaan valtakunnallisesti yhtenäisellä kyselyllä ja samanaikaisesti. Kyselyjen toteuttamisesta vastaa yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston uraseurantaryhmä.

Koko yliopistoa kuvaavat uraseurantaraportit

Maisterit

Uraseuranta 2019: Helsingin yliopiston maisteriuraseurantaraportti. Vuonna 2014 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2012 ja 2013 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
Helsingin yliopiston maisteriuraseurantaraportti. Vuosina 2003–2014 valmistuneet (pdf).

Uraseuranta 2018: Vuonna 2013 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009, 2011 ja 2012 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
Helsingin yliopiston maisteriuraseurantaraportti. Vuosina 2013 - 2003 valmistuneet (pdf).

Uraseuranta 2017-2018: Vuonna 2012 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009 ja 2011 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
Uraseuranta 2017-2018: koko yliopistoa kuvaava uraseurantaraportti (pdf).

Uraseuranta 2016: Vuonna 2011 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raportteihin on yhdistetty vuosina 2003, 2005, 2007 ja 2009 valmistuneiden ja uraseurantakyselyihin osallistuneiden vastaukset, jotta aineistoja pystytään tarkastelemaan oppiaineryhmittäin ja havaitsemaan muutoksia.
Uraseuranta 2016: Koko yliopistoa kuvaava uraseurantaraportti (pdf).

Uraseuranta 2014: vuonna 2009 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen.
Uraseuranta 2014: Katsaus koko yliopistoa kuvaavaan uraseuranta-aineistoon (pdf).

Tohtorit

Uraseuranta 2019: Helsingin yliopiston maisteri tohtoriuraseurantaraportti, Vuonna 2016 Helsingin yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneet kolme vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (vuosina 2004-2015 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
Helsingin yliopiston tohtoriuraseurantaraportti. Vuosina 2004–2016 valmistuneet. (pdf)

Tohtoreiden perustelut tutkintotyytyväisyydelleen työuran näkökulmasta: Teemaraportissa on analysoitu Helsingin yliopistosta vuosina  2014-16 tohtorin tutkinnon suorittaneiden avovastauksia tohtoriuraseurantakyselyihin vuosina 2017-19.
Tohtoreiden perustelut tutkintotyytyväisyydelleen työuran näkökulmasta (pdf)

Uraseuranta 2018: Kyselyn kohderyhmänä ovat vuonna 2015 tohtoroituneet. Raportissa keskitytään syksyllä 2018 kerätyn tohtoriuraseurannan tulosten raportointiin. Mukana vertailu aiempiin kyselyihin: 
Helsingin yliopiston tohtoriuraseurantaraportti vuosina 2004 – 2015 valmistuneet (pdf)

Uraseuranta 2017-2018: Kyselyn kohderyhmänä ovat vuonna 2014 tohtoroituneet. Raportissa keskitytään 2017-2018 vuodenvaihteessa kerätyn tohtoriuraseurannan tulosten raportointiin:
Tohtoriuraseuranta 2017-2018: koko yliopistoa kuvaava uraseurantaraportti (pdf)

Aiemmin Helsingin yliopistolla tehdyt ura- ja sijoittumisseurantaselvitykset sekä valtakunnalliset uraseurantaselvitykset löydät seuraavilta sivuilta:

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Bio- ja ympäristötieteellistä tiedekuntaa kuvaava uraseuranta-aineisto:

 • Uraseuranta 2019. Helsingin yliopiston maisteriuraseurantaraportti. Vuonna 2014 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2012 ja 2013 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
  Tulokset bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2018. Helsingin yliopiston maisteriuraseurantaraportti.
  Vuonna 2013 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009, 2011 ja 2012 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
  Tulokset bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2017-2018: Vuonna 2012 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009 ja 2011 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
  Tulokset bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2016: Vuonna 2011 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raportteihin on yhdistetty vuosina 2003, 2005, 2007 ja 2009 valmistuneiden ja uraseurantakyselyihin osallistuneiden vastaukset, jotta aineistoja pystytään tarkastelemaan oppiaineryhmittäin ja havaitsemaan muutoksia.
  Tulokset bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2014: Vuonna 2009 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen.
  Katsaus tuloksiin bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).

Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Eläinlääketieteellistä tiedekuntaa kuvaava uraseuranta-aineisto:

 • Uraseuranta 2019. Helsingin yliopiston maisteriuraseurantaraportti. Vuonna 2014 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2012 ja 2013 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
  Tulokset eläinlääketieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).
 • Uraseuranta 2018. Helsingin yliopiston maisteriuraseurantaraportti.
  Vuonna 2013 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009, 2011 ja 2012 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
  Tulokset eläinlääketieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).
 • Uraseuranta 2017-2018: Vuonna 2012 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009 ja 2011 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
  Tulokset eläinlääketieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2016: Vuonna 2011 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raportteihin on yhdistetty vuosina 2003, 2005, 2007 ja 2009 valmistuneiden ja uraseurantakyselyihin osallistuneiden vastaukset, jotta aineistoja pystytään tarkastelemaan oppiaineryhmittäin ja havaitsemaan muutoksia.
  Tulokset eläinlääketieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2014: Vuonna 2009 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen.
  Katsaus tuloksiin eläinlääketieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).

Farmasian tiedekunta

Farmasian tiedekuntaa kuvaava uraseuranta-aineisto:

 • Uraseuranta 2019. Helsingin yliopiston maisteriuraseurantaraportti. Vuonna 2014 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2012 ja 2013 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
  Tulokset farmasian tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2018. Helsingin yliopiston maisteriuraseurantaraportti.
  Vuonna 2013 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009, 2011 ja 2012 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
  Tulokset farmasian tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2017-2018: Vuonna 2012 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009 ja 2011 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
  Tulokset farmasian tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2016: Vuonna 2011 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raportteihin on yhdistetty vuosina 2003, 2005, 2007 ja 2009 valmistuneiden ja uraseurantakyselyihin osallistuneiden vastaukset, jotta aineistoja pystytään tarkastelemaan oppiaineryhmittäin ja havaitsemaan muutoksia.
  Tulokset farmasian tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2014: Vuonna 2009 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Katsaus tuloksiin:
  Farmasian tiedekunta (pdf).
  Farmaseutit (pdf).

Humanistinen tiedekunta

Humanistista tiedekuntaa kuvaava uraseuranta-aineisto:

 • Uraseuranta 2019. Helsingin yliopiston maisteriuraseurantaraportti. Vuonna 2014 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2012 ja 2013 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
  Tulokset humanistisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2018. Helsingin yliopiston maisteriuraseurantaraportti.
  Vuonna 2013 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009, 2011 ja 2012 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
  Tulokset humanistisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2017-2018: Vuonna 2012 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009 ja 2011 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
  Tulokset humanistisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2016: Vuonna 2011 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raportteihin on yhdistetty vuosina 2003, 2005, 2007 ja 2009 valmistuneiden ja uraseurantakyselyihin osallistuneiden vastaukset, jotta aineistoja pystytään tarkastelemaan oppiaineryhmittäin ja havaitsemaan muutoksia.
  Tulokset humanistisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2014: Vuonna 2009 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen.
  Katsaus tuloksiin humanistisen tiedekunnan osalta (pdf).

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Kasvatustieteellistä tiedekuntaa kuvaava uraseuranta-aineisto:

 • Uraseuranta 2019. Helsingin yliopiston maisteriuraseurantaraportti. Vuonna 2014 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2012 ja 2013 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
  Tulokset kasvatustieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2018. Helsingin yliopiston maisteriuraseurantaraportti. Vuonna 2013 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009, 2011 ja 2012 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
  Tulokset kasvatustieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2017-2018: Vuonna 2012 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009 ja 2011 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
  Tulokset kasvatustieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2016: Vuonna 2011 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raportteihin on yhdistetty vuosina 2003, 2005, 2007 ja 2009 valmistuneiden ja uraseurantakyselyihin osallistuneiden vastaukset, jotta aineistoja pystytään tarkastelemaan oppiaineryhmittäin ja havaitsemaan muutoksia.
  Tulokset kasvatustieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2014: Vuonna 2009 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen.
  Katsaus käyttäytymistieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteellistä tiedekuntaa kuvaava uraseuranta-aineisto:

 • Uraseuranta 2019. Helsingin yliopiston maisteriuraseurantaraportti. Vuonna 2014 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2012 ja 2013 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
  Tulokset lääketieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2018. Helsingin yliopiston maisteri uraseurantaraportti.
  Vuonna 2013 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009, 2011 ja 2012 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
  Tulokset lääketieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2017-2018: Vuonna 2012 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009 ja 2011 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
  Tulokset lääketieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2016: Vuonna 2011 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raportteihin on yhdistetty vuosina 2003, 2005, 2007 ja 2009 valmistuneiden ja uraseurantakyselyihin osallistuneiden vastaukset, jotta aineistoja pystytään tarkastelemaan oppiaineryhmittäin ja havaitsemaan muutoksia.
  Tulokset lääketieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2014: Vuonna 2009 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen.
  Katsaus tuloksiin lääketieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Maatalous-metsätieteellistä tiedekuntaa kuvaava uraseuranta-aineisto:

 • Uraseuranta 2019. Helsingin yliopiston maisteriuraseurantaraportti. Vuonna 2014 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2012 ja 2013 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
  Tulokset maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2018. Helsingin yliopiston maisteri uraseurantaraportti.
  Vuonna 2013 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009, 2011 ja 2012 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
  Tulokset maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2017-2018: Vuonna 2012 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009 ja 2011 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
  Tulokset maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2016: Vuonna 2011 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raportteihin on yhdistetty vuosina 2003, 2005, 2007 ja 2009 valmistuneiden ja uraseurantakyselyihin osallistuneiden vastaukset, jotta aineistoja pystytään tarkastelemaan oppiaineryhmittäin ja havaitsemaan muutoksia.
  Tulokset maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2014: Vuonna 2009 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen.
  Katsaus tuloksiin maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Matemaattis-luonnontieteellistä tiedekuntaa kuvaava uraseuranta-aineisto:

 • Uraseuranta 2019. Helsingin yliopiston maisteriuraseurantaraportti. Vuonna 2014 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2012 ja 2013 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
  Tulokset matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2018. Helsingin yliopiston maisteri uraseurantaraportti.
  Vuonna 2013 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009, 2011 ja 2012 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
  Tulokset matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2017-2018: Vuonna 2012 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009 ja 2011 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
  Tulokset matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2016: Vuonna 2011 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raportteihin on yhdistetty vuosina 2003, 2005, 2007 ja 2009 valmistuneiden ja uraseurantakyselyihin osallistuneiden vastaukset, jotta aineistoja pystytään tarkastelemaan oppiaineryhmittäin ja havaitsemaan muutoksia.
  Tulokset matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2014: Vuonna 2009 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen.
  Katsaus tuloksiin matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).

Oikeustieteellinen tiedekunta

Oikeustieteellistä tiedekuntaa kuvaava uraseuranta-aineisto:

 • Uraseuranta 2019. Helsingin yliopiston maisteriuraseurantaraportti. Vuonna 2014 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2012 ja 2013 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
  Tulokset oikeustieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2018. Helsingin yliopiston maisteri uraseurantaraportti.
  Vuonna 2013 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009, 2011 ja 2012 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
  Tulokset oikeustieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2017-2018: Vuonna 2012 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009 ja 2011 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
  Tulokset oikeustieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2016: Vuonna 2011 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raportteihin on yhdistetty vuosina 2003, 2005, 2007 ja 2009 valmistuneiden ja uraseurantakyselyihin osallistuneiden vastaukset, jotta aineistoja pystytään tarkastelemaan oppiaineryhmittäin ja havaitsemaan muutoksia.
  Tulokset oikeustieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2014: Vuonna 2009 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen.
  Katsaus tuloksiin oikeustieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).

Teologinen tiedekunta

Teologista tiedekuntaa kuvaava uraseuranta-aineisto:

 • Uraseuranta 2019. Helsingin yliopiston maisteriuraseurantaraportti. Vuonna 2014 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2012 ja 2013 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
  Tulokset teologisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2018. Helsingin yliopiston maisteri uraseurantaraportti.
  Vuonna 2013 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009, 2011 ja 2012 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
  Tulokset teologisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2017-2018: Vuonna 2012 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009 ja 2011 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
  Tulokset teologisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2016: Vuonna 2011 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raportteihin on yhdistetty vuosina 2003, 2005, 2007 ja 2009 valmistuneiden ja uraseurantakyselyihin osallistuneiden vastaukset, jotta aineistoja pystytään tarkastelemaan oppiaineryhmittäin ja havaitsemaan muutoksia.
  Tulokset teologisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2014: Vuonna 2009 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Katsaus tuloksiin:
  Katsaus tuloksiin teologisen tiedekunnan osalta (pdf).

Valtiotieteellinen tiedekunta

Valtiotieteellistä tiedekuntaa kuvaava uraseuranta-aineisto:

 • Uraseuranta 2019. Helsingin yliopiston maisteriuraseurantaraportti. Vuonna 2014 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2012 ja 2013 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
  Tulokset valtiotieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2018. Helsingin yliopiston maisteri uraseurantaraportti.
  Vuonna 2013 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009, 2011 ja 2012 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
  Tulokset valtiotieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2017-2018: Vuonna 2012 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen.  Raportissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009 ja 2011 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
  Tulokset valtiotieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2016: Vuonna 2011 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raportteihin on yhdistetty vuosina 2003, 2005, 2007 ja 2009 valmistuneiden ja uraseurantakyselyihin osallistuneiden vastaukset, jotta aineistoja pystytään tarkastelemaan oppiaineryhmittäin ja havaitsemaan muutoksia.
  Tulokset valtiotieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).
   
 • Uraseuranta 2014: Vuonna 2009 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen.
  Katsaus tuloksiin valtiotieteellisen tiedekunnan osalta (pdf).

Töissä.fi - korkeakouluista valmistuneet työelämässä

Töissä.fi on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille suunnattu valtakunnallinen sivusto, joka sisältää tietoa korkeakouluista valmistuneiden työhön sijoittumisesta sekä valmistuneiden itsensä kirjoittamia kuvauksia työstään. Sivustolta löydät tietoa siitä, millaisissa tehtävissä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelleet työskentelevät.

Sivustolla esitettävät tilastotiedot korkeakouluista valmistuneista ovat peräisin yliopistojen vuosina 2010, 2012, 2014 ja 2016-2018 sekä ammattikorkeakoulujen vuonna 2010 ja 2017-2019 suorittamista uraseurantakyselyistä, joilla kerättiin tietoa viisi vuotta aiemmin valmistuneiden työmarkkinoille sijoittumisesta ja urakehityksestä.

LinkedIn - alumnien urapolut

LinkedIn tarjoaa paljon tietoa Helsingin yliopistosta valmistuneista ja opiskelijoista. Helsingin yliopiston LinkedIn-sivulta löytyy yli 70 000 Helsingin yliopistosta valmistuneen profiilit. 

Alumnien profiileja voit tarkastella käyttämällä joko valmiita kategorioita kuten asuinpaikka, työnantaja, ala, opinnot, taidot tai kirjoittamalla hakukenttään vapaita hakusanoja.

 

 

Uraseurantojen tietosuojailmoitus

 Uraseurantakyselyihin liittyvä tietosuojailmoitus.