Vaihdon kielitaitovaatimukset ja kielitaitotodistukset

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Kielitaitoa vaaditaan sekä vaihtohaussa menestymiseen että vaihdossa pärjäämiseen. Tutustu kielivaatimuksiin ja aloita kielen opinnot jo mahdollisimman aikaisin ennen vaihtoon hakua. Tästä ohjeesta löydät ohjeet sekä kielitaidon todistamiseen että kielivaatimustasoista eri vaihtokohteissa ja opiskelukielissä. Monissa vaihtoyliopistoissa opiskellaan maan paikallisella kielellä, mutta usein on myös mahdollista opiskella muilla kielillä, esimerkiksi englanniksi.

Todistettava kielitaito määräytyy sen perusteella mikä on vaihtoyliopistosi opiskelukieli tai minkä kielisiä kursseja suunnittelet pääsääntöisesti tekeväsi vaihdossa. Selvitä siis vaihtoa suunnitellessasi hyvissä ajoin, millä kielellä kyseisessä yliopistossa on mahdollista opiskella.

Erasmus- ja Nordplus-vaihdot: Selvitä vaihtoyliopiston opetuskieli sen verkkosivuilta. Useimmilla yliopistoilla on sivuillaan ohjeistus sisäänpyrkiville vaihto-opiskelijoille, josta käy ilmi myös sen vaatima kielitaito. Vaihtoyliopiston opetuskieli ja vaadittu kielitaitotaso saattaa myös olla merkattu Mobility Online -hakuportaaliin näkyville. Katso ohje hakuportaalin käyttöön hakuohjeista (kohta "Mobility Online"). Erasmus- ja Nordplus-vaihdoissa kielitaidon arvioimiseen käytetään eurooppalaista viitekehystä (Common European Framework of Reference, CEFR), jossa taso A1 on alin ja C2 korkein taso. Helsingin yliopiston kielikeskuksen kielikurssien kurssikuvauksista ja suoritusmerkinnöistä näet, mille CEFR-viitekehyksen tasolle kurssisuoritus sijoittuu.

EU-/ETA-alueen ulkopuoliset vaihtokohteet: Tarkista ohjeet ja vaatimukset sekä tämän sivun maakohtaisista luvuista että Vaihtokohteet maailmalla-ohjeesta.

Huom! Helsingin yliopiston vaihtohaussa vaatima kielitaitotaso saattaa erota vaihtoyliopiston vaatimasta tasosta eli tarkista vaihtokohteen edellyttämä kielen taitotaso erikseen. Varaudu siihen, että jos sinut valitaan vaihtoon, saatat joutua myöhemmässä vaiheessa todistamaan kielitaidon vaihtoyliopistollesi sen ohjeiden mukaisesti. Katso tarkemmat tiedot tämän ohjeen luvusta "Kielitaitotodistusten hankkiminen vaihtoyliopistoa varten".

Kielikeskus tarjoaa monia mahdollisuuksia kielten opiskeluun ja osa kursseista on suunnattu juuri vaihtoon aikoville tai lähteville. 

Englanti opiskelukielenä

Helsingin yliopiston vaihtohaussa englannin kielen taidon todistamiseen riittää tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopistossa eli englannin kielen taitoa ei tarvitse erikseen todistaa.* Varaudu siihen, että jos sinut valitaan vaihtoon, voit joutua myöhemmässä vaiheessa todistamaan englannin taidon vaihtoyliopistollesi.

* Peruste: suomalaisten yliopisto-opiskelijoiden tulokset ovat Euroopan komission järjestämissä seurannoissa.

Missä voin opiskella englanniksi?

Voit opiskella englanniksi englantia virallisesti puhuvissa maissa, mutta myös useat muut vaihtoyliopistomme tarjoavat englanninkielisiä opiskelumahdollisuuksia.

Huomioithan että osa englanninkielistä opiskelumahdollisuuksista ei-englantia puhuvissa maissa saattavat olla rajoitettuja. Laajat englanninkieliset opintokokonaisuudet (esimerkiksi maisteriohjelmat) on usein räätälöity sellaisille ulkomaalaisille opiskelijoille, jotka maksavat itse kyseisen yliopiston lukukausimaksut. Koska vaihto-opiskelijana et maksa lukukausimaksuja, et pääse maksullisille kursseille.

Voit etsiä englanninkielisiä vaihtopaikkoja seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Jos haet Erasmus- tai Nordplus-vaihtoon, selvitä vaihtoyliopiston opetuskieli sen verkkosivuilta tai Mobility Online-hakuportaalista.

Jos haet EU-/ETA-alueen ulkopuoliseen vaihtokohteeseen, englanniksi on mahdollista opiskella (ilman kohdemaan kielen taitoa):

 • Hongkongissa
 • Singaporessa
 • Taiwanissa
 • Etelä-Koreassa
 • Intiassa
 • Etelä-Afrikassa
 • Sambiassa
 • Namibiassa
 • Israelissa
 • Egyptissä
 • Libanonissa
 • Serbiassa
 • Georgiassa
 • Ukrainassa
 • yksittäisissä yliopistoissa/ohjelmissa Japanissa, manner-Kiinassa ja Venäjällä.

Katso tarkemmat kuvaukset opetuskielestä vaihtoyliopistojen maakohtaisista kappaleista.

Ruotsi opiskelukielenä

Huom! Helsingin yliopiston vaihtohaussa ruotsin kielen taitoa ei tarvitse todistaa, jos hakija opiskelee ruotsinkielisessä tai kaksikielisessä koulutusohjelmassa Helsingin yliopistossa.

Ruotsinkielen taidon voi todistaa hakuvaiheessa seuraavilla vaihtoehtoisilla dokumenteilla:

 1. Helsingin yliopiston opintosuoritusote, jossa on merkintä ruotsin kielen suorituksesta (kurssin tai hyväksiluetun suorituksen kohdalla suoritusotteessa vähintään merkintä B1-tasosta tai suoritettu "Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito, ruotsi" -kurssi)
 2. ylioppilastutkintotodistus (kopio), josta käy ilmi että koulusivistyskieli on ruotsi tai ruotsin kielen arvosana on pitkästä oppimäärästä vähintään C tai lyhyestä oppimäärästä L
 3. vastaava todistus muussa korkeakoulussa suoritetuista kieliopinnoista
 4. kielikeskuksen opettajan antama kielitaitotodistus.

Varaudu siihen, että jos sinut valitaan vaihtoon, voit joutua myöhemmässä vaiheessa todistamaan ruotsin taidon vaihtoyliopistollesi sen ohjeiden mukaisesti.

Opiskelukieli muu kuin englanti tai ruotsi (Erasmus-kohteet)

Haluatko opiskella esimerkiksi sosiologiaa ranskaksi tai luonnontieteitä espanjaksi?

Huom! Tämä kappale ei koske niitä opiskelijoita, jotka hakevat opiskelemaan kohdemaan kieltä päätoimisesti (katso kappale "Kielen päätoiminen opiskelu vaihdossa").

Jos haet vaihtoyliopistoon opiskelemaan kursseja kohdemaan kielellä, joka on muu kuin englanti tai ruotsi, Helsingin yliopiston vaihtohaussa vaatimuksena on B1-taso. Quebecin ranskankielisiin yliopistoihin vaatimuksena on yleensä B2 kielitaitotaso. Osa vaihtoyliopistoista vaatii korkeampaa kielitaitotasoa, joten tarkistathan vaihtoyliopistosi kielitaitovaatimukset sen verkkosivuilta. Kielitaitosi tulee olla sillä tasolla, että kykenet suorittamaan opinnot kohteen opiskelukielellä.

Kohdemaan kielen taidon voi todistaa hakuvaiheessa seuraavilla vaihtoehtoisilla dokumenteilla:

 1. Helsingin yliopiston opintosuoritusote, jossa on merkintä kohdemaan kielen suorituksesta (kurssin tai hyväksiluetun suorituksen kohdalla suoritusotteessa merkintä vähintään B1-tasosta)
 2. ylioppilastutkintotodistus (kopio), josta käy ilmi että pitkän kielen arvosana on vähintään C
 3. todistus muussa korkeakoulussa suoritetuista kieliopinnoista
 4. kielikeskuksen opettajan antama kielitaitotodistus.
 5. Muu virallinen todistus, joka osoittaa vähintään B1-tason CEFR-asteikolla (esim. Ranska-instituutin DELF tai Goethe-instituutin saksantutkinto)

Varaudu siihen, että jos sinut valitaan vaihtoon, voit joutua myöhemmässä vaiheessa todistamaan kielitaidon vaihtoyliopistollesi sen ohjeiden mukaisesti.

Venäjän kohteet

Venäjän kielen taito

Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta Venäjän vaihtokohteissa vaaditaan venäjän kielen taitoa. Minimivaatimus on hakuvaiheessa jo suoritettu vähintään 10 opintopistettä venäjän kielen opintoja Helsingin yliopistossa tai vastaavat taidot.

Minimitason todistaminen onnistuu opintosuoritusotteella, jossa näkyvät jo hakuvaiheessa suoritetut kielikurssit, yht. 10 op. 

Poikkeus: Higher School of Economicsin englanninkielisille kursseille hakevalta ei edellytetä venäjän kielen taitoa. Katso ohjeet englannin taidon todistamiseen tämän ohjeen kappaleesta "Englanti opiskelukielenä".

Venäjän kielen taidon voi todistaa hakuvaiheessa seuraavilla vaihtoehtoisilla dokumenteilla:

 1. Helsingin yliopiston opintosuoritusote, jossa on merkintä riittävistä venäjän kielen opinnoista
 2. ylioppilastutkintotodistus (kopio) tai vastaava todistus, josta käy ilmi vähintään lukion lyhyen oppimäärän venäjän kielen arvosana
 3. todistus muussa korkeakoulussa suoritetuista kieliopinnoista
 4. kielikeskuksen opettajan antama kielitaitotodistus tai (venäjän pääaineopiskelijoilla) nykykielten laitoksen opettajan kirjoittama kielitaitotodistus. Huom! Tarvitaan vain jos kumpikaan edellisistä ei ole mahdollinen.

Aasian kohteet

Englannin kielen taito 

Jos aiot opiskella englanniksi, katso ohjeet englannin taidon todistamiseen tämän ohjeen kappaleesta "Englanti opiskelukielenä".

Japanin kielen taito

Osaan Japanin vaihtokohteista/-linjoista hakemiseen Helsingin yliopisto edellyttää vaihtohaussa japanin kielen taitoa. Vaatimustasoja on kaksi; joko minimi tai korkea vaatimustaso.

Minimivaatimus

Minimivaatimus japanin kielen taidolle on hakuvaiheessa jo suoritettu vähintään 10 opintopistettä japanin kielen opintoja Helsingin yliopistossa tai vastaavat taidot.

Minimitason todistaminen onnistuu opintosuoritusotteella, jossa näkyy joko hakuvaiheessa jo suoritetut kurssit (yht. 10 op) tai vastaavat kurssit muussa yliopistossa.

Minimivaatimus koskee seuraavia Japanin vaihtokohteita:

 • Tokyo University, TYPE U -ohjelma
 • Kobe University
 • Kanagawa University
 • Osaka University: Maple-ohjelma
 • Doshisha University: Nichibun-ohjelma
 • Ritsumeikan University: Intensive Japanese Language -ohjelma
 • Waseda University
Korkeampi tasovaatimus

Osassa kohteista/kohteiden linjoista edellytetään minimivaatimusta huomattavasti parempaa japanin kielen taitoa. Korkeampi kielitaitovaatimus on voimassa seuraavissa Japanin vaihtokohteista:

 • Hokkaido University, JLCS-ohjelma: vähintään JLPT 3 tai vastaavat taidot
 • Kyoto University, japaninkielinen opetus: JLPT 1
 • Tokyo University, japaninkielinen opetus: JLPT 1
 • Ritsumeikan University,regular courses in Japanese -ohjelma: JLPT 1
 • Osaka University: iExPO

Vaaditun JLPT-tason todistamiseen vaaditaan suoritettu JLPT-tasokoe, jonka on oltava hyväksytysti suoritettu jo hakuvaiheessa.

Poikkeus: Hokkaidon yliopiston JLCS-ohjelman vaatiman JLPT3-tasoa vastaavan tason voi todistaa myös Helsingin yliopiston opintosuoritusotteella, jossa näkyy merkintä  “Japani 1A ja 1B"- ja “Japani 2A ja 2B” -kursseista (yht. 40 op), jos opiskelijalla on parhaillaan kesken "japani 3" -kurssi. Tämä on poikkeusjärjestely, josta on sovittu erikseen Hokkaidon yliopiston kanssa.

Kiinan kielen taito

Jos haet Kiinaan englanninkielisille kursseille, kiinan kielen taitoa ei vaadita.

Jos haet pelkästään opiskelemaan kiinan kieltä vieraana kielenä, minimivaatimus kiinan kielen taidolle on hakuvaiheessa jo suoritettu vähintään 10 opintopistettä kiinan kielen opintoja Helsingin yliopistossa tai vastaavat taidot.

Minimitason todistaminen onnistuu opintosuoritusotteella, jossa näkyvät hakuvaiheessa jo suoritetut kielikurssit.

Kiinan kielen taidon voi todistaa hakuvaiheessa seuraavilla vaihtoehtoisilla dokumenteilla:

 • Helsingin yliopiston opintosuoritusote (riittää, jos ylläolevat kriteerit täyttyvät)
  tai
 • jonkun muun yliopiston todistus/opintosuoritusote, jossa näkyy vastaava määrä yliopistotasoisia kiinan kielen kursseja
  tai
 • suoritettu HSK-tasokoe

Korean kielen taito

Jos haet Koreaan englanninkielisille kursseille, korean kielen taitoa ei vaadita.

Jos haet pelkästään opiskelemaan korean kieltä vieraana kielenä, minimivaatimus korean kielen taidolle on hakuvaiheessa jo suoritettu vähintään 10 opintopistettä korean kielen opintoja Helsingin yliopistossa tai vastaavat taidot.

Minimitason todistaminen onnistuu hakuvaiheessa Helsingin yliopiston opintosuoritusotteella.

Huom! Katso Korean vaihtokohteiden kohdalta rajoitukset kielikurssien valitsemisen suhteen.

Lähi-idän kohteet

Englannin kielen taito 

Jos aiot opiskella englanniksi ja vaihtokohteessasi ei vaadita paikallisen kielen taitoa, katso ohjeet englannin taidon todistamiseen tämän ohjeen kappaleesta "Englanti opiskelukielenä".

Heprean kielen taito

Hebrew University of Jerusalemin normaaliin hepreankieliseen opetukseen osallistumiseen edellytetään vähintään Dalet-tason nykyheprean taitoa. Heprean kielen taidon voi todistaa hakuvaiheessa heprean kielen opettajan antamalla todistuksella.

Jos haluat osallistua omalla kustannuksellasi 1-2 kuukauden Ulpan-kielikurssille Israelissa ennen vaihdon alkua ja kohentaa kielitaitotasoasi sitä kautta Gimel-tasolta Dalet-tasolle, riittävän kielitaidon voi todistaa heprean kieltä Helsingin yliopistossa opettavan opettajan antamalla todistuksella, jonka mukaan taso on hakuhetkellä Gimel. Ilman Ulpania nykyheprean tason pitää olla Dalet jo hakuhetkellä.

Englanninkieliseen opetukseen hakemiseen nykyheprean taitoa ei vaadita.

Arabian kielen taito

Arabian kielen taitoa vaaditaan Jordanian vaihtokohteeseen hakiessa. Minimivaatimus on hakuvaiheessa jo suoritettu vähintään 10 opintopistettä arabian kielen opintoja Helsingin yliopistossa tai vastaavat taidot.

Minimitason todistaminen onnistuu opintosuoritusotteella, jossa näkyvät hakuvaiheessa jo suoritetut kielikurssit (esimerkiksi kielikeskuksen tai kielten kandi- ja maisteriohjelman kurssit, yht. 10 op).  

Arabian kielen taidon voi todistaa hakuvaiheessa seuraavilla vaihtoehtoisilla dokumenteilla:

 1. Helsingin yliopiston opintosuoritusote, jossa on merkintä riittävistä arabian kielen opinnoista
 2. todistus muussa korkeakoulussa suoritetuista kieliopinnoista
 3. Helsingin yliopiston tai muun korkeakoulun arabian kielen opettajan kirjoittama kielitaitotodistus. Huom! Tarvitaan vain, jos edelliset eivät ole mahdollisia.

Kanada (Quebec)

Ranskan kielen taito

Quebecin ranskankielisiin vaihtokohteisiin vaaditaan ranskan kielen taitoa. Katso ohje ranskan kielitaidon todistamiseen aiemmasta kappaleesta "Opiskelukieli muu kuin englanti tai ruotsi (Erasmus-kohteet)". Kyseinen ohje pätee myös Kanadan ranskankielisiin kohteisiin. Yleensä Quebecin ranskankieliset yliopistot vaativat B2 kielitaitotasoa.

Poikkeus: Englanninkielisissä Quebecin vaihtoyliopistoissa, katso ohjeet englannin taidon todistamiseen tämän ohjeen kappaleesta "Englanti opiskelukielenä".

Latinalaisen Amerikan kohteet

Espanjan kielen taito

Espanjan kielen taitoa vaaditaan Argentiinan, Chilen, Costa Rican, Kolumbian, Meksikon, Perun ja Uruguayn vaihtokohteisiin hakiessa.

Minimivaatimus:

Minimivaatimus on vähintään B1 tason kielitaito Eurooppalaisella viitekehyksellä (CEFR). Kielitaitotason voi osoittaa seuraavilla hakuvaiheessa jo suoritetuilla Helsingin yliopiston kielikeskuksen espanjan kursseilla: Alkeiskurssit 1 ja 2 sekä jatkokurssit 1 ja 2 tai vastaavat intensiivikurssit. Vaihtoehtoisesti riittää, että on suoritettu joku vähintään B1 lähtötasoa edellyttävä espanjan kielen kurssi tai espanjalaisen filologian opintoja vähintään 10 opintopistettä.

Minimivaatimus koskee seuraavia vaihtokohteita:

 • Universidad de Chile
 • Universidad Nacional de Colombia
 • Pontificia Universidad Javeriana
 • Universidad San Francisco de Quito
 • Universidad Autónoma de México
 • Universidad de la República Uruguay

Korkeampi tasovaatimus:

Osassa kohteita edellytetään korkeampaa, B2-tason espanjan kielen taitoa. Tällöin suoritettuna tulisi olla vähintään yksi kielikeskuksen B1 tai B2 tason lähtötasoa edellyttävä espanjan kielen kurssi tai Espanjalaisen filologian opintoja vähintään 15 opintopistettä.

B2-tason kielitaitovaatimus koskee seuraavia vaihtokohteita

 • Pontificia Universidad Católica de Chile
 • Universidad de los Andes
 • Universidad Externado de Colombia
 • Universidad de Costa Rica
 • Pontificia Universidad Católica del Perú

Kielitaidon voi todistaa hakuvaiheessa seuraavilla vaihtoehtoisilla dokumenteilla:

 1. Helsingin yliopiston opintosuoritusote, jossa on merkintä riittävistä espanjan kielen opinnoista
 2. todistus muussa korkeakoulussa suoritetuista kieliopinnoista
 3. kielikeskuksen opettajan antama kielitaitotodistus.

Portugalin kielen taito

Portugalin kielen taitoa vaaditaan Brasilian vaihtokohteisiin hakiessa. Minimivaatimus on vähintään B1 tason kielitaito Eurooppalaisella viitekehyksellä (CEFR). Kielitaitotason voi osoittaa seuraavilla hakuvaiheessa jo suoritetuilla Helsingin yliopiston kielikeskuksen portugalin kursseilla: alkeiskurssit 1 ja 2 sekä jatkokurssit 1 ja 2 t tai vaihtoehtoisesti portugalilaisen filologian opintoja vähintään 15 opintopistettä.

Kielitaidon voi todistaa hakuvaiheessa seuraavilla vaihtoehtoisilla dokumenteilla:

 1. Helsingin yliopiston opintosuoritusote, jossa on merkintä riittävistä portugalin kielen opinnoista
 2. todistus muussa korkeakoulussa suoritetuista kieliopinnoista
 3. kielikeskuksen opettajan antama kielitaitotodistus.

Kielen päätoiminen opiskelu vaihdossa

Suunnitteletko lähteväsi esimerkiksi Turkkiin opiskelemaan turkin kieltä?

Useissa vaihtoyliopistoissa on mahdollista opiskella kohdemaan kieltä vieraana kielenä päätoimisesti. Tarkista vaihtoyliopistosi verkkosivuilta, onko kohdemaan kielen päätoiminen opiskelu mahdollista vaihto-opiskelijoille. Vaihdon aikana päätoimisesti kohdemaan kieltä vieraana kielenä opiskelevilta edellytetään hakuvaiheessa vähintään 10 opintopistettä suoritettuja kohdemaan kielen opintoja tai vastaava taso.

Kohdemaan kielen opiskelua varten voit todistaa hakuvaiheessa kielitaitosi seuraavilla vaihtoehtoisilla dokumenteilla:

 1. Helsingin yliopiston opintosuoritusote, jossa näkyy vähintään 10 opintopistettä Helsingin yliopistossa suoritettuja kohdemaan kielen opintoja
 2. todistus muussa korkeakoulussa suoritetuista kieliopinnoista

Huom! EU- ja ETA-alueen ulkopuoliset vaihtokohteet: katso ohjeet aiemmista kappaleista kunkin kohdealueen osalta.

Jos kielitaitovaatimus ei täysin täyty vaihtohaun aikana

Jos sinulla ei ole vaadittua kielitaitoa vielä vaihtohaun aikana, voidaan joissain tapauksissa tehdä ehdollinen päätös vaihtovalinnasta.

Edellytyksenä on että sinulla on realistiset mahdollisuudet saavuttaa vaadittu kielitaitotaso ennen nominointia vaihtoyliopistoon tai ennen vaihtoyliopiston omaa hakemusdeadlinea. Jotkut vaihtoyliopistot vaativat kielitaitotodistuksen jo nominaation liitteenä, jotkut vaativat sen vaihtoyliopistoon tehtävän hakemuksen mukana. Vaihtoyliopiston oma nominaatio- ja hakudeadline on yleensä 4-9 kuukautta ennen vaihdon alkua.Voit kysyä kansainvälisen koulutusyhteistyön palveluista oman vaihtoyliopistosi nominaatio- ja hakuaikataulusta.

Mikäli kielitaitosi ei vielä tällä hetkellä täytä vaihtokohteen kielitaitovaatimuksia, sisällytä hakemukseesi erillinen selvitys siitä, miten (mitkä kurssit käymällä ja millä aikataululla) aiot saavuttaa kohteessa vaaditun kielitaitotason ennen vaihtokohteeseen hakemista.

Vaihdon toteutuminen edellyttää, että olet tehnyt ehdollisen päätöksen mukaiset kieliopinnot ennen vaihtoyliopiston nominaatio- tai hakudeadlinea.

Kielitaitotodistusten hankkiminen vaihtoyliopistoa varten

Sen jälkeen kun sinut on valittu vaihtoon Helsingin yliopistosta, saatat tarvita vaihtoyliopistoasi varten kielitaitotodistuksen.

Erasmus+ ja Nordplus-vaihdot Euroopassa: vaihtoyliopistosi ohje kielitaidon todistamisesta löytyy vaihtoyliopistosi omilta verkkosivuilta heidän hakuohjeistaan. Katso ohje kielitaidon todistamisesta vaihtoyliopistosi julkaisemista ohjeista. Jos olet epävarma siitä mitä vaihtoyliopistosi ohje tarkoittaa, lähetä linkki vaihtoyliopistosi kielitaidon todistamisohjeeseen liikkuvuuspalveluihin, studentexchange@helsinki.fi, jotta voimme tarkistaa vaihtosopimuksesta mitä kielitaidon todistamisesta on sovittu.

Pohjoismaihin suuntautuvassa Nordplus/Nordlys-vaihdoissa kielitaitoa (englanti, skandinaviska) ei tarvitse pääsääntöisesti todistaa. Tarkistathan kuitenkin varmuuden vuoksi, mitä vaihtoyliopiston sivuilla sanotaan.

Vaihto-ohjelmat EU-/ETA-alueen ulkopuolelle: sen jälkeen kun sinut on valittu vaihtoon, saat Helsingin yliopiston liikkuvuuspalveluista vaihtoyliopistokohtaiset hakuohjeet. Viestin lähettäjä on studentexchange@helsinki.fi ja otsikko Application instructions. Katso vaihtoyliopistosi koskevasta hakuohjesähköpostista, miten kohdeyliopistollesi todistetaan kielitaito. Ohje voi poiketa vaihtoyliopistosi omilla sivuilla olevasta ohjeesta esimerkiksi silloin, jos vaihtoyliopistosi kanssa on sovittu erityisjärjestelystä koskien Helsingin yliopiston vaihto-opiskelijoita.

Kielitaitotodistuksen hankkiminen

Jos vaihtoyliopistosi hyväksyy kielikeskuksen todistuksen, voit saada kielikeskuksesta maksuttoman todistuksen vaihtoyliopistoa varten. Kielikeskuksella on sitä varten oma lomake, jota opettaja voi käyttää. Katso ohjeet todistuksen tilaamisesta kielikeskuksen ohjeista ja huomioi myös toimitusaika.

Kielikeskus ei anna kielitaitotodistuksia kielten kandi- ja maisteriohjelman pääaineopiskelijoille opiskelijan opintosuunnan kielestä. Jos olet kielten kandi- tai maisteriohjelman tai English Studies -maisteriohjelman opiskelija ja tarvitset kielitaitotodistuksen oman opintosuuntasi kielestä, hae kielitaitotodistus koulutusohjelmasi opettajalta. Opiskelijat, joilla on opinto-oikeus Helsingin yliopistossa humanistisessa tiedekunnassa englantiin (englantilainen filologia/kielten kandiohjelma, englanti), voivat ottaa yhteyttä omaan hops-ohjaajaansa tai osoitteeseen eng-hops@helsinki.fi opintosuunnitelmansa hyväksyttämiseksi ja kielitaitotodistuksen saamiseksi. Huom! Yhteydenoton pitää ehdottomasti tapahtua vähintään kolme viikkoa ennen hakemuksen jättöpäivää!

Maksulliset testit

Jos vaihtoyliopistosi vaatii maksullisen TOEFL- tai IELTS-testin, joudut suorittamaan sen omalla kustannuksellasi sen jälkeen kun sinut on jo valittu vaihtoon Helsingin yliopistossa. TOEFL- ja IELTS-kokeisiin on pitkät jonot, joten varaathan koeajan ajoissa. Lue ohjeet TOEFL:n ja IELTS:n verkkosivuilta. IELTS-testistä valitaan academic-versio ja testitulokset saa nopeammin kuin TOEFL-testistä. Tilaa TOEFL- tai IELTS-testin tulokset aina suoraan itsellesi, jotta näet kun virallinen testitulos saapuu.

Kielitestien osalta maanosakohtaisilla kohdesivuilla on kerrottu, vaatiiko vaihtoyliopisto viimeisimmän saamamme tiedon mukaan maksullista kielitestiä. Testiä ei tarvitse tehdä HY:n vaihtohakua varten vaan vasta jos sinut valitaan vaihtoon. Lista ei ole kaikenkattava ja vaihtoyliopistoilta saamamme tiedot perustuvat usein edellisen vuoden tietoihin, joten oikeudet muutoksiin pidätetään. Vuonna 2020 TOEFL-testi maksoi $260 ja IELTS-testi 250€.