Vaihdon rahoitus

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Opiskelijavaihtoon lähtevä voi saada liikkuvuusapurahaa sekä opintotukea ulkomaille. Jos lähdet vaihtoon jonkin Helsingin yliopiston vaihto-ohjelman kautta, sinun ei yleensä tarvitse maksaa vaihtoyliopiston lukukausimaksua. Joudut todennäköisesti kuitenkin itse maksamaan esimerkiksi asumisen, opiskelumateriaalin ja mahdolliset kielitestit ja viisumikulut.

Liikkuvuusapuraha opiskelijavaihtoon

Liikkuvuuspalvelut maksaa sinulle liikkuvuusapurahan, jos lähdet vaihtoon Helsingin yliopiston vaihtosopimuksen perusteella. Poikkeuksena ovat Nordplus-ohjelman vaihdot sekä Sveitsiin suuntautuvat vaihdot, joissa apurahan maksaa verkosto tai vastaanottava taho.

Liikkuvuusapuraha on kertamaksuinen apuraha, jonka tarkoitus on kattaa lähinnä matkakuluja. Voit saada vain yhden liikkuvuusapurahan yhtä vaihtoa kohti.

Apurahasummista päätetään vuosittain. Päätös maksettavista apurahojen summista tehdään aina ennen helmikuuta koskien seuraavana syksynä alkavaa lukuvuotta.

Liikkuvuusapuraha ei ole veronalaista tuloa, joten Kela ei ota sitä huomioon opintotuen tulovalvonnassa.

Erasmus-liikkuvuusapurahat

Erasmus-opiskelijavaihdot Eurooppaan

Erasmus+ -ohjelmassa opiskelijan saama liikkuvuusapuraha määräytyy päiväkohtaisesti vaihdon keston sekä vaihtokohteen mukaan. Euroopan unioni on määritellyt maaryhmät hintatason perusteella.

Apuraha maksetaan sille ajalle, jonka opiskelijan on oltava läsnä vastaanottavassa korkeakoulussa. Tähän lasketaan vaihtoyliopiston järjestämä orientaatio, kurssiopetus ja sitä välittömästi seuraavat, ensimmäiset tentit. Ennen vaihtoa järjestettävä kielikurssi vaihtoyliopistossa ei pääsääntöisesti ole osa vaihtoa niissä kielissä, joissa on tarjolla OLS-kielikurssi. Lisätietoa OLS-kielikurssista täältä

Huomioithan, että ns. pitkäkestoisen Erasmus-vaihdon minimikesto on kaksi kuukautta. Jos vaihdon toteutunut kesto jää alle minimikeston, vaihto katsotaan peruuntuneeksi ja koko apuraha joudutaan perimään takaisin.

 

Lukuvuosien 2022-2023 sekä 2023-2024 pitkäkestoisen opiskelijavaihdon Erasmus-apurahat ovat seuraavat:

Vaihtokohde Apuraha/päivä
Irlanti, Islanti, Liechtenstein, Luxembourg, Norja, Ruotsi, Tanska 18 €
Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Pohjois-Makedonia, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Turkki, Unkari, Viro 16,33 €
Iso-Britannia (lukuvuonna 2023-24 18 €) 15,67 €

 

Lukuvuosien 2020-2021 sekä 2021-2022 Erasmus-apurahat ovat seuraavat:

Vaihtokohde Apuraha/päivä
Irlanti, Iso-Britannia, Islanti, Liechtenstein, Luxembourg, Norja, Ruotsi, Tanska 15,67 €
Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Makedonia, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Turkki, Unkari, Viro 14 €

Vaihdon todellinen kesto tarkistetaan vaihtojakson päätyttyä Letter of Confirmationista. Jos kesto on suunniteltua lyhempi, apurahan ylimääräinen osa peritään takaisin vaihdon päätyttyä.

Erasmus-apurahan ehtona on 5 opintopisteen suorittaminen kuukaudessa, eli 30 päivän aikana. Vajaat kuukaudet eivät vaikuta vaadittuun opintopistemäärään, eli jos vaihdon kesto on esimerkiksi 130 päivää (4 kuukautta ja 10 päivää), apurahan ehtona on 20 opintopisteen suorittaminen vaihtoyliopistossa.

Erasmus-monimuotoliikkuvuuden ja lyhytliikkuvuuden apuraha

2021 käynnistyneellä Erasmus+-ohjelmakaudella on mahdollisuus saada apurahaa myös 5-30 päivää kestävään lyhytliikkuvuuteen Erasmus-ohjelmamaissa (ylläolevassa taulukossa listatut maat lukuunottamatta Iso-Britanniaa). Lyhytkestoiseen opiskelu- tai harjoitteluliikkuvuusjaksoon tulee kuitenkin sisältyä pakollinen virtuaalinen osuus (poikkeuksena väitöskirjatutkijat). Vaihdon virtuaaliselle osuudelle ei makseta apurahaa.Vaihdon kestoon voi laskea yhden matkapäivän ennen vaihtoa ja yhden vaihdon jälkeen (= 2 pv).  Monimuotoisen vaihtojakson tai lyhytliikkuvuuden minimilaajuus on 3 op sisältäen sekä virtuaalisen että fyysisen osuuden.

Erasmus-monimuoto/lyhytliikkuvuuden apurahasummat lukuvuonna 2022-23 ovat kaikkien ohjelmamaiden osalta 70 €/päivä ensimmäisen 14 vuorokauden osalta, tämän jälkeen 50 €/pv vuorokausina 15-30.

Vihreän liikkuvuuden matkatuki Erasmus-ohjelmassa

2021 käynnistyneellä Erasmus+-ohjelmakaudella on mahdollisuus saada ylimääräistä matkatukea, mikäli opiskelija valitsee vähäpäästöisen/ympäristöystävällisen matkustustavan (esim. pyörä, juna, bussi, kimppakyyti autolla, ei kuitenkaan laiva) ja enemmistö todellisista matkustetuista kilometreistä tai vähintään meno-paluumatkan toinen suunta tapahtuu ympäristöystävällisemmällä tavalla. Vihreän liikkuvuuden matkatukena maksetaan 50 € kiinteä lisäapuraha ja liikkuvuuden kestoon voi lisätä yhteensä enintään 4 ylimääräistä matkapäivää meno-paluumatkalle. Vihreän liikkuvuuden matkatukea voidaan maksaa sekä pitkäkestoiseen liikkuvuuteen että monimuoto/lyhytliikkuvuuksissa. Tukimuoto ei koske tällä hetkellä Iso-Britannian vaihtoja.

Lisätuki liikkujille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia

Erasmus+ -ohjelma tukee myös sellaisten henkilöiden liikkuvuutta, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia osallistua ohjelmaan. Suomessa kategoria on aiemmin  sisältänyt perheelliset opiskelijat. Lukuvuodesta 2022-23 alkaen kategoriaa on laajennettu ja se sisältää alla listatut ryhmät. Mikäli olet lähdössä vaihtoon lukuvuonna 2022-23 ja kuulut johonkin allaolevista ryhmistä, ole yhteydessä kansainvälisen koulutusyhteistyön palveluihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  Kategoriaan kuuluville maksetaan lisätukea 250 € / 30 päivää (Iso-Britannian osalta ainoastaan perheellisille liikkujille ja summa on 200 €/ 30 pv). Lyhytkestoisessa liikkuvuudessa lisäapuraha on vaihdon keston mukaan joko 100 € (kesto 5–14 pv) tai 150 € (kesto 15–30 pv).

Sosiaaliset esteet (Social obstacles):

 • perheelliset (alaikäisiä lapsia huollettavanaan)
 • omaishoitajana toimivat (sopimus omaishoidosta hyvinvointialueen kanssa)

Vammat (Disabilities):

 • opiskelijat, joilla on EU:n vammaiskortti, tai oikeus siihen
 • vammaiset ja toimintarajoitteiset (vähintään keskivaikea toiminnanvajaus)

Terveysongelmat (Health obstacles):

 • vakavista ja kroonisista terveysongelmista kärsivät (vähintään keskivaikea toiminnanvajaus)

Maahanmuuttajatausta (Migrant background):

 • kansainvälistä suojelua saaneet opiskelijat (pakolaiset, turvapaikanhakijat, kansainvälistä tai toissijaista suojelua saaneet, tai opiskelijalla on pakolaisen matkustusasiakirja)

Esteettömyys- tai osallisuustuki Erasmus-ohjelmassa

Esteettömyys- tai osallisuustuki on tarkoitettu mahdollistamaan vaihto silloin, kun jokin erityistarve aiheuttaa vaihtojaksolle ylimääräisiä kustannuksia, joihin ei ole mahdollista saada muualta tukea. Erityistarve voi johtua vammasta, psyykkisestä tai fyysisestä sairaudesta, oppimisvaikeudesta, henkilökohtaisesta tilanteesta tai muusta vastaavasta syystä. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi esteettömään asumiseen, liikkumiseen tai opiskeluun liittyviin erityisjärjestelyihin, kuten oppimateriaaleihin tai avustajien ja valmistelevien vierailuiden kustannuksiin. Osallisuustuki myönnetään normaalin vaihtoapurahan lisäksi ja se perustuu todellisiin kustannuksiin. Olennaista on, että vaihto-opiskelu aiheuttaa yllämainituista syistä lisäkustannuksia, joita ei korvata muista lähteistä, kuten esim Kelasta. Hakuprosessi on täysin luottamuksellinen. Hakemus tehdään yhdessä Kansainvälisen koulutusyhteistyön palveluiden kanssa ja päätöksen asiassa tekee Opetushallitus. Tuen tarve ja laatu vaihtelevat yksilöllisesti, joten myönnettävä tukisumma päätetään Opetushallituksessa aina tapauskohtaisesti.

Vaihtoon lähtijän ja kotikorkeakoulun kannattaa aloittaa valmistelut hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 6 kuukautta ennen lähtöä. Tuen hakemisen lisäksi tiedonhankinta ja erityisjärjestelyiden varmistaminen vaihtokohteessa voivat viedä aikaa.

Lisätietoa, osallistujien kokemuksia, tarkistuslista suunnittelun avuksi, hakuohjeet ja lomakkeet löytyvät Opetushallituksen esteettömyyssivuilta. Mikäli sinulla on tarve hakea esteettömyystukea tai haluat lisätietoa asiasta, ole yhteydessä meihin osoitteessa studentexchange@helsinki.fi.

 

Erasmus+ globaalin liikkuvuuden apuraha

Erasmus+ globaalin liikkuvuuden apurahaa maksetaan muutamiin, jotka vaihtuvat vuosittain EU komissiolta saadusta rahoituksesta riippuen. Kohteet vahvistetaan vuosittain ennen hakuajan alkamista. Lokakuun 2022 haussa kohteita ovat Kenia, Palestiina, Marokko, Egypti ja Uusi-Seelanti. 

Erasmus+ globaalin liikkuvuuden ohjelmassa liikkuvuusapuraha määräytyy päiväkohtaisesti vaihdon keston mukaan. Apuraha maksetaan sille ajalle, jonka opiskelijan on oltava läsnä vastaanottavassa korkeakoulussa. Tähän lasketaan vaihtoyliopiston järjestämä orientaatio, kurssiopetus ja sitä välittömästi seuraavat, ensimmäiset tentit. Huomioithan, että Erasmus-vaihdon minimikesto on kolme kuukautta*. Jos vaihdon toteutunut kesto jää alle minimikeston, vaihto katsotaan peruuntuneeksi ja koko apuraha joudutaan perimään takaisin.

*Poikkeuksena vaihtoyliopistot, joissa lukukauden virallinen pituus jää alle kolmen kuukauden.

Apuraha koostuu matkatuesta ja oleskelutuesta. Oleskelutuen suuruus on 700 euroa jokaiselta täydeltä kuukaudelta ja lisäksi noin 23 euroa päivässä vajaaksi jäävältä kuukaudelta.

Matkatuen suuruus riippuu kohdemaan etäisyydestä. 

 • Egypti, Marokko, Palestiina: 530 euroa
 • Benin, Laos, Kenia: 820 euroa
 • Uusi-Seelanti: 1500 euroa

Vaihdon todellinen kesto tarkistetaan vaihtojakson päätyttyä Letter of Confirmationista. Jos kesto on suunniteltua lyhempi, apurahan ylimääräinen osa peritään takaisin vaihdon päätyttyä.

Erasmus-apurahan ehtona on 5 opintopisteen suorittaminen kuukaudessa, eli 30 päivän aikana. Vajaat kuukaudet eivät vaikuta vaadittuun opintopistemäärään, eli jos vaihdon kesto on esimerkiksi 130 päivää (4 kuukautta ja 10 päivää), apurahan ehtona on 20 opintopisteen suorittaminen vaihtoyliopistossa.

Sveitsin liikkuvuusapuraha

Sveitsi ei osallistu Erasmus-ohjelmaan.. Tästä johtuen Sveitsin valtio maksaa liikkuvuusapurahan myös Sveitsiin vaihtoon meneville opiskelijoille. Apurahan suuruus oli lukuvuonna 2019-2020 suomalaisille opiskelijoille 380 CHF (Sveitsin frangia) per kuukausi ja se maksetaan vaihtoyliopiston kautta.

Nordplus-liikkuvuusapuraha

Nordplus-verkostot hakevat rahoituksen ja hoitavat apurahapäätökset itsenäisesti. Apuraha koostuu stipendistä ja matka-avustuksesta. Verkostot saavat itse päättää apurahan suuruuden. Alla listatut summat ovat maksimisummia.

Nordplus-verkostoa hallinnoiva korkeakoulu maksaa opiskelijan apurahan. Ohjeet apurahan hakemisesta saat liikkuvuuspalveluista. Kaikki Nordplus-opiskelijat hyväksyvät kuitenkin ennen lähtöä Mobility Onlinessa Helsingin yliopiston vaihtoa varten asettamat ehdot.

Vaihtokohde Kuukausittainen apuraha (max.) Kertaluontoinen matka-avustus (max.)
Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia, Liettua 250€ / kk 330€
Viro, Latvia, Liettua 250€ / kk 330€
Färsaaret ja Islanti 250€ / kk 660€
Grönlanti 250€ / kk 1300€
Mahdollinen lisäavustus matkoihin maan sisällä   175€

Alle 1 kk lyhytliikkuvuuksiin (express) voidaan maksaa 250€ 1. viikolta, 100€ 2. viikolta ja 100€ 3. viikolta + matka-avustus.

Kahdenvälisten vaihtojen (yliopistonlaajuiset ja yksikkökohtaiset-sopimukset) liikkuvuusapurahat

Apurahamäärät lukuvuonna 2022 - 2023 

Kahdenväliset vaihdot (yliopistonlaajuiset ja yksikkökohtaiset-sopimukset) vaihdot Venäjälle, Ukrainaan, ja Georgiaan 

Vaihtokohde Apurahan määrä: lukukausi Apurahan määrä: lukuvuosi
Venäjä 1400€ 1800€
Ukraina 1400€ 1800€
Georgia 1400€ 1800€

 

Kahdenväliset vaihdot (yliopistonlaajuiset ja yksikkökohtaiset-sopimukset) vaihdot Euroopan ulkopuolelle 

Vaihtokohde Apurahan määrä: lukukausi Apurahan määrä: lukuvuosi
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 2000€ 2500€
Oseania, Havaiji 2200€ 2700€
Aasia 2000€ 2500€
Afrikka 2000€ 2500€
Lähi-itä 2000€ 2500€
 

 

Apurahamäärät lukuvuonna 2023 - 2024 

Kahdenväliset vaihdot (yliopistonlaajuiset ja yksikkökohtaiset-sopimukset) vaihdot Venäjälle, Ukrainaan, ja Georgiaan 

Vaihtokohde Apurahan määrä: lukukausi Apurahan määrä: lukuvuosi
Venäjä 1400€ 1800€
Ukraina 1400€ 1800€
Georgia 1400€ 1800€

 

Kahdenväliset vaihdot (yliopistonlaajuiset ja yksikkökohtaiset-sopimukset) vaihdot Euroopan ulkopuolelle 

Vaihtokohde Apurahan määrä: lukukausi Apurahan määrä: lukuvuosi
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 2300€ 2700€
Oseania, Havaiji 2500€ 3000€
Aasia 2300€ 2700€
Afrikka 2300€ 2700€
Lähi-itä 2300€ 2700€

 

North2North-liikkuvuusapuraha

Helsingin yliopisto saa Opetushallitukselta vuosittain rahoituksen muutaman opiskelijan lähettämiseen North2North-opiskelijavaihtoon. Summa ilmoitetaan vuosittain, vasta vaihtohaun jälkeen. Viime vuosina se on ollut  2 000 €/lukukausi.

Free mover -liikkuvuusapuraha

Freemover-apuraha on tarkoitettu opiskelijoille, jotka hankkivat itse ulkomailta vaihto-opiskelupaikan.

 

Vaihtokohde Apurahan määrä
Eurooppa ja Venäjä 300€
muut maat 900€

Lyhytkurssien liikkuvuusapurahat

Lyhytkurssiapurahan saaminen edellyttää lyhytkurssin suorittamista hyväksytysti.

 

Kurssi Apurahan määrä   Myönnettävien apurahojen lukumäärä
Itsenäisesti järjestetty osallistuminen lyhytkurssille 500€  
Sopimusyliopiston järjestämä lyhytkurssi 500€ opiskelijan ei tarvitse maksaa kurssimaksua
Nordic Centre India -kesäkurssit (Hyderabad, Mumbai, Bangalore) 900€  3 kurssia / 1-3 opiskelijaa
Nordic Centre China -kesäkurssi (Shanghai) 500€ 1 kurssi / 1-3 opiskelijaa
Unica-opiskelijakonferenssi 250€  

Liikkuvuusapurahan hakeminen ja maksatus

Liikkuvuusapurahaa haetaan Mobility Onlinessa sen jälkeen, kun sinut on valittu Helsingin yliopistossa vaihtoon.

Huom! Jos lähdet itsenäisesti vaihtoon vaihtosopimusten ulkopuolella, hae Free mover -apurahaa ohjeiden mukaisesti.

Jotta Helsingin yliopisto pystyy maksamaan sinulle liikkuvuusapurahan toimi näin:

 • Kirjaudu Mobility Onlineen yliopiston käyttäjätunnuksellasi ja täydennä pankki- ja henkilötietosi workflown kohdassa Complete Personal Data.
 • Erasmus-vaihdot: Korjaa tarvittaessa vaihtosi päivämäärät (mikäli ne ovat tarkentuneet hakemuksesi tekemisen jälkeen) Mobility Online -tililläsi kohdasta Change stay from / stay until.
 • Lue tämän jälkeen tarkasti apurahan ehdot (Read student exchange terms and conditions). Voit joko tulostaa tai tallentaa ehdot koneellesi.
 • Hyväksy apurahan ehdot sähköisesti (Accept student exchange terms and conditions).

Hyväksy ehdot ajoissa, mieluiten jo samalla kun otat vaihtopaikan vastaan, jotta liikkuvuusapuraha voidaan maksaa sinulle ajoissa. Liikkuvuusapurahan maksupäivä on vaihtoa edeltävän kuukauden viimeinen pankkipäivä.

Mobility Onlineen liittyvissä teknisissä kysymyksissä saat apua osoitteesta kvl-admin@helsinki.fi tai puhelimitse +358 2941 22953.

Mistä näet, että apuraha on laitettu maksuun?

 • Näet Mobility Online -tililläsi merkinnän "Scholarship payment processed", joka tarkoittaa, että apurahasi on käsitelty ja, että se maksetaan sinulle vaihtoa edeltävän kuukauden viimeisenä pankkipäivänä.
 • Jos "Scholarship payment processed" -tekstiä ei näy viimeistään kuukautta ennen vaihtoa alkua, vaikka olet hyväksynyt ehdot sähköisesti hyvissä ajoin, ota yhteyttä liikkuvuuspalveluihin.
 • HUOM! Loma-aikoina (kesä, joulukuu-vuodenvaihde) apurahojen käsittelyajat voivat olla pidempiä, huolehdithan ehtojen hyväksymisestä hyvissä ajoin.

Liikkuvuusapurahan ehdot

Sitoudun noudattamaan alla lueteltuja opiskelijavaihdon ehtoja. Ehdot 2-3 ja 5-6 koskevat myös ilman liikkuvuuspalveluiden apurahaa lähteviä. Apurahaa ei voida maksaa, jos opiskelija ei hyväksy apurahan ehtoja hakemustilillään Mobility Onlinessa. Liikkuvuuspalvelut myöntää apurahoja Helsingin yliopistossa lukuvuosittain vahvistetuin perustein. Apurahojen yleiset ehdot ja apurahasummat julkaistaan Opiskelijan ohjeissa (Vaihdon rahoitus).

1. Käytän apurahaa vain opiskelijavaihdosta aiheutuvien matka-, vakuutus-, oleskelu-, asumis- ja opiskelukuluihin.

2. Opiskelen täysipäiväisesti vaihtojakson aikana ja pyrin noudattamaan ennakkoon laatimaani opintosuunnitelmaa. Sitoudun suorittamaan vaihtoyliopistossa akateemisia opintoja vähintään 5 opintopistettä / kuukausi. Jos lähden vaihtoyliopistoon, joka ei käytä ECTS opintopisteitä, vastaava vaadittava määrä on ilmoitettu kohdeyliopiston opintopisteinä Opiskelijan ohjeissa. Poikkeuksena 5 opintopistettä / kuukausi -määrään ovat kohdeyliopistot, jotka vaativat opiskelijaa suorittamaan enemmän kuin viisi opintopistettä kuukaudessa. Tällöin noudatetaan vastaanottavan yliopiston vaatimuksia ja ohjeistusta.

Sitoudun käyttämään vaihdossa suoritetut opinnot osana Helsingin yliopistossa suoritettavaa tutkintoa. Kesäkurssistipendi edellyttää, että kurssi suoritetaan hyväksytysti, vaikka vaihto-aika jää alle kuukauden. Vaihto-opinnoiksi ei huomioida liikunta- ja harrastuskursseja, vaikka vaihtoyliopisto antaisi niistä opintopisteitä. Perinteisten taidemuotojen ja taitoaineiden kurssien soveltuvuudesta tutkintoon päättää Helsingin yliopistossa kunkin opintojakson vastuuopettaja. Jos vastuuopettaja päättää että kurssisuoritus hyväksiluetaan, suoritus huomioidaan myös vaihdon aikana suoritettavien kurssien määrässä.

3. Ilmoitan opiskelijavaihtoni pidentymisestä, keskeytymisestä, lyhenemisestä tai peruuntumisesta välittömästi liikkuvuuspalveluihin. Ymmärrän, että apurahan lisäosaa ei myönnetä, jos haen sitä vasta alkuperäisen vaihtoaikani päätyttyä.

4. Sitoudun palauttamaan apurahan tai osan siitä vaihdon lyhentyessä siten, että muutos vaikuttaa apurahan määrään. Ymmärrän, että voin joutua palauttamaan apurahani myös, jos opintosuorituksia ei ole vaihdon ajalta riittävästi.

5. Huolehdin itse tarvittavien vakuutusten (sairaus- ja matkavakuutus) hankkimisesta, koska Helsingin yliopisto ei vakuuta vaihtoon lähteviä opiskelijoita.

6. Palautan vaihtodokumentit (vaihtoaikatodistus eli Letter of Confirmation* ja opintosuoritusote eli Transcript of Records) ja täytän liikkuvuuspalveluiden vaihtopalautelomakkeen Mobility Online -hakemustililläni 2 kk:n sisällä vaihdosta palattuani. Erasmus-vaihdossa palautan myös allekirjoitetun Learning Agreementin liikkuvuuspalveluihin ja vastaan EU Survey -kyselyyn 2 kk:n sisällä vaihdosta palattuani.

*Huom. Letter of Confirmation -lomakkeen palauttavat vain Erasmus-, Nordplus- ja Nordlys-vaihdossa olleet.

 

Huomaathan, että et voi saada samaan aikaan sekä palkkaa että vaihtoapurahaa Helsingin yliopistolta. Työskentely yliopistolla ennen vaihdon alkua voi vaikuttaa apurahan maksupäivään. Ota yhteyttä liikkuvuuspalveluihin studentexchange@helsinki.fi, mikäli olet työsuhteessa yliopistoon vaihtoa edeltävien kahden kuukauden aikana.

Vaihtoajan keston vaikutus liikkuvuusapurahaan

Vaihtoajan muutokset vaikuttavat apurahasi suuruuteen ja niistä on aina ilmoitettava liikkuvuuspalveluille. Ilmoita välittömästi vaihtojaksosi peruuntumisesta, keskeytymisestä, lyhentymisestä tai pidentymisestä ja toimi Muutokset vaihdon aikana -sivulta löytyvien ohjeiden mukaisesti.

Tilanteesta riippuen joko myönnämme sinulle lisää apurahaa ja vaihtoaikaa tai lähetämme ohjeet apurahan (tai osan siitä) palauttamista varten. Vaihdon lyhentyessä tai keskeytyessä joudut yleensä palauttamaan jo maksetun apurahan. Jos vaihtosi keskeytyy erityisen painavasta syystä, toimita siitä kirjallinen selvitys.

Huomioithan, että Erasmus-vaihdon minimikesto on kolme kuukautta*. Jos vaihdon toteutunut kesto jää alle minimikeston, vaihto katsotaan peruuntuneeksi ja koko apuraha joudutaan perimään takaisin.
*Poikkeuksena vaihtoyliopistot, joissa lukukauden virallinen pituus jää alle kolmen kuukauden.

Vaihdon pidentäjälle myönnettävän apurahan lisäosan myöntämisen ehtona on, että vaihtosopimuksessa on jäljellä käyttämättömiä vaihtokuukausia. Lisäosan maksaminen edellyttää, että opiskelija toimittaa liikkuvuuspalveluihin vaihtoyliopiston koordinaattorin vahvistuksen vaihdon pidentymisestä ja laatii opintosuunnitelman jatketulle vaihtoajalle. Vaaditut dokumentit toimitetaan viimeistään kuukautta ennen opiskelijan alkuperäisen vaihtoajan päättymistä. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ajoissa, lisäosaa ei makseta. Vaihdon päätyttyä ilmoitettu pidentynyt vaihtoaika ei vaikuta apurahasi määrään.

Opintoraha ja asumistuki ulkomaille

Yleensä opiskelijoiden rahoitus perustuu myös ulkomailla suurelta osin opintotukeen (opintoraha, asumistuki ja opintolaina). Lue lisää opintotuesta ulkomaille Kelan sivuilta.

Esteettömyystuki

Esteettömyystuki on tarkoitettu ohjelmiin osallistuville henkilölle, joilla on erityistarpeita ja jotka tarvitsevat lisätukea vaihtonsa toteuttamiseksi. Tukea on mahdollista hakea Erasmus+ ja Nordplus -ohjelmissa. Tukea haetaan jatkuvalla hakuajalla erillisellä hakulomakkeella. Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti. Lue lisää Opetushallituksen sivuilta. Erasmus+ ohjelman osalta esteettömyystukea kuvataan tarkemmin yllä Erasmus liikkuvuusapuraha-osiossa.

Muut apurahat ja stipendit

Yliopiston ulkopuolisten apurahojen ja stipendien hakeminen on oman aktiivisuutesi varassa. Muut apurahat eivät vaikuta liikkuvuusapurahan vastaanottamiseen. Vinkkejä muista apurahoja myöntävistä tahoista löydät sivulta Apurahat, stipendit ja avustukset.