Vaihdon rahoitus

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Opiskelijavaihtoon lähtevä voi saada liikkuvuusapurahaa sekä opintotukea ulkomaille. Jos lähdet vaihtoon jonkin Helsingin yliopiston vaihto-ohjelman kautta, sinun ei yleensä tarvitse maksaa vaihtoyliopiston lukukausimaksua. Joudut todennäköisesti kuitenkin itse maksamaan esimerkiksi asumisen, opiskelumateriaalin ja mahdolliset kielitestit ja viisumikulut.

Liikkuvuusapuraha opiskelijavaihtoon

Liikkuvuuspalvelut maksaa sinulle liikkuvuusapurahan, jos lähdet vaihtoon Helsingin yliopiston vaihtosopimuksen perusteella. Poikkeuksena ovat Nordplus-ohjelman vaihdot sekä Sveitsiin suuntautuvat vaihdot, joissa apurahan maksaa verkosto tai vastaanottava taho.

Liikkuvuusapuraha on kertamaksuinen apuraha, jonka tarkoitus on kattaa lähinnä matkakuluja. Voit saada vain yhden liikkuvuusapurahan yhtä vaihtoa kohti.

Apurahasummista päätetään vuosittain. Päätös maksettavista apurahojen summista tehdään aina ennen helmikuuta koskien seuraavana syksynä alkavaa lukuvuotta.

Liikkuvuusapuraha ei ole veronalaista tuloa, joten Kela ei ota sitä huomioon opintotuen tulovalvonnassa.

Erasmus-liikkuvuusapuraha

Erasmus-opiskelijavaihdot Eurooppaan lukuvuonna 2020-2022

Erasmus+ -ohjelmassa opiskelijan saama liikkuvuusapuraha määräytyy päiväkohtaisesti vaihdon keston sekä vaihtokohteen mukaan. Euroopan unioni on määritellyt maaryhmät hintatason perusteella.

Apuraha maksetaan sille ajalle, jonka opiskelijan on oltava läsnä vastaanottavassa korkeakoulussa. Tähän lasketaan vaihtoyliopiston järjestämä orientaatio, kurssiopetus ja sitä välittömästi seuraavat, ensimmäiset tentit. Ennen vaihtoa järjestettävä kielikurssi vaihtoyliopistossa ei pääsääntöisesti ole osa vaihtoa niissä kielissä joissa on tarjolla OLS-kielikurssi. Lisätietoa OLS-kielikurssista täältä

Huomioithan, että Erasmus-vaihdon minimikesto on kolme kuukautta*. Jos vaihdon toteutunut kesto jää alle minimikeston, vaihto katsotaan peruuntuneeksi ja koko apuraha joudutaan perimään takaisin.

*Poikkeuksena vaihtoyliopistot, joissa lukukauden virallinen pituus jää alle kolmen kuukauden.

Lukuvuoden 2020-2021 Erasmus-apurahat ovat seuraavat:

Vaihtokohde Apuraha/päivä
Irlanti, Iso-Britannia, Islanti, Liechtenstein, Luxembourg, Norja, Ruotsi, Tanska 15,67 €
Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Makedonia, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Turkki, Unkari, Viro 14 €

Lukuvuoden 2021-22 osalta apurahasummia ei ole vielä vahvistettu

Vaihdon todellinen kesto tarkistetaan vaihtojakson päätyttyä Letter of Confirmationista. Jos kesto on suunniteltua lyhempi, apurahan ylimääräinen osa peritään takaisin vaihdon päätyttyä.

Erasmus-apurahan ehtona on 5 opintopisteen suorittaminen kuukaudessa, eli 30 päivän aikana. Vajaat kuukaudet eivät vaikuta vaadittuun opintopistemäärään, eli jos vaihdon kesto on esimerkiksi 130 päivää (4 kuukautta ja 10 päivää), apurahan ehtona on 20 opintopisteen suorittaminen vaihtoyliopistossa.

Erasmus-apuraha perheellisille opiskelijoille

Opiskelijoille, jotka toimivat alaikäisen lapsen huoltajana maksetaan lisätukea 200€ / 30 päivää. Tuki maksetaan, vaikka lapsi/lapset jäisivät kotimaahan.

Erasmus+ globaalin liikkuvuuden apuraha

Erasmus+ globaalin liikkuvuuden apurahaa maksetaan muutamiin kahdenvälisten vaihtojen kohteisiin, jotka vaihtuvat vuosittain EU komissiolta saadusta rahoituksesta riippuen. Kohteet vahvistetaan vuosittain ennen hakuajan alkamista.

Erasmus+ globaalin liikkuvuuden ohjelmassa liikkuvuusapuraha määräytyy päiväkohtaisesti vaihdon keston mukaan. Apuraha maksetaan sille ajalle, jonka opiskelijan on oltava läsnä vastaanottavassa korkeakoulussa. Tähän lasketaan vaihtoyliopiston järjestämä orientaatio, kurssiopetus ja sitä välittömästi seuraavat, ensimmäiset tentit. Huomioithan, että Erasmus-vaihdon minimikesto on kolme kuukautta*. Jos vaihdon toteutunut kesto jää alle minimikeston, vaihto katsotaan peruuntuneeksi ja koko apuraha joudutaan perimään takaisin.

*Poikkeuksena vaihtoyliopistot, joissa lukukauden virallinen pituus jää alle kolmen kuukauden.

Apuraha koostuu matkatuesta ja oleskelutuesta. Oleskelutuen suuruus on 700 euroa jokaiselta täydeltä kuukaudelta ja lisäksi noin 23 euroa päivässä vajaaksi jäävältä kuukaudelta.

Matkatuen suuruus riippuu kohdemaan etäisyydestä. Esimerkiksi:

 • Georgia: 360 euroa
 • Israel Libanon, Egypti, Jordania, Marokko: 530 euroa
 • Benin, Laos: 820 euroa
 • Uusi-Seelanti, Yhdysvallat: 1500 euroa

Vaihdon todellinen kesto tarkistetaan vaihtojakson päätyttyä Letter of Confirmationista. Jos kesto on suunniteltua lyhempi, apurahan ylimääräinen osa peritään takaisin vaihdon päätyttyä.

Erasmus-apurahan ehtona on 5 opintopisteen suorittaminen kuukaudessa, eli 30 päivän aikana. Vajaat kuukaudet eivät vaikuta vaadittuun opintopistemäärään, eli jos vaihdon kesto on esimerkiksi 130 päivää (4 kuukautta ja 10 päivää), apurahan ehtona on 20 opintopisteen suorittaminen vaihtoyliopistossa.

Sveitsin liikkuvuusapuraha

Sveitsi ei osallistu Erasmus-ohjelmaan.. Tästä johtuen Sveitsin valtio maksaa liikkuvuusapurahan myös Sveitsiin vaihtoon meneville opiskelijoille. Apurahan suuruus oli lukuvuonna 2019-2020 suomalaisille opiskelijoille 380 CHF (Sveitsin frangia) per kuukausi ja se maksetaan vaihtoyliopiston kautta.

Nordplus- ja Nordlys-liikkuvuusapurahat

Nordplus-verkostot hakevat rahoituksen ja hoitavat apurahapäätökset itsenäisesti. Apuraha koostuu stipendistä ja matka-avustuksesta. Verkostot saavat itse päättää apurahan suuruuden. Alla listatut summat ovat maksimisummia.

Nordplus-verkosto maksaa opiskelijan apurahan. Ohjeet apurahan hakemisesta saat liikkuvuuspalveluista. Kaikki Nordplus-opiskelijat hyväksyvät kuitenkin ennen lähtöä Mobility Onlinessa Helsingin yliopiston vaihtoa varten asettamat ehdot.

Nordlys-vaihtoon lähtijälle pyritään maksamaan alla olevan taulukon mukaisesti maksimimääräinen apuraha. Nordlys-apuraha maksetaan liikkuvuuspalveluista.

 

Vaihtokohde Stipendi (max.) Matka-avustus (max.)
Ruotsi, Norja, Tanska, Ahvenanmaa 200€ / kk 330€
Viro, Latvia, Liettua 200€ / kk 330€
Färsaaret ja Islanti 200€ / kk 660€
Grönlanti 200€ / kk 1300€

Kahdenvälisten vaihtojen (yliopistonlaajuiset ja yksikkökohtaiset-sopimukset) liikkuvuusapurahat

Apurahamäärät lukuvuonna 2020 - 2021 

 

Kahdenväliset vaihdot (yliopistonlaajuiset ja yksikkökohtaiset-sopimukset) vaihdot Venäjälle, Ukrainaan, ja Georgiaan *

Vaihtokohde Apurahan määrä: lukukausi Apurahan määrä: lukuvuosi
Venäjä 1000€ 1300€
Ukraina 1000€ 1300€

*Jos sinut valitaan vaihtoon Venäjälle lukuvuonna 2020-2021 vaihtoyliopistoon St Petersburg State University tai Higher School of Economics, apurahasi maksetaan FIRST+ apurahasääntöjen mukaisesti. Tällöin apuraha on 2240€ / lukukausi Pietari tai 2600 € / lukukausi Moskova

 

Kahdenväliset vaihdot (yliopistonlaajuiset ja yksikkökohtaiset-sopimukset) vaihdot Euroopan ulkopuolelle 

Vaihtokohde Apurahan määrä: lukukausi Apurahan määrä: lukuvuosi
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 2000€ 2500€
Oseania* 2200€ 2700€
Aasia** 2000€ 2500€
Afrikka*** 2000€ 2500€
Lähi-itä**** 2000€ 2500€
 

*University of Canterburyyn (Uusi-Seelanti) on myös kaksi Erasmus+ globaalin liikkuvuuden apurahaa lukuvuodelle 2021 - 2022.

**Jos sinut valitaan vaihtoon Laosiin lukuvuonna 2021-2022, apurahasi maksetaan Erasmus+ globaalin liikkuvuuden apurahasääntöjen mukaisesti.

***Jos sinut valitaan vaihtoon Egyptiin, Beniniin tai Marokkoon lukuvuonna 2021-2022, apurahasi maksetaan Erasmus+ globaalin liikkuvuuden apurahasääntöjen mukaisesti.

****Jos sinut valitaan vaihtoon Israeliin, Jordaniaan tai Libanoniin lukuvuonna 2021-2022, apurahasi maksetaan Erasmus+ globaalin liikkuvuuden apurahasääntöjen mukaisesti.

 

North2North-liikkuvuusapuraha

Helsingin yliopisto saa Opetushallitukselta vuosittain rahoituksen muutaman opiskelijan lähettämiseen North2North-opiskelijavaihtoon. Summa ilmoitetaan vuosittain, vasta vaihtohaun jälkeen. Viime vuosina se on ollut  2 000 €/lukukausi.

Free mover -liikkuvuusapuraha

Freemover-apuraha on tarkoitettu opiskelijoille, jotka hankkivat itse ulkomailta vaihto-opiskelupaikan.

 

Vaihtokohde Apurahan määrä
Eurooppa ja Venäjä 300€
muut maat 900€

Lyhytkurssien liikkuvuusapurahat

Lyhytkurssiapurahan saaminen edellyttää lyhytkurssin suorittamista hyväksytysti.

 

Kurssi Apurahan määrä   Myönnettävien apurahojen lukumäärä
Itsenäisesti järjestetty osallistuminen lyhytkurssille 500€  
Sopimusyliopiston järjestämä lyhytkurssi 500€ opiskelijan ei tarvitse maksaa kurssimaksua
Nordic Centre India -kesäkurssit (Hyderabad, Mumbai, Bangalore) 900€  3 kurssia / 1-3 opiskelijaa
Nordic Centre China -kesäkurssi (Shanghai) 500€ 1 kurssi / 1-3 opiskelijaa
Unica-opiskelijakonferenssi 250€  

Liikkuvuusapurahan hakeminen ja maksatus

Liikkuvuusapurahaa haetaan Mobility Onlinessa sen jälkeen, kun sinut on valittu Helsingin yliopistossa vaihtoon.

Huom! Jos lähdet itsenäisesti vaihtoon vaihtosopimusten ulkopuolella, hae Free mover -apurahaa ohjeiden mukaisesti.

Jotta Helsingin yliopisto pystyy maksamaan sinulle liikkuvuusapurahan toimi näin:

 • Kirjaudu Mobility Onlineen yliopiston käyttäjätunnuksellasi ja täydennä pankki- ja henkilötietosi workflown kohdassa Complete Personal Data.
 • Erasmus-vaihdot: Korjaa tarvittaessa vaihtosi päivämäärät (mikäli ne ovat tarkentuneet hakemuksesi tekemisen jälkeen) Mobility Online -tililläsi kohdasta Change stay from / stay until.
 • Lue tämän jälkeen tarkasti apurahan ehdot (Read student exchange terms and conditions). Voit joko tulostaa tai tallentaa ehdot koneellesi.
 • Hyväksy apurahan ehdot sähköisesti (Accept student exchange terms and conditions).

Hyväksy ehdot ajoissa, mieluiten jo samalla kun otat vaihtopaikan vastaan, jotta liikkuvuusapuraha voidaan maksaa sinulle ajoissa. Liikkuvuusapurahan maksupäivä on vaihtoa edeltävän kuukauden viimeinen pankkipäivä.

Mobility Onlineen liittyvissä teknisissä kysymyksissä saat apua osoitteesta kvl-admin@helsinki.fi tai puhelimitse +358 2941 22953.

Mistä näet, että apuraha on laitettu maksuun?

 • Näet Mobility Online -tililläsi merkinnän "Scholarship payment processed", joka tarkoittaa, että apurahasi on käsitelty ja, että se maksetaan sinulle vaihtoa edeltävän kuukauden viimeisenä pankkipäivänä.
 • Jos "Scholarship payment processed" -tekstiä ei näy viimeistään kuukautta ennen vaihtoa alkua, vaikka olet hyväksynyt ehdot sähköisesti hyvissä ajoin, ota yhteyttä liikkuvuuspalveluihin.
 • HUOM! Loma-aikoina (kesä, joulukuu-vuodenvaihde) apurahojen käsittelyajat voivat olla pidempiä, huolehdithan ehtojen hyväksymisestä hyvissä ajoin.

Liikkuvuusapurahan ehdot

Sitoudun noudattamaan alla lueteltuja opiskelijavaihdon ehtoja. Ehdot 2-3 ja 5-6 koskevat myös ilman liikkuvuuspalveluiden apurahaa lähteviä. Apurahaa ei voida maksaa, jos opiskelija ei hyväksy apurahan ehtoja hakemustilillään Mobility Onlinessa. Liikkuvuuspalvelut myöntää apurahoja Helsingin yliopistossa lukuvuosittain vahvistetuin perustein. Apurahojen yleiset ehdot ja apurahasummat julkaistaan Opiskelijan ohjeissa (Vaihdon rahoitus).

1. Käytän apurahaa vain opiskelijavaihdosta aiheutuvien matka-, vakuutus-, oleskelu-, asumis- ja opiskelukuluihin.

2. Opiskelen täysipäiväisesti vaihtojakson aikana ja pyrin noudattamaan ennakkoon laatimaani opintosuunnitelmaa. Sitoudun suorittamaan vaihtoyliopistossa akateemisia opintoja vähintään 5 opintopistettä / kuukausi. Jos lähden vaihtoyliopistoon, joka ei käytä ECTS opintopisteitä, vastaava vaadittava määrä on ilmoitettu kohdeyliopiston opintopisteinä Opiskelijan ohjeissa. Poikkeuksena 5 opintopistettä / kuukausi -määrään ovat kohdeyliopistot, jotka vaativat opiskelijaa suorittamaan enemmän kuin viisi opintopistettä kuukaudessa. Tällöin noudatetaan vastaanottavan yliopiston vaatimuksia ja ohjeistusta.

Sitoudun käyttämään vaihdossa suoritetut opinnot osana Helsingin yliopistossa suoritettavaa tutkintoa. Kesäkurssistipendi edellyttää, että kurssi suoritetaan hyväksytysti, vaikka vaihto-aika jää alle kuukauden. Vaihto-opinnoiksi ei huomioida liikunta- ja harrastuskursseja, vaikka vaihtoyliopisto antaisi niistä opintopisteitä. Perinteisten taidemuotojen ja taitoaineiden kurssien soveltuvuudesta tutkintoon päättää Helsingin yliopistossa kunkin opintojakson vastuuopettaja. Jos vastuuopettaja päättää että kurssisuoritus hyväksiluetaan, suoritus huomioidaan myös vaihdon aikana suoritettavien kurssien määrässä.

3. Ilmoitan opiskelijavaihtoni pidentymisestä, keskeytymisestä, lyhenemisestä tai peruuntumisesta välittömästi liikkuvuuspalveluihin. Ymmärrän, että apurahan lisäosaa ei myönnetä, jos haen sitä vasta alkuperäisen vaihtoaikani päätyttyä.

4. Sitoudun palauttamaan apurahan tai osan siitä vaihdon lyhentyessä siten, että muutos vaikuttaa apurahan määrään. Ymmärrän, että voin joutua palauttamaan apurahani myös, jos opintosuorituksia ei ole vaihdon ajalta riittävästi.

5. Huolehdin itse tarvittavien vakuutusten (sairaus- ja matkavakuutus) hankkimisesta, koska Helsingin yliopisto ei vakuuta vaihtoon lähteviä opiskelijoita.

6. Palautan vaihtodokumentit (vaihtoaikatodistus eli Letter of Confirmation* ja opintosuoritusote eli Transcript of Records) ja täytän liikkuvuuspalveluiden vaihtopalautelomakkeen Mobility Online -hakemustililläni 2 kk:n sisällä vaihdosta palattuani. Erasmus-vaihdossa palautan myös allekirjoitetun Learning Agreementin liikkuvuuspalveluihin ja vastaan EU Survey -kyselyyn 2 kk:n sisällä vaihdosta palattuani.

*Huom. Letter of Confirmation -lomakkeen palauttavat vain Erasmus-, Nordplus- ja Nordlys-vaihdossa olleet.

 

Huomaathan, että et voi saada samaan aikaan sekä palkkaa että vaihtoapurahaa Helsingin yliopistolta. Työskentely yliopistolla ennen vaihdon alkua voi vaikuttaa apurahan maksupäivään. Ota yhteyttä liikkuvuuspalveluihin studentexchange@helsinki.fi, mikäli olet työsuhteessa yliopistoon vaihtoa edeltävien kahden kuukauden aikana.

Vaihtoajan keston vaikutus liikkuvuusapurahaan

Vaihtoajan muutokset vaikuttavat apurahasi suuruuteen ja niistä on aina ilmoitettava liikkuvuuspalveluille. Ilmoita välittömästi vaihtojaksosi peruuntumisesta, keskeytymisestä, lyhentymisestä tai pidentymisestä ja toimi Muutokset vaihdon aikana -sivulta löytyvien ohjeiden mukaisesti.

Tilanteesta riippuen joko myönnämme sinulle lisää apurahaa ja vaihtoaikaa tai lähetämme ohjeet apurahan (tai osan siitä) palauttamista varten. Vaihdon lyhentyessä tai keskeytyessä joudut yleensä palauttamaan jo maksetun apurahan. Jos vaihtosi keskeytyy erityisen painavasta syystä, toimita siitä kirjallinen selvitys.

Huomioithan, että Erasmus-vaihdon minimikesto on kolme kuukautta*. Jos vaihdon toteutunut kesto jää alle minimikeston, vaihto katsotaan peruuntuneeksi ja koko apuraha joudutaan perimään takaisin.
*Poikkeuksena vaihtoyliopistot, joissa lukukauden virallinen pituus jää alle kolmen kuukauden.

Vaihdon pidentäjälle myönnettävän apurahan lisäosan myöntämisen ehtona on, että vaihtosopimuksessa on jäljellä käyttämättömiä vaihtokuukausia. Lisäosan maksaminen edellyttää, että opiskelija toimittaa liikkuvuuspalveluihin vaihtoyliopiston koordinaattorin vahvistuksen vaihdon pidentymisestä ja laatii opintosuunnitelman jatketulle vaihtoajalle. Vaaditut dokumentit toimitetaan viimeistään kuukautta ennen opiskelijan alkuperäisen vaihtoajan päättymistä. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ajoissa, lisäosaa ei makseta. Vaihdon päätyttyä ilmoitettu pidentynyt vaihtoaika ei vaikuta apurahasi määrään.

Opintoraha ja asumistuki ulkomaille

Yleensä opiskelijoiden rahoitus perustuu myös ulkomailla suurelta osin opintotukeen (opintoraha, asumistuki ja opintolaina). Lue lisää opintotuesta ulkomaille Kelan sivuilta. Vastauksia löytyy myös Kysy Kelasta -palvelusta.

Esteettömyystuki

Esteettömyystuki on tarkoitettu ohjelmiin osallistuville henkilölle, joilla on erityistarpeita ja jotka tarvitsevat lisätukea vaihtonsa toteuttamiseksi. Tukea on mahdollista hakea Erasmus+ ja Nordplus -ohjelmissa. Tukea haetaan jatkuvalla hakuajalla erillisellä hakulomakkeella. Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti. Lue lisää Opetushallituksen sivuilta.

Muut apurahat ja stipendit

Yliopiston ulkopuolisten apurahojen ja stipendien hakeminen on oman aktiivisuutesi varassa. Muut apurahat eivät vaikuta liikkuvuusapurahan vastaanottamiseen. Vinkkejä muista apurahoja myöntävistä tahoista löydät sivulta Apurahat, stipendit ja avustukset.