Väitöskirjan kielentarkastus

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

On tärkeää, että opinnäytteet eivät jää kieliasun puutteellisuuden vuoksi vaille ansaitsemaansa huomiota tiedeyhteisössä. Väittelijän tehtävä on huolehtia siitä, että väitöskirjan kieliasu vastaa tieteellisiltä julkaisuilta vaadittavaa tasoa. Väitöskäsikirjoituksen voi käyttää kielentarkastuksessa, jos olet kirjoittanut väitöskirjan muulla kuin äidinkielelläsi ja etenkin jos ohjaajasi arvioi, että kielentarkastus on tarpeen. Tiedekunnissa, joiden aloilla kirjoitetaan paljon pitkiä, tekstivoittoisia monografioita, väitöskirjan kielentarkastusta yleensä myös tuetaan tiedekunnan puolesta. Mikäli aiot tarkastuttaa väitöskirjasi kieliasun, tutustu tiedekuntasi kielentarkastusta koskeviin ohjeisiin hyvissä ajoin ennen aiottua tarkastusta. Tiedekuntien tarkentavat ohjeet löydät alempaa tältä sivulta.

Väitöskäsikirjoituksen kieli tarkastetaan useimmiten vasta esitarkastuksen jälkeen ja ennen väitöskirjaksi painattamista, mutta se on mahdollista tehdä myös ennen esitarkastusta.

Helsingin yliopiston Kielikeskus tarjoaa kielentarkistuspalveluita. Halutessasi voit käyttää myös ulkopuolista kielentarkastajaa – huomaathan kuitenkin, että tiedekuntasi kielentarkastustuki ei välttämättä korvaa ulkopuolisella tarkastajalla teetettyä tarkastusta.

Humanistinen tiedekunta

Humanistinen tiedekunta tukee väitöskirjan kielentarkastuttamista yliopiston Kielipalveluissa silloin, kun väitöskirja on kirjoitettu muulla kuin opiskelijan äidinkielellä. Tukea maksetaan kielipalveluiden voimassaolevan hinnaston mukaisesti yliopiston asettamaan monografian suositusmittaan asti (550 000 merkkiä ilman välilyöntejä eli n. 250 sivua / 2200 merkkiä sivu). Tämän ylittävistä kustannuksista opiskelijan tulee huolehtia itse. Tilausohjeet löytyvät Kielipalvelujen Flamma-sivuilta. Väitöskirjan tarkistukseen on hyvä varata aikaa 1–2 kuukautta tekstin pituudesta riippuen.

Kielipalveluihin tulee tilauksen yhteydessä ilmoittaa tiedekunnan tulosyksikkökoodi: H400 ja lisätä sähköisen tilauslomakkeen lisätietoja -kenttään seuraava lause: "Humanistinen tiedekunta maksaa tarkastuksen 550 000 merkkiin asti (ilman välilyöntejä), WBS-koodi 7400100".

Väitöskirjan kielentarkastustukea voi käyttää myös sellaisten artikkelien kielentarkastukseen, jotka sisältyvät väitöskirjaan. Jos tarkastus tehdään useissa osissa, tarkastettujen sivujen kokonaismäärä ei saa ylittää 550 000 merkin tukikattoa.

Jos käsikirjoituksesi kieliasu on mielestäsi riittävän hyvä esitarkastusta varten, kielentarkastus kannattaa tehdä vasta, kun olet saanut esitarkastuslausunnot ja tehnyt käsikirjoitukseen niiden edellyttämät muutokset. Jos kuitenkin olet epävarma kieliasusta, voit halutessasi teettää kielentarkastuksen ennen väitöskirjan jättämistä esitarkastukseen. Tällaisissa tapauksissa mahdolliset väittelyluvan saamisen jälkeen tehdyt muutokset käsikirjoitukseen tarkastetaan erikseen. Jos sinulla on kysyttävää kielentarkastukseen liittyen, voit aina olla yhteydessä tiedekunnan jatko-opintopalveluihin.

Tiivistelmän kielentarkastus

Tiedekunta suosittelee englanninkielisten tiivistelmien kielen tarkistuttamista. Mikäli haluat tarkistuttaa englanninkielisen tiivistelmäsi kieliasun ilmaiseksi ennen valmiin väitöskirjan tallentamista E-thesis-palveluun tallennusta, voit toimittaa sen tarkastettavaksi yliopiston kielipalveluihin (tilausohjeet löytyvät Kielipalvelujen Flamma-sivuilta). Kielipalveluihin tulee tilauksen yhteydessä ilmoittaa tiedekunnan tulosyksikkökoodi (H400) sekä wbs-koodi (7400001).

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa väitöskirjan kielentarkastusta suositellaan, mikäli väittelijä ja ohjaaja arvoivat sen olevan tarpeen. Väitöskäsikirjoituksen voi käyttää kielentarkastuksessa, jos olet kirjoittanut väitöskirjan muulla kuin äidinkielelläsi.

HUOM! Kielentarkastukselle tulee olla pääohjaajan suostumus.

Kasvatustieteellinen tiedekunta maksaa tiedekunnassa tutkintoa tekevien väittelijöiden artikkeliväitöskirjan artikkeleiden ja yhteenvedon kielentarkastuksen Kielipalveluissa. Ennen 31.7.2017 aloittaneiden tohtorikoulutettavien monografiaväitöskirjojen kielentarkastusta tiedekunta tukee 250 sivuun asti, kuitenkin maksimissaan 3400 euroa väittelijää kohden. 31.7.2017 jälkeen opinto-oikeuden saaneiden väittelijöiden kohdalla tiedekunta tukee vain artikkeliväitöskirjan kielentarkastusta, jolloin väittelijä on itse vastuussa monografiaväitöskirjan kielentarkastuskuluista.

Jos käsikirjoituksesi kieliasu on mielestäsi riittävän hyvä esitarkastusta varten, kielentarkastus kannattaa tehdä vasta, kun olet saanut esitarkastuslausunnot ja tehnyt käsikirjoitukseen niiden edellyttämät muutokset. Jos kuitenkin olet epävarma kieliasusta, voit halutessasi teettää kielentarkastuksen ennen väitöskirjan jättämistä esitarkastukseen. Tällaisissa tapauksissa mahdolliset väittelyluvan saamisen jälkeen tehdyt muutokset käsikirjoitukseen merkitään tekstiin eri värillä, ja työ tarkastetaan uudelleen vain niiltä osin.

Lisätietoa ja kielentarkastuksen tilauslomake Kielipalveluiden Flamma-sivuilla. Lomakkeelle tulee täyttää tiedekunnan vastuualuekoodi H610 ja wbs 7610003. Lisäksi, lomakkeen kenttään "Laskutuksen lisätietoja" tulee täyttää pääohjaajan nimi ja vahvistus, että ohjaaja on hyväksynyt työn laittamisen kielentarkastukseen.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutettavat voivat lähettää väitöskirjansa tiedekunnan kääntäjälle Marina Kurténille kielentarkistusta varten. Hän voi tarkistaa johdanto- ja loppupäätelmäkappaleet artikkeliväitöskirjoista sekä monografiat kokonaan.

Sovi kielentarkastuksesta ottamalla Marinaan yhteyttä (kurten@cs.helsinki.fi) ja kerro viestissäsi:

 • kuinka monta sivua haluat tarkastettavan, ja
 • milloin tarkastuksen täytyisi olla valmis.

Oikeustieteellinen tiedekunta

Yliopiston Kielipalveluiden luovuttua ilmaisesta väitöskirjojen kielentarkastuksesta, oikeustieteellinen tiedekunta (Dekaanin päätös 159/2017)  tukee 13.6.2017 alkaen väitöskirjojensa kielentarkastusta 250 sivuun asti, kuitenkin maksimissaan 3400 euroa väittelijää kohden seuraavien ehtojen mukaisesti:

 • väittelijä on läsnäoleva jatko-opiskelija oikeustieteellisessä tiedekunnassa
 • väittelijän ei ole mahdollista saada kielentarkastukseen muuta tukea
 • tukea voi käyttää monografian, artikkeliväitöskirjan yhteenvedon ja/tai väitöskirjaan tulevien osajulkaisujen kielentarkastamiseen mutta ei muihin artikkeleihin
 • yhteenvedon tai monografian kielentarkastus suositellaan tehtäväksi hyväksytyn esitarkastuksen jälkeen
 • tuen saamisen ehtona on taloushallintoon toimitetut asianmukaiset tositteet

Väitöskirjojen ja lisensiaatintöiden kielentarkistus tehdään mieluiten esitarkistajien lausuntojen jälkeen. Väittelijä voi laskuttaa tiedekunnalta maksamansa kielentarkastuskulut jälkikäteen tai kielentarkastaja voi lähettää laskun yliopiston laskutusosoitteeseen (ensisijainen tapa on verkkolaskutus).

Teologinen tiedekunta

Teologinen tiedekunta tukee väitöskirjan kielentarkastuttamista yliopiston Kielipalveluissa silloin, kun väitöskirja on kirjoitettu muulla kuin opiskelijan äidinkielellä. Tukea maksetaan kielipalveluiden voimassaolevan hinnaston mukaisesti yliopiston asettamaan monografian suositusmittaan asti (550 000 merkkiä ilman välilyöntejä eli n. 250 sivua / 2200 merkkiä sivu). Tämän ylittävistä kustannuksista opiskelijan tulee huolehtia itse. Kielipalvelujen tilausohjeet ja sähköinen tilauslomake löytyvät Kielipalvelujen Flamma-sivuilta. Väitöskirjan tarkistukseen on hyvä varata aikaa 1–2 kuukautta tekstin pituudesta riippuen. Kielipalveluihin tulee tilauksen yhteydessä ilmoittaa tiedekunnan tulosyksikkökoodi: H100. Huom. Mikäli väitöskirjasi täyttää tiedekunnan maksaman kielentarkastustuen ehdot, lisää sähköisen tilauslomakkeen lisätietoja -kenttään seuraava lause: "Teologinen tiedekunta maksaa tarkastuksen 550 000 merkkiin asti, WBS-koodi 71004101".

Väitöskirjan kielentarkastustukea voi käyttää myös sellaisten artikkelien kielentarkastukseen, jotka sisältyvät väitöskirjaan. Jos tarkastus tehdään useissa osissa, tarkastettujen sivujen kokonaismäärä ei saa ylittää 550 000 merkin tukikattoa.

Jos käsikirjoituksesi kieliasu on mielestäsi riittävän hyvä esitarkastusta varten, kielentarkastus kannattaa tehdä vasta, kun olet saanut esitarkastuslausunnot ja tehnyt käsikirjoitukseen niiden edellyttämät muutokset. Jos kuitenkin olet epävarma kieliasusta, voit halutessasi teettää kielentarkastuksen ennen väitöskirjan jättämistä esitarkastukseen. Tällaisissa tapauksissa mahdolliset väittelyluvan saamisen jälkeen tehdyt muutokset käsikirjoitukseen tarkastetaan erikseen. Jos sinulla on kysyttävää kielentarkastukseen liittyen, voit aina olla yhteydessä tiedekunnan jatko-opintopalveluihin.

Tiivistelmän kielentarkastus

Tiedekunta suosittelee englanninkielisten tiivistelmien kielen tarkistuttamista. Mikäli haluat tarkistuttaa englanninkielisen tiivistelmäsi kieliasun ilmaiseksi ennen väitöskirjan tallentamisesta E-thesis-palveluun, voit toimittaa sen tarkastettavaksi yliopiston kielipalveluihin (tilausohjeet ja sähköinen tilauslomake löytyvät Kielipalvelujen Flamma-sivuilta). Kielipalveluihin tulee tilauksen yhteydessä ilmoittaa tiedekunnan tulosyksikkökoodi (H100) sekä wbs-koodi (71004101).

Valtiotieteellinen tiedekunta

Valtiotieteellinen tiedekunta myöntää tukea väitöskirjojen kielentarkastuksen kuluihin  (Dekaanin päätös 559/2019) 550 000 merkkiin (n. 250 sivua / 4800 €) asti väittelijää kohden seuraavien ehtojen mukaisesti:

 • väittelijä on läsnäoleva jatko-opiskelija valtiotieteellisessä tiedekunnassa
 • väittelijän ei ole mahdollista saada kielentarkastukseen muuta tukea
 • tukea voi käyttää monografian, artikkeliväitöskirjan yhteenvedon ja/tai väitöskirjaan tulevien osajulkaisujen kielentarkastamiseen mutta ei muihin artikkeleihin
 • yhteenvedon tai monografian kielentarkastus suositellaan tehtäväksi hyväksytyn esitarkastuksen jälkeen
 • tuen saamisen ehtona on taloushallintoon toimitetut asianmukaiset tositteet

Mikäli tarkastuksen tekee Yliopiston kielipalvelut, se voi laskuttaa suoraan tiedekuntaa. Viitetieto: H700 / WBS 7700100 / väittelijän nimi/vastuuhenkilön tai tiedekuntaan työsuhteessa olevan ohjaajan nimi. Mikäli käytetään ulkopuolista palvelun tarjoajaa, ota yhteys kontrolleriin (valt-controller@helsinki.fi) laskutusohjeiden saamiseksi