Valmistaudu harjoitteluun

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Onnistunut harjoittelu edellyttää valmistautumista, työskentelyjakson hyödyntämistä ja harjoittelukokemuksen analysointia jälkikäteen.

Harjoitteluun valmistautuminen

Kun olet löytänyt harjoittelupaikan, huolehdi, että teet tarvittavat sopimukset harjoittelusta. Katso harjoittelusopimuksiin liittyvät ohjeet.

Ennen harjoittelun alkua löytämäsi harjoittelupaikka on syytä hyväksyttää koulutusohjelmasi harjoittelun vastuuhenkilöltä, jotta voit varmistua siitä, että kyseinen harjoittelu sopii sisällytettäväksi opintoihisi. Katso harjoittelun vastuuhenkilö koulutusohjelmasi harjoitteluohjeista.

Tutustu ennalta harjoittelupaikkaasi mahdollisimman hyvin. Harjoittelun aikaisista työtehtävistä, ohjauksen järjestämisestä sekä käytännön asioista on hyvä sopia jo ennen harjoittelun alkua. Käy vierailulla harjoittelupaikassasi ja tapaa harjoitteluohjaajasi. Ohjaaja on harjoittelupaikan nimeämä työntekijä, joka perehdyttää sinut työtehtäviisi, auttaa sinua arvioimaan taitojesi kehittymistä sekä antaa sinulle palautetta työskentelystäsi. 

Orientoidu harjoitteluun miettimällä seuraavia kysymyksiä:

  • Miksi työharjoittelu on sinulle tärkeää?
  • Minkälaisia odotuksia sinulla on harjoittelusta?
  • Miten kohtaat erilaisia haasteita ja ongelmia? Millaisia ne voisivat olla?
  • Miten aiot hyödyntää harjoittelukokemustasi?
  • Työnantajan näkökulma: mitä odotat työnantajan sinulta odottavan?

Aseta harjoittelulle tavoitteita

Oppiminen tekee harjoittelusta laadukasta. Koulutusohjelmat ovat asettaneet harjoittelua varten oppimistavoitteita, joten tutustu oman ohjelmasi tavoitteisiin ennen harjoittelun alkamista.

Aseta harjoitteluajalle myös omat tavoitteesi. Kaikki irti harjoittelusta - Harjoittelun käsikirja auttaa sinua miettimään omia kehittymis- ja oppimistavoitteitasi työelämätaitoja silmällä pitäen. Tutustu myös Laadukkaan harjoittelun käsikirjaan ja sen oppimistehtäviin.

Ennen harjoittelua tai sen alkuvaiheessa käy harjoittelua varten asettamasi oppimistavoitteet läpi yhdessä harjoitteluohjaajasi kanssa. Näin varmistut siitä, että sinulla ja ohjaajallasi on yhteneväinen käsitys harjoittelujaksostasi. Asettamiasi tavoitteita on hyvä pohtia ja tarvittaessa tarkentaa harjoittelun edetessä. 

Yleisiä suosituksia harjoittelun suunnitteluun, toteuttamiseen ja raportointiin löydät Työelämäjaksot yliopisto-opinnoissa -oppaasta

Harjoittelun aikana

Perehdytys ja ohjaus

Huolehdi siitä, että saat harjoittelupaikassa perehdytystä ja ohjausta tehtäviisi. Säännölliset tapaamiset harjoitteluohjaajan kanssa kannattaa varmistaa esimerkiksi yhteisten lounaiden merkeissä. Ohjaaja on alansa ammattilainen, joten mahdollisuus ohjaukseen kannattaa ehdottomasti hyödyntää.

Opi uutta

Kiinnitä harjoittelun aikana huomiota itsellesi asettamiisi oppimistavoitteisiin. Arvioi ja reflektoi osaamisesi kehittymistä harjoittelun kuluessa.

Pyri ottamaan kaikki mahdollinen irti harjoittelusta. Harjoittelun aikana sinulla on tilaisuus oppia uutta esimerkiksi työelämässä vaadittavista taidoista, omista vahvuuksistasi ja kehittymisalueistasi sekä työnantajaorganisaation toiminnasta. Harjoittelupaikassa kannattaa olla utelias, oma-aloitteinen, aktiivinen ja vastuullinen ja suhtautua tarjottuihin työtehtäviin avoimesti.

Harjoittelu on loistava tilaisuus kartuttaa työelämässä vaadittavia yleisiä taitoja. Hakeudu omaehtoisesti tilanteisiin, joissa pääset esimerkiksi esiintymään, toimimaan ryhmässä tai ratkomaan ongelmia. Poistu mukavuusalueeltasi ja ota siedettäviä riskejä. Muista, että oppiminen ei tapahdu aina onnistumisen kautta. Myös epäonnistumiset ja niistä selviäminen ovat arvokkaita kokemuksia.

Verkostoidu

Hyödynnä harjoittelun tarjoamat mahdollisuudet verkostojen rakentamiseen. Luo kontakteja työpaikalla sekä työssä tapaamiesi yhteistyökumppaneiden kanssa. Verkostoituminen on suhdetoimintaa, jonka tarkoituksena on tiedon jakaminen ja saaminen sekä yhteistyö. Yritä päästä mukaan kokouksiin ja tapahtumiin, joissa pääset tutustumaan ihmisiin.

Ota vastuu harjoittelujaksosi onnistumisesta

Huolehdi harjoittelun aikana siitä, että työtehtäväsi vastaavat ennalta sovittua. Mikäli näin ei tapahdu, ota asia puheeksi ohjaajasi kanssa rohkeasti ja hyvissä ajoin. Kerro työtehtäviin liittyvistä toiveistasi ja ohjaustarpeistasi työpaikalla avoimesti. Näin voit vaikuttaa harjoittelusi onnistumiseen harjoittelun aikana. Ongelmatilanteissa ota yhteys harjoittelun yhteyshenkilöön yliopistolla. Urapalveluiden harjoittelutiimi neuvoo mahdollisissa ongelmatilanteissa osoitteessa traineeships@helsinki.fi.  

VINKKI: Kirjaa ylös harjoittelun aikana saamasi palaute! Tästä voi olla hyötyä seuraavaa työtä hakiessasi kun mietit omia vahvuuksiasi. Myös työhaastattelussa saatetaan kysyä, millainen olet työntekijänä, miten työtoverisi kuvailisivat sinua tai minkälaista palautetta olet saanut edellisessä työssäsi.

Harjoittelun raportointi

Opintosuorituksen harjoittelusta hyväksyy koulutusohjelmasi nimeämä harjoittelun vastuuopettaja. Raportointikäytännöt ovat koulutusohjelmakohtaisia, mutta yleensä suoritusmerkinnän saamiseksi vaaditaan ainakin harjoitteluraportti, johon liitetään työtodistus harjoittelusta. Lisäksi suoritusmerkintää varten voidaan vaatia muita oppimistehtäviä. 

Ohjeet harjoitteluraportin kirjoittamiseen saat koulutusohjelmasi harjoittelun vastuuopettajalta. Jos koulutusohjelmassasi ei ole omaa raportointiohjetta, voit hyödyntää yleistä harjoittelun raportoinnin mallia raportin kirjoittamisen tukena.

VINKKI: Pidä kirjaa harjoittelun aikana suorittamistasi työtehtävistä! Työtehtävät unohtuvat yllättävän nopeasti, jos niitä ei kirjaa ylös. Kun kirjaat työtehtäväsi ylös, helpotat myös harjoitteluraportin kirjoittamista ja CV:n täydentämistä harjoittelun jälkeen.