Valtiotieteellinen tiedekunta - ohjeita ennen 1.8.2017 aloittaneille

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Huom. Tämän sivun sisältö koskee vain ennen 1.8.2017 tiedekunnassa tutkinnonsuoritusoikeuden saaneita opiskelijoita.

Vanhojen tutkintovaatimusten mukaan oli mahdollista valmistua siirtymäkauden loppuun 18.12.2020 saakka. Jos et jättänyt valmistumispyyntöä määräaikaan mennessä etkä siirtynyt lomakkeella uuteen koulutusohjelmaan, sinut siirretään automaattisesti suorittamaan tutkintoa uuteen koulutusohjelmaan. Jos et tiedä, mihin koulutusohjelmaan sinut siirretään, voit tarkistaa sen sivulta Automaattisiirto uusiin koulutusohjelmiin.

Alta löydät valtiotieteellisen tiedekunnan ohjeet mm. opintojen vastaavuuteen vanhojen ja uusien tutkintovaatimusten välillä ja opintojen vanhenemiseen. Ohjeet mm. opintojen vanhenemisesta uusissa koulutusohjelmissa löydät sivulta Ohjeita uusiin koulutusohjelmiin siirtyneille.

Huom! Oletko yleisen valtio-opin hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linjan kandi- tai maisteriopiskelija tai tilastotieteen maisteriopiskelija? Yleisen valtio-opin HOT-linjan ja tilastotieteen koulutus on lakkautettu nykyisenkaltaisena uusien koulutusohjelmien käynnistyessä 1.8.2017. Kyseisten koulutusten tutkinto-opiskelijoille on myönnetty 31.7.2023 päättyvä siirtymäkausi. Sinulla on ko. määräaikaan mennessä oikeus suorittaa tutkintosi lukuvuoden 2016−2017 tutkintovaatimusten mukaisesti. Tämän jälkeen sinut siirretään sisällöltään lähimpään valtiotieteellisen tiedekunnan kandi- tai maisteriohjelmaan. Katso ohjeistus tutkintosi loppuun saattamiseksi.

Vastaavuustaulukot ja vanhat tutkintorakenteet

Kannattaa huomioida, että kaikki opetus järjestetään uusien tutkintovaatimusten mukaan. Jotta voit suorittaa tutkintosi loppuun ja tehdä valmistumissuunnitelman, sinun tulee selvittää, mitä opintoja sinulta vielä puuttuu ja, mitä opintoja sinun tulee suorittaa. Tässä auttavat vastaavuustaulukot ja tutkintorakenteet. Alle on linkattu kandidaatin- ja maisterin tutkintojen vastaavuustaulukot, jotka kertovat korvaavista kursseista, joista näet, mitkä nykyisistä opintojaksoista vastaavat mitäkin vanhan tutkintorakenteen opintojaksoa.

Kehitysmaatutkimus

Käytännöllinen filosofia

Kun valmistut kandiksi käytännöllisestä filosofiasta vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti pääaineena käytännöllinen filosofia, jatkuu opinto-oikeutesi automaattisesti vastaavana myös maisterivaiheessa (vanhat vaatimukset, pääaine käytännöllinen filosofia), eikä opintosuunnan vaihtaminen toiseen filosofia-aineeseen ole mahdollista. Jos haluat vaihtaa opintosuuntaa, sinun on kandiksi valmistumisen yhteydessä ensin siirryttävä Filosofian maisteriohjelmaan ja samalla sinun on ilmoitettava opintosuunnan vaihtamisesta joko teoreettiseen tai ruotsinkieliseen filosofiaan.

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper 

Opinnot ruotsiksi pääaineena journalistik och kommunikation, socialt arbete, sociologi, socialpsykologi tai statskunskap med förvaltning.

Poliittinen historia

Sosiaali- ja kulttuuriantropologia

Sosiaalipsykologia

Sosiaalityö

Sosiologia

Talous- ja sosiaalihistoria

Taloustiede

Tilastotiede

  • Vastaavuustaulukko (kandi ja maisteri)

Viestintä

Yhteiskuntapolitiikka

Yleinen valtio-oppi

International Master's Programmes

Master´s Programme in Media and Global Communication (MGC)
Equivalence table
Structure of degree

Master´s Programme in Democracy and Global Transformations (DGT)
Equivalence table
Structure of degree

Master´s Programme in Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration (ERI)
Equivalence table
Structure of degree

Research Master´s Programme in Social Sciences (REMS)
Equivalence table
Structure of degree

Master's Programme in European Studies (MES)
Graduation instructions (MES)
Equivalence table
Structure of degree 

Ohjeet kursseille ja tentteihin ilmoittaumiseen löydät Opiskelijan ohjeista.

Kielikeskuksen kieliopinnot

Siirtyminen uusiin koulutuksiin

Siirtymäaika on päättynyt 18.12.2020 ja kaikki on siirretty automaattisesti uusiin koulutusohjelmiin.

Tarkista sivulta Automaattisiirto uusiin koulutusohjelmiin, mihin ohjelmaan sinut on siirretty siirtymäkauden päättymisen jälkeen.

Sinulla voi olla kuitenkin mahdollisuus siirtyä MSV-maisteriohjelmaan (Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper), Taloustieteen maisteriohjelman taloustieteellisen tutkimuksen opintosuuntaan tai Sosiaalitieteiden maisteriohjelman väestötieteen opintosuuntaan. Tarkista sivulta Automaattisiirto uusiin koulutusohjelmiin, koskeeko tämä mahdollisuus sinua. Voit siirtyä toiseen ohjelmaan ja/tai opintosuuntaan e-lomakkeella.

Opintosuoritusten vanheneminen

Siirtymäaika on päättynyt 18.12.2020 ja ohjeistus opintosuoritusten vanhenemiseen liittyen on muuttunut. Katso ohjeet sivulta Ohjeita uusiin koulutusohjelmiin siirtyneille.

Valmistuminen yleisen valtio-opin HOT-linjalta tai tilastotieteestä

Yleisen valtio-opin hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linjan (HOT) opiskelijoilla on oikeus suorittaa valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot sekä tilastotieteen opiskelijoilla maisterin tutkinto 2016−2017 tutkintovaatimusten mukaisesti 31.7.2023 saakka.

Katso ohjeistus tilastotieteen ja yleisen valtio-opin HOT-linjan opiskelijoille.